Investeerimiskonto

Soovitame avada LHV Pangas kaks kontot ning teostada kõik igapäevased maksed ühelt kontolt ja investeeringuid tuleks teostada teiselt kontolt, mis tuleks järgmisel aastal deklareerida investeerimiskontona. Investeerimiskontot saab deklareerida iga-aastases tuludeklaratsioonis tagantjärgi eelmise aasta kohta (näiteks 2016. aastal sai deklareerida 2015. aastal investeerimiskontona kasutusele võetud kontot).

Investeerimiskonto süsteem on soodne ka vähem aktiivsele investorile ning soovitame ka sellisel juhul avada kaks kontot, ühelt teostatakse edaspidi igapäevaseid makseid ning teiselt kontolt teostatakse väärtpaberitehinguid.

Ei pea, investoril võib olla nii pangasiseselt kui ka erinevates pankades mitu investeerimiskontot. Kuid arvestama peab sellega, et iga konto kohta tuleb eraldi maksuametile aru anda.

Kasvukonto saab samuti deklareerida investeerimiskontona ning kindlasti soovitame see märkida järgmisel aastal maksudeklaratsioonis.

Jah. Antud konto puhul tuleb tähelepanelikult jälgida finantsvara definitsiooni, et tehingute tegemisel saaksid sisse- ja väljamaksed korrektselt kajastatud.

Investeerimiskontol on lühikeseks müük lubatud. Laenu võtmine on lubatud ainult teatud piires, so raha võib kasutada kohustuste tagatisena, mis on otseselt seotud finantsvara soetamisega. Finantsvara ennast võib kasutada tagatisena või seda pantida. Samas tuleb arvestada, et selliseid tehinguid on investeerimiskonto süsteemis väga keeruline deklareerida.

Väljamaksetena tuleb deklareerida kõik väärtpaberite ostu ja müügiga otseselt mitteseotud tasud nagu haldustasud, intressimaksed, infotasud, aga ka kõik raha väljakanded. Investeerimiskonto osas enam väärtpaberite ostu ja müügitehinguid tuludeklaratsioonis deklareerima ei pea.

Ei, selline võimalus oli ainult 2012. aasta deklaratsioonis ning edaspidi sellist kahju sissemaksena deklareerida ei saa.

Ei, selline võimalus oli ainult 2012. aasta deklaratsioonis ning edaspidi väärtpabereid sissemaksena deklareerida ei saa. Erandiks on pärandi või kinke teel saadud väärtpaberid, sellisel juhul soetusmaksumus deklareerida investeerimiskonto sissemaksena. Arvestada tuleb, et soetamismaksumuse all peetakse silmas soetamismaksumust pärandi või kinke saaja jaoks, mis on enamasti null.

Kõik KKK teemad