II sammas

15 aasta kõrgeim tootlus on LHV pensionifondidel¹

Mida lähemale jõuab pensioniiga, seda väiksema riskiga peaks olema pensionifond. II samba pensionifondi valimisel arvesta kaht olulist asja:

 • kui palju on sul jäänud aega pensionini
 • kui palju soovid riskida

II samba fondid

LHV Pensionifond XS – Kaitstuim valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime raha erinevate riikide ja nendega seotud organisatsioonide võlakirjadesse. Need pakuvad kõige suuremat stabiilsust ja kõige madalamaid riske. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,585%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.03.2018)20 386 603,45 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis110 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.03.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
France 05/20277,08%
Riigi Kinnisvara 06/20274,93%
Germany 09/20224,79%
Czech Republic 05/20224,66%
Transpordi Varahaldus 04/20254,38%
Temasek Financial 03/20224,33%
Slovakia 11/20243,90%
Elering 07/20183,75%
United States 08/20192,77%
Amber Circle Funding 12/20222,60%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused26,95%
Riigivõlakirjad31,88%
Ettevõtete võlakirjad41,19%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused26,95%
Baltikum29,80%
Euroopa (v.a Baltikum)27,35%
Aasia8,91%
Põhja-Ameerika2,77%
Muu4,24%

Veebruari tulemus oli positiivne

Romet Enok, fondijuht

Fond näitas veebruaris kerget, 0,1% tootlust, kui euroala valitsuste võlakirjade turud kosusid pärast küllaltki järsku kukkumist jaanuaris. Seejuures suutsid kuu lõpetada positiivsel poolel kõik suuremad euroala valitsused. Tõusu laiapõhjalisus andis tuge ka neile võlakirjadele, mis asuvad valuutaliidu keskmest kaugemal. Viimastesse oleme ka meie praegu peamiselt investeerinud, kui risk pikemate intresside tõusuks on endiselt suur, sest oodata on Euroopa Keskpanga tugimeetmete lõppu. Peale selle andis fondi tulemile lisa dollari kallinemine euro suhtes. Lisaks neile positsioonidele hoiame endiselt vahendeid hoiustes, vältides lühemate võlakirjade negatiivset oodatavat tootlust ja pikemate võlakirjade hinnalanguse riski.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 8797 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond S – Turvaline valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on pensioniks pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime raha tugevate ettevõtete võlakirjadesse. Need pakuvad raha säilitamisel stabiilsust ega ole majanduse üldisest olukorrast nii palju mõjutatavad kui näiteks ettevõtete aktsiad. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutava raha kasvuruum on piiratud, küll aga püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,684%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.03.2018)62 304 430,89 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis270 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.03.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
France 10/20225,11%
Riigi Kinnisvara 06/20274,83%
Transpordi Varahaldus 04/20254,53%
Temasek Financial 03/20224,29%
Latvenergo 06/20224,24%
Slovakia 11/20244,03%
Investor 05/20233,36%
Latvia 09/20253,01%
Total Capital Intl 03/20202,90%
Romania 10/20242,67%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused11,29%
Riigivõlakirjad25,17%
Ettevõtete võlakirjad63,52%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused11,29%
Baltikum27,78%
Euroopa (v.a Baltikum)42,35%
Aasia7,20%
Põhja-Ameerika6,42%
Muu4,94%

Veebruari tulemus oli positiivne

Romet Enok, fondijuht

Kuigi ettevõtete võlakirjad jäid veebruaris kuu alguse tasemele, suutis fond pakkuda kergelt positiivset tootlust (+0,1%), kuna valitsuste võlakirjad kallinesid ja dollar tugevnes euro suhtes. Pärast jaanuari suhteliselt järsku langust said turud veebruaris tuge valitsuste võlakirjade hinnatõusust, mis avaldas meie investeeringute kaudu mõju ka fondi tulemile. Siiski on intressitõusurisk endiselt suur ja uusi investeeringuid fond kuu jooksul ei teinud. Väiksema krediidikvaliteediga emitentide turg langes veebruari keskpaigaks aasta algusest mõõdetuna juba rohkem kui 1%, mis näitab ka praeguses kõrges hinnatasemes peituvaid riske.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 8797 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond M - Tasakaalukas valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,
 • oled mõõduka riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Paigutame enamiku rahast võlakirjadesse, mis pakuvad raha säilitamisel stabiilsust. Tasakaalustamiseks investeerime ka kinnisvarasse ja ettevõtetesse, et võimaldada pensioniks kogutavale rahale stabiilset kasvu. Kuni 25% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerima võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,008%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.03.2018)99 927 389,72 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis380 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.03.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond4,61%
Riigi Kinnisvara 06/20274,22%
Transpordi Varahaldus 04/20253,62%
Luminor Bank 12/20193,31%
France 10/20223,28%
Tartu Linnavalitsus 10/20322,78%
Coop Pank 12/20272,34%
Autolist 04/20222,33%
Latvenergo 06/20222,30%
Citadele banka 12/20262,22%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused3,43%
Riigivõlakirjad14,14%
Ettevõtete võlakirjad65,65%
Kinnisvara8,60%
Aktsiad8,22%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused3,43%
Baltikum56,74%
Euroopa (v.a Baltikum)26,11%
Aasia2,73%
Põhja-Ameerika10,00%
Muu1,03%

Aktsiaturud olid veebruaris närvilised

Romet Enok, fondijuht

Pärast pikka ja rahulikus tõusutempos kulgenud ajajärku muutusid aktsiaturud veebruaris närviliseks ning börsid langesid nii arenenud kui ka arenevatel turgudel. Jaapani börsiindeks kahanes kohalikus valuutas mõõdetuna 4,5%. Euroopas olid suurimad kaotajad Saksamaa ja Hispaania tulemusega vastavalt –5,7% ja –5,8%.

Tallinna börs üldise langusega kaasa ei läinud ja hoopis tõusis 2,2% võrra. Riia ja Vilniuse börsiindeksid näitasid veebruaris vastavalt 0% ja –0,3% suurust tootlust. Pensionifondi M tulemust toetas Tallinna Kaubamaja aktsia, mis reageeris positiivselt ettevõtte plaanile maksta investoritele rekordilised dividendid. Nimelt jaotatakse aktsionäridele 28,1 miljonit eurot ehk 0,69 eurot aktsia kohta. Praeguse aktsiahinna juures tähendab see peaaegu 7% suurust dividenditootlust.

Võlakirjaportfellis jõudsime veebruaris pärast pikemaid läbirääkimisi kokkuleppele, et rahastada Alexela-poolset Euro Oili tanklaketi üleostu. Tehingu tarvis emiteerib Alexela pensionifondidele kümneaastaseid võlakirju, mis kannavad esimesed viis aastat intressi 5,5% aastas ja seejärel 5% üle Euribori. Võlakirjade tagatiseks on ostutehinguga omandatud ja samuti seni ettevõttele kuulunud tanklad üle Eesti.

Negatiivselt mõjutas võlakirjade poolelt kuu tulemust Brasil Foodsi positsioon. Ettevõtte suuraktsionärideks olevad kohalikud pensionifondid esitasid sooviavalduse vahetada välja ettevõtte nõukogu esimees, sest finantstulemused olid jäänud alla ootuste.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 8797 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond L – LHV lipulaev

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,
 • oled keskmise riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime erinevatesse valdkondadesse, mille arengusse me usume (nt kinnisvara, mets, erakapital, Balti aktsiad, rahvusvahelised börsid ja võlakirjad). Kuni 50% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,260%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.03.2018)760 828 702,93 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis2 400 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.03.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,22%
Riigi Kinnisvara 06/20274,54%
France 10/20223,41%
Luminor Bank 12/20193,38%
Latvia 09/20253,13%
Latvia 01/20213,09%
Lithuania 11/20242,29%
JP Morgan Chase 08/20212,25%
Wells Fargo & Company 07/20212,22%
Lithuania 01/20242,19%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused1,70%
Riigivõlakirjad18,59%
Ettevõtete võlakirjad49,81%
Kinnisvara10,21%
Aktsiad19,60%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused1,70%
Baltikum54,09%
Euroopa (v.a Baltikum)28,13%
Aasia5,51%
Põhja-Ameerika9,40%
Muu1,08%

Tallinna ja Helsinki börsi positiivsed tulemused avaldasid mõju ka fondile

Kristo Oidermaa, fondijuht

Pärast pikka ja rahulikus tõusutempos kulgenud ajajärku muutusid aktsiaturud veebruaris närviliseks ning börsid langesid nii arenenud kui ka arenevatel turgudel. Jaapani börsiindeks kahanes kohalikus valuutas mõõdetuna 4,5%. Euroopas olid suurimad kaotajad Saksamaa ja Hispaania tulemusega vastavalt –5,7% ja –5,8%.

Helsinki aktsiaturg aga üllatuslikult tõusis tänu Nokia oodatust parematele kvartalitulemustele 2,2% võrra, sama suur oli tõus Tallinna börsil. Riia ja Vilniuse börsiindeksid näitasid veebruaris vastavalt 0% ja –0,3% suurust tootlust.

Pensionifondi L tootlust toetas Arco Vara aktsia, mis kerkis kuu jooksul 1,4% võrra. Ettevõtte tulud kasvasid 2017. aastal tänu korterite edukale müügile 89% võrra ja ettevõtte tegevus muutus taas kasumlikuks. Ka Olympicu aktsia tõusis pärast 2017. aasta tugevate finantstulemuste avaldamist 1,6%.

Võlakirjaportfellis jõudsime veebruaris pärast pikemaid läbirääkimisi kokkuleppele, et rahastada Alexela-poolset Euro Oili tanklaketi üleostu. Tehingu tarvis emiteerib Alexela pensionifondidele kümneaastaseid võlakirju, mis kannavad esimesed viis aastat intressi 5,5% aastas ja seejärel 5% üle Euribori. Võlakirjade tagatiseks on ostutehinguga omandatud ja samuti seni ettevõttele kuulunud tanklad üle Eesti.

Lisaks leppisime Coop Pangaga kokku lõppenud hoiuse muutmise võlakirjaks – märtsi algul allkirjastatud kolmeaastane võlakiri teenib intressi 1,25% aastas.

Negatiivselt mõjutas võlakirjade poolelt kuu tulemust Brasil Foodsi positsioon. Ettevõtte suuraktsionärideks olevad kohalikud pensionifondid esitasid sooviavalduse vahetada välja ettevõtte nõukogu esimees, sest finantstulemused olid jäänud alla ootuste

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 8797 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond XL - Kõige julgem valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
 • oled valmis riskima keskmisest rohkem,
 • soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Fond võib investeerida kuni 75% varadest aktsiaturgudele, sh omandada osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse. Meie investeerimisstrateegia muutus 2012. aastal, enne seda võis fond investeerida aktsiaturgudele kuni 50% varadest.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,260%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.03.2018)143 602 996,28 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis500 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.03.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond4,59%
Luminor Bank 12/20194,18%
Riigi Kinnisvara 06/20274,06%
East Capital Baltic Property Fund II2,77%
Latvia 09/20252,72%
East Capital Baltic Property Fund III2,59%
France 10/20222,32%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund2,23%
Amber Circle Funding 12/20222,07%
JP Morgan Chase 08/20212,01%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused1,80%
Riigivõlakirjad8,69%
Ettevõtete võlakirjad52,37%
Kinnisvara13,31%
Aktsiad23,81%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused1,80%
Baltikum48,39%
Euroopa (v.a Baltikum)30,43%
Aasia6,68%
Põhja-Ameerika10,95%
Muu1,73%

Fondi lisandus mitu uut kohalikku investeeringut

Kristo Oidermaa, fondijuht

Pärast pikka ja rahulikus tõusutempos kulgenud ajajärku muutusid aktsiaturud veebruaris närviliseks ning börsid langesid nii arenenud kui ka arenevatel turgudel. Jaapani börsiindeks kahanes kohalikus valuutas mõõdetuna 4,5%. Euroopas olid suurimad kaotajad Saksamaa ja Hispaania tulemusega vastavalt –5,7% ja –5,8%. Helsinki aktsiaturg aga üllatuslikult tõusis tänu Nokia oodatust parematele kvartalitulemustele 2,2% võrra, sama suur oli tõus Tallinna börsil.

Pensionifond XL tegi investeeringu kahte eestlaste loodud riskikapitalifondi, mis toetavad lähipiirkonna tehnoloogia- ja IT-sektori idufirmasid. Fondi Superangel partnerid on varem investeerinud sellistesse tuntud ettevõtetesse nagu Pipedrive, Taxify ja GrabCad ning nad on ka mobiilimakseid pakkuva ettevõtte Fortumo kaasasutajad. Trind Venturesi fondi on aga asutanud Eesti tuntud äriinglid ja investorite hulka kuulub Euroopa Investeerimisfond.

Võlakirjaportfellis jõudsime veebruaris pärast pikemaid läbirääkimisi kokkuleppele, et rahastada Alexela-poolset Euro Oili tanklaketi üleostu. Tehingu tarvis emiteerib Alexela pensionifondidele kümneaastaseid võlakirju, mis kannavad esimesed viis aastat intressi 5,5% aastas ja seejärel 5% üle Euribori. Võlakirjade tagatiseks on ostutehinguga omandatud ja samuti seni ettevõttele kuulunud tanklad üle Eesti.

Negatiivselt mõjutas võlakirjade poolelt kuu tulemust Brasil Foodsi positsioon. Ettevõtte suuraktsionärideks olevad kohalikud pensionifondid esitasid sooviavalduse vahetada välja ettevõtte nõukogu esimees, sest finantstulemused olid jäänud alla ootuste.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 8797 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond Indeks - Pidevalt investeeritud

Sobib kui

 • tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,
 • soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,
 • omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.03.2018)8 169 509,11 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis468 750 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame kuni 75% fondi varast aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Andmed on toodud 31.03.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF12,21%
iShares Core MSCI World UCITS7,97%
iShares Global REIT ETF7,56%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF6,68%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF6,67%
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS6,60%
Vanguard Total World Stock ETF6,58%
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped6,49%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF6,44%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF6,25%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused0,71%
Kinnisvara26,95%
Aktsiad72,33%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused0,71%
Arenevad turud23,16%
Piiriturud2,65%
Arenenud turud73,47%

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 8797 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond Eesti – maksimaalselt Eestisse investeeritud

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
 • soovid siduda pensioniraha Eesti majandusega,
 • sul on investeeringuid ka mujal regioonides.
Liitu fondiga

Strateegia
Fond investeerib sobivate investeeringute leidumisel kuni 100% Eestisse. Investeeritakse nii aktsiatesse, võlakirjadesse, kinnisvarasse kui ka teistesse fondidesse. Kuna Tallinna Börsil kaubeldavate väärtpaberite hulk on väike, investeerib fond ulatuslikult börsiväliselt. Kuivõrd fond on seotud ühe piirkonnaga, ei tasu sellesse investeerida kogu oma pensioniks mõeldud vara.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,260%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.03.2018)1 501 978,82 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis2 343 750 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

LHV Pensionifond Eesti vara investeeritakse väga suures osas Eestisse – riiki, mille arengusse usume ja mille võimalusi tunneme kõige paremini. Fondi tulemused on otseselt seotud Eesti majanduse ja Eesti ettevõtete käekäiguga. Sobivate investeeringute vähesuse tõttu on iga investeeringu osakaal suhteliselt kõrge.

Andmed on toodud 31.03.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
Eesti Energia 09/20237,22%
Tallinna Kaubamaja4,68%
Tallink Grupp2,18%
Silvano Fashion Group1,37%
Harju Elekter1,04%
Ekspress Grupp0,78%
EfTEN Real Estate Fund III0,53%
Nordecon0,25%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused81,95%
Ettevõtete võlakirjad7,22%
Kinnisvara0,53%
Aktsiad10,30%

Fondi esimene ülevaade lisatakse kuu lõpu seisuga.

Pensionifondide turuülevaade

Positiivne kevade algus: uued investeeringud Eestisse ja uus Eesti fond
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Aasta on alanud LHV pensionifondide jaoks edukalt. Olukorras, kus kõik suuremad aktsiaturud olid veebruari lõpus punases, on LHV pensionifondid suutnud osakuomanike pensionivara kaitsta. Nimelt olid maailma aktsiaturud kaotanud aasta kahe esimese kuuga 2,1% oma väärtusest: Euroopa aktsiaturud 3,9% ja Põhja-Ameerika aktsiaturud eurodes mõõdetuna 2,6%. Seevastu Eesti ettevõtete aktsiad liikusid samal ajal suuremate turgudega võrreldes vastassuunas ning olid veebruari lõpuks 2,2% kallimad kui aasta alguses.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele