II sammas

LHV fondid on nr 1 pensioni kogumises aastast 2002¹

Mida lähemale jõuab pensioniiga, seda väiksema riskiga peaks olema pensionifond. II samba pensionifondi valimisel arvesta kaht olulist asja:

 • kui palju on sul jäänud aega pensionini
 • kui palju soovid riskida

II samba fondid

LHV Pensionifond XS – Kaitstuim valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Liitu fondiga
Strateegia

Investeerime raha erinevate riikide ja nendega seotud organisatsioonide võlakirjadesse. Need pakuvad kõige suuremat stabiilsust ja kõige madalamaid riske. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,585%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.12.2018)20 429 040,02 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis110 000 osakut

Depootasu määr0,0588% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.12.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
France 05/20275,56%
Germany 09/20224,75%
Czech Republic 05/20224,52%
Temasek Financial 03/20224,32%
Riigi Kinnisvara 06/20273,92%
Transpordi Varahaldus 04/20253,88%
Slovakia 11/20243,85%
United States 08/20192,99%
Amber Circle Funding 12/20222,74%
Stedin Holding 10/20222,53%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused27,83%
Riigivõlakirjad30,38%
Ettevõtete võlakirjad41,82%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused27,83%
Baltikum27,89%
Euroopa (v.a Baltikum)28,00%
Aasia9,03%
Põhja-Ameerika2,99%
Muu4,29%

Fond lõpetas kuu taas positiivsel noodil

Romet Enok, fondijuht

Valitsuste võlakirjad olid väga keerulise novembri ainsad võitjad. Ettevõtete võlakirjade turud olid seevastu nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides ilmses languses ja madala reitinguga korporatsioonide puhul ulatus tagasiminek Euroopas isegi ligikaudu 2%-ni.

Kuigi krediidikriisist on kindlasti veel vara rääkida, on raha laenamise hind selgelt tõusuteel ja jõudnud nii mõnegi maailmakuulsa ettevõtte jaoks tasemeni, kus see kaua püsida ei saa. Selline olukord suurendab klassikaliselt turuosaliste huvi valitsuste võlakirjade vastu ja see juhtus ka sellel korral – nii Euroopa kui ka USA valitsuste võlakirjade turud suutsid lõpetada kuu plusspoolel. Sama tulemuse saavutas XS-i fond.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond S – Turvaline valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.
Liitu fondiga
Strateegia

Investeerime raha tugevate ettevõtete võlakirjadesse. Need pakuvad raha säilitamisel stabiilsust ega ole majanduse üldisest olukorrast nii palju mõjutatavad kui näiteks ettevõtete aktsiad. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutava raha kasvuruum on piiratud, küll aga püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,684%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.12.2018)59 326 569,23 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis270 000 osakut

Depootasu määr0,0588% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.12.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
Temasek Financial 03/20224,51%
Latvenergo 06/20224,42%
Transpordi Varahaldus 04/20254,23%
Luminor Bank 10/20214,20%
Riigi Kinnisvara 06/20274,05%
Investor 05/20233,42%
Total Capital Intl 03/20203,04%
France 10/20222,76%
Romania 10/20242,76%
Amber Circle Funding 12/20222,73%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused13,67%
Riigivõlakirjad17,18%
Ettevõtete võlakirjad69,18%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused13,67%
Baltikum26,74%
Euroopa (v.a Baltikum)41,97%
Aasia7,72%
Põhja-Ameerika7,27%
Muu2,66%

Fondis olev vara oli turu kõikumise eest kaitstud

Romet Enok, fondijuht

Ettevõtete võlakirjade turgudel oli november päris raske kuu, sest kõige kehvema reitinguga ettevõtete hulgas ulatus Euroopas hinnalangus kuu vältel ligikaudu 2%-ni. Laenuraha hind kasvab ettevõtete jaoks järjekindlalt ja kuigi kriisiks on olukorda veel kindlasti vara nimetada, on õhus vaieldamatuid ohumärke.

Esiteks on selgesti vähenenud võlakirjade uusmüük, st raha tegelik kättesaadavus ettevõtete jaoks. Teiseks on nii mõnegi üle maailma tuntud ettevõtte laenuraha hind tõusnud tasemeni, kus see ei saa kaua püsida. See kõik toimub ajal, mil Euroopa Keskpank ikka veel ostab võlakirju ja ostuprogrammi lõpp seisab alles ees. Raskest turuolukorrast hoolimata suutsime novembris kaitsta fondis S olevat vara.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond M - Tasakaalukas valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,
 • oled mõõduka riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga
Strateegia

Paigutame enamiku rahast võlakirjadesse, mis pakuvad raha säilitamisel stabiilsust. Tasakaalustamiseks investeerime ka kinnisvarasse ja ettevõtetesse, et võimaldada pensioniks kogutavale rahale stabiilset kasvu. Kuni 25% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,008%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.12.2018)113 587 954,03 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis380 000 osakut

Depootasu määr0,0588% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.12.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
Luminor Bank 10/20214,02%
EfTEN Kinnisvarafond3,77%
Riigi Kinnisvara 06/20273,35%
France 10/20222,84%
Transpordi Varahaldus 04/20252,83%
Berkshire Hathaway 01/20212,78%
Tartu Linnavalitsus 10/20322,27%
Coop Pank 12/20272,03%
Latvenergo 06/20222,00%
Citadele banka 12/20261,93%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused6,78%
Riigivõlakirjad11,33%
Ettevõtete võlakirjad65,93%
Kinnisvara7,82%
Aktsiad8,27%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused6,78%
Baltikum50,53%
Euroopa (v.a Baltikum)30,53%
Aasia2,51%
Põhja-Ameerika9,74%
Muu0,04%

Novembris maailma aktsiaturud taastusid, häid üllatusi pakkus Tallinna börs

Romet Enok, fondijuht

November kulges maailma aktsiaturgudel võrreldes oktoobriga rahulikult ja arenenud riikide börsidel suuri tõuse ega langusi ette ei tulnud. Suuremate Euroopa riikide aktsiaturud valdavalt veidi langesid. Näiteks Saksamaa, Prantsusmaa ja Soome börsiindeks alanesid vastavalt 1,7%, 1,8% ja 3,1% võrra. Baltimaades näitas novembris parimat tootlust Tallinna börs 3,9% suuruse tõusuga. Riia börsiindeks kerkis kuuga 0,3%, samal ajal kui Vilniuse aktsiaturg hoopis langes 1,2% võrra.

Tõusu Tallinna börsil vedas laevandusettevõte Tallink, mille aktsia kallines kuuga 17% võrra. Ettevõtte aktsiad noteeriti novembri lõpus ka Helsingi börsil ja esimene kauplemispäev Soomes oli 3. detsembril. Tallink plaanib muuta oma dividendipoliitikat, hakates maksma aktsionäridele igal aastal dividende vähemalt 5 senti aktsia kohta juhul, kui majandustulemused seda võimaldavad. Peale selle on kavas vähendada ettevõtte aktsiakapitali nii, et aktsionärid saavad väljamakse 7 senti aktsia kohta.

Nelja Energia andis teada, et ettevõtte uus omanik Eesti Energia on otsustanud enneaegselt maksta tagasi Nelja Energia võlakirjad. Soetasime võlakirjad 2015. aasta suvel ja oleme teeninud nendelt intressi 6,5% aastas. Lisaks maksab ettevõte fondidele võlakirjade enneaegse lunastamise eest 4% preemiat.

Rahvusvahelistel võlakirjaturgudel oli november raske kuu – ainsad võitjad olid valitsuste võlakirjad. Seevastu kallineb raha laenamine ettevõtete jaoks ka tulevikus. Suurim tagasiminek oli Euroopa halvima krediidireitinguga ettevõtete võlakirjaturul, kus kuu jooksul oli hinnakaotus ligikaudu 2%.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond L – LHV lipulaev

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,
 • oled keskmise riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga
Strateegia

Investeerime erinevatesse valdkondadesse, mille arengusse me usume (nt kinnisvara, mets, erakapital, Balti aktsiad, rahvusvahelised börsid ja võlakirjad). Kuni 50% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,260%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.12.2018)812 853 414,62 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis2 400 000 osakut

Depootasu määr0,0588% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.12.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond4,54%
Luminor Bank 10/20214,01%
Riigi Kinnisvara 06/20273,83%
France 10/20223,14%
Latvia 01/20212,63%
JP Morgan Chase 08/20212,28%
Wells Fargo & Company 07/20212,26%
Siauliu Bankas 12/20201,97%
Lithuania 01/20241,78%
Baltic Horizon Fund 05/20231,77%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused4,27%
Riigivõlakirjad14,48%
Ettevõtete võlakirjad50,83%
Kinnisvara10,31%
Aktsiad20,12%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused4,27%
Baltikum52,02%
Euroopa (v.a Baltikum)30,08%
Aasia4,39%
Põhja-Ameerika9,13%
Muu0,12%

Novembris maailma aktsiaturud taastusid, häid üllatusi pakkus Tallinna börs

Kristo Oidermaa, fondijuht

November kulges maailma aktsiaturgudel võrreldes oktoobriga rahulikult ja arenenud riikide börsidel suuri tõuse ega langusi ette ei tulnud. Jaapani börsiindeks kerkis kuu jooksul kohalikus valuutas mõõdetuna 2% võrra. Suuremate Euroopa riikide aktsiaturud seevastu valdavalt veidi langesid. Näiteks Saksamaa, Prantsusmaa ja Rootsi börsiindeks alanesid vastavalt 1,7%, 1,8% ja 1,5% võrra. Langust jätkas ka Soome börs –3,1% tulemusega. Baltimaades oli novembris parima tootlusega Tallinna börs, kus oli tulemuseks 3,9% suurune tõus. Riia börsiindeks kerkis kuuga 0,3%, samal ajal kui Vilniuse aktsiaturg hoopis langes 1,2% võrra.

Pensionifondi L uuemate investeeringute sekka kuuluv kinnisvarafond EfTEN 4 tegi novembris oma teise investeeringu, milleks on kaubanduskeskus Leedus. Panevėžyse linnas asuvas RYO kaubanduskeskuses on 132 rentnikku, neist suurimad on Rimi, Jysk ja H&M. Keskuse hind oli 47 miljonit eurot ja see on suuruselt teine investeering kõigi EfTENi kinnisvarafondide peale kokku. Lisaks kuulub EfTENi nelja fondi portfelli Kadrioru ärikeskus Tallinnas.

Võlakirjaportfellis andis Nelja Energia teada, et ettevõtte uus omanik Eesti Energia on otsustanud enneaegselt maksta tagasi Nelja Energia võlakirjad. Soetasime võlakirjad 2015. aasta suvel ja oleme teeninud nendelt intressi 6,5% aastas. Lisaks maksab ettevõte fondidele võlakirjade enneaegse lunastamise eest 4% preemiat.

Rahvusvahelistel võlakirjaturgudel oli november raske kuu – ainsad võitjad olid valitsuste võlakirjad. Seevastu kallineb raha laenamine ettevõtete jaoks ka tulevikus. Suurim tagasiminek oli Euroopa halvima krediidireitinguga ettevõtete võlakirjaturul, kus kuu jooksul oli hinnakaotus ligikaudu 2%.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond XL - Kõige julgem valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
 • oled valmis riskima keskmisest rohkem,
 • soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga
Strateegia

Fond võib investeerida kuni 75% varadest aktsiaturgudele, sh omandada osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse. Meie investeerimisstrateegia muutus 2012. aastal, enne seda võis fond investeerida aktsiaturgudele kuni 50% varadest.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,260%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.12.2018)167 009 246,52 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis500 000 osakut

Depootasu määr0,0588% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.12.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
Luminor Bank 12/20193,97%
EfTEN Kinnisvarafond3,67%
Riigi Kinnisvara 06/20273,23%
France 10/20222,86%
Berkshire Hathaway 01/20212,47%
East Capital Baltic Property Fund II2,43%
East Capital Baltic Property Fund III2,34%
iShares DAX EX1,91%
Amber Circle Funding 12/20221,88%
JP Morgan Chase 08/20211,87%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused4,42%
Riigivõlakirjad5,45%
Ettevõtete võlakirjad53,95%
Kinnisvara12,72%
Aktsiad23,46%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused4,42%
Baltikum42,90%
Euroopa (v.a Baltikum)36,39%
Aasia5,08%
Põhja-Ameerika11,04%
Muu0,17%

Novembris maailma aktsiaturud taastusid, häid üllatusi pakkus Tallinna börs

Kristo Oidermaa, fondijuht

November kulges maailma aktsiaturgudel võrreldes oktoobriga rahulikult ja arenenud riikide börsidel suuri tõuse ega langusi ette ei tulnud. Jaapani börsiindeks kerkis kuu jooksul kohalikus valuutas mõõdetuna 2% võrra. Suuremate Euroopa riikide aktsiaturud seevastu valdavalt veidi langesid. Näiteks Saksamaa, Prantsusmaa ja Soome börsiindeks alanesid vastavalt 1,7%, 1,8% ja 3,1% võrra.

Arenevate aktsiaturgude indeks tõusis 4,1% võrra, seejuures vedasid tõusu Aasia riigid eesotsas Hiinaga. Baltimaades oli novembris parima tootlusega Tallinna börs, kus oli tulemuseks 3,9% suurune tõus. Riia börsiindeks kerkis kuuga 0,3%, samal ajal kui Vilniuse aktsiaturg hoopis langes 1,2% võrra.

Tallinna börsi heale tulemusele aitas kaasa laevandusettevõte Tallink, mille aktsiad kallinesid kuuga 17% võrra. Ettevõtte aktsiad noteeriti Helsingi börsil ja ühtlasi teatati plaanist suurendada minimaalne dividendimakse 5 sendini aktsia kohta. Lisaks tehakse aktsionäridele omakapitali vähendamise raames väljamakse 7 senti aktsia kohta.

Vilniuse börsiindeksi languse taga oli suuresti reisikorraldaja Novaturas, mille aktsiad odavnesid kuuga 18% võrra. Ettevõte teatas kolmandas kvartalis oodatust väiksemat tulude kasvu ja ka kasumimarginaalid kahanesid.

Võlakirjaportfellis andis Nelja Energia teada, et ettevõtte uus omanik Eesti Energia on otsustanud enneaegselt maksta tagasi Nelja Energia võlakirjad. Soetasime võlakirjad 2015. aasta suvel ja oleme teeninud nendelt intressi 6,5% aastas. Lisaks maksab ettevõte fondidele võlakirjade enneaegse lunastamise eest 4% preemiat.

Rahvusvahelistel võlakirjaturgudel oli november raske kuu – ainsad võitjad olid valitsuste võlakirjad. Seevastu kallineb raha laenamine ettevõtete jaoks ka tulevikus. Suurim tagasiminek oli Euroopa halvima krediidireitinguga ettevõtete võlakirjaturul, kus kuu jooksul oli hinnakaotus ligikaudu 2%.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond Indeks - Pidevalt investeeritud

Sobib kui

 • tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,
 • soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,
 • omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.
Liitu fondiga
Strateegia

Investeerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.12.2018)11 348 147,01 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis468 750 osakut

Depootasu määr0,0588% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame kuni 75% fondi varast aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Andmed on toodud 31.12.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
Lyxor Core MSCI World DR UCITS28,70%
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF26,35%
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS22,20%
iShares Core MSCI World UCITS12,91%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF4,78%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF2,24%
iShares MSCI Frontier 100 ETF2,01%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused0,82%
Kinnisvara26,35%
Aktsiad72,84%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused0,82%
Arenevad turud24,44%
Piiriturud2,01%
Arenenud turud72,74%

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond Eesti – maksimaalselt Eestisse investeeritud

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
 • soovid siduda pensioniraha Eesti majandusega,
 • sul on investeeringuid ka mujal regioonides.
Liitu fondiga
Strateegia

Fond investeerib sobivate investeeringute leidumisel kuni 100% Eestisse. Investeeritakse nii aktsiatesse, võlakirjadesse, kinnisvarasse kui ka teistesse fondidesse. Kuna Tallinna Börsil kaubeldavate väärtpaberite hulk on väike, investeerib fond ulatuslikult börsiväliselt. Kuivõrd fond on seotud ühe piirkonnaga, ei tasu sellesse investeerida kogu oma pensioniks mõeldud vara.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,260%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.12.2018)2 197 316,29 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis2 690 184,87 osakut

Depootasu määr0,0588% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

LHV Pensionifond Eesti vara investeeritakse väga suures osas Eestisse – riiki, mille arengusse usume ja mille võimalusi tunneme kõige paremini. Fondi tulemused on otseselt seotud Eesti majanduse ja Eesti ettevõtete käekäiguga. Sobivate investeeringute vähesuse tõttu on iga investeeringu osakaal suhteliselt kõrge.

Andmed on toodud 31.12.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
Birdeye Timber Fund5,06%
EfTEN Kinnisvarafond II5,05%
Eesti Energia 09/20234,74%
auto24 04/20224,68%
Allianz Finance 12/20204,58%
Berkshire Hathaway 01/20214,58%
Baltic Horizon Fund 05/20234,57%
SAP 04/20204,56%
Transpordi Varahaldus 12/20264,56%
Birdeye Timber Fund 24,55%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused5,66%
Ettevõtete võlakirjad50,49%
Kinnisvara19,60%
Aktsiad24,27%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused5,66%
Baltikum69,24%
Euroopa (v.a Baltikum)20,54%
Põhja-Ameerika4,58%

Tallinna börsilt tuli novembris mitu head uudist

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Tallinna börsiindeks tõusis novembris 3,9% võrra. Suuresti vedas tõusu laevandusettevõte Tallink, mille aktsiad kallinesid koguni 17%. Need noteeriti novembri lõpus ka Helsingi börsil ja esimene kauplemispäev Soomes oli 3. detsember. Tallink plaanib muuta oma dividendipoliitikat, hakates maksma aktsionäridele igal aastal dividende vähemalt 5 senti aktsia kohta juhul, kui majandustulemused seda võimaldavad. Peale selle on kavas vähendada ettevõtte aktsiakapitali nii, et aktsionärid saavad väljamakse 7 senti aktsia kohta.

Tugevatest kvartalitulemustest andis teada ka Tallinna Sadam, mille aktsiad kallinesid novembris 1,9% võrra. Ettevõtte tulud suurenesid võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 16,1% võrra ja seda peamiselt tänu kaubamahu tugevale kasvule. Seejuures pikalt probleeme valmistanud vedellasti maht kasvas aastaga lausa 76% võrra. Lisaks parandas ettevõte kasumlikkust kõigis ärisegmentides.

Pensionifondide turuülevaade

Raha kasvatamiseks tuleb leida uued viisid
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Ehkki suuremad aktsiaturud jäid novembris kergelt plusspoolele, oli üldine meeleolu küllalt närviline. Investorid tajuvad, et head ajad ei kesta igavesti – on ju aktsiahindade praegune tõusufaas ajalooliselt üks pikimaid. Siiski ei pööra turud langusse üksnes põhjusel, et tõus on kestnud liiga kaua. Selleks on üldjuhul ikkagi asjaolu, et varade hinnatase on tõusnud kiiremini, kui majanduskeskkond seda õigustab.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele