II sammas

15 aasta kõrgeim tootlus on LHV pensionifondidel¹

Mida lähemale jõuab pensioniiga, seda väiksema riskiga peaks olema pensionifond. II samba pensionifondi valimisel arvesta kaht olulist asja:

 • kui palju on sul jäänud aega pensionini
 • kui palju soovid riskida

II samba fondid

LHV Pensionifond XS – Kaitstuim valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Liitu fondiga
Strateegia

Investeerime raha erinevate riikide ja nendega seotud organisatsioonide võlakirjadesse. Need pakuvad kõige suuremat stabiilsust ja kõige madalamaid riske. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,585%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.06.2018)20 214 595,72 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis110 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.06.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
France 05/20276,12%
Germany 09/20224,87%
Czech Republic 05/20224,57%
Temasek Financial 03/20224,38%
Transpordi Varahaldus 04/20254,15%
Slovakia 11/20243,96%
Riigi Kinnisvara 06/20273,96%
Elering 07/20183,79%
United States 08/20192,96%
Amber Circle Funding 12/20222,72%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused28,38%
Riigivõlakirjad31,32%
Ettevõtete võlakirjad40,29%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused28,38%
Baltikum28,72%
Euroopa (v.a Baltikum)26,47%
Aasia9,10%
Põhja-Ameerika2,96%
Muu4,36%

Konservatiivsete fondide seas taas tubli tulemus

Romet Enok, fondijuht

Euroopa võlakirjaturg sai mais tugeva tagasilöögi, kui euroala suuruselt kolmanda majandusega riigi ehk Itaalia valimiste tulemusena moodustati valitsusliit, mis investoreid selgesti ehmatas. Aasta algusest head tootlust näidanud ja koos sellega kogu Euroopa võlakirjaturu plusspoolele vedanud Itaalia võlakirjade hind langes selle peale kohati kiiremini kui euroala viimase kriisi ajal.

LHV pensionifondid on kõrge hinnataseme tõttu sealseid investeeringuid vältinud. Selle asemel teenis fond Ameerika Ühendriikide dollarites positsioonidest, kui dollar euro vastu järsult kallines.

Kokkuvõttes kasvas fondi varade väärtus keerulisel ajal kuuga isegi peaaegu 0,5% võrra. XS on sellega näidanud konservatiivsete fondide seas aasta algusest saati väga head tulemust.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond S – Turvaline valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on pensioniks pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.
Liitu fondiga
Strateegia

Investeerime raha tugevate ettevõtete võlakirjadesse. Need pakuvad raha säilitamisel stabiilsust ega ole majanduse üldisest olukorrast nii palju mõjutatavad kui näiteks ettevõtete aktsiad. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutava raha kasvuruum on piiratud, küll aga püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,684%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.06.2018)60 485 885,53 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis270 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.06.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
France 10/20225,30%
Temasek Financial 03/20224,44%
Transpordi Varahaldus 04/20254,39%
Latvenergo 06/20224,31%
Riigi Kinnisvara 06/20273,97%
Investor 05/20233,35%
Total Capital Intl 03/20202,99%
Romania 10/20242,74%
Elering 07/20182,70%
Amber Circle Funding 12/20222,63%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused14,62%
Riigivõlakirjad20,92%
Ettevõtete võlakirjad64,44%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused14,62%
Baltikum24,95%
Euroopa (v.a Baltikum)40,81%
Aasia7,54%
Põhja-Ameerika6,89%
Muu5,17%

Dollari kallinemine euro suhtes mõjus fondi tulemustele soodsalt

Romet Enok, fondijuht

Euroopa võlakirjaturg sai mais tugeva tagasilöögi, kui euroala suuruselt kolmanda majandusega riigi ehk Itaalia valimiste tulemusena moodustati valitsusliit, mis investoreid selgesti ehmatas. Aasta algusest head tootlust näidanud ja koos sellega kogu Euroopa võlakirjaturu plusspoolele vedanud Itaalia võlakirjade hind langes selle peale kohati kiiremini kui euroala viimase kriisi ajal.

LHV pensionifondid on kõrge hinnataseme tõttu sealseid investeeringuid vältinud. Selle asemel teenis fond Ameerika Ühendriikide dollarites positsioonidest, kui dollar euro vastu järsult kallines.

Seepärast oli fondi S tootlus mais võlakirjade kohta hoopis väga tugev, jäädes konservatiivsetest fondidest alla üksnes LHV teisele konservatiivsele fondile.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond M - Tasakaalukas valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,
 • oled mõõduka riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga
Strateegia

Paigutame enamiku rahast võlakirjadesse, mis pakuvad raha säilitamisel stabiilsust. Tasakaalustamiseks investeerime ka kinnisvarasse ja ettevõtetesse, et võimaldada pensioniks kogutavale rahale stabiilset kasvu. Kuni 25% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerima võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,008%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.06.2018)106 816 580,41 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis380 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.06.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond4,16%
Riigi Kinnisvara 06/20273,56%
Transpordi Varahaldus 04/20253,18%
Luminor Bank 12/20193,09%
France 10/20223,09%
Tartu Linnavalitsus 10/20322,60%
Coop Pank 12/20272,15%
Latvenergo 06/20222,12%
auto24 04/20222,08%
Citadele banka 12/20262,05%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused3,07%
Riigivõlakirjad12,07%
Ettevõtete võlakirjad67,87%
Kinnisvara8,04%
Aktsiad8,95%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused3,07%
Baltikum54,81%
Euroopa (v.a Baltikum)29,04%
Aasia2,66%
Põhja-Ameerika9,53%
Muu0,89%

Üleilmsed aktsiaturud liikusid mais eri suundades

Romet Enok, fondijuht

Mais liikusid üleilmsed aktsiaturud eri suundades. Samal ajal kui USA börsid näitasid kuu jooksul positiivset tootlust, langesid mitme Euroopa riigi ja arengumaa aktsiaturud. Helsingi börsiindeks jätkas seevastu tõusutrendis ja kerkis mais 1,1% võrra. Baltikumis oli tugevaim Riia börs, mis tõusis 1,8%: Vilniuse aktsiaturg teenis 0,9% suuruse tootluse, kuid Tallinna börs langes 1,6%.

Mitu Balti börsiettevõtet avalikustas mais esimese kvartali tulemused, mis kõikusid ettevõtteti suurel määral. Näiteks Leedu rõivamüüja Apranga kaupluste müük kahanes võrreldes möödunud aasta esimese kvartaliga 5% võrra ja ka kasumlikkus oli tunduvalt väiksem. Samas suutis pesutootja Silvano Fashion Group kasvatada müügitulu aastaga 11%, seejuures väga olulisel Venemaa turul lausa 27%. Samuti paranesid ettevõtte marginaalid ja kasumlikkus. Nii langeski Apranga aktsia nõrkade tulemuste tõttu kuuga 8,6% ja Silvano aktsia tõusis 2,2%.

Võlakirjaturgudel oli mai äärmiselt keeruline kuu. Itaalia uue valitsuse koosseis põhjustas riigi võlakirjades järsu languse, mis madalaimas punktis ulatus rohkem kui 8%-ni võrreldes kuu algusega.

Oleme oma fondides euroala valitsuste võlakirju peamiselt kõrge hinna tõttu vältinud, keskendudes selle asemel kõrge reitinguga ettevõtete ujuva intressiga väärtpaberitele ja kohalikele võlakirjadele. Seepärast ei ole fondil M ka Itaalia emitentide võlakirjades ühtegi positsiooni.

Selle asemel soetasime kuu jooksul maailma suurimate kindlustuskontsernide Berkshire Hathaway ja Allianzi ning Prantsuse kinnisvaraettevõtte Gecina ujuva intressiga võlakirju. Samuti viisime lõpule tehingu, kus Tallinna börsil noteeritud kinnisvarafond Baltic Horizon Fund emiteeris viieaastasi ja 4,25% intressiga võlakirju.

Et Itaalia valitsuse võlakirjade probleemid ei avaldanud mõju Euroopa ettevõtete võlakirjade turule, kuhu fond on rohkem investeerinud, ja dollari kurss tõusis euro suhtes järsult, panustas võlakirjaportfell turu väga keerulisel kuul fondi tootlusse hoopis positiivselt.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond L – LHV lipulaev

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,
 • oled keskmise riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga
Strateegia

Investeerime erinevatesse valdkondadesse, mille arengusse me usume (nt kinnisvara, mets, erakapital, Balti aktsiad, rahvusvahelised börsid ja võlakirjad). Kuni 50% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,260%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.06.2018)784 488 952,40

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis2 400 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.06.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond4,89%
Riigi Kinnisvara 06/20273,96%
France 10/20223,33%
Luminor Bank 12/20193,28%
Latvia 01/20213,01%
JP Morgan Chase 08/20212,31%
Wells Fargo & Company 07/20212,29%
Lithuania 01/20242,14%
Siauliu Bankas 12/20202,05%
East Capital Baltic Property Fund III1,75%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused2,49%
Riigivõlakirjad15,73%
Ettevõtete võlakirjad51,29%
Kinnisvara10,10%
Aktsiad20,41%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused2,49%
Baltikum53,72%
Euroopa (v.a Baltikum)27,95%
Aasia5,51%
Põhja-Ameerika9,40%
Muu0,95%

Baltikumis oli maikuus tugevaim Riia börs

Kristo Oidermaa, fondijuht

Mais liikusid üleilmsed aktsiaturud eri suundades. Samal ajal kui USA börsid näitasid kuu jooksul positiivset tootlust, langesid mitme Euroopa riigi ja arengumaa aktsiaturud. Helsingi börsiindeks jätkas seevastu tõusutrendis ja kerkis mais 1,1% võrra.

Jaapani aktsiaturg langes kohalikus valuutas mõõdetuna 1,2%, kuid tänu valuutakursi muutusele tuli eurodes tootluseks hoopis +2,9%.

Baltikumis oli maikuus tugevaim Riia börs, mis kerkis 1,8% võrra. Vilniuse aktsiaturg teenis 0,9% suuruse tootluse, kuid Tallinna börs langes 1,6% jagu.

Mitu Balti börsiettevõtet avalikustas mais esimese kvartali tulemused, nende hulgas Leedu reisikorraldaja Novaturas, mis on üks pensionifondi L uuemaid aktsiainvesteeringuid. Novaturase tulud kasvasid möödunud aastaga võrreldes 49% võrra ja ettevõte teenindas rekordarvu reisijaid. Hoolimata IPO-ga seotud ühekordsetest kuludest suutis ettevõte kasvatada ka kasumlikkust. Novaturase aktsia reageeris tulemustele positiivselt ja kerkis kuu jooksul 5,7% võrra.

Võlakirjaturgudel oli mai äärmiselt keeruline kuu. Itaalia uue valitsuse koosseis põhjustas riigi võlakirjades järsu languse, mis madalaimas punktis ulatus rohkem kui 8%-ni võrreldes kuu algusega.

Oleme oma fondides euroala valitsuste võlakirju peamiselt kõrge hinna tõttu vältinud, keskendudes selle asemel kõrge reitinguga ettevõtete ujuva intressiga väärtpaberitele ja kohalikele võlakirjadele. Seepärast ei ole fondil L ka Itaalia emitentide võlakirjades ühtegi positsiooni.

Selle asemel soetasime kuu jooksul maailma suurimate kindlustuskontsernide Berkshire Hathaway ja Allianzi ning Prantsuse kinnisvaraettevõtte Gecina ujuva intressiga võlakirju. Samuti viisime lõpule tehingu, kus Tallinna börsil noteeritud kinnisvarafond Baltic Horizon Fund emiteeris viieaastasi ja 4,25% intressiga võlakirju.

Et Itaalia valitsuse võlakirjade probleemid ei avaldanud mõju Euroopa ettevõtete võlakirjade turule, kuhu fond on rohkem investeerinud, ja dollari kurss tõusis euro suhtes järsult, panustas võlakirjaportfell turu väga keerulisel kuul fondi tootlusse hoopis positiivselt.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond XL - Kõige julgem valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
 • oled valmis riskima keskmisest rohkem,
 • soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga
Strateegia

Fond võib investeerida kuni 75% varadest aktsiaturgudele, sh omandada osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse. Meie investeerimisstrateegia muutus 2012. aastal, enne seda võis fond investeerida aktsiaturgudele kuni 50% varadest.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,260%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.06.2018)153 497 328,58 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis500 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.06.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond4,15%
Luminor Bank 12/20193,92%
Riigi Kinnisvara 06/20273,45%
East Capital Baltic Property Fund II2,61%
East Capital Baltic Property Fund III2,46%
France 10/20222,19%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund2,13%
Amber Circle Funding 12/20222,01%
JP Morgan Chase 08/20212,00%
iShares STOXX Europe 600 Health Care1,98%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused2,10%
Riigivõlakirjad6,86%
Ettevõtete võlakirjad55,05%
Kinnisvara12,72%
Aktsiad23,27%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused2,10%
Baltikum47,49%
Euroopa (v.a Baltikum)33,26%
Aasia6,44%
Põhja-Ameerika9,19%
Muu1,52%

Dollari tugevnemine euro suhtes ja investeeringud sakslaste Siemensisse mõjusid soodsalt

Kristo Oidermaa, fondijuht

Mais liikusid üleilmsed aktsiaturud eri suundades. Samal ajal kui USA börsid näitasid kuu jooksul positiivset tootlust, langesid mitme Euroopa riigi ja arengumaa aktsiaturud.

Poliitiliste probleemide taustal tegid nõrga tulemuse Itaalia ja Hispaania börsiindeks, mis langesid vastavalt 9,2% ja 5,2%. Helsingi börsiindeks jätkas seevastu tõusutrendis ja kerkis mais 1,1% võrra.

Jaapani aktsiaturg langes kohalikus valuutas mõõdetuna 1,2% võrra, kuid tänu valuutakursi muutusele tuli eurodes mõõdetuna tootluseks hoopis +2,9%. Baltikumis oli tugevaim Riia börs, mis tõusis 1,8%: Vilniuse aktsiaturg teenis 0,9% suuruse tootluse, kuid Tallinna börs langes 1,6%.

Pensionifondi tootlusele mõjus hästi investeering Saksamaa tööstusettevõttesse Siemens, mis avalikustas oma tugevad kvartalitulemused ja suurendas kasumiootust. Ettevõtte aktsia kerkis kuu jooksul peaaegu 7% võrra. Negatiivse tulemuse tõi Saksamaa autotootja Daimler, mille aktsia langes USA tollitariifide kehtestamise hirmus kuuga 4,9%.

Võlakirjaturgudel oli mai äärmiselt keeruline kuu. Itaalia uue valitsuse koosseis põhjustas riigi võlakirjades järsu languse, mis madalaimas punktis ulatus rohkem kui 8%-ni võrreldes kuu algusega.

Oleme oma fondides euroala valitsuste võlakirju peamiselt kõrge hinna tõttu vältinud, keskendudes selle asemel kõrge reitinguga ettevõtete ujuva intressiga väärtpaberitele ja kohalikele võlakirjadele. Seepärast ei ole fondil XL ka Itaalia emitentide võlakirjades ühtegi positsiooni.

Selle asemel soetasime kuu jooksul maailma suurimate kindlustuskontsernide Berkshire Hathaway ja Allianzi ning Prantsuse kinnisvaraettevõtte Gecina ujuva intressiga võlakirju. Samuti viisime lõpule tehingu, kus Tallinna börsil noteeritud kinnisvarafond Baltic Horizon Fund emiteeris viieaastasi ja 4,25% intressiga võlakirju.

Et Itaalia valitsuse võlakirjade probleemid ei avaldanud mõju Euroopa ettevõtete võlakirjade turule, kuhu fond on rohkem investeerinud, ja dollari kurss tõusis euro suhtes järsult, panustas võlakirjaportfell turu väga keerulisel kuul fondi tootlusse hoopis positiivselt.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond Indeks - Pidevalt investeeritud

Sobib kui

 • tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,
 • soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,
 • omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.
Liitu fondiga
Strateegia

Investeerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.06.2018)10 306 666,88 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis468 750 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame kuni 75% fondi varast aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Andmed on toodud 30.06.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF15,18%
iShares Core MSCI World UCITS13,63%
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS10,66%
iShares Global REIT ETF6,62%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF5,72%
Vanguard Total World Stock ETF5,50%
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped5,35%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF5,23%
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF5,17%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF5,03%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused0,52%
Kinnisvara27,75%
Aktsiad71,77%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused0,52%
Arenevad turud23,15%
Piiriturud2,23%
Arenenud turud74,14%

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond Eesti – maksimaalselt Eestisse investeeritud

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
 • soovid siduda pensioniraha Eesti majandusega,
 • sul on investeeringuid ka mujal regioonides.
Liitu fondiga
Strateegia

Fond investeerib sobivate investeeringute leidumisel kuni 100% Eestisse. Investeeritakse nii aktsiatesse, võlakirjadesse, kinnisvarasse kui ka teistesse fondidesse. Kuna Tallinna Börsil kaubeldavate väärtpaberite hulk on väike, investeerib fond ulatuslikult börsiväliselt. Kuivõrd fond on seotud ühe piirkonnaga, ei tasu sellesse investeerida kogu oma pensioniks mõeldud vara.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,260%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.06.2018)1 860 742,15 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis2 343 750 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

LHV Pensionifond Eesti vara investeeritakse väga suures osas Eestisse – riiki, mille arengusse usume ja mille võimalusi tunneme kõige paremini. Fondi tulemused on otseselt seotud Eesti majanduse ja Eesti ettevõtete käekäiguga. Sobivate investeeringute vähesuse tõttu on iga investeeringu osakaal suhteliselt kõrge.

Andmed on toodud 30.06.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
Birdeye Timber Fund5,87%
Eesti Energia 09/20235,83%
auto24 04/20225,53%
EfTEN Kinnisvarafond II5,48%
Allianz Finance 12/20205,43%
Baltic Horizon Fund 05/20235,41%
Daimler Intl Finance 05/20225,35%
Tallinna Kaubamaja4,45%
Tallink Grupp4,14%
BMW 09/20202,85%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused30,95%
Ettevõtete võlakirjad35,80%
Kinnisvara13,36%
Aktsiad19,91%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused30,95%
Baltikum50,04%
Euroopa (v.a Baltikum)19,03%

Fond ostis Baltic Horizon Fundi võlakirju ja valmistus Tallinna Sadama IPO-ks

Mais teatati ametlikult plaanist tuua börsile vähemusosalus seni täielikult riigile kuulunud Tallinna Sadamas. Ettevõte emiteeris üle 75 miljoni uue aktsia ja riik müüs investoritele üle 11 miljoni aktsia. Selle tulemusena kuulub uutele investoritele 33% Tallinna Sadamast ja riigi osalus kahanes 67%-le. Peamise müügiargumendina pakutakse investoritele püsivalt suurt dividendimakset ning tulude ja kasumi mõõdukat kasvuootust.

Aastatel 2019–2020 on Tallinna Sadam lubanud maksta aktsionäridele dividendidena välja vähemalt 30 miljonit eurot, mis teeb dividenditootluseks 6–8%.

Võlakirjaportfellis viidi lõpuni tehing, kus Tallinna börsil noteeritud kinnisvarafond Baltic Horizon Fund emiteeris viieaastasi ja 4,25% intressiga võlakirju. Ettevõttel on õigus võlakirjad varem lunastada, makstes investoritele preemiat.

Pensionifondide turuülevaade

Hoiame LHV fondide portfellide riskitaseme madalal
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Maikuu oli väärtpaberiturgudel taas mõnevõrra närvilisem, kui Euroopa võlakirjaturgu tabas väike vapustus. Itaalia ja teiste Lõuna-Euroopa riikide võlakirjade intressimäärad tõusid, kuna investoreid ehmatas hiljuti moodustatud Itaalia valitsuskoalitsiooni koosseis. Samas kahanes Saksamaa ja teiste konservatiivsema fiskaalpoliitikaga Euroopa riikide võlakirjade tootlus ja nende hinnad tõusid. Selle põhjustas väga väikse riskiga väärtpaberite nõudluse kasv.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele