enru

II sammas

10 aasta kõrgeim tootlus on LHV pensionifondidel¹

Mida lähemale jõuab pensioniiga, seda väiksema riskiga peaks olema pensionifond. II samba pensionifondi valimisel arvesta kaht olulist asja:

 • kui palju on sul jäänud aega pensionini
 • kui palju soovid riskida
Liitu pensioni II sambaga

Vaata oma pensioni seisu

II samba fondid

LHV Pensionifond XS – Kaitstuim valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime raha erinevate riikide ja nendega seotud organisatsioonide võlakirjadesse. Need pakuvad kõige suuremat stabiilsust ja kõige madalamaid riske. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,62802%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2017)20 682 985,21 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis110 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.04.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Czech Republic 05/20224,72%
Temasek Financial 03/20224,25%
Lithuania 09/20173,96%
Slovakia 11/20243,90%
Elering 07/20183,86%
Amber Circle Funding 12/20222,96%
Latvenergo 05/20202,21%
Latvenergo 06/20222,02%
Lithuania 01/20241,91%
Romania 10/20241,90%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused57,5%
Riigivõlakirjad21,5%
Ettevõtete võlakirjad21,0%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused57,5%
Baltikum17,6%
Euroopa (v.a Baltikum)13,2%
Aasia7,2%
Muu4,5%

Maailma võlakirjaturgude kesise seisu ajal investeerime Eestisse

Romet Enok, portfellihaldur

Intressiturud käitusid aprillis taas väga rahulikult. Ei Ameerika Ühendriikide ega euroala keskpangad ei teinud oma regulaarsetel kohtumistel midagi turgu üllatavat ja seetõttu olid suurema tähelepanu all poliitilised sündmused. Euroopas avaldus see Prantsusmaa presidendivalimiste esimese vooru toimumises ja teise vooru tulemuste üha kindlamaks saamises. Esimese vooru tulemuste avalikustamise järel levinud kergendustunne sellega seoses, et n-ö populistlik poliitika kaotas, aitas teha Prantsuse valitsuse võlakirjadel väga tugeva kuutulemuse – kui nii Saksamaa kui ka Itaalia turg lõpetas kuu nulltulemusega, siis sealne turg kerkis rohkem kui protsendi. Siiski on kõik need turud aasta algusest alates selgelt miinuses ja kehvapoolsete väljavaadetega.

Meie portfellis pakkusid Läti, Leedu ja Rumeenia valitsuse pikemad võlakirjad arvestatavat positiivset tootlust, samal ajal kui dollari nõrgenemine euro suhtes mõjutas tulemust negatiivselt. Rahvusvaheliste võlakirjaturgude kehvade väljavaadete tõttu otsime fondide varade paigutamiseks teisi lahendusi. Aprillis jõudsime näiteks kokkuleppele Eesti riigile kuuluva ettevõtte Transpordi Varahaldus võlakirjade märkimiseks ja rahastasime selle ettevõtte lennukipargi suurendamist. Võlakirjad on kaheksa-aastase tähtajaga, intressiga 2,85% aastas ja tagatisega. Seoses mainitud viletsate väljavaadetega võlakirjaturgudel jätkame alternatiivsete investeerimisvõimaluste otsimist ja loomist.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond S – Turvaline valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on pensioniks pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime raha tugevate ettevõtete võlakirjadesse. Need pakuvad raha säilitamisel stabiilsust ega ole majanduse üldisest olukorrast nii palju mõjutatavad kui näiteks ettevõtete aktsiad. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutava raha kasvuruum on piiratud, küll aga püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,79800%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2017)60 952 801,13 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis270 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.04.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Latvia 09/20256,26%
Temasek Financial 03/20224,38%
Latvenergo 06/20224,34%
Lithuania 01/20244,30%
Slovakia 11/20244,18%
Investor 05/20233,26%
Amber Circle Funding 12/20222,91%
Romania 10/20242,67%
UniCredit Bank 10/20202,65%
Sanofi 09/20202,63%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused30,9%
Riigivõlakirjad27,1%
Ettevõtete võlakirjad42,0%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused30,9%
Baltikum22,4%
Euroopa (v.a Baltikum)29,2%
Aasia7,3%
Põhja-Ameerika4,9%
Muu5,3%

Maailma võlakirjaturgude kesise seisu ajal investeerime Eestisse

Romet Enok, portfellihaldur

Euroopa võlakirjaturud suutsid möödunud kuul tervikuna näidata arvestatavat tootlust suurusega 0,5%, seejuures oli turu tugevaim segment ettevõtete võlakirjad. Suurematest valitsuse võlakirjaturgudest tuli parim tulemus Prantsusmaalt, kus koos kuu jooksul kasvanud tõenäosusega, et n-ö populistlik poliitika jääb presidendivalimistel kaotajaks, tõusid valitsuse võlakirjade hinnad märgatavalt.

Aasta algusest mõõdetuna on suuremad valitsuse võlakirjade turud siiski miinuses ja ainsana panustavad positiivselt ettevõtted. Fondiinvesteeringutest tõusid Ida-Euroopa valitsuste pikemate võlakirjade hinnad kuuga kuni 0,5%, nende vastu panustas dollari nõrgenemine euro suhtes fondi tulemisse negatiivselt.

Väikse tootluse ja veel kehvemate väljavaadete tingimustes otsime fondi võlakirju väljastpoolt finantsturge. Aprillis saavutasimegi kokkuleppe, et rahastame riikliku ettevõtte Transpordi Varahaldus laienemisplaane. Rahvusliku lennukompanii Nordica käsutusse minevate lennukite ostmiseks väljastatavad võlakirjad on intressiga 2,85% aastas, kaheksa-aastase tähtajaga ja tagatud.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond M - Tasakaalukas valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,
 • oled mõõduka riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Paigutame enamiku rahast võlakirjadesse, mis pakuvad raha säilitamisel stabiilsust. Tasakaalustamiseks investeerime ka kinnisvarasse ja ettevõtetesse, et võimaldada pensioniks kogutavale rahale stabiilset kasvu. Kuni 25% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerima võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,06400%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2017)71 108 09,78 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis380 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.04.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,29%
Latvia 09/20254,32%
Latvia 01/20214,27%
East Capital Baltic Property Fund II3,34%
Bulgaria 09/20243,30%
Latvenergo 06/20223,23%
Autolist 04/20222,95%
Amber Circle Funding 12/20222,86%
Citadele banka 12/20262,52%
JP Morgan Chase 08/20212,32%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused33,9%
Riigivõlakirjad21,1%
Ettevõtete võlakirjad28,0%
Kinnisvara9,9%
Aktsiad7,1%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused33,9%
Baltikum43,6%
Euroopa (v.a Baltikum)12,3%
Aasia3,2%
Põhja-Ameerika4,8%
Muu2,2%

Võlakirjaturud kesises seisus, häid üllatusi pakkus Balti aktsiaturg

Romet Enok, portfellihaldur

Aprill oli maailma aktsiaturgudele taas tugev kuu: positiivse tulemuse tegid nii Jaapani, USA kui ka valdava osa Euroopa riikide börsid. Ka kõik Baltikumi aktsiaturud jäid aprillikuus plussi ja eriti tugeva tulemuse saavutas Riia börs 5,7% suuruse tõusuga. Vilniuse börs kerkis 2,6% jagu, ent Tallinna aktsiaturg jäi tagasihoidliku 0,2% tõusu juurde. Kuu jooksul avalikustasid oma esimese kvartali tulemused mitmed Pensionifondi M portfellis olevad Balti ettevõtted. Väga tugevatest tulemustest teatas Leedu rõivamüüja Apranga, kes kasvatas eelmise aastaga võrreldes müügitulusid 10% võrra ja kahekordistas kasumi.

Euroopa võlakirjaturgude tootlust vedasid möödunud kuul ettevõtete väärtpaberid ja Prantsuse valitsuse võlakirjad. Olukorras, kus riskivabad intressid on endiselt erakordselt madalal tasemel, eristus teistest Prantsusmaa seoses kasvanud poliitilise selgusega presidendivalimiste esimese vooru järel. Ettevõtete kohustuste turul tõusid hinnad nii tugevamate kui ka nõrgemate emitentide hulgas. Fond võitis kuu jooksul märgatavalt Ida-Euroopa valitsuste pikemate võlakirjade hinnaliikumisest, kaotas aga samal ajal dollari kursi languse tõttu euro suhtes.

Rahvusvahelise võlakirjaturu väikse tootluse ja veel kehvemate väljavaadete tingimustes otsime fondi võlakirju väljastpoolt finantsturge. Aprillis saavutasimegi kokkuleppe, et rahastame riikliku ettevõtte Transpordi Varahaldus laienemisplaane. Rahvusliku lennukompanii Nordica käsutusse minevate lennukite ostmiseks väljastatavad võlakirjad on intressiga 2,85% aastas, kaheksa-aastase tähtajaga ja tagatud. Töötame järgmiste emitentide leidmiseks väljastpoolt finantsturgude ning loodame ka tulevikus leida ja luua uusi investeerimisvõimalusi.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond L – LHV lipulaev

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,
 • oled keskmise riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime erinevatesse valdkondadesse, mille arengusse me usume (nt kinnisvara, mets, erakapital, Balti aktsiad, rahvusvahelised börsid ja võlakirjad). Kuni 50% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,33000%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2017)478 977 196,06 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis2 400 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.04.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,23%
Latvia 01/20215,05%
Latvia 09/20254,34%
Bulgaria 09/20243,31%
Lithuania 01/20243,03%
East Capital Baltic Property Fund II2,76%
Amber Circle Funding 12/20222,53%
JP Morgan Chase 08/20212,29%
Wells Fargo & Company 07/20212,27%
Latvenergo 06/20221,82%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused28,5%
Riigivõlakirjad23,0%
Ettevõtete võlakirjad21,7%
Kinnisvara9,7%
Aktsiad17,2%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused28,5%
Baltikum44,6%
Euroopa (v.a Baltikum)14,1%
Aasia5,0%
Põhja-Ameerika5,1%
Muu2,8%

Aktsiaturgudel positiivne kuu

Kristo Oidermaa, portfellihaldur

Nagu märts nii kujunes ka aprill maailma aktsiaturgudele valdavalt positiivseks: plusspoolele jäid kuu jooksul nii Jaapani, USA kui ka suurema osa Euroopa riikide börsid. Samuti näitasid aprillis positiivset tootlust kõik Baltikumi aktsiaturud, neist parima tulemuse tegi Riia börs peaaegu 6% suuruse tõusuga. Vilniuse börsiindeks kerkis kuu jooksul üle 2%, ent Tallinna börs oli kõige tagasihoidlikum oma kõigest 0,2% suuruse tootlusega.

Aprillis avaldasid kvartalitulemused mitmed Pensionifondi L portfelli kuuluvad börsiettevõtted. Märkimisväärselt tugevast kvartalist teatas Leedu rõivamüüja Apranga, mille müügitulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga 10% ja kasum lausa kahekordistus. Ettevõtte aktsia tõusis Vilniuse börsil peaaegu 4% võrra. Suurepärane kvartal on selja taga ka Saksamaa autotootjal Daimler, kellel õnnestus müüa Mercedese marki autosid aastatagusega võrreldes 14% rohkem.

Ettevõtete võlakirjad pakkusid möödunud kuul Euroopas kerge positiivse tootluse ja valitsuste võlakirjad lõpetasid kuu valdavalt samal tasemel, kus nad olid kuu alguses. Erandina tegid poliitilise selguse saabumise järel arvestatava tõusu Prantsuse võlakirjad. Fondi portfelli kuuluvatest investeeringutest andis kuu tulemisse suurima osa Läti, Leedu ja Rumeenia valitsuse pikemate võlakirjade hinnatõus.

Aprillis jõudsime kokkuleppele, et rahastame riikliku ettevõtte Transpordi Varahaldus laienemisplaane. Rahvusliku lennukompanii Nordica käsutusse minevate lennukite ostmiseks väljastatavad võlakirjad on intressiga 2,85% aastas, kaheksa-aastase tähtajaga ja tagatud. Võlakirjaturgude väikse tootluse ja veel kehvemate väljavaadete tingimustes töötame edasi selle nimel, et leida turuväliseid emitente ja panna kokku nende jaoks sobivaid lahendusi.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond XL - Kõige julgem valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
 • oled valmis riskima keskmisest rohkem,
 • soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Fond võib investeerida kuni 75% varadest aktsiaturgudele, sh omandada osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse. Meie investeerimisstrateegia muutus 2012. aastal, enne seda võis fond investeerida aktsiaturgudele kuni 50% varadest.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,33000%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2017)120 823 651,80 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis500 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.04.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,21%
East Capital Baltic Property Fund II4,42%
Latvia 09/20253,25%
Bulgaria 09/20243,17%
Amber Circle Funding 12/20222,85%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund2,73%
iShares STOXX Europe 600 Health Care2,67%
JP Morgan Chase 08/20212,26%
Wells Fargo & Company 07/20212,24%
BRF 06/20221,75%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused36,4%
Riigivõlakirjad10,9%
Ettevõtete võlakirjad17,4%
Kinnisvara12,3%
Aktsiad22,9%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused36,4%
Baltikum34,9%
Euroopa (v.a Baltikum)14,4%
Aasia6,4%
Põhja-Ameerika4,6%
Muu3,2%

Aktsiaturgudel positiivne kuu

Kristo Oidermaa, portfellihaldur

Aprill oli maailma aktsiaturgudele taas üldiselt hea tootlusega kuu. Positiivse tulemuse tegid nii Jaapani, USA kui ka valdava osa Euroopa riikide börsid. Plusspoolele jäid aprillis ka kõik Balti aktsiaturud, kus eriti tugev oli Riia börs peaaegu 6% suuruse tõusuga. Vilniuse börsiindeks kerkis üle 2%, ent Tallinna aktsiaturg jäi tagasihoidlikuma 0,2% tõusu juurde. Head tootlust näitas veel Helsingi börs, mis tõusis kuuga üle 3%.

Aprillis avalikustasid oma kvartalitulemused mitmed Pensionifondi XL portfellis olevad ettevõtted. Väga tugevad tulemused avaldas Leedu rõivamüüja Apranga, kes kasvatas müügitulusid aastatagusega võrreldes 10% ja kahekordistas puhaskasumi. Ettevõtte aktsia tõusis kuu jooksul peaaegu 4% võrra. Tugevast esimese kvartali tulemusest teatas veel Saksamaa autotööstur Daimler, mille Mercedese marki autode müük kasvas aastaga 14%.

Euroopa võlakirjaturud suutsid aprillis hoida märtsi teises pooles saavutatud hoogu ja lõpetasid kuu ligikaudu 0,5% tõusuga. Turgu vedasid ettevõtete võlakirjad ja tänu poliitilise selguse saabumisele ka Prantsuse valitsuse kohustused. Siiski on turg aasta algusega võrreldes endiselt miinuses ja üldpildis ka väheatraktiivsete väljavaadetega. Kuu jooksul ei lisanud me fondi portfelli seetõttu ühtegi uut investeeringut. Tootlusse andsid positiivsel poolel suurima panuse Ida-Euroopa valitsuste pikemad võlakirjad ja negatiivsel poolel dollari nõrgenemine euro suhtes.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond Indeks - Pidevalt investeeritud

Sobib kui

 • tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,
 • soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,
 • omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2017)4 143 726,39 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis468 750 osakut

Depootasu määr0,0924% (maksab LHV)

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Paigutame kuni 75% fondi varast aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Andmed on toodud 30.04.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Vanguard Total World Stock ETF9,37%
iShares Core MSCI World UCITS8,67%
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped8,51%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF8,46%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF8,37%
iShares Global REIT ETF7,87%
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF7,58%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF7,53%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF7,21%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS E7,01%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused1,6%
Kinnisvara26,5%
Aktsiad72,0%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused1,6%
Arenevad turud22,5%
Piiriturud2,5%
Arenenud turud73,4%

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

Pensionifondide turuülevaade

viisemann avatar

LHV pensionifondid suurendavad Eesti-suunalisi investeeringuid

Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Aprill oli väärtpaberiturgudel rahulik kuu. Maailma aktsiaturud kaotasid eurodes mõõdetuna oma väärtusest 0,3%, kuid sellele vaatamata olid aprilli lõpus 5,2% kõrgemal kui aasta alguses. Kuna USA dollar on olnud aasta esimestel kuudel kerges langustrendis, siis ka USA aktsiate tootlus on jäänud Euroopa aktsiaturgudele alla.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos

pensionikonsultant

E–R 8–17

680 2743
Registreeru nõustamisele