II sammas

15 aasta kõrgeim tootlus on LHV pensionifondidel¹

Mida lähemale jõuab pensioniiga, seda väiksema riskiga peaks olema pensionifond. II samba pensionifondi valimisel arvesta kaht olulist asja:

 • kui palju on sul jäänud aega pensionini
 • kui palju soovid riskida

II samba fondid

LHV Pensionifond XS – Kaitstuim valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Liitu fondiga
Strateegia

Investeerime raha erinevate riikide ja nendega seotud organisatsioonide võlakirjadesse. Need pakuvad kõige suuremat stabiilsust ja kõige madalamaid riske. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,585%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.09.2018)20 214 332,19 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis110 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
France 05/20275,57%
Germany 09/20224,77%
Czech Republic 05/20224,57%
Temasek Financial 03/20224,35%
Transpordi Varahaldus 04/20254,18%
Riigi Kinnisvara 06/20273,97%
Slovakia 11/20243,94%
United States 08/20192,97%
Amber Circle Funding 12/20222,74%
Stedin Holding 10/20222,57%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused26,68%
Riigivõlakirjad30,70%
Ettevõtete võlakirjad42,62%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused26,68%
Baltikum28,59%
Euroopa (v.a Baltikum)28,33%
Aasia9,09%
Põhja-Ameerika2,97%
Muu4,34%

Fond on oma kategoorias endiselt priimus

Romet Enok, fondijuht

Valitsuse võlakirjaturge survestab üle maailma endiselt intresside tõusu tsükkel Ameerika Ühendriikides. Teiste sõnadega oleme Euroopas olukorras, kus lühiajalised võlakirjad püsivad negatiivse oodatava tootluse tasemel ja pikaajaliste võlakirjade hind langeb. On ainult üksikud segmendid, kus lühiajalised võlakirjad ei ole negatiivse tootlusega või kus pikad võlakirjad ei liigu alati kaasa turu üldise meelsusega. Need segmendid on aga enamasti üsna varmad reageerima oma riigi probleemidele, nagu on seda teinud näiteks Itaalia valitsuse võlakirjad.

Hoiame selles olukorras olulise osa fondi varadest hoiustes ja reeglites lubatud maksimummahu läheduses kohalikke võlakirju, nagu varemgi. XS-i fond on ainus teise samba konservatiivne fond, mis on aasta algusest püsinud plussis.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond S – Turvaline valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.
Liitu fondiga
Strateegia

Investeerime raha tugevate ettevõtete võlakirjadesse. Need pakuvad raha säilitamisel stabiilsust ega ole majanduse üldisest olukorrast nii palju mõjutatavad kui näiteks ettevõtete aktsiad. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutava raha kasvuruum on piiratud, küll aga püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,684%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.09.2018)59 039 622,44 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis270 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
Transpordi Varahaldus 04/20254,53%
Temasek Financial 03/20224,52%
Latvenergo 06/20224,44%
Riigi Kinnisvara 06/20274,08%
Investor 05/20233,42%
Total Capital Intl 03/20203,06%
Romania 10/20242,84%
France 10/20222,82%
Amber Circle Funding 12/20222,71%
Sabic 11/20202,64%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused12,99%
Riigivõlakirjad18,85%
Ettevõtete võlakirjad68,17%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused12,99%
Baltikum24,38%
Euroopa (v.a Baltikum)42,40%
Aasia7,71%
Põhja-Ameerika7,23%
Muu5,30%

Tasapisi lisame fondi ujuva intressiga võlakirju

Romet Enok, fondijuht

Ettevõtete võlakirjade intressi lisatootlus valitsuse võlakirjade oma suhtes püsib stabiilne, ent turgudele on praegu probleemiks valitsuse võlakirjade intresside tõus. Nii jõudsid Ameerika Ühendriikide valitsuse pikajaliste võlakirjade intressid oktoobri alul tasemele, kus need olid viimati 2011. aasta suvel. See langetab võlakirjahindu ka siinpool Atlandi ookeanit.

Investeerimise muudab praegu keeruliseks asjaolu, et Euroopas on lühiajalised võlakirjad endiselt negatiivse oodatava tootluse tasemel. See jätab investoritele väga vähe võimalusi oma raha kaitsta. Otsime ja kasutame siiski neid üksikuid võimalusi, suurendades näiteks taas ujuva intressiga võlakirjade osakaalu fondis.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond M - Tasakaalukas valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,
 • oled mõõduka riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga
Strateegia

Paigutame enamiku rahast võlakirjadesse, mis pakuvad raha säilitamisel stabiilsust. Tasakaalustamiseks investeerime ka kinnisvarasse ja ettevõtetesse, et võimaldada pensioniks kogutavale rahale stabiilset kasvu. Kuni 25% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,008%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.09.2018)112 819 770,23 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis380 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond4,04%
Riigi Kinnisvara 06/20273,38%
Transpordi Varahaldus 04/20253,03%
Luminor Bank 12/20192,93%
France 10/20222,90%
Berkshire Hathaway 01/20212,80%
Tartu Linnavalitsus 10/20322,46%
Coop Pank 12/20272,07%
Latvenergo 06/20222,02%
Citadele banka 12/20261,97%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused1,93%
Riigivõlakirjad11,52%
Ettevõtete võlakirjad70,03%
Kinnisvara7,80%
Aktsiad8,75%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused1,93%
Baltikum51,31%
Euroopa (v.a Baltikum)31,52%
Aasia2,54%
Põhja-Ameerika12,68%
Muu0,05%

Lisasime portfelli uue kohaliku investeeringu, Tera Venturesi riskikapitalifondi

Romet Enok, fondijuht

Pensionifondi M tulemust mõjutas septembris nii Saksamaa kui ka Soome börsi langus 0,9% võrra. Positiivse tulemuse tõi aga Jaapani aktsiaturg, mis eurodes mõõdetuna tõusis kuu jooksul 3,1% ja kohalikus valuutas koguni 5,5%. Ka Baltimaade aktsiaturgudel kujunes september kergelt negatiivse tootlusega kuuks. Suurima languse tegi Vilniuse börs –1,6% tulemusega. Tallinna börsiindeks langes 0,7% ja Riia börs 0,1%.

Pensionifond M tegi uue investeeringu Tera Venturesi riskikapitalifondi, mis hiljuti kaasas investoritelt, sealhulgas Euroopa Investeerimisfondilt, 21 miljonit eurot. Tera Ventures paigutab kapitali Eesti ja lähiriikide tehnoloogiavaldkonna varases kasvufaasis idufirmadesse. Varem on ettevõtte meeskond teinud investeeringuid juba sellistesse Eesti edulugudesse nagu GrabCAD, Cleveron ja Monese.

Septembris müüsime täielikult ühe fondi suurima ettevõtete võlakirjade positsiooni väljaspool Baltikumi – Brasiilia toidutööstuse BRF võlakirjad. Ettevõtte tulemused on igati ootuspäraselt halvenenud ja Brasiilia majandus olnud raskustes. Sellest hoolimata andsid täpselt kolm aastat tagasi soetatud võlakirjad rohkem kui kaks korda suurema tootluse kui eurodes väljastatud ettevõtete võlakirjade turg keskmiselt, st ligikaudu 15%.

Teise märkimisväärse sündmusena portfellis omandas Ameerika Ühendriikide investeerimisettevõte Blackstone enamusosaluse Luminori pangas. Ühtlasi sai pank rahvusvahelise reitingu, mis avab tee Euroopa võlakirjaturule ja koos sellega ka meie möödunud talvel tehtud võlakirjainvesteeringu asendamiseks veelgi pikaajalisema rahaga.

Rahvusvahelisi võlakirjaturge survestab endiselt intresside tõusu tsükkel Ameerika Ühendriikides, mille tõttu lõpetasid peamised turusegmendid kuu taas miinuspoolel. Keskendume fondides, nagu juba mõnda aega, kohalike investeerimisvõimaluste analüüsile.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond L – LHV lipulaev

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,
 • oled keskmise riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga
Strateegia

Investeerime erinevatesse valdkondadesse, mille arengusse me usume (nt kinnisvara, mets, erakapital, Balti aktsiad, rahvusvahelised börsid ja võlakirjad). Kuni 50% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,260%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.09.2018)805 317 890,22 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis2 400 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond4,88%
Riigi Kinnisvara 06/20273,88%
France 10/20223,22%
Luminor Bank 12/20193,20%
Latvia 01/20212,93%
JP Morgan Chase 08/20212,26%
Wells Fargo & Company 07/20212,24%
Lithuania 01/20242,10%
Siauliu Bankas 12/20202,00%
East Capital Baltic Property Fund III1,74%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused2,15%
Riigivõlakirjad15,32%
Ettevõtete võlakirjad52,07%
Kinnisvara10,04%
Aktsiad20,40%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused2,15%
Baltikum52,20%
Euroopa (v.a Baltikum)30,21%
Aasia4,71%
Põhja-Ameerika10,58%
Muu0,13%

Euroopa aktsiaturud olid kerges languses, häid tulemusi näitas Jaapan

Kristo Oidermaa, fondijuht

Pensionifondi L tulemust mõjutas septembris nii Saksamaa kui ka Soome börsi langus 0,9% võrra. Positiivse tulemuse tõi aga Jaapani aktsiaturg, mis eurodes mõõdetuna tõusis kuu jooksul 3,1% ja kohalikus valuutas koguni 5,5%. Ka Baltimaade aktsiaturgudel kujunes september kergelt negatiivse tootlusega kuuks. Suurima languse tegi Vilniuse börs –1,6% tulemusega. Tallinna börsiindeks langes 0,7% ja Riia börs 0,1%.

Pensionifondi L portfellis on koostöös erakapitalifondiga Livonia Partners tehtud investeering Eesti juhtivasse saunamaterjalide tootjasse Ha Serv. Septembris teatas Ha Serv, et ühineb teise Eesti puidusektori ettevõttega Thermory, mis toodab peamiselt termotöödeldud puitmaterjale ja pakub tööd rohkem kui 200 inimesele. Ettevõtete ühinemisega tekib saunamaterjalide ja termotöödeldud puidu turul uus liider. Lisaks toob ühinemine kaasa geograafilise sünergia ja halduskulude vähenemise.

Septembris müüsime täielikult ühe fondi suurima ettevõtete võlakirjade positsiooni väljaspool Baltikumi – Brasiilia toidutööstuse BRF võlakirjad. Ettevõtte tulemused on igati ootuspäraselt halvenenud ja Brasiilia majandus olnud raskustes. Sellest hoolimata andsid täpselt kolm aastat tagasi soetatud võlakirjad rohkem kui kaks korda suurema tootluse kui eurodes väljastatud ettevõtete võlakirjaturg keskmiselt, st ligikaudu 15%.

Teise märkimisväärse sündmusena portfellis omandas Ameerika Ühendriikide investeerimisettevõte Blackstone enamusosaluse Luminori pangas. Ühtlasi sai pank rahvusvahelise reitingu, mis avab tee Euroopa võlakirjaturule ja koos sellega ka meie möödunud talvel tehtud võlakirjainvesteeringu asendamiseks veelgi pikemaajalise rahaga.

Rahvusvahelisi võlakirjaturge survestab endiselt intresside tõusu tsükkel Ameerika Ühendriikides, mille tõttu lõpetasid peamised turusegmendid kuu taas miinuspoolel. Keskendume fondides, nagu juba mõnda aega, kohalike investeerimisvõimaluste analüüsile.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond XL - Kõige julgem valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
 • oled valmis riskima keskmisest rohkem,
 • soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga
Strateegia

Fond võib investeerida kuni 75% varadest aktsiaturgudele, sh omandada osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse. Meie investeerimisstrateegia muutus 2012. aastal, enne seda võis fond investeerida aktsiaturgudele kuni 50% varadest.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,260%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.09.2018)163 943 279,97 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis500 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond3,98%
Luminor Bank 12/20193,67%
Riigi Kinnisvara 06/20273,25%
France 10/20222,96%
Berkshire Hathaway 01/20212,52%
East Capital Baltic Property Fund II2,49%
East Capital Baltic Property Fund III2,36%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund2,16%
iShares STOXX Europe 600 Health Care1,93%
Amber Circle Funding 12/20221,89%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused1,54%
Riigivõlakirjad7,32%
Ettevõtete võlakirjad56,41%
Kinnisvara12,17%
Aktsiad22,59%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused1,54%
Baltikum45,23%
Euroopa (v.a Baltikum)34,81%
Aasia5,59%
Põhja-Ameerika12,66%
Muu0,20%

Euroopa aktsiaturud olid kerges languses, häid tulemusi näitas Jaapan

Kristo Oidermaa, fondijuht

Pensionifondi XL tulemust mõjutas septembris nii Saksamaa kui ka Soome börsi langus 0,9% võrra. Positiivse tulemuse tõi aga Jaapani aktsiaturg, mis eurodes mõõdetuna tõusis kuu jooksul 3,1% ja kohalikus valuutas koguni 5,5%.

Hea tootlus saavutati Jaapanis peamiselt tänu sellele, et senine peaminister Shinzo Abe võitis taas valimised ja jätkab peaministrina. Selline tulemus oli investoritele meelepärane, sest pakub finantsturgudele poliitilist stabiilsust ja tõenäoliselt jätkub veel mõnda aega ka soodne rahapoliitika. Samuti on näidanud paranemismärke riigi majanduskasvu- ja inflatsiooninäitajad ning ettevõtete kasvavaid kasumeid toetab nõrgem jeeni vahetuskurss. Näiteks pensionifondi XL portfelli kuuluv ettevõte Seven & I, millele kuuluvad üle Jaapani tegutsevad 7-Eleven väikepoed, kerkis Tokyo börsil kuuga 11,2% võrra.

Septembris müüsime täielikult ühe fondi suurima ettevõtete võlakirjade positsiooni väljaspool Baltikumi – Brasiilia toidutööstuse BRF võlakirjad. Ettevõtte tulemused on igati ootuspäraselt halvenenud ja Brasiilia majandus olnud raskustes. Sellest hoolimata andsid täpselt kolm aastat tagasi soetatud võlakirjad rohkem kui kaks korda suurema tootluse kui eurodes väljastatud ettevõtete võlakirjaturg keskmiselt, st ligikaudu 15%.

Teise märkimisväärse sündmusena portfellis omandas Ameerika Ühendriikide investeerimisettevõte Blackstone enamusosaluse Luminori pangas. Ühtlasi sai pank rahvusvahelise reitingu, mis avab tee Euroopa võlakirjaturule ja koos sellega ka meie möödunud talvel tehtud võlakirjainvesteeringu asendamiseks veelgi pikemaajalise rahaga.

Rahvusvahelisi võlakirjaturge survestab endiselt intresside tõusu tsükkel Ameerika Ühendriikides, mille tõttu lõpetasid peamised turusegmendid kuu taas miinuspoolel. Keskendume fondides, nagu juba mõnda aega, kohalike investeerimisvõimaluste analüüsile.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond Indeks - Pidevalt investeeritud

Sobib kui

 • tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,
 • soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,
 • omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.
Liitu fondiga
Strateegia

Investeerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.09.2018)11 962 537,47 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis468 750 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame kuni 75% fondi varast aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
Lyxor Core MSCI World DR UCITS29,13%
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF25,94%
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS21,41%
iShares Core MSCI World UCITS12,97%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF5,18%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF2,22%
iShares MSCI Frontier 100 ETF2,05%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused1,10%
Kinnisvara25,94%
Aktsiad72,96%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused1,10%
Arenevad turud23,63%
Piiriturud2,05%
Arenenud turud73,22%

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond Eesti – maksimaalselt Eestisse investeeritud

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
 • soovid siduda pensioniraha Eesti majandusega,
 • sul on investeeringuid ka mujal regioonides.
Liitu fondiga
Strateegia

Fond investeerib sobivate investeeringute leidumisel kuni 100% Eestisse. Investeeritakse nii aktsiatesse, võlakirjadesse, kinnisvarasse kui ka teistesse fondidesse. Kuna Tallinna Börsil kaubeldavate väärtpaberite hulk on väike, investeerib fond ulatuslikult börsiväliselt. Kuivõrd fond on seotud ühe piirkonnaga, ei tasu sellesse investeerida kogu oma pensioniks mõeldud vara.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,260%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.09.2018)1 988 858,50 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis2 343 750 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

LHV Pensionifond Eesti vara investeeritakse väga suures osas Eestisse – riiki, mille arengusse usume ja mille võimalusi tunneme kõige paremini. Fondi tulemused on otseselt seotud Eesti majanduse ja Eesti ettevõtete käekäiguga. Sobivate investeeringute vähesuse tõttu on iga investeeringu osakaal suhteliselt kõrge.

Andmed on toodud 30.09.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
Birdeye Timber Fund5,59%
EfTEN Kinnisvarafond II5,42%
Eesti Energia 09/20235,32%
auto24 04/20225,18%
Baltic Horizon Fund 05/20235,09%
Allianz Finance 12/20205,08%
Daimler Intl Finance 05/20225,01%
Tallinna Kaubamaja4,53%
Tallink Grupp4,51%
Merko Ehitus3,19%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused32,33%
Ettevõtete võlakirjad33,34%
Kinnisvara12,98%
Aktsiad21,35%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused32,33%
Baltikum49,92%
Euroopa (v.a Baltikum)17,75%

Fondi investeeringute tulemused liikusid eri suundades

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Baltimaade aktsiaturud on mõne viimase kuu jooksul püsinud rahulikud ja börsiindeksid ei ole suuremal määral kõikunud. Tallinna börs langes septembris 0,7%: turu müügipoolel on olnud paar suuremat institutsionaalset investorit ja see on tekitanud mitme börsiettevõtte aktsiatele müügisurve. Suurimate langejate hulgas olid kinnisvaraarendaja Arco Vara –8,4% ja laevandusettevõte Tallink –5,4% tootlusega.

Pensionifondi tootlusele avaldasid positiivset mõju aga näiteks Ekspress Grupi ja Tallinna Sadama aktsiad vastavalt 4,1% ja 6,5% tootlusega. Tallinna Sadama aktsiat toetasid peale heade kvartalitulemuste ka mitme panga põhjalik ettevõtte analüüs ja järgmise 12 kuu hinnasiht. Valdavalt jäävad analüütikute aktsiahinna ootused 2,2 euro juurde.

Pensionifondide turuülevaade

Võlakirjaturud on muutuste ootel
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

August oli väärtpaberiturgudel üsna närviline kuu: Euroopa ettevõtete aktsiad kaotasid oma väärtusest 2,3% ja Eesti ettevõtete aktsiate hinnad langesid 2,8%. Samal ajal kui enamik maailma aktsiaturge jäi miinusesse, aitas tehnoloogiasektor USA aktsiaturu siiski eurodes mõõdetuna väikesesse plussi.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele