enru

II sammas

10 aasta kõrgeim tootlus on LHV pensionifondidel¹

Mida lähemale jõuab pensioniiga, seda väiksema riskiga peaks olema pensionifond. II samba pensionifondi valimisel arvesta kaht olulist asja:

 • kui palju on sul jäänud aega pensionini
 • kui palju soovid riskida

II samba fondid

LHV Pensionifond XS – Kaitstuim valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime raha erinevate riikide ja nendega seotud organisatsioonide võlakirjadesse. Need pakuvad kõige suuremat stabiilsust ja kõige madalamaid riske. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,62802%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.09.2017)20 874 550,57 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis110 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.10.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
France 05/20276,90%
Czech Republic 05/20224,58%
Riigi Kinnisvara 06/20274,34%
Temasek Financial 03/20224,24%
Transpordi Varahaldus 04/20254,22%
Slovakia 11/20243,93%
Elering 07/20183,67%
United States 08/20192,89%
Amber Circle Funding 12/20222,77%
Latvenergo 05/20202,14%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused38,3%
Riigivõlakirjad27,0%
Ettevõtete võlakirjad34,8%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused38,3%
Baltikum25,9%
Euroopa (v.a Baltikum)19,7%
Aasia8,9%
Põhja-Ameerika2,9%
Muu4,3%

Hoiame konservatiivset joont, väljastpoolt Eestit investeeringuid ei lisanud

Romet Enok, portfellihaldur

Müüsime fondist Neste lühikesed võlakirjad, et vabastada ilma noteerimata ja reitinguta väärtpaberite limiit Riigi Kinnisvara AS-i peatse järjekordse osa väljamakse tarvis. Vahetus lisab küll fondi intressiriski, kuid pakub selle kompenseerimiseks selgelt paremat tootlust. Rahvusvaheliselt võlakirjaturult fond kuu jooksul uusi positsioone ei soetanud. Olulisimatest Euroopa valitsuste võlakirjaturgudest kaotasid möödunud kuul kõige rohkem Saksamaa väärtpaberid, olles kuu lõpuks ligikaudu protsendi jagu miinuspoolel. Kuid selgelt miinuspoolele jäid ka kõik teised suuremad valitsuste võlakirjaturud. Fondi investeeringute konservatiivsem paigutamine aitas hoida kaotuse fondi jaoks siiski minimaalsena.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond S – Turvaline valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on pensioniks pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime raha tugevate ettevõtete võlakirjadesse. Need pakuvad raha säilitamisel stabiilsust ega ole majanduse üldisest olukorrast nii palju mõjutatavad kui näiteks ettevõtete aktsiad. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutava raha kasvuruum on piiratud, küll aga püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,79800%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.10.2017)64 141 672,62 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis270 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.10.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Riigi Kinnisvara 06/20274,71%
Transpordi Varahaldus 04/20254,35%
Temasek Financial 03/20224,19%
Latvenergo 06/20224,10%
Slovakia 11/20244,04%
Investor 05/20233,30%
Latvia 09/20252,94%
Amber Circle Funding 12/20222,60%
Romania 10/20242,56%
Elering 07/20182,55%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused28,5%
Riigivõlakirjad19,8%
Ettevõtete võlakirjad51,7%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused28,5%
Baltikum26,3%
Euroopa (v.a Baltikum)27,9%
Aasia7,3%
Põhja-Ameerika5,1%
Muu5,0%

Hoiame konservatiivset joont, uusi rahvusvahelisi võlakirju veel ei soeta

Romet Enok, portfellihaldur

Et tekitada vabu vahendeid Riigi Kinnisvara AS-i võlakirja järjekordse väljamakse tarvis, vähendasime fondi lähipiirkonna valitsuste võlakirjade portfelli mahtu ja müüsime Leedu pikemaid võlakirju. See vahetus suurendab küll vähesel määral fondi avatust intressiriskile, kuid parandab tuntavalt oodatavat tootlust. Kuivõrd mõlemad on sarnase reitinguga riigisektori emitendid, ei suurene krediidirisk.

Üks meie viimase aja põhieesmärke on olnud Euroopa Keskpanga tegevuse tulemusena hinnas tõusnud võlakirjade vahetamine turuväliste investeeringute vastu. Rahvusvaheliselt võlakirjaturult fond kuu jooksul uusi positsioone ei soetanud. Euroopa võlakirjaturud olid septembris taas negatiivsemas meeleolus, kõik peamised turusegmendid jäid miinuspoolele. Seejuures kaotasid enim kõrge reitinguga valitsuste võlakirjad eesotsas Saksamaaga. Fond on intressiriski suhtes endiselt positsioneeritud konservatiivselt ja tänu sellele olid kaotused minimaalsed.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond M - Tasakaalukas valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,
 • oled mõõduka riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Paigutame enamiku rahast võlakirjadesse, mis pakuvad raha säilitamisel stabiilsust. Tasakaalustamiseks investeerime ka kinnisvarasse ja ettevõtetesse, et võimaldada pensioniks kogutavale rahale stabiilset kasvu. Kuni 25% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerima võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,06400%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.10.2017)93 134 190,43 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis380 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.10.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond4,96%
Riigi Kinnisvara 06/20274,21%
Transpordi Varahaldus 04/20253,83%
Bulgaria 09/20243,20%
Tartu Linnavalitsus 10/20322,97%
East Capital Baltic Property Fund II2,79%
Autolist 04/20222,59%
Latvenergo 06/20222,45%
Citadele banka 12/20262,28%
Lithuania 11/20242,12%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused20,2%
Riigivõlakirjad15,1%
Ettevõtete võlakirjad47,8%
Kinnisvara9,2%
Aktsiad7,7%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused20,2%
Baltikum47,2%
Euroopa (v.a Baltikum)18,8%
Aasia3,2%
Põhja-Ameerika9,4%
Muu1,2%

Arenenud riikide börsid olid heas hoos

Romet Enok, portfellihaldur

September oli aktsiaturgudele hea tootlusega ennekõike Euroopas, kus börsiindeks tõusis kuu jooksul 5,3% jagu. Ka Jaapani aktsiaturg tegi kohalikus valuutas mõõdetuna 3,6% suuruse tõusu. Balti börside eelmiste kuude kiire tõus seevastu peatus: Tallinna ja Vilniuse aktsiaturuindeks langesid kuu jooksul vastavalt 3,6% ja 2,6% võrra. Pensionifondi investeeringute seas alanesid möödunud kuudel head tootlust näidanud Läti ravimifirmade Olainfarm ja Grindeks aktsiad vastavalt 5,7% ja 1,4% jagu. Ka suve jooksul märgatavalt kallinenud Tallinki aktsia tegi tõusutrendis pausi ja kukkus septembris 7% võrra. Positiivset tootlust näitas tõusva kinnisvarasektori taustal Arco Vara aktsia, mis kerkis kuuga üle 13%.

Septembris jõudsime kokkuleppele, et omandada allutatud võlakirju Coop Pangas (varasem Krediidipank). 10-aastased ja 6,75% intressiga võlakirjad aitavad ettevõttel täita panga omavahendite nõudeid ning lubavad kasvatada uute kodumaiste omanike käe all ärimahtu. Võlakirjad väljastatakse pärast selleks Finantsinspektsioonilt loa saamist, loodetavasti sügise jooksul. Samuti suurendas fond septembris vähesel määral investeeringut auto24 võlakirjadesse, rahastades ettevõttepoolset Autolehe ajakirja ostu.

Rahvusvahelisel võlakirjaturul osalesime taas esmaemissioonil, soetades Soome metsatööstuskontserni Metsä Board uusi väärtpabereid. 10-aastased ja 2,75% intressiga võlakirjad on krediidireitingult napilt alla investeerimisjärgu taseme. Kuna ettevõttes realiseerus suuremahuline investeeringute programm, võib edaspidi oodata krediidireitingu paranemist. See omakorda loob eelduse võlakirja hinnatõusuks. Ühtlasi kaasneb sellega võlakirja hinnatõus. Fondil on ettevõttes aktsiapositsioon juba varasemast.

Euroopa võlakirjaturgudel oli september taas raskem kuu, sest miinuspoolele jäid kõik peamised turusegmendid. Seejuures langesid enim kõige kõrgema reitinguga valitsuste võlakirjad.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond L – LHV lipulaev

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,
 • oled keskmise riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime erinevatesse valdkondadesse, mille arengusse me usume (nt kinnisvara, mets, erakapital, Balti aktsiad, rahvusvahelised börsid ja võlakirjad). Kuni 50% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,33000%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.10.2017)736 467 697,31 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis2 400 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.10.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,41%
Riigi Kinnisvara 06/20274,35%
Latvia 01/20213,28%
Latvia 09/20253,25%
Bulgaria 09/20242,88%
JP Morgan Chase 08/20212,53%
Wells Fargo & Company 07/20212,51%
Lithuania 11/20242,41%
Lithuania 01/20242,33%
East Capital Baltic Property Fund II1,96%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused14,8%
Riigivõlakirjad18,8%
Ettevõtete võlakirjad38,9%
Kinnisvara9,4%
Aktsiad18,1%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused14,8%
Baltikum44,6%
Euroopa (v.a Baltikum)22,2%
Aasia6,2%
Põhja-Ameerika11,0%
Muu1,2%

Arenenud riikide börsid olid heas hoos, võlakirjaturud pigem languses

Kristo Oidermaa, portfellihaldur

September oli aktsiaturgudele hea tootlusega ennekõike Euroopas, kus börsiindeks tõusis kuu jooksul 5,3% jagu. Ka Jaapani aktsiaturg tegi kohalikus valuutas mõõdetuna 3,6% suuruse tõusu. Balti börside eelmiste kuude kiire tõus seevastu peatus: Tallinna ja Vilniuse aktsiaturuindeksid langesid kuu jooksul vastavalt 3,6% ja 2,6% võrra. Ainult Riia börs näitas väikest, 0,6% suurust tõusu.

Pensionifondi L üks uuemaid erakapitali investeeringuid BaltCap Infrastructure Fund tegi üksnes mõni kuu pärast asutamist oma esimese investeeringu. Fond rahastab 16 miljoni euroga uue soojusenergiajaama rajamist Vilniusesse. Jaam valmib 2019. aasta alguses ja hakkab kütusena kasutama biomassi. Jaama toodang katab 10% Vilniuse linna soojusenergiavajadusest ning ootuste kohaselt kahandab nii linna CO2 emissiooni kui ka linnaelanike küttearveid.

Septembris jõudsime kokkuleppele, et omandada allutatud võlakirju Coop Pangas (varasem Krediidipank). 10-aastased ja 6,75% intressiga võlakirjad aitavad ettevõttel täita panga omavahendite nõudeid ning lubavad kasvatada uute kodumaiste omanike käe all ärimahtu. Võlakirjad väljastatakse pärast selleks Finantsinspektsioonilt loa saamist, loodetavasti sügise jooksul. Peale selle, nagu eelmises kuuülevaates mainisime, suurendas fond septembris vähesel määral investeeringut auto24 võlakirjadesse, rahastades ettevõttepoolset Autolehe ajakirja ostu.

Rahvusvaheliselt võlakirjaturult fond kuu jooksul uusi positsioone ei soetanud. Meie üks põhieesmärke on tänavu olnud ja on ka edaspidi leida turuväliseid investeeringuid kaubeldavate võlakirjade asemele. Viimased on endiselt kõrgelt hinnastatud. Olukorra haavatavust kajastas ka möödunud kuu, mil miinuspoolele jäid kõik peamised euroala võlakirjaturu segmendid.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond XL - Kõige julgem valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
 • oled valmis riskima keskmisest rohkem,
 • soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Fond võib investeerida kuni 75% varadest aktsiaturgudele, sh omandada osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse. Meie investeerimisstrateegia muutus 2012. aastal, enne seda võis fond investeerida aktsiaturgudele kuni 50% varadest.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,33000%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.10.2017)131 951 358,35 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis500 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.10.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,02%
East Capital Baltic Property Fund II4,42%
Riigi Kinnisvara 06/20274,12%
Bulgaria 09/20242,98%
Latvia 09/20252,97%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund2,67%
Amber Circle Funding 12/20222,45%
JP Morgan Chase 08/20212,38%
Wells Fargo & Company 07/20212,37%
iShares STOXX Europe 600 Health Care2,33%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused22,7%
Riigivõlakirjad10,0%
Ettevõtete võlakirjad32,1%
Kinnisvara13,1%
Aktsiad22,1%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused22,7%
Baltikum38,9%
Euroopa (v.a Baltikum)18,2%
Aasia7,9%
Põhja-Ameerika10,2%
Muu2,0%

Soome ettevõtted pakkusid häid üllatusi

Kristo Oidermaa, portfellihaldur

September oli aktsiaturgudele hea tootlusega ennekõike Euroopas, kus börsiindeks tõusis kuu jooksul 5,3% jagu. Ka Jaapani aktsiaturg tegi kohalikus valuutas mõõdetuna 3,6% suuruse tõusu. Balti börside eelmiste kuude kiire tõus seevastu peatus: Tallinna ja Vilniuse aktsiaturuindeksid langesid kuu jooksul vastavalt 3,6% ja 2,6% võrra. Ainult Riia börs näitas väikest, 0,6% suurust tõusu hoolimata ravimitootjate Olainfarm ja Grindeks aktsiate vastavalt 5,7% ja 1,4% langusest.

Pensionifondi XL investeeringute seas näitasid head tootlust mitu Soome ettevõtet, näiteks Stora Enso ja Nokian Renkaati aktsiad kerkisid septembris vastavalt 9% ja 5% võrra. Sektoritest oli september heade müügitulemuste taustal tugev kuu Euroopa autotootjatele, mida hõlmav börsiindeks tõusis 10,7% võrra. Pensionifondi autotööstussektori investeering Daimler kerkis kuuga 9,5% jagu.

Võlakirjaportfellis möödunud kuul muutusi ei toimunud. Turgudel oli taas kehvem kuu: miinuspoolele jäid kõik peamised segmendid, enim seejuures kõrgeima reitinguga Saksamaa paberid. Kuivõrd fondi investeeringud on pigem madalama intressiriskiga, aitas see kaitsta portfelli hinnalanguse vastu.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond Indeks - Pidevalt investeeritud

Sobib kui

 • tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,
 • soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,
 • omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.10.2017)7 126 807,40 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis468 750 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

AS SEB Pank

Paigutame kuni 75% fondi varast aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Andmed on toodud 31.10.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares Global REIT ETF9,46%
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF9,04%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF7,94%
Vanguard Total World Stock ETF7,84%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF7,73%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF7,44%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF7,43%
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped7,32%
iShares Core MSCI World UCITS6,94%
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF4,92%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused0,1%
Kinnisvara26,7%
Aktsiad73,3%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused0,1%
Arenevad turud23,3%
Piiriturud2,5%
Arenenud turud74,1%

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

Pensionifondide turuülevaade

Kaks uut investeeringut koduturule
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Pärast suvist pausi jätkasid aktsiaturud septembris tõusu. Nii USA kui ka Saksamaa aktsiaindeks saavutasid kuu lõpus oma kõigi aegade kõrgeima taseme, jõudes vastavalt 2519 ja 12 809 punktini.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele