enru

II sammas

10 aasta kõrgeim tootlus on LHV pensionifondidel¹

Mida lähemale jõuab pensioniiga, seda väiksema riskiga peaks olema pensionifond. II samba pensionifondi valimisel arvesta kaht olulist asja:

 • kui palju on sul jäänud aega pensionini
 • kui palju soovid riskida
Liitu pensioni II sambaga

Vaata oma pensioni seisu

II samba fondid

LHV Pensionifond XS – Kaitstuim valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime raha erinevate riikide ja nendega seotud organisatsioonide võlakirjadesse. Need pakuvad kõige suuremat stabiilsust ja kõige madalamaid riske. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,71766%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.11.2016)20 293 957,45 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis200 000 osakut

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulSwedbank

Kuhu me raha paigutame?

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.11.2016 seisuga

Suurimad investeeringud
Czech Republic 05/20224,80%
Temasek Financial 03/20224,36%
Lithuania 09/20174,03%
Slovakia 11/20244,01%
Elering 07/20183,94%
Latvenergo 05/20202,24%
Latvenergo 06/20222,04%
Lithuania 01/20241,99%
Romania 10/20241,89%
Sabic 11/20201,59%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused60,7%
Riigivõlakirjad21,9%
Ettevõtete võlakirjad17,3%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused60,7%
Baltikum17,9%
Euroopa (v.a Baltikum)12,4%
Aasia4,4%
Muu4,6%
Fondi käekäik

Võlakirjaturud olid novembris languses

Romet Enok, portfellihaldur

Poliitiliste sündmuste mõju all möödunud november osutus maailma võlakirjaturgudel halvimaks kuuks viimase veerandsajandi jooksul. Donald Trumpi valimisvõidu järgselt esiplaanile tõusnud võimalus, et riigieelarve kulutused võiksid USA-s järsult tõusta, suurendas võlakirjainvestorites arusaadavalt hirmu inflatsiooni tõusu üle. Kuivõrd USA valitsuse võlakirjad moodustavad suurima üksiku grupi maailma võlakirjaturust oli ka kogu turu langus sellest tulenevalt erakordselt suur ehk -4%. Kuigi Euroopas jäi hinnalangus märgatavalt tagasihoidlikumaks, kaotasid suurematest turgudest Saksamaa ikkagi ligemale protsendi ja Prantsusmaa ning Itaalia ligemale kaks protsenti. Fondi investeeringutest langesid hinnas enim loomulikult pikemad võlakirjad – Läti ja Leedu valitsuste omad, andes kuu tulemuseks kokku -0.3%. Üle poole fondi varadest oli kogu kuu jooksul jätkuvalt lühiajalistes pangahoiustes ja seega hinnalanguse eest kaitstud. Uusi positsioone fondi samuti ei soetatud.

Väljamaksed

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2016. on selleks summaks 167.40 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 8000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1600 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2016. aastal 395 eurot kuus.

LHV Pensionifond S – Turvaline valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on pensioniks pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime raha tugevate ettevõtete võlakirjadesse. Need pakuvad raha säilitamisel stabiilsust ega ole majanduse üldisest olukorrast nii palju mõjutatavad kui näiteks ettevõtete aktsiad. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutava raha kasvuruum on piiratud, küll aga püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,95688%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.11.2016)58 053 614,40 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis500 000 osakut

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulSwedbank

Kuhu me raha paigutame?

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.11.2016 seisuga

Suurimad investeeringud
Latvia 09/20256,54%
Temasek Financial 03/20224,62%
Lithuania 01/20244,61%
Latvenergo 06/20224,52%
Slovakia 11/20244,43%
Investor 05/20233,42%
UniCredit Bank 10/20202,78%
Sanofi 09/20202,76%
Romania 10/20242,73%
Elering 07/20182,71%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused35,9%
Riigivõlakirjad28,5%
Ettevõtete võlakirjad35,6%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused35,9%
Baltikum23,5%
Euroopa (v.a Baltikum)30,0%
Aasia4,6%
Põhja-Ameerika0,4%
Muu5,7%
Fondi käekäik

Võlakirjaturud olid novembris languses

Romet Enok, portfellihaldur

Trumpi valimisvõidu järgselt võlakirjaturge tabanud langusest said ettevõtete võlakirjad vähem kannatada kui valitsused. Sellele vaatamata jäid kuu lõikes miinuspoolele mõlemad – Euroopa ettevõtete võlakirjad langesid protsendi ja valitsuse võlakirjad pooleteise protsendi võrra. Kui riskivabad intressid tõusid kõikjal ja eriti järsult Ühendriikides, siis riskipreemiad ehk lisaintress, mida ettevõtted riikidega võrreldes peavad laenamisel tasuma, püsis märkimisväärselt stabiilsena. Intresside laiapõhjalise tõusu keskkonnas olid loomulikult fondi pikima tähtajaga võlakirjad need, mis kuu tulemust kõige rohkem miinuse suunas mõjutasid. Maailma võlakirjaturgude viimase veerandsajandi suurima languse juures jäi fondi tulemuseks novembris -0.75%. Langust aitas fondis pehmendada lisaks  hinnatundlikemate investeeringute vältimisele ka raha ja hoiuste jätkuvalt kõrge osakaal fondis, mis ületas kuu vaates kolmandikku varadest. Uusi positsioone samuti ei soetatud.

Väljamaksed

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2016. on selleks summaks 167.40 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 8000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1600 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2016. aastal 395 eurot kuus.

LHV Pensionifond M - Tasakaalukas valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,
 • oled mõõduka riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Paigutame enamiku rahast võlakirjadesse, mis pakuvad raha säilitamisel stabiilsust. Tasakaalustamiseks investeerime ka kinnisvarasse ja ettevõtetesse, et võimaldada pensioniks kogutavale rahale stabiilset kasvu. Kuni 25% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerima võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,27584%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.11.2016)62 967 687,38 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis550 000 osakut

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulSwedbank

Kuhu me raha paigutame?

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.11.2016 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,78%
Latvia 01/20214,87%
Latvia 09/20254,86%
East Capital Baltic Property Fund II3,69%
Latvenergo 06/20223,62%
Bulgaria 09/20243,60%
Lithuania 11/20242,61%
Lithuania 01/20242,33%
Elering 07/20181,71%
Nelja Energia 06/20211,64%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused41,9%
Riigivõlakirjad23,8%
Ettevõtete võlakirjad16,5%
Kinnisvara10,7%
Aktsiad7,1%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused41,9%
Baltikum40,5%
Euroopa (v.a Baltikum)14,3%
Aasia0,6%
Põhja-Ameerika0,4%
Muu2,4%
Fondi käekäik

Fondi tootlust toetasid investeering Jaapani börsiindeksisse ja alalhoidlikkus võlakirjade hoidmisel

Romet Enok, portfellihaldur

Novembris avaldas aktsiaturgudele olulist mõju Donald Trumpi võit USA presidendivalimistel. USA ja Euroopa aktsiad reageerisid uudisele positiivselt, Ladina-Ameerika aktsiaturud aga seevastu langesid. Pensionifondi M tootlust toetas investeering Jaapani börsiindeksisse, mis tõusis kuu jooksul kohalikus valuutas mõõdetuna 5% võrra. Trumpi valimine presidendiks tõstis märgatavalt ka ravimitööstuse aktsiate hindu, mis viimastel kuudel kandsid kaotusi seoses kartusega, et Clintoni valimine võib tuua kaasa regulatsioonide suurendamise. Uudise tuules tegid novembrikuus tugeva tulemuse ka Euroopa tervishoiuettevõtete aktsiad.

Sündmusterohke novembri elasid võlakirjaturul mõneti üllatuslikult kõige paremini üle madalama krediidikvaliteediga ettevõtete võlakirjad. Trumpi valimisvõidu järgselt järsult langenud USA valitsuse võlakirjade hinnad vedasid alla siiski pea kõik teised võlakirjaturud. Languste ulatus oli märkimisväärne: kui Saksa valitsuse võlakirjad langesid ühe protsendi ulatuses, siis USA väga pikad võlakirjad langesid kuni 10 protsenti, andes kokku võlakirjaturu suurima languse viimase veerandsajandi jooksul. Ühtselt samas suunas liikuva võlakirjaturu keskkonnas mõjutasid fondi tulemit kõige enam pikad fikseeritud intressiga positsioonid – Läti, Leedu ja Bulgaaria valitsuse võlakirjad. Oleme jätkuvalt täielikult hoidunud väga pikkadest ehk enim hinnatundlikest võlakirjadest ja samuti paigutanud ligi poole võlakirjaportfellist lühiajalistesse pangahoiustesse, kaitstes selliselt fondi hinnaliikumiste vastu. Kuu viimastel päevadel lisasime portfelli üle pikema aja uue suurema investeeringu, märkides esmakordselt avalikkusele võlakirju müünud Läti Citadele panga pabereid. Võlakirjad on kümneaastase tähtajaga, allutatud ja intressiga 6.25% aastas.

Väljamaksed

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2016. on selleks summaks 167.40 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 8000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1600 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2016. aastal 395 eurot kuus.

LHV Pensionifond L – LHV lipulaev

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,
 • oled keskmise riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime erinevatesse valdkondadesse, mille arengusse me usume (nt kinnisvara, mets, erakapital, Balti aktsiad, rahvusvahelised börsid ja võlakirjad). Kuni 50% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,59480%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.11.2016)433 047 283,92 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis3 000 000 osakut

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulSwedbank

Kuhu me raha paigutame?

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.11.2016 seisuga

Suurimad investeeringud
Latvia 01/20215,64%
EfTEN Kinnisvarafond5,60%
Latvia 09/20254,78%
Bulgaria 09/20243,54%
Lithuania 01/20243,42%
East Capital Baltic Property Fund II2,99%
Latvenergo 06/20222,00%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund1,98%
Lithuania 11/20241,76%
iShares STOXX Europe 600 Health Care1,73%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused35,3%
Riigivõlakirjad25,4%
Ettevõtete võlakirjad11,9%
Kinnisvara10,3%
Aktsiad17,2%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused35,3%
Baltikum43,7%
Euroopa (v.a Baltikum)14,5%
Aasia2,7%
Põhja-Ameerika0,8%
Muu3,0%
Fondi käekäik

Fondi tootlust toetasid investeering Jaapani börsiindeksisse ja alalhoidlikkus võlakirjade hoidmisel

Kristo Oidermaa, portfellihaldur

Novembris mõjutas maailma aktsiaturgude liikumist tugevalt Donald Trumpi võit USA presidendivalimistel. Pärast esialgset ehmatust reageerisid USA ja Euroopa aktsiaturud positiivselt, kuid Ladina-Ameerika turgudel tõi see uudis kaasa languse. Pensionifondi L investeeringutest näitas tugevat tulemust Jaapani börsiindeksisse investeeriv fond, mis tõusis kuu jooksul kohalikus valuutas üle 5%. Soome ettevõte Metsä Board avaldas tugevad kvartalitulemused ning aktsiahind kerkis kuuga pea 20% võrra. Metsä Boardi suurinvesteering Husumi tehasesse on tööle läinud ning aasta alguses investoreid negatiivselt üllatanud tehase käivituskulud on languses. Seega on ettevõtte tavaline tegevusrütm taastumas, mis on investoritele kindlust juurde lisanud.

Võlakirjaturu laiapõhjalisest langusest Trumpi valimisvõidu järgselt said fondis enim mõjutatud loomulikult suurimad pikema tähtajaga ehk enim hinnatundlikud positsioonid – Läti, Leedu ja Bulgaaria valitsuse võlakirjad. Samal ajal ka eelmistes kuuvaadetes rõhutatud võlakirjaportfelli jätkuvalt kõrge raha osakaal ja väga pikkade võlakirjade vältimine aitasid fondi kaitsta võlakirjaturu viimase veerandsajandi kõige järsema hinnaliikumiste vastu. Novembris soetasime portfelli ka üle pika aja uue suurema osakaaluga investeeringu, märkides esmaemisioonilt Läti panga Citadele võlakirju. Võlakirjad on kümneaastase tähtajaga, allutatud ja intressiga 6.25% aastas.

Väljamaksed

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2016. on selleks summaks 167.40 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 8000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1600 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2016. aastal 395 eurot kuus.

LHV Pensionifond XL - Kõige julgem valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
 • oled valmis riskima keskmisest rohkem,
 • soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Kuni 75% fondi varast paigutame aktsiatesse, st omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse. Meie investeerimisstrateegia muutus 2012. aastal, enne seda oli aktsiate osakaal kuni 50%.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,59480%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.11.2016)109 349 855,15 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis900 000 osakut

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulSwedbank

Kuhu me raha paigutame?

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.11.2016 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,57%
East Capital Baltic Property Fund II4,78%
Latvia 09/20253,57%
Bulgaria 09/20243,39%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund3,00%
iShares STOXX Europe 600 Health Care2,62%
BRF 06/20221,92%
Latvenergo 06/20221,86%
Nelja Energia 06/20211,70%
Olainfarm1,56%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused44,0%
Riigivõlakirjad11,9%
Ettevõtete võlakirjad8,3%
Kinnisvara12,9%
Aktsiad22,8%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused44,0%
Baltikum35,0%
Euroopa (v.a Baltikum)13,5%
Aasia3,9%
Põhja-Ameerika0,1%
Muu3,4%
Fondi käekäik

Fondi head tulemust vedasid investeeringud Jaapani aktsiaturul ja Läti börsifirmadesse

Kristo Oidermaa, portfellihaldur

Novembris avaldas maailma aktsiaturgudele olulist mõju Donald Trumpi võit USA presidendivalimistel. Pärast esialgset ehmatust reageerisid USA ja Euroopa aktsiaturud positiivselt. Kuu üks suurimaid tõusjaid oli Jaapani aktsiaturg, mis tõusis enam kui 5%. Fond sai kasu ka Läti börsifirmade positiivsest käekäigust. Läti ravimiettevõtte Grindeksi aktsiahind kerkis kuuga 14.4%. Grindeks on kaks kvartalit järjest raporteerinud paranevaid finantstulemusi ning Läti riigi osaluse müük on tekitanud turule lisalikviidsust ning selle mõjul ka suurema huvi kohalikes erainvestorites.

Võlakirjaturu laiapõhjalisest langusest Trumpi valimisvõidu järgselt said fondis enim mõjutatud loomulikult suurimad pikema tähtajaga ehk enim hinnatundlikud positsioonid – Läti, Leedu ja Bulgaaria valitsuse võlakirjad. Samal ajal ka eelmistes kuuvaadetes rõhutatud võlakirjaportfelli jätkuvalt kõrge raha osakaal ja väga pikkade võlakirjade vältimine aitasid fondi kaitsta võlakirjaturu viimase veerandsajandi kõige järsema hinnaliikumiste vastu. Novembris soetasime portfelli ka üle pika aja uue suurema osakaaluga investeeringu, märkides esmaemisioonilt Läti panga Citadele võlakirju. Võlakirjad on kümneaastase tähtajaga, allutatud ja intressiga 6.25% aastas.

Väljamaksed

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2016. on selleks summaks 167.40 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 8000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1600 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2016. aastal 395 eurot kuus.

LHV Pensionifond Indeks - Pidevalt investeeritud

Sobib kui

 • tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,
 • soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,
 • omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.11.2016)344 518,31 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis468 750 osakut

Depootasu määr0,0924% (maksab LHV)

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Kuhu me raha paigutame?

Paigutame kuni 75% fondi varast aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Andmed on toodud 30.11.2016 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares Global REIT ETF9,56%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF9,45%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF9,19%
iShares Core MSCI World UCITS9,15%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF8,80%
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF7,27%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF7,17%
Vanguard Total World Stock ETF7,13%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF7,04%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS E7,04%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused0,1%
Kinnisvara26,5%
Aktsiad73,5%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused0,1%
Emerging Markets25,0%
Frontier Markets2,3%
Developed Markets72,6%
Väljamaksed

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2016. on selleks summaks 167.40 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 8000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1600 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2016. aastal 395 eurot kuus.

Pensionifondide turuülevaade

viisemann avatar

Oleme valmis suurendama investeeringuid kohalikul turul

Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

November oli väärtpaberiturgudel sündmusterikas. 8. novembril valisid ameeriklased USA uueks presidendiks Donald Trumpi, kellest arvatakse, et ta käitub oma uues rollis rohkem ärimehena ja vähem üleilmse politseinikuna. 30. novembril leppisid OPEC-isse kuuluvad naftariigid kokku, et vähendavad jaanuarist alates kuue kuu jooksul kollektiivselt naftatoodangut selleks, et tasakaalustada turul nõudmine ja pakkumine varasemast kõrgema hinna juures. Selle otsusega näidati, et omavahelisest vaenust ja erimeelsustest hoolimata on võimalik vähemalt lühiajaliselt milleski kokku leppida.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos

pensionikonsultant

E–R 8–17

680 2743
Registreeru nõustamisele