enru

II sammas

10 aasta kõrgeim tootlus on LHV pensionifondidel¹

Mida lähemale jõuab pensioniiga, seda väiksema riskiga peaks olema pensionifond. II samba pensionifondi valimisel arvesta kaht olulist asja:

 • kui palju on sul jäänud aega pensionini
 • kui palju soovid riskida

II samba fondid

LHV Pensionifond XS – Kaitstuim valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime raha erinevate riikide ja nendega seotud organisatsioonide võlakirjadesse. Need pakuvad kõige suuremat stabiilsust ja kõige madalamaid riske. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,62802%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.12.2017)20 762 707,53 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis110 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.12.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
France 05/20276,91%
Riigi Kinnisvara 06/20274,82%
Germany 09/20224,71%
Czech Republic 05/20224,60%
Transpordi Varahaldus 04/20254,27%
Temasek Financial 03/20224,25%
Slovakia 11/20243,84%
Elering 07/20183,69%
United States 08/20192,81%
Amber Circle Funding 12/20222,65%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused30,7%
Riigivõlakirjad31,6%
Ettevõtete võlakirjad37,7%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused30,7%
Baltikum26,5%
Euroopa (v.a Baltikum)26,9%
Aasia8,8%
Põhja-Ameerika2,8%
Muu4,2%

Väldime endiselt intressiriski lisamist

Romet Enok, portfellihaldur

Prantsusmaa ja Itaalia valitsuse võlakirjade turud olid novembris euroala suurte liikmesriikide seas tugevaimad. Kui Saksamaa võlakirjad pakkusid sisuliselt nulltootlust, siis Itaalia võlakirjaturul ulatus võit isegi 0,5%-ni. Selles keskkonnas olid suhteliselt hea tootlusega taas loomulikult ka meie suvel soetatud Prantsuse valitsuse väärtpaberid, mis andsid kuuga kogutootluseks ligikaudu 0,7%. Seejuures saavutasid Prantsuse võlakirjad oma kõrgeima hinnataseme aasta algusest, samuti kahanes tootluse erinevus Saksa võlakirjadega väikseimaks alates nende väljalaskmisest kevadel.

Valitsuse võlakirjade edasised väljavaated on siiski kehvapoolsed ajal, mil Euroopa Keskpanga tugimeetmete tõenäoline lõpptähtaeg liigub üha lähemale ja valuutaliidu majandus on heas seisus.

Uusi investeeringuid kuu jooksul fondi ei lisandunud. Väldime endiselt intressiriski lisamist ja otsime alternatiivseid investeerimisvõimalusi. Nendest tegi fond suvel sõlmitud võlakirjalepingu alusel Riigi Kinnisvara AS-ile viimase väljamakse.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond S – Turvaline valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on pensioniks pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime raha tugevate ettevõtete võlakirjadesse. Need pakuvad raha säilitamisel stabiilsust ega ole majanduse üldisest olukorrast nii palju mõjutatavad kui näiteks ettevõtete aktsiad. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutava raha kasvuruum on piiratud, küll aga püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,79800%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.12.2017)64 216 822,14 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis270 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.12.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
France 10/20224,95%
Riigi Kinnisvara 06/20274,83%
Transpordi Varahaldus 04/20254,36%
Temasek Financial 03/20224,17%
Latvenergo 06/20224,11%
Slovakia 11/20243,92%
Investor 05/20233,27%
Latvia 09/20252,96%
Romania 10/20242,58%
Elering 07/20182,54%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused24,3%
Riigivõlakirjad24,6%
Ettevõtete võlakirjad51,1%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused24,3%
Baltikum26,2%
Euroopa (v.a Baltikum)31,6%
Aasia7,1%
Põhja-Ameerika4,9%
Muu4,9%

Võlakirjade kõrge hinnatase ei innusta tegema uusi investeeringuid

Romet Enok, portfellihaldur

Ettevõtete võlakirjade turg jäi Euroopas novembris kergelt miinuspoolele, kui suurenesid ootused, et Euribor tulevikus tõuseb. Seejuures aga alanesid võlakirjade riskipreemiad oma madalaimale tasemele selles tsüklis. Teiste sõnadega hinnatakse ettevõtete võlakirjade riskisust praegu väikseimaks kogu viimase kümnendi jooksul.

Arvestades seda, kui kaua on käesolev tõusufaas juba kestnud, oleme ettevaatlikult meelestatud ja nii kõrgel hinnatasemel me uusi investeeringuid ei lisa. Alternatiivsetest investeerimisvõimalustest tegi fond novembris viimase väljamakse, et võtta kasutusele limiit, mis põhineb Riigi Kinnisvara AS-iga suvel sõlmitud võlakirjalepingul.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond M - Tasakaalukas valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,
 • oled mõõduka riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Paigutame enamiku rahast võlakirjadesse, mis pakuvad raha säilitamisel stabiilsust. Tasakaalustamiseks investeerime ka kinnisvarasse ja ettevõtetesse, et võimaldada pensioniks kogutavale rahale stabiilset kasvu. Kuni 25% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerima võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,06400%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.12.2017)94 507 387,07 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis380 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.12.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond4,75%
Riigi Kinnisvara 06/20274,44%
Transpordi Varahaldus 04/20253,80%
Luminor Bank 12/20193,49%
France 10/20223,46%
Tartu Linnavalitsus 10/20322,93%
Autolist 04/20222,56%
Coop Pank 12/20272,43%
Latvenergo 06/20222,42%
Citadele banka 12/20262,32%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused6,0%
Riigivõlakirjad15,2%
Ettevõtete võlakirjad62,9%
Kinnisvara8,3%
Aktsiad7,8%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused6,0%
Baltikum57,6%
Euroopa (v.a Baltikum)22,0%
Aasia3,0%
Põhja-Ameerika10,3%
Muu1,2%

Euroopa aktsiaturud langesid, Jaapanist tuli meeldivaid üllatusi

Romet Enok, portfellihaldur

November osutus taas positiivseks Jaapani aktsiaturule, kus Tokyo börsiindeks tõusis kuu jooksul kohalikus valuutas 3,2% ja eurodes mõõdetuna 2,2% võrra. Euroopa aktsiaturgudel kujunes see aga negatiivse tootlusega kuuks: languses olid nii Saksamaa, Prantsusmaa, Rootsi, Soome kui ka Suurbritannia börsid. Euroopa 50 suurimat ettevõtet hõlmava börsiindeksi tase alanes kuu kokkuvõttes 2,8% jagu.

Baltikumis tegi möödunud kuul parima tulemuse Riia aktsiaturu indeks 3% suuruse tõusuga. Seda ei mõjutanud ka asjaolu, et ravimifirmade Grindeks ja Olainfarm aktsiad langesid nõrkade kvartalitulemuste taustal vastavalt 4,2% ja 2,3% võrra. Tallinna börsiindeks kerkis novembris 1,8% võrra osaliselt tänu börsi suurimale ettevõttele Tallinkile. Laevafirma teatas väga tugevatest kvartalitulemustest ja aktsia tõusis kuuga 7,6% võrra.

Euroopa võlakirjaturgudel möödus november ilma suuremate liikumisteta. Valitsuse võlakirjad pakkusid kerget positiivset ja ettevõtete võlakirjad mõningast negatiivset tootlust.

Novembris müüsime täies ulatuses fondi suurima investeeringu väljaspool Baltikumi – Bulgaaria valitsuse võlakirjad. Kui nende väljalaskmise ja meie positsiooni soetamise ajal 2014. a suvel oli riigi maine veel tugevas seoses finantskriisiga, siis nüüdseks on Bulgaaria jõudnud euroala liikmeks saamise lähedale. Alanenud riskitase tõi endaga kaasa võlakirjade märgatava hinnatõusu ning nii kujunes investeeringu tootluseks kolme ja poole aastaga veidi üle 26%.

Uutest investeeringutest lisandusid portfelli Citadele panga võlakirjad. Nagu eelmise talve emissiooni puhul nii olid ka sel korral panga allutatud võlakirjade emissiooni suurimaks investoriks LHV pensionifondid. Kui mullu detsembris emiteeritud võlakirjade intress on 6,25% aastas, siis seekordne pakkumine oli 5,5% intressi tasemel. Lisaks tegi fond suvel sõlmitud võlakirjalepingu alusel Riigi Kinnisvara AS-ile viimase väljamakse. Jätkame tööd mitme siinse ettevõttega ja loodame täiendada portfelle veel tänavu kohalike ettevõtete võlakirjadega.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond L – LHV lipulaev

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,
 • oled keskmise riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime erinevatesse valdkondadesse, mille arengusse me usume (nt kinnisvara, mets, erakapital, Balti aktsiad, rahvusvahelised börsid ja võlakirjad). Kuni 50% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,33000%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.12.2017)749 904 423,91 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis2 400 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.12.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,16%
Riigi Kinnisvara 06/20274,59%
France 10/20223,46%
Luminor Bank 12/20193,43%
Latvia 01/20213,23%
Latvia 09/20253,22%
JP Morgan Chase 08/20212,40%
Wells Fargo & Company 07/20212,39%
Lithuania 11/20242,33%
Lithuania 01/20242,31%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused4,0%
Riigivõlakirjad19,1%
Ettevõtete võlakirjad50,1%
Kinnisvara8,9%
Aktsiad17,9%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused4,0%
Baltikum51,0%
Euroopa (v.a Baltikum)26,4%
Aasia5,9%
Põhja-Ameerika11,6%
Muu1,2%

Euroopa aktsiaturud langesid, Jaapanist tuli meeldivaid üllatusi

Kristo Oidermaa, portfellihaldur

November osutus taas positiivseks Jaapani aktsiaturule, kus Tokyo börsiindeks tõusis kuu jooksul kohalikus valuutas 3,2% ja eurodes mõõdetuna 2,2% võrra. Euroopa aktsiaturgudel kujunes see aga negatiivse tootlusega kuuks: languses olid nii Saksamaa, Prantsusmaa, Rootsi, Soome kui ka Suurbritannia börsid. Euroopa 50 suurimat ettevõtet hõlmava börsiindeksi tase alanes kuu kokkuvõttes 2,8% jagu.

Baltikumis oli möödunud kuul tugevaim Riia aktsiaturg 3% suuruse tõusuga ja ka Tallinna börs näitas head, 1,8% suurust tootlust. Vilniuse börsiindeks jäi seevastu oktoobriga sisuliselt samale tasemele, liikudes –0,1%.

Pensionifondi L portfelli kuuluv erakapitalifond BPM Mezzanine Fund tegi uue investeeringu ja toetas Tahe Outdoorsi kasvu. See Eestis asutatud ettevõte on üks juhtivaid veespordivarustuse tootjaid Euroopas, mille toodangu hulka kuuluvad nii lohesurfivarustus kui ka kanuud, kajakid ja mitmesugused sõudmisvahendid.

Euroopa võlakirjaturgudel möödus november ilma suuremate liikumisteta. Valitsuse võlakirjad pakkusid kerget positiivset ja ettevõtete võlakirjad väikest negatiivset tootlust.

Novembris müüsime täies ulatuses fondi suurima investeeringu väljaspool Baltikumi – Bulgaaria valitsuse võlakirjad. Kui nende väljalaskmise ja meie positsiooni soetamise ajal 2014. a suvel oli riigi maine veel tugevas seoses finantskriisiga, siis nüüdseks on Bulgaaria jõudnud euroala liikmeks saamise lähedale. Alanenud riskitase tõi endaga kaasa võlakirjade märgatava hinnatõusu ning nii kujunes investeeringu tootluseks kolme ja poole aastaga veidi üle 26%.

Uutest investeeringutest lisandusid portfelli Citadele panga võlakirjad. Nagu eelmise talve emissiooni puhul nii olid ka sel korral panga allutatud võlakirjade emissiooni suurimaks investoriks LHV pensionifondid. Kui mullu detsembris emiteeritud võlakirjade intress on 6,25% aastas, siis seekordne pakkumine oli 5,5% intressi tasemel. Lisaks tegi fond suvel sõlmitud võlakirjalepingu alusel viimase väljamakse Riigi Kinnisvara AS-ile. Jätkame tööd mitme siinse ettevõttega ja loodame veel tänavu täiendada portfelle kohalike ettevõtete võlakirjadega.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond XL - Kõige julgem valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
 • oled valmis riskima keskmisest rohkem,
 • soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Fond võib investeerida kuni 75% varadest aktsiaturgudele, sh omandada osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse. Meie investeerimisstrateegia muutus 2012. aastal, enne seda võis fond investeerida aktsiaturgudele kuni 50% varadest.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,33000%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.12.2017)135 326 985,83 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis500 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.12.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond4,75%
Luminor Bank 12/20194,43%
Riigi Kinnisvara 06/20274,29%
Latvia 09/20252,93%
East Capital Baltic Property Fund II2,85%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund2,58%
France 10/20222,46%
Amber Circle Funding 12/20222,28%
JP Morgan Chase 08/20212,25%
iShares STOXX Europe 600 Health Care2,23%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused1,4%
Riigivõlakirjad9,3%
Ettevõtete võlakirjad55,8%
Kinnisvara11,9%
Aktsiad21,6%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused1,4%
Baltikum46,6%
Euroopa (v.a Baltikum)29,0%
Aasia7,5%
Põhja-Ameerika13,6%
Muu2,0%

Tulemust toetas ravimitootja Roche aktsia tõus

Kristo Oidermaa, portfellihaldur

November osutus taas positiivseks Jaapani aktsiaturule, kus Tokyo börsiindeks tõusis kuu jooksul kohalikus valuutas 3,2% ja eurodes mõõdetuna 2,2% võrra. Euroopa aktsiaturgudel kujunes see aga negatiivse tootlusega kuuks: languses olid nii Saksamaa, Prantsusmaa, Rootsi, Soome kui ka Suurbritannia börsid. Euroopa 50 suurimat ettevõtet hõlmava börsiindeksi tase alanes kuu kokkuvõttes 2,8% jagu.

Baltikumis oli möödunud kuul tugevaim Riia aktsiaturg 3% suuruse tõusuga ja ka Tallinna börs näitas head, 1,8% suurust tootlust. Vilniuse börsiindeks jäi seevastu oktoobriga sisuliselt samale tasemele, liikudes –0,1%.

Pensionifondi XL tulemust toetas Šveitsi ravimitootja Roche aktsia, mis tõusis novembris üle 7%. Ettevõte avalikustas head tulemused nii hemofiilia- kui ka vähiravimi hilisfaasi kliiniliste katsete kohta. Sellest hoolimata langes Euroopa tervishoiusektori indeks kuu jooksul 5,8% võrra.

Euroopa võlakirjaturgudel möödus november ilma suuremate liikumisteta. Valitsuse võlakirjad pakkusid kerget positiivset ja ettevõtete võlakirjad väikest negatiivset tootlust.

Novembris müüsime täies ulatuses fondi suurima investeeringu väljaspool Baltikumi – Bulgaaria valitsuse võlakirjad Kui nende väljalaskmise ja meie positsiooni soetamise ajal 2014. a suvel oli riigi maine veel tugevas seoses finantskriisiga, siis nüüdseks on Bulgaaria jõudnud euroala liikmeks saamise lähedale. Alanenud riskitase tõi endaga kaasa võlakirjade märgatava hinnatõusu ning nii kujunes investeeringu tootluseks kolme ja poole aastaga veidi üle 26%.

Uutest investeeringutest lisandusid portfelli Citadele panga võlakirjad. Nagu eelmise talve emissiooni puhul nii olid ka sel korral panga allutatud võlakirjade emissiooni suurimaks investoriks LHV pensionifondid. Kui mullu detsembris emiteeritud võlakirjade intress on 6,25% aastas, siis seekordne pakkumine oli 5,5% intressi tasemel. Lisaks tegi fond suvel sõlmitud võlakirjalepingu alusel viimase väljamakse Riigi Kinnisvara AS-ile.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond Indeks - Pidevalt investeeritud

Sobib kui

 • tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,
 • soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,
 • omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.12.2017)7 456 855,22 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis468 750 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

AS SEB Pank

Paigutame kuni 75% fondi varast aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Andmed on toodud 31.12.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares Global REIT ETF9,04%
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF8,75%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF7,62%
Vanguard Total World Stock ETF7,47%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF7,32%
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped7,28%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF7,13%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF7,08%
iShares Core MSCI World UCITS6,66%
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF5,56%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused1,4%
Kinnisvara25,9%
Aktsiad72,7%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused1,4%
Arenevad turud23,8%
Piiriturud2,4%
Arenenud turud72,4%

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

Pensionifondide turuülevaade

Uued investeeringud Eestisse
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

November oli väärtpaberiturgudel küllaltki rahulik kuu. USA ja Jaapani aktsiaturud tegid väikese tõusu, samal ajal kui Euroopa aktsiad kaotasid oma väärtusest 2,1%. Tallinna börsil kaubeldavate aktsiate väärtus kasvas novembrikuus 1,8% võrra.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele