enru

II sammas

10 aasta kõrgeim tootlus on LHV pensionifondidel¹

Mida lähemale jõuab pensioniiga, seda väiksema riskiga peaks olema pensionifond. II samba pensionifondi valimisel arvesta kaht olulist asja:

 • kui palju on sul jäänud aega pensionini
 • kui palju soovid riskida
Liitu pensioni II sambaga

Vaata oma pensioni seisu

II samba fondid

LHV Pensionifond XS – Kaitstuim valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime raha erinevate riikide ja nendega seotud organisatsioonide võlakirjadesse. Need pakuvad kõige suuremat stabiilsust ja kõige madalamaid riske. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,62802%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.05.2017)20 592 249,08 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis110 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.05.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Czech Republic 05/20224,59%
Temasek Financial 03/20224,27%
Lithuania 09/20173,98%
Slovakia 11/20243,94%
Elering 07/20183,88%
Amber Circle Funding 12/20222,92%
Latvenergo 05/20202,17%
Latvenergo 06/20222,03%
Romania 10/20241,93%
Lithuania 01/20241,92%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused57,6%
Riigivõlakirjad21,4%
Ettevõtete võlakirjad21,0%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused57,6%
Baltikum17,6%
Euroopa (v.a Baltikum)13,2%
Aasia7,2%
Muu4,5%

Euroala riikide võlakirjad näitasid häid tulemusi

Romet Enok, portfellihaldur

Intressimäärad jätkasid mais liikumist aasta alguses välja kujunenud kitsas vahemikus. Kui mõõta nende liikumist Saksamaa kümneaastase võlakirjaga, oli kuu lõpu tase ligilähedaselt sama kui algus. Presidendivalimiste tuules suutis taas tugevamat tulemust näidata Prantsusmaa, mis vedas oma suurest osakaalust tulenevalt koos Itaaliaga kogu euroala valitsuste võlakirjade turu kuutulemuse korralikku plussi. Fondi peamised positsioonid Ida-Euroopa valitsuste võlakirjades liikusid samamoodi nagu Lääne-Euroopa võlakirjad, millele vastukaaluks mõjutas kuu tulemust dollari nõrgenemine euro suhtes.

Fondi tähelepanu keskpunktis on endiselt börsiväliste investeerimisvõimaluste loomine. Selle käigus jõudsime mai lõpus kokkuleppele Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) investeerimisplaanide rahastamises. Arvestades RKASi staatust ja suurust, on võlakirjade tingimused omased suurettevõttele. Kuigi ettevõttel ei ole praegu rahvusvahelist krediidireitingut, lubab riigiettevõtte staatusest tulenev erand soetada positsiooni ka konservatiivses pensionifondis.

See on teine Eesti riigiettevõtte võlakiri, kuhu pensionifond XS on tänavu kevadel investeerinud – aprillis soetasime Transpordi Varahaldus OÜ võlakirju.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond S – Turvaline valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on pensioniks pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime raha tugevate ettevõtete võlakirjadesse. Need pakuvad raha säilitamisel stabiilsust ega ole majanduse üldisest olukorrast nii palju mõjutatavad kui näiteks ettevõtete aktsiad. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutava raha kasvuruum on piiratud, küll aga püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,79800%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.05.2017)63 968 589,06 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis270 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.05.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Latvia 09/20255,98%
Temasek Financial 03/20224,17%
Latvenergo 06/20224,14%
Lithuania 01/20244,10%
Slovakia 11/20244,01%
Investor 05/20233,28%
Amber Circle Funding 12/20222,71%
Elering 07/20182,67%
Romania 10/20242,57%
UniCredit Bank 10/20202,53%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused29,3%
Riigivõlakirjad27,5%
Ettevõtete võlakirjad43,3%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused29,3%
Baltikum22,8%
Euroopa (v.a Baltikum)29,9%
Aasia7,4%
Põhja-Ameerika5,6%
Muu5,1%

Euroala riikide võlakirjad näitasid häid tulemusi

Romet Enok, portfellihaldur

Mai oli Euroopa võlakirjaturgudel rahulik kuu. Kuigi riskivabade instrumentide tootlus jäi nullilähedaseks, suutsid enamik teisi olulisimaid valitsuste võlakirjade turge ja ettevõtete võlakirjad näidata mõõdukat tootlust.

Fond uusi positsioone turgudelt ei soetanud, vaid keskendus jätkuvalt börsiväliste instrumentide otsimisele ja loomisele. Selle käigus jõudsime mai lõpus kokkuleppele Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) investeerimisplaanide rahastamises. Arvestades RKASi staatust ja suurust, on võlakirjade tingimused omased suurettevõttele. Kuigi ettevõttel ei ole praegu rahvusvahelist krediidireitingut, lubab riigiettevõtte staatusest tulenev erand soetada positsiooni ka konservatiivses pensionifondis.

See on teine Eesti riigiettevõtte võlakiri, kuhu pensionifond S on tänavu kevadel investeerinud – aprillis soetasime Transpordi Varahaldus OÜ võlakirju.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond M - Tasakaalukas valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,
 • oled mõõduka riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Paigutame enamiku rahast võlakirjadesse, mis pakuvad raha säilitamisel stabiilsust. Tasakaalustamiseks investeerime ka kinnisvarasse ja ettevõtetesse, et võimaldada pensioniks kogutavale rahale stabiilset kasvu. Kuni 25% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerima võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,06400%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.05.2017)86 007 885,60 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis380 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.05.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,12%
Latvia 09/20253,58%
Latvia 01/20213,52%
Bulgaria 09/20243,41%
Autolist 04/20222,88%
East Capital Baltic Property Fund II2,76%
Latvenergo 06/20222,67%
Citadele banka 12/20262,51%
Amber Circle Funding 12/20222,32%
Lithuania 11/20242,29%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused27,9%
Riigivõlakirjad20,1%
Ettevõtete võlakirjad35,2%
Kinnisvara9,0%
Aktsiad7,0%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused27,9%
Baltikum41,4%
Euroopa (v.a Baltikum)15,0%
Aasia3,0%
Põhja-Ameerika9,6%
Muu1,8%

Fond tegi aasta jooksul kolmanda mahuka investeeringu Eestisse

Romet Enok, portfellihaldur

Mai kulges üleilmsetel aktsiaturgudel rahulikult ja Euroopa riikide börsid lõpetasid kuu valdavalt positiivse tootlusega. Baltikumis oli maikuus kõige tagasihoidlikum Tallinna börs, mis langes 0,7%. Riia börs tegi seevastu tugeva 4,5% suuruse tõusu ja Vilniuse aktsiaindeks kerkis 2,1%.

Läti ravimitootja Grindeks kasvatas esimeses kvartalis müügitulusid eelmise aastaga võrreldes 53% ja mitmekordistas kasumi. Tänu sellele tõusis ettevõtte aktsia hind kvartalitulemuste avaldamise järel üle 11%. Samuti teatas tugevatest kvartalitulemustest Soome kinnisvaraettevõte Technopolis, mille aktsia kerkis kuu jooksul 8% võrra.

Euroopa võlakirjaturgudel jäid mais plusspoolele kõik peamised turusegmendid, veidi kummaliselt andsid parima tulemuse valitsuse ja nõrgema krediidireitinguga ettevõtete võlakirjad. Aasta algusest mõõtes liigub riskivaba intress tähelepanuväärselt kitsas koridoris ilma selge trendita.

Sellises keskkonnas keskendume uusi investeerimisobjekte otsides ja luues endiselt börsivälistele instrumentidele. Selle käigus jõudsime mai lõpus kokkuleppele Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) investeerimisplaanide rahastamises. Arvestades RKASi staatust ja suurust, on võlakirjade tingimused omased suurettevõttele.

See on kolmas Eesti võlakiri, kuhu LHV pensionifondid on sel kevadel investeerinud – varem olid fondidest finantseeringu saanud Auto24 portaali väljaost ja Transpordi Varahaldus OÜ. Töö kohalike projektide analüüsimisel ja uute emitentide leidmisel käib. Loodame loodud portfellile edaspidi täiendust saada.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond L – LHV lipulaev

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,
 • oled keskmise riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime erinevatesse valdkondadesse, mille arengusse me usume (nt kinnisvara, mets, erakapital, Balti aktsiad, rahvusvahelised börsid ja võlakirjad). Kuni 50% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,33000%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.05.2017)697 197 928,66 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis2 400 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.05.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,45%
Latvia 01/20213,46%
Bulgaria 09/20242,99%
Latvia 09/20252,99%
Lithuania 11/20242,54%
JP Morgan Chase 08/20212,28%
Wells Fargo & Company 07/20212,27%
Lithuania 01/20242,09%
Goldman Sachs 12/20181,95%
Bank of America 01/20191,91%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused24,0%
Riigivõlakirjad19,9%
Ettevõtete võlakirjad29,4%
Kinnisvara8,7%
Aktsiad18,1%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused24,0%
Baltikum38,9%
Euroopa (v.a Baltikum)19,5%
Aasia4,3%
Põhja-Ameerika10,2%
Muu1,9%

Fond jätkab investeerimist Eesti börsivälistesse ettevõttetesse

Kristo Oidermaa, portfellihaldur

Mai kujunes maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikuks ja valdava osa Euroopa riikide aktsiaturud näitasid positiivset tootlust. Ka Tokyo börsiindeks kerkis mais kohalikus valuutas mõõdetuna 2,4%. Balti börside seas oli tugevaim Riia, mis tegi 4,5% suuruse tõusu. Head tootlust näitas Vilniuse aktsiaturg 2,1% kasvuga, kuid Tallinna börsiindeks kahanes kuu jooksul 0,7%.

Pensionifondi tootlust toetas Läti ravimitootja Grindeks, mis teatas tugevatest esimese kvartali tulemustest: ettevõtte müügitulu kasvas eelmise aastaga võrreldes 53% ja kasum mitmekordistus. Grindeksi aktsia hind tõusis tulemuste avaldamise järel üle 11%. Ka Soome kinnisvaraettevõte Technopolis ja Jaapani e-kaubamaja Rakuten avaldasid korralikud kvartalitulemused ning nende ettevõtete aktsiahinnad kerkisid kuu jooksul vastavalt 8% ja 20%.

Euroopa võlakirjaturgudel jäid mais plusspoolele kõik peamised turusegmendid, veidi kummaliselt andsid parima tulemuse valitsuse ja nõrgema krediidireitinguga ettevõtete võlakirjad. Aasta algusest mõõtes liigub riskivaba intress tähelepanuväärselt kitsas koridoris ilma selge trendita.

Sellises keskkonnas keskendume uusi investeerimisobjekte otsides ja luues endiselt börsivälistele instrumentidele. Selle käigus jõudsime mai lõpus kokkuleppele Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) investeerimisplaanide rahastamises. Arvestades RKASi staatust ja suurust, on võlakirjade tingimused omased suurettevõttele.

See on kolmas Eesti võlakiri, kuhu LHV pensionifondid on sel kevadel investeerinud – varem olid fondidest finantseeringu saanud Auto24 portaali väljaost ja Transpordi Varahaldus OÜ. Töö kohalike projektide analüüsimisel ja uute emitentide leidmisel käib. Loodame loodud portfellile edaspidi täiendust saada.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond XL - Kõige julgem valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
 • oled valmis riskima keskmisest rohkem,
 • soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Fond võib investeerida kuni 75% varadest aktsiaturgudele, sh omandada osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse. Meie investeerimisstrateegia muutus 2012. aastal, enne seda võis fond investeerida aktsiaturgudele kuni 50% varadest.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,33000%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.05.2017)119 748 194,73 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis500 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.05.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,26%
East Capital Baltic Property Fund II4,46%
Latvia 09/20253,28%
Bulgaria 09/20243,23%
Amber Circle Funding 12/20222,81%
iShares STOXX Europe 600 Health Care2,79%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund2,68%
JP Morgan Chase 08/20212,23%
Wells Fargo & Company 07/20212,22%
Goldman Sachs 12/20181,94%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused28,4%
Riigivõlakirjad11,0%
Ettevõtete võlakirjad24,6%
Kinnisvara12,5%
Aktsiad23,4%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused28,4%
Baltikum35,5%
Euroopa (v.a Baltikum)15,8%
Aasia6,4%
Põhja-Ameerika9,5%
Muu3,2%

Fond on suurendanud investeeringuid Eestisse

Kristo Oidermaa, portfellihaldur

Mai kulges üleilmsetel aktsiaturgudel rahulikult ja Euroopa riikide börsid lõpetasid kuu valdavalt positiivse tootlusega. Jaapani börsiindeks kerkis kohalikus valuutas mõõdetuna 2,4%, kuid jäi eurodesse arvutatuna aprilliga samale tasemele.

Baltikumis oli maikuus kõige tagasihoidlikum Tallinna börs, mis langes 0,7%. Riia börs tegi seevastu tugeva 4,5% suuruse tõusu ja Vilniuse aktsiaindeks kerkis 2,1%. Pensionifond suurendas ka investeeringut Karma Ventures riskikapitali fondis, mille portfelli kuulub Eesti tarkvaraettevõte Plumbr. Lisaks on Karma Ventures investeerinud andmeanalüüsi ettevõttesse SpectX ja matemaatlise simulatsiooni teenust pakkuvasse Rootsi firmasse Adaptive Simulations.

Euroopa võlakirjaturgudel jäid mais plusspoolele kõik peamised turusegmendid, veidi kummaliselt andsid parima tulemuse valitsuse ja nõrgema krediidireitinguga ettevõtete võlakirjad. Aasta algusest mõõtes liigub riskivaba intress tähelepanuväärselt kitsas koridoris ilma selge trendita.

Sellises keskkonnas keskendume uusi investeerimisobjekte otsides ja luues endiselt börsivälistele instrumentidele. Selle käigus jõudsime mai lõpus kokkuleppele Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) investeerimisplaanide rahastamises. Arvestades RKASi staatust ja suurust, on võlakirjade tingimused omased suurettevõttele.

See on kolmas Eesti võlakiri, kuhu LHV pensionifondid on sel kevadel investeerinud – varem olid fondidest finantseeringu saanud Auto24 portaali väljaost ja Transpordi Varahaldus OÜ. Töö kohalike projektide analüüsimisel ja uute emitentide leidmisel käib. Loodame loodud portfellile edaspidi täiendust saada.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond Indeks - Pidevalt investeeritud

Sobib kui

 • tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,
 • soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,
 • omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.05.2017)5 307 116,36 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis468 750 osakut

Depootasu määr0,0924% (maksab LHV)

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Paigutame kuni 75% fondi varast aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Andmed on toodud 31.05.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF9,72%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF9,62%
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped9,56%
iShares Global REIT ETF9,20%
Vanguard Total World Stock ETF9,08%
iShares Core MSCI World UCITS8,98%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF8,97%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF8,89%
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF5,81%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS E5,47%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused0,3%
Kinnisvara26,5%
Aktsiad73,3%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused0,3%
Arenevad turud23,6%
Piiriturud2,7%
Arenenud turud73,5%

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

Pensionifondide turuülevaade

viisemann avatar

LHV: 100 miljoni euro väärtuses investeerimisotsuseid Eestisse

Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Mai oli väärtpaberiturgudel taas rahulik kuu. USA suurimate ettevõtete aktsiate liikumist peegeldav S&P500 aktsiaindeks saavutas maikuus järjest uusi tippe. Paistab, et investorid ei hooli väärtpaberiturgudel varitsevatest riskidest enam samal määral kui varem, ega vähenda oma riskipositsioone enne puhkuseperioodi algust nagu vanasti. Ja miks nad peaksidki seda tegema, kui taevas tundub sinisem, ilm soojem ning kõikidele keerulistele probleemidele paistab olevat küllaldaselt lihtsaid lahendusi?

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos

pensionikonsultant

E–R 8–17

680 2743
Registreeru nõustamisele