enru

II sammas

10 aasta kõrgeim tootlus on LHV pensionifondidel¹

Mida lähemale jõuab pensioniiga, seda väiksema riskiga peaks olema pensionifond. II samba pensionifondi valimisel arvesta kaht olulist asja:

 • kui palju on sul jäänud aega pensionini
 • kui palju soovid riskida
Liitu pensioni II sambaga

Vaata oma pensioni seisu

II samba fondid

LHV Pensionifond XS – Kaitstuim valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime raha erinevate riikide ja nendega seotud organisatsioonide võlakirjadesse. Need pakuvad kõige suuremat stabiilsust ja kõige madalamaid riske. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,62802%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.07.2017)20 708 347,15 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis110 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.07.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
France 05/20276,81%
Czech Republic 05/20224,59%
Transpordi Varahaldus 04/20254,48%
Riigi Kinnisvara 06/20274,36%
Temasek Financial 03/20224,25%
Lithuania 09/20173,95%
Slovakia 11/20243,90%
Elering 07/20183,70%
Amber Circle Funding 12/20222,75%
Latvenergo 05/20202,15%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused39,2%
Riigivõlakirjad28,0%
Ettevõtete võlakirjad32,8%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused39,2%
Baltikum26,9%
Euroopa (v.a Baltikum)20,7%
Aasia9,0%
Muu4,3%

Intressitõusu ohus väldib fond endiselt riskivabu võlakirju

Romet Enok, portfellihaldur

Suvi algas valitsuse võlakirjaturul nukras meeleolus. Juuni lõpus lugesid investorid Euroopa Keskpanga presidendi kõnest välja võimaluse, et keskpanga tugimeetmed finantsturgudel võivad peagi lõppeda. Kõige tugevamini reageeris Saksa võlakirjaturg, lõpetades kuu miinuses. Aasta algusest arvestatuna näitab Saksamaa võlakirjaturg kaheprotsendilist langust. Seejuures jõudis kümneaastane riskivaba intressimäär kõigest samale tasemele, mis oli tänavu juba kolmel korral saavutatud. Teisisõnu pole langus veel kuigi märkimisväärne.

Intressitõusu ohus väldime endiselt riskivabu võlakirju. Selle asemel suurendame portfellis teiste varaklasside mahtu: Eesti riigile kuuluvad äriühingud Riigi Kinnisvara ja Transpordi Varahaldus võtsid kasutusele esimese osa võlakirjade kaudu tulnud kapitalist. Sellega tõusis Riigi Kinnisvara fondi suuruselt teiseks üksikinvesteeringuks Tšehhi valitsuse võlakirjade järel.

Pensionifondidele rakenduvatest nõuetest tulenevalt soetasime kõrge reitinguga võlakirjade osakaalu hoidmiseks nimetatud tehingute järel Prantsusmaa valitsuse kohustusi. Kuu lõpul soetas fond veel likviidsuse juhtimise raames lühemaid Jaapani Arengupanga võlakirju. Intresside tõustes jäi fondi tulemuseks juunis –0,3%. Suurimat negatiivset mõju avaldasid tulemusele dollarites emiteeritud Hiina Arengupank ja Katar.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond S – Turvaline valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on pensioniks pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime raha tugevate ettevõtete võlakirjadesse. Need pakuvad raha säilitamisel stabiilsust ega ole majanduse üldisest olukorrast nii palju mõjutatavad kui näiteks ettevõtete aktsiad. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutava raha kasvuruum on piiratud, küll aga püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,79800%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.07.2017)64 442 190,56 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis270 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.07.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Transpordi Varahaldus 04/20254,56%
Temasek Financial 03/20224,14%
Latvenergo 06/20224,05%
Slovakia 11/20243,96%
Investor 05/20233,25%
Latvia 09/20252,92%
Romania 10/20242,56%
Amber Circle Funding 12/20222,55%
Elering 07/20182,54%
UniCredit Bank 10/20202,50%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused28,3%
Riigivõlakirjad21,3%
Ettevõtete võlakirjad50,3%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused28,3%
Baltikum23,8%
Euroopa (v.a Baltikum)30,4%
Aasia7,1%
Põhja-Ameerika5,4%
Muu5,0%

Eesti riigile kuuluvate äriühingute positsioonide maht suureneb

Romet Enok, portfellihaldur

Juuni peamised sündmused Euroopa võlakirjaturul olid taas mõjutatud Euroopa Keskpanga presidendi sõnavõtust, milles ta rõhutas Euroopa majanduse tugevust ja seadis kahtluse alla seniste tugimeetmete vajalikkuse. Sõnumile järgnes nii valitsuste kui ka ettevõtete võlakirjaturgude ligikaudu pooleprotsendiline langus.

Riskivabad intressid on sellest hoolimata endiselt kas negatiivsel või väga madalal tasemel. Samuti on likviidsete ettevõtete võlakirjade hinnastatus praegu selgelt (liig)kõrgel tasemel. Seetõttu väldime jätkuvalt rahvusvahelistelt finantsturgudelt pikemate eurovõlakirjade soetamist. Selle asemel suurendame teiste varaklasside osa fondi portfellis. Nüüdseks on Eesti riigile kuuluvad äriühingud Riigi Kinnisvara ja Transpordi Varahaldus võtnud kasutusele esimese osa võlakirjade kaudu tulnud kapitalist. Kogu lepingulise kapitalimahu väljavõtmisega aasta teisel poolel muutuvad mõlemad positsioonid fondi suurimateks investeeringuteks.

Fondis olevate pikemate võlakirjade hinnalanguse tõttu ja euro kallinemise tõttu dollari suhtes jäi fondi tulemiks juunis –0,4%. Seejuures olidki suurima mõjuga dollarites emiteeritud Hiina Arengupank, JP Morgan ja Wells Fargo.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond M - Tasakaalukas valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,
 • oled mõõduka riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Paigutame enamiku rahast võlakirjadesse, mis pakuvad raha säilitamisel stabiilsust. Tasakaalustamiseks investeerime ka kinnisvarasse ja ettevõtetesse, et võimaldada pensioniks kogutavale rahale stabiilset kasvu. Kuni 25% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerima võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,06400%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.07.2017)87 856 410,98 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis380 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.07.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,15%
Transpordi Varahaldus 04/20254,28%
Latvia 01/20213,44%
Bulgaria 09/20243,37%
East Capital Baltic Property Fund II2,72%
Autolist 04/20222,71%
Latvenergo 06/20222,58%
Citadele banka 12/20262,41%
Lithuania 11/20242,24%
Latvia 09/20252,17%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused21,8%
Riigivõlakirjad17,4%
Ettevõtete võlakirjad43,7%
Kinnisvara9,2%
Aktsiad7,9%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused21,8%
Baltikum45,2%
Euroopa (v.a Baltikum)17,2%
Aasia3,3%
Põhja-Ameerika10,1%
Muu1,3%

Maailma aktsia- ja võlakirjaturgudel kujunes juuni nõrgaks, Balti börsid olid plussis

Romet Enok, portfellihaldur

Juuni jäi Euroopa aktsiaturgudele valdavalt nõrgaks ja enamiku riikide börsiindeksid lõpetasid kuu negatiivse tulemusega. Baltikumis kerkisid aga Vilniuse ja Tallinna börs vastavalt 0,8% ja 1,8% võrra. Tugevaim oli Riia börsiindeksi 14%-line tõus, mis tuli peamiselt tänu laevandusettevõttele Latvijas kuģniecība (Lasco).

Hollandi energiaettevõte Vitol suurendas osalust Lascos 71%-ni ja on seega kohustatud tegema teistele aktsionäridele ülevõtupakkumise. Pakkumise hinnaks on Vitol märkinud 0,71 eurot aktsia kohta, mis on 58% kõrgem viimasest börsihinnast. Seoses võlakirjade ennetähtaegse tagastamisega lõppes fondi peaaegu viieaastane investeering Eesti IT-ettevõttesse Nortal. Investeeringu tootluseks kujunes 15% aastas.

Võlakirjadele oli juuni nõrk kuu. Kui Föderaalreservi järjekordse intressitõstu suutis turg vastu võtta ilma suuremate liikumisteta, siis Euroopa Keskpanga presidendi kõne kontinendi majanduse tugevuse teemal ehmatas paljusid. Tugevam majandus tähendaks keskpanga tugimeetmete tagasitõmbamist ja ühes sellega riski võlakirjahindadele. Sõnavõtu tõttu lõpetasid nii ettevõtete kui ka valitsuste võlakirjad kuu ligikaudu pooleprotsendise langusega. Liigne õhk rahvusvaheliste võlakirjade hindades on põhjus, miks me endiselt väldime pikkade võlakirjade soetamist finantsturgudelt ning keskendume teistele, kohaliku turuga seotud võimalustele.

Möödunud kuul võtsid Eesti riigile kuuluvad äriühingud Riigi Kinnisvara ja Transpordi Varahaldus kasutusele esimese osa võlakirjade kaudu tulnud kapitalist. Mõlemad positsioonid tõusevad aasta teisel poolel, kui limiidid võetakse täies ulatuses kasutusele, fondi suurimate investeeringute hulka.

Kuu teisel poolel soetas fond likviidsuse juhtimise käigus peale Fortumi, Sampo ja Jaapani Arengupanga ka lühemaid võlakirju. Üksikutest võlakirjapositsioonidest olid kuu arvestuses märkimisväärse positiivse mõjuga Bulgaaria valitsuse kohustused, ent dollari odavnemisest tulenevalt olid miinuspoolel Hiina Arengupank, JP Morgan ja Wells Fargo.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond L – LHV lipulaev

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,
 • oled keskmise riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime erinevatesse valdkondadesse, mille arengusse me usume (nt kinnisvara, mets, erakapital, Balti aktsiad, rahvusvahelised börsid ja võlakirjad). Kuni 50% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,33000%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.07.2017)714 990 156,62 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis2 400 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.07.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,45%
Latvia 01/20213,37%
Latvia 09/20253,34%
Bulgaria 09/20242,95%
JP Morgan Chase 08/20212,61%
Wells Fargo & Company 07/20212,56%
Lithuania 11/20242,47%
Lithuania 01/20242,23%
Morgan Stanley 12/20181,95%
Goldman Sachs 12/20181,90%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused16,3%
Riigivõlakirjad19,8%
Ettevõtete võlakirjad36,9%
Kinnisvara8,9%
Aktsiad18,0%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused16,3%
Baltikum42,5%
Euroopa (v.a Baltikum)21,0%
Aasia6,2%
Põhja-Ameerika11,5%
Muu1,2%

Balti börsid näitasid häid tulemusi

Kristo Oidermaa, portfellihaldur

Juunis jäid Euroopa aktsiaturgude börsiindeksid peamiselt miinuspoolele, kuid hea tulemuse tegid Balti börsid. Tallinna ja Vilniuse börs kerkisid vastavalt 1,8% ja 0,8% võrra. Tugevaim oli Riia börsiindeksi 14%-line tõus, mis tuli peamiselt tänu laevandusettevõttele Latvijas kuģniecība (Lasco).

Hollandi energiaettevõte Vitol suurendas osalust Lascos 71%-ni ja on seega kohustatud tegema teistele aktsionäridele ülevõtupakkumise. Pakkumise hinnaks on Vitol märkinud 0,71 eurot aktsia kohta, mis on 58% viimasest börsihinnast kõrgem. Tänu Riia börsiindeksi suurele tõusule on pensionifondi Baltikumi portfelli esimese poolaasta tootlus 19,8%. Peale selle tegi Pensionifond L koostöös Livonia erakapitalifondi ja Ambient Sound Investmentsiga investeeringu Leedu telekomiettevõttesse Cgates, mis pakub klientidele televisiooni- ja internetiteenuseid.

Kui Ühendriikide Föderaalreservi intresside tõstmine ei avaldanud turgudele erilist mõju, siis seda suurem oli järellainetus Euroopa Keskpanga presidendi kõnele, millest võis välja lugeda sõnumi erakordsete tugimeetmete lõpetamisest. Kuu lõpuks olid selle tõttu pikemad riskivabad võlakirjad hinna poolest taas oma aasta madalaimal tasemel ning nii valitsuste kui ka ettevõtete võlakirjaturgude kuu tulemuseks sai ligikaudu 0,5% langust. Seejuures on euro intressiga seotud hinnarisk endiselt suur. See on ka põhjus, miks me jätkuvalt hoidume pikemate võlakirjade lisamisest fondi portfelli.

Möödunud kuul võtsid Eesti riigile kuuluvad äriühingud Riigi Kinnisvara ja Transpordi Varahaldus kasutusele esimese osa võlakirjade kaudu tulnud kapitalist. Sellega tõuseb Riigi Kinnisvara aasta teisel poolel, kui limiidid võetakse täies ulatuses kasutusele, fondi suurimate üksikinvesteeringute hulka.

Likviidsuse juhtimise käigus soetasime kuu jooksul fondi veel lühemaid Fortumi, Sampo, Jaapani Arengupanga ja Jaapani kommertspanga Sumitomo Mitsui võlakirju. Samuti lisasime positsioone USA suurpankade JP Morgani ja Wells Fargo veidi pikemates võlakirjades, mis reageerisid dollari nõrgenemisele kerge langusega. Samal põhjusel avaldas fondi kuu tulemusele negatiivset mõju ka Hiina Arengupank.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond XL - Kõige julgem valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
 • oled valmis riskima keskmisest rohkem,
 • soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga

Strateegia
Fond võib investeerida kuni 75% varadest aktsiaturgudele, sh omandada osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse. Meie investeerimisstrateegia muutus 2012. aastal, enne seda võis fond investeerida aktsiaturgudele kuni 50% varadest.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,33000%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.07.2017)124 377 459,96 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis500 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.07.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,21%
East Capital Baltic Property Fund II4,31%
Latvia 09/20253,15%
Bulgaria 09/20243,14%
Amber Circle Funding 12/20222,56%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund2,53%
JP Morgan Chase 08/20212,53%
Wells Fargo & Company 07/20212,48%
iShares STOXX Europe 600 Health Care2,45%
Morgan Stanley 12/20181,96%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused22,2%
Riigivõlakirjad10,6%
Ettevõtete võlakirjad31,2%
Kinnisvara12,8%
Aktsiad23,3%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused22,2%
Baltikum37,8%
Euroopa (v.a Baltikum)17,9%
Aasia8,1%
Põhja-Ameerika10,8%
Muu2,1%

Balti börsid näitasid häid tulemusi

Kristo Oidermaa, portfellihaldur

Juuni oli Euroopa aktsiaturgudele pigem nõrk ja enamiku riikide börsid lõpetasid kuu miinuspoolel. Jaapani börsiindeks aga kerkis kohalikus valuutas mõõdetuna 1,9% võrra. Hea tulemuse tegid ka nii Tallinna kui ka Vilniuse börs vastavalt 1,8% ja 0,8% tõusuga. Baltikumis oli tugevaim Riia börs, mis kerkis 14% võrra tänu laevandusettevõttele Latvijas kuģniecība (Lasco). Hollandi energiasektori ettevõte Vitol suurendas oma Lasco aktsiate osaluse 71%-ni ja tegi ülejäänud aktsionäridele kogu ettevõtte ülevõtu pakkumise. Pakkumise hinnaks on Vitol märkinud 0,71 eurot aktsia kohta, mis on 58% kõrgem viimasest börsihinnast, millega Lasco kauples enne tehingu avalikustamist. Lisaks tegi Pensionifond XL koostöös Livonia ja Ambient Sound Investmentsi erakapitalifondidega investeeringu Leedu telekomiettevõttesse Cgates, mis pakub klientidele televisiooni- ja internetiteenuseid.

Kui Ühendriikide Föderaalreservi intresside tõstmine ei avaldanud turgudele erilist mõju, siis seda suurem oli järellainetus Euroopa Keskpanga presidendi kõnele, millest võis välja lugeda sõnumi erakordsete tugimeetmete lõpetamisest. Kuu lõpuks olid pikemad riskivabad võlakirjad selle tõttu hinna poolest taas oma aasta madalaimal tasemel ning nii valitsuste kui ka ettevõtete võlakirjaturgude kuu tulemuseks sai ligikaudu 0,5% langust. Seejuures on euro intressiga seotud hinnarisk jätkuvalt suur. See on ka põhjus, miks me endiselt hoidume pikemate võlakirjade lisamisest fondi portfelli.

Enim mõjutas võlakirjaportfelli väärtust dollari odavnemine euro suhtes, avaldades negatiivset mõju JP Morgani, Wells Fargo ja Hiina Arengupanga positsioonidele. Kuu jooksul võttis Riigi Kinnisvara kasutusele esimese osa kevadel sõlmitud võlakirjade lepingu kogumahust. Sügiseks, kui kapitali lepinguline limiit on täies ulatuses kasutusele võetud, kujuneb Riigi Kinnisvara fondi üheks suurimaks üksikpositsiooniks.

Likviidsuse juhtimise käigus soetasime kuu jooksul fondi lisaks lühemaid Fortumi, Sampo, Jaapani Arengupanga ja Jaapani kommertspanga Sumitomo Mitsui võlakirju. Samuti lisasime positsioone USA suurpankade JP Morgani ja Wells Fargo veidi pikemates võlakirjades.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

LHV Pensionifond Indeks - Pidevalt investeeritud

Sobib kui

 • tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,
 • soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,
 • omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.
Liitu fondiga

Strateegia
Investeerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.07.2017)5 488 189,02 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis468 750 osakut

Depootasu määr0,0924% (maksab LHV)

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Paigutame kuni 75% fondi varast aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Andmed on toodud 31.07.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Vanguard Total World Stock ETF9,69%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF9,43%
iShares Global REIT ETF9,28%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF9,22%
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped9,21%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF9,16%
iShares Core MSCI World UCITS8,52%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF8,50%
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF6,79%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS E6,36%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused0,1%
Kinnisvara27,21%
Aktsiad72,9%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused0,1%
Arenevad turud23,6%
Piiriturud2,6%
Arenenud turud73,8%

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2017. aasta aprillist on selleks summaks 175,94 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9000 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esitada avaldus pangakontoris või internetipangas. Avalduses teata pangale, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Kui lühike see ajavahemik olla võib, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on raha. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1800 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on pensionäri saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2017. aastal 416 eurot kuus.

Pensionifondide turuülevaade

viisemann avatar

Börsid eiravad riske, koduturg pakub kaitset

Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Juuni oli väärtpaberiturgudel rahulik kuu. Euroopa aktsiad jäid juunis 2,5%-ga miinusesse ja Põhja-Ameerika aktsiaturud kaotasid eurodes mõõdetuna 0,7% oma väärtusest. Varasemat pikaajalist tõusu arvestades ei ole see kuigi märkimisväärne liikumine.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele