Börsihai

Börsihai vs investor Toomas

 • Aktsiamäng virtuaalrahaga, kus saad mõõtu võtta Äripäeva investor Toomasega
 • Testi oma investeerimisoskusi ja õpi nii enda kui teiste tegemistest
 • Ootame osalema ka meeskondi (firma, kool jne)

Mäng toimub 2. oktoobrist 2017 kuni 23. märtsini 2018.

Edetabel Top 10

Kuidas mängida?

Mängukonto

Aktsiamängus osalemiseks pead olema, kas LHV kasutaja või klient ning seejärel saad avada mängukonto.

Virtuaalportfell

Mängu alguses on mängijal virtuaalportfellis 290 000 eurot mänguraha. Mängu jooksul raha juurde ei lisata.

Kauplemine

Kaubelda saab ainult indeksisse Standard and Poors 500 kuuluvate aktsiatega ning korraldaja poolt lisatud instrumentidega. Nimekirja leiad siit

Eesmärk

Mängija eesmärk on investeerides saavutada mängu lõpuks oma portfelli maksimaalne väärtus.

Võitja

„Börsihai vs investor Toomas“ aktsiamängu võitjaks osutub see, kellele kuulub 23.03.2018 börsipäeva lõpuks kõige suurema turuväärtusega väärtpaberiportfell.

Auhind

"Börsihai vs investor Toomas" auhinnafond on 10 000 eurot.Videoõpetused

Mis on aktsiamäng Börsihai vs investor Toomas?

Kuidas teha aktsiatehinguid?


Soovid 3 nädalat lugeda tasuta Äripäeva digi ja paberlehte? Siis märgi see ära, kui maksad osalemistasu eest.


Auhinnad

Esimene portfell

 • Peaauhind on reis kahele Berkshire Hathaway aktsionäride üldkoosolekule Omahas
 • Aastatellimus ajalehele Äripäev (või Delovõje Vedomosti)
 • Investeerimisalane raamat

Teine portfell

 • 3000 eurot
 • 6 kuu tellimus ajalehele Äripäev (või Delovõje Vedomosti)
 • Investeerimisalane raamat

Kolmas portfell

 • 2000 eurot
 • 3 kuu tellimus ajalehele Äripäev (või Delovõje Vedomosti)
 • Investeerimisalane raamat

Üldtingimused

Mäng

Aktsiamäng „Börsihai vs investor Toomas“ (edaspidi „mäng“ või „aktsiamäng“) võimaldab mängijatel investeerida USA börsidel virtuaalselt. Mäng kestab ajavahemikul 2. oktoober 2017 kuni 23. märts 2018 (kaasa arvatud). Mänguga saab liituda mängu korraldajate määratud ajavahemikul, mis on sätestatud punktis 3. Mängu alguses on virtuaalportfellis (edaspidi „portfell“) 290 000 eurot. Mängija eesmärk on investeerides saavutada oma portfelli maksimaalne väärtus. Mängu võidab mängu lõpupäeva, s.o 23. märtsi 2018 börsipäeva lõpu seisuga kõige suurema turuväärtusega portfelli omanik.
Mängu korraldab AS LHV Pank (edaspidi „LHV“ või „korraldaja“). Mängu keskkond asub internetis aadressil www.lhv.ee/et/hai.
Mänguga liitudes kinnitab mängija, et on tutvunud ja nõustub käesolevate üldtingimustega.

Auhinnad

Mängu auhinnad jagunevad järgmiselt.

Turuväärtuselt esimese portfelli omanikule on auhinnaks kutse kahele Berkshire Hathaway aktsionäride koosolekule Omahas, ajalehe Äripäev (või Delovõje Vedomosti) aastatellimus ja investeerimisalane raamat.
Turuväärtuselt teise portfelli omanikule on auhinnaks võiduraha 3000 eurot, ajalehe Äripäev (või Delovõje Vedomosti) kuue kuu tellimus ja investeerimisalane raamat.
Turuväärtuselt kolmanda portfelli omanikule on auhinnaks võiduraha 2000 eurot, ajalehe Äripäev (või Delovõje Vedomosti) kolme kuu tellimus ja investeerimisalane raamat.

Korraldaja võtab auhinnasaajatega ühendust mängu lõppedes.

Osavõtt ja registreerumine

Aktsiamäng on osalemiseks avatud kõigile, kes nõustuvad käesolevate üldtingimustega. Aktsiamängus võivad osaleda ka LHV ja Äripäeva töötajad, kuid nad ei kandideeri auhindadele. Aktsiamängus osalemiseks tuleb registreeruda LHV kasutajaks ning luua aktsiamängu portfell ja maksta osalustasu 25 eurot iga portfelli eest. 19 aastat ja noorematel on osalustasu 15 eurot iga portfelli eest. Osalustasu peab olema laekunud kolme pangapäeva jooksul pärast registreerumist, vastasel korral eemaldatakse portfell mängust. Portfellis on võimalik tehinguid teha alles peale osalustasu laekumist. Mängu kestel liitunud mängija alustab portfelliga, milles on 290 000 eurot.

Edetabel

Mängu seisu on võimalik jälgida aadressil www.lhv.ee/et/hai mängu edetabeli kaudu. Edetabelit uuendatakse iga päev, hommikul kell 7, seejuures on esimesed 50 mängijat näidatud täisnimedega.
Võimalik on jälgida 10 parima portfelli päevasiseseid tehinguid.
LHV ja Äripäeva töötajad on edetabelis vastava märkega ning auhindadele nad ei kandideeri.

Piirangud

Kaubelda saab ainult Standard and Poors 500 kuuluvate aktsiatega ning korraldaja poolt lisatud instrumentidega. Nimekirja leiad siit. Aktsiate nimekiri avaldatakse enne mängu algust. Mängu korraldajal on õigus aktsiate nimekirja hiljem muuta.
Tehingud, mida reaalses elus ei oleks võimalik teha (näiteks kauplemiseks peatatud aktsia ost või müük), on keelatud ja mängu korraldajal on õigus need tühistada. Samuti tühistatakse tehingud, mis on seotud ebanormaalsete hindadega börsil. Turuga manipuleerimine parema positsiooni saavutamiseks on keelatud.

Tehingute tegemine

Tehingukorraldusi saab anda mängu keskkonnas aadressil www.lhv.ee/et/hai. Mängu keskkond on eesti-, inglis- ja venekeelne. Mängijatel on võimalus anda limiit- ja turuhinnaga ordereid. Tehingukorraldusi saab anda ööpäev ringi.
Tehingukorralduste andmise käigus broneeritakse mängija kontol rahasumma, kasutades viimast sel hetkel süsteemis olevat aktsia hinda ja hetke turu valuuta keskkurssi. Aktsia müügi korral konverteeritakse müügist saadud summa hetke keskkurssiga kohe eurodesse.
Aktsiamängus on tehingute teenustasu 0,1% tehingu summalt.
USA turule suunatud turuhinnaga orderid täidetakse umbes 20 minuti möödudes pärast orderi andmist turu viimase hinnaga.
USA turule suunatud limiithinnaga orderi limiithind ja viimane tehinguhind peavad kokku langema.
Ootele jäänud tehinguid täidetakse 3-minutiliste intervallidega ja seetõttu võib tekkida lisaviivitus kuni 3 minutit. Ootele võib tehing jääda juhul, kui limiithinnaga seatud orderit ei ole turutingimuste tõttu võimalik täita.
Kui aktsia viimane hind puudub, jääb order päeva lõpuni ootele ja see tühistatakse juhul, kui ei ole tekkinud viimast hinda.
USA turgudel tehakse nii ostu- kui ka müügitehingud viimase hinnaga.

Toimingute ajakava

 • 7.00 Arvutatakse portfellide turuväärtused ja koostatakse edetabel
 • 16.30 Algab kauplemine USA turgudel
 • 23.00 Lõpeb jooksva päeva orderite sisestamine USA turgudel

Tehingukorraldused, mis on sisestatud pärast jooksva päeva orderite sisestamise viimast võimalust, lükkuvad järgmisse börsipäeva.
Portfellis olevad aktsiad hinnatakse järgmise päeva hommikul ümber, võttes aluseks eelmise börsipäeva sulgemishinnad. Portfelli väärtuseks arvutatakse aktsiate väärtus ja kontol oleva vaba raha väärtus kokku. Kui päeva lõppedes on raha saldo miinuses, arvestatakse see maha järgmisel päeval kontole kantavast summast, mängu lõppedes aga aktsiate turuväärtusest.

Mängijate õigused ja kohustused

 • Arusaamatuste ja probleemide korral on mängijatel õigus pöörduda aktsiamängu korraldaja poole aadressil klienditugi@lhv.ee.
 • Mängijad peavad oma tegevuses lähtuma mängureeglitest ja ausa mängu põhimõtetest. Vaidlused mängureeglite võimalike rikkumiste üle lahendatakse sellise küsitluse abil, milles võivad osaleda kõik mängijad. Küsitlus tehakse keskkonnas www.lhv.ee/et/hai ja selle toimumisest teavitatakse mängijaid ette mängu foorumis.
 • Mängijad peavad registreeruma LHV kasutajaks oma tegeliku ees- ja perekonnanimega. Vale ees- ja perekonnanimega registreerunud mängija kaotab õiguse kandideerida auhindadele. Mängija kasutajanimi ja portfelli nimi võivad olla vabalt valitud, kuid ei tohi olla vastuolus heade kommete ja tavadega.
 • Mängule registreerudes annab mängija korraldajale õiguse näidata mängija nime, kasutajanime ja portfelli nime koos portfelli sisu ja tehingutega.

Korraldaja õigused, kohustused ja vastutus

 • Korraldajal on õigus teha käesolevates üldtingimustes muudatusi ja täiendusi, teatades sellest mängu keskkonnas. Muu hulgas võib korraldaja muuta ja täiendada tehingukorralduste tegemise aluseks olevat hinda, portfelli ümberhindamise aluseks olevat hinda ning mängus kaubeldavate väärtpaberite nimekirja.
 • Korraldajal on õigus reeglite vastu eksinud mängija mängust eemaldada.
 • Aktsiamängu korraldaja ja sponsorid ei vastuta ebakorrektse või ebaõige info eest, olgu see tingitud mängus osaleja tegevusest või infoga varustamisest, programmeerimisest tingitud tehnilistest või inimvigadest, mis segavad mängu elluviimist. Aktsiamängu korraldaja ja sponsorid ei vastuta mängus tekkivate vigade, katkestuste, kustumiste, operatsioonide või infovahetuse viivituste, kommunikatsioonivigade ega autoriseerimata isikute ligipääsu tõttu tekkinud tagajärgede eest. Mängu korraldaja ja sponsorid ei vastuta telefonivõrkude või -liinide ning arvutivõrkude mittetoimimise eest, samuti arvuti, tarkvara, e-posti ega internetiühenduse mittetoimimisest tingitud tagajärgede eest.
 • Mängu korraldaja kohustub reageerima tekkinud takistustele ja andma oma parima nende kõrvaldamiseks. Kui mäng peaks katkema tehniliste probleemide tõttu, ei võimalda mängu korraldaja täiendavat ega hilinenud orderite täitmist.