Liigu edasi põhisisu juurde

LHV ei toeta Internet Exploreri kasutamist, et kaitsta sind viiruste, pettuste ja teiste ohtude eest. Võid meie veebilehte Internet Exploreriga edasi kasutada, kuid palun arvesta, et kõik ei pruugi ootuspäraselt töötada. Palun kasuta internetipanka sisenemiseks ühte neist tasuta veebilehitsejatest: Chrome, Firefox või Edge.

II samba väljamaksed

Kui oled jõudnud pensioniikka, on sul pensioniraha väljamakseteks valida mitu viisi ja sa võid eri variante ka kombineerida.
II samba pensionile saad jääda kõige rohkem viis aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist.

LHV-s on võimalik valida kahe väljamaksevõimaluse vahel

Fondipension

Pensionifondist tehakse sulle makseid niikaua, kuni su pensionikontol on osakuid. Kui valisid väljamaksete kestuseks vähemalt oodatava eluea, siis ei pea sa fondipensionilt tulumaksu maksma.

Loe lisaks

Ühekordne väljamakse

Pensioniraha võid võtta fondist välja endale sobival ajal, aga pane tähele, et kui võtad pensioniealisena välja ühekordse summana, tuleb maksta 10% tulumaksu.

Lisaks on olemas kolmas väljamaksevõimalus pensionileping: sel juhul maksab sulle pensioni kindlustusselts ja pension on kas tähtaegne või eluaegne. Fondipensioniga võrreldes, kus tootlus sõltub fondi käekäigust, teenib kogutud summa kindlustusseltsis fikseeritud intressi (2024. aasta seisuga 1,1%) ja lõplik summa sõltub konkreetse kindlustusseltsi kasutatavast suremustabelist. Eluaegne pension kindlustusseltsist garanteerib saajale maksed elu lõpuni. Kasutamata jäänud summa ei ole päritav, välja arvatud kui on määratud garantiiperiood.

 • Sa võid kasutada ka mitut väljamakseviisi samal ajal. Sel juhul on valikus nii fondipension ja pensioni ühekordne väljamakse kui ka kindlustusseltsi eluaegne ja tähtajaline pension.
 • Näiteks võid jätta osa pensionifondi kogutud raha sinna edasi tootlust ja liitintressi teenima ning ülejäänud summa kasutamise kohta sõlmida lepingu kindlustusseltsiga. Samuti võid võtta osa kogutud raha välja ühekordse maksena.
 • Peale selle saad kombineerida I samba ja II samba väljamakseid, sest need ei ole omavahel seotud. Võid valida esialgu neist ühe ja lükata teise osa saamist edasi, et sel viisil suurendada edasilükatava pensioni väärtust. Erinevalt I samba pensionist, kus puudub tootluse komponent, võid II sambast fondipensioni saades jätkata pensioniraha kasvatamist tootluse arvelt.

Kuna riik soosib pensioniraha kasutuselevõttu pensionieas, on pensionieas raha kasutamine kõige suurema maksusoodustusega. Kokku on maksustamisvariante kolm.

Tulumaksuvaba
 • Fondipension ja kindlustusseltsist saadav tähtajaline pension on tulumaksuvabad juhul, kui maksete kestuseks on valitud soovituslik või sellest pikem aeg
 • Samuti on tulumaksuvaba kindlustusseltsi makstav eluaegne pension
 • Sõltumata pensioni maksmise viisist on pension tulumaksuvaba inimesele, kellele on määratud puuduv töövõime
Maksumäär 10%
 • Pensioni maksmise kestuseks on valitud lühem ajavahemik kui soovituslik
 • Valitud on ühekordne väljamakse pensionieas
Maksumäär 20%

Kui võtad kogumispensioni välja rohkem kui viis aastat enne pensioniealiseks saamist, maksustatakse väljamakse 20% tulumaksuga va 100% puuduva töövõimega isikud.

Kõiki II samba väljamakse avaldusi saad esitada endale sobivas pangakontoris või Pensionikeskuse rubriigis „Minu pensionikonto“. II samba fondipensioni avaldust saad esitada ka LHV pensioniveebis.

Tasub teada

 • Esitades fondipensioni avalduse, saad pensionimaksete saamise ajavahemiku ise määrata. See tähendab, et sul on võimalus valida, millise sagedusega ja kui pika aja jooksul soovid fondist pensionimakseid saada
 • Esitades ühekordse väljamakse avalduse, toimub väljamakse avalduse esitamisele järgneva kalendrikuu 16.-20. kuupäevade jooksul

Milline väljamakse on sulle kasulikum?

*Pensionifondide keskmine tootlus on ajalooliselt olnud 4%. Fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluste kohta. Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.

Fondipension

Kättesaadav summa

15 000 €

Tulumaksumäär

0%
Kindlustusseltsi eluaegne pensionileping

Kättesaadav summa

14 549 €

Võrdluses fondipensioniga saad

451 €

Tulumaksumäär

0%
Ühekordne väljamakse

Kättesaadav summa

13 500 €

Võrdluses fondipensioniga saad

1 500 €

Tulumaksumäär

10%

Arvutuskäik

Kalkulaator arvutab sisestatavate parameetrite alusel ligikaudse prognoositava summa, mis makstakse pensioniea jooksul II samba fondidesse kogunenud vahendite arvelt. Lisaks sellele võimaldab kalkulaator võrrelda, milline väljamakse lahendus on pensionieas kasulikum.

Fondipensioni maksetena kättesaadav summa on leitud kasutades järgmist valemit:

Fondipensioni maksetena kättesaadava summa valem

Kindlustusseltsi eluaegse pensionilepingu alusel kättesaadav summa võtab arvesse Statistikaameti poolt avaldatavat elada jäänud aastate prognoosi ja on leitud järgmiselt:

Kindlustusseltsi pensionilepingu alusel kättesaadava summa valem

Ühekordse väljamaksega kättesaadav summa on leitud järgmise valemi abil:

Ühekordse väljamaksega kättesaadava summa valem

Pensioni iga-aastased väljamaksed pensionil veedetavate aastate ajal

 • Fondipension

 • Pensionileping

 • Ühekordne väljamakse (jaotatuna fondipensioni aastate peale)

Fondipension

Keskmine väljamakse ühes kuus

66 €

Väljamakse esimesel aastal ühes kuus

789 €

Väljamakse viimasel aastal ühes kuus

789 €
Kindlustusseltsi eluaegne pensionileping*

Keskmine väljamakse ühes kuus

64,46 €

Väljamakse esimesel aastal ühes kuus

767 €

Väljamakse viimasel aastal ühes kuus

780 €
Ühekordne väljamakse

Keskmine väljamakse ühes kuus

59 €

Väljamakse esimesel aastal ühes kuus

711 €

Väljamakse viimasel aastal ühes kuus

711 €

Tabelis toodud andmed ei ole väljamakseviiside omavaheline võrdlus, vaid kujutavad iga väljamakseviisi hinnangulisi suuruseid.

*Pensionilepingu summa on arvutatud järgmistel tingimustel
Kindlustusseltsi eluaegse pensionilepingu sõlmimistasu
3%
Garanteeritud aastane intress
1,1%
Haldustasu igast pensionimaksest
1%
Tulumaksumäär
0%

Lõplik pensionikindlustuse makse sõltub sinu poolt valitud kindlustusseltsi eritingimustest. Suurused on arvutatud sisestatud andmete alusel. Lõplik pensionimakse leitakse sinu poolt valitud eritingimuste ja kindlustusseltsi laekuva makse põhjal. Valiku tegemiseks tutvu kindlustustingimustega ning küsi pakkumisi kindlustusseltsidelt.

III samba väljamaksed

III pensionisambasse kogutud raha saad kasutusele võtta endale sobival ajal kohe, kui sul tekib selleks vajadus. Väljamaksete võimalusi on palju alates ühekordsest maksest kuni fondipensionini.

LHV-s on võimalik valida kahe väljamaksevõimaluse vahel

Täiendav fondipension

Pensionifondist tehakse sulle makseid niikaua, kuni su pensionikontol on osakuid. Kui valisid väljamaksete kestuseks vähemalt oodatava eluea, siis ei pea sa fondipensionilt tulumaksu maksma.

Loe lisaks

Väljamakse korraga või osadena

Väljamaksete tegemine on paindlik: sa saad müüa kõik oma pensionifondi osakud kas korraga või mitmes osas. Pane tähele, et arvestada tuleb kehtivat maksukorda: sul tekib tulumaksukohustus.

Lisaks on olemas kolmas väljamaksevõimalus pensionileping: sel juhul maksab sulle pensioni kindlustusselts ja pension on kas tähtaegne või eluaegne. Fondipensioniga võrreldes, kus tootlus sõltub fondi käekäigust, teenib kogutud summa kindlustusseltsis fikseeritud intressi ja lõplik summa sõltub konkreetse kindlustusseltsi kasutatavast suremustabelist. Eluaegne pension kindlustusseltsist garanteerib saajale maksed elu lõpuni. Kasutamata jäänud summa ei ole päritav, välja arvatud kui on määratud garantiiperiood.

Nagu II pensionisamba puhul nii soosib riik ka III sambasse kogunenud raha kasutuselevõttu alles pensionieas ja pikaajaliselt. Väljamaksete maksuvabastus või tulumaksumäära suurus (10 või 20%) sõltuvad kolmest asjaolust

 • Sinu vanus
 • Osakute esmaomandamise ja/või pensionilepingu sõlmimise aeg
 • Sinu valitud väljamakseviis: fondipension, ühekordne väljamakse või leping kindlustusseltsiga
Tulumaksuvaba
 • Fondipension ja kindlustusseltsist saadav tähtajaline pension on tulumaksuvabad juhul, kui maksete kestuseks on valitud soovituslik või sellest pikem aeg
 • Tulumaksuvaba on ka kindlustusseltsi makstav eluaegne pension
 • Sõltumata pensioni maksmise viisist on pension tulumaksuvaba inimesele, kellele on määratud puuduv töövõime
 • Pension on tulumaksuvaba inimesele, kes saab pärast 1. maid 2002 sõlmitud III pensionisamba kindlustuslepingu alusel surmajuhtumi kindlustuse hüvitist

Loe lisaks

Maksumäär 10%

10% maksad tulumaksu juhul, kui oled vähemalt 55-aastane või pensionieas ja III samba pensioniosakute esmasest ostust on möödas vähemalt viis aastat.

Alustasid kogumist enne 2021. aastat

 • Oled vähemalt 55-aastane
 • Pensionifondi osakute esmasest ostust on möödas vähemalt viis aastat

Alustasid kogumist 2021. aastal või hiljem

 • Oled pensionieas (riiklik vanaduspensioniiga miinus viis aastat)
 • Pensionifondi osakute esmasest ostust on möödas vähemalt viis aastat

Pane tähele! Kui üks neist kahest tingimusest ei ole täidetud, on tulumaksumäär 20%.

Maksumäär 20%

Kui võtad raha välja enne pensioniiga või kui sul ei ole pensionifondi osakute esmasest ostust möödunud viis aastat, siis maksad igal juhul 20% tulumaksu.

Kui soovid müüa III samba fondiosakuid, siis selleks saad esitada avalduse LHV pensioniveebis, mobiilirakenduses Minu Pension, endale sobivas pangakontoris või Pensionikeskuses "Minu pensionikonto" rubriigis.

 • Ühe avalduse peale võid märkida mitme erineva fondi müügisoovi
 • Müües korraga mitme pensionifondi osakuid arvesta, et summa kantakse sulle üle siis, kui kõik avaldusel olevad müügid on teostatud ning tulumaksu arvestus tehtud

III samba fondipensioni avalduse saad esitada LHV pensioniveebis, endale sobivas pangakontoris või Pensionikeskuse rubriigis „Minu pensionikonto“.

Millise pensioni väljamakse kasuks otsustaksid?

Küsi nõu

Küsi julgesti, koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon