Ettevõtluskonto

Lihtsaim viis alustada ettevõtlusega

  • Raamatupidamiskohustus puudub
  • Maksete arvestus ja MTA-le maksmine on automaatsed
  • Lepingu sõlmimine ja konto on tasuta

Mis on Ettevõtluskonto?

Ettevõtluskonto on eraisikule mõeldud bürokraatiavaba ja soodne võimalus tegutseda ettevõtjana, muretsemata raamatupidamisaruannete, igakuiste maksudeklaratsioonide ja maksude tasumise pärast – see kõik käib Ettevõtluskonto kannete alusel automaatselt.

Ettevõtluskonto sobib kõige paremini siis, kui üks eraisik tasub teisele eraisikule tema osutatud teenuse või kauba eest, ning saadud tuluga seoses tekkinud maksukohustuse täitmiseks.

Ettevõtluskonto avanud inimesel ei ole kohustust registreerida end ettevõtjana ega pidada tulude ja kulude arvestust.

Ettevõtluskontot kasutades ei saa olla käibemaksukohustuslane ega tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) samal või sarnasel tegevusalal.

Ettevõtluskonto on kasulik inimesele, kes osutab teistele eraisikutele teenuseid tegevusaladel, mille tarbeks ei ole vaja enne teha suuri kulusid. Näiteks: lapsehoidja, koduabiline või aiahoolduse ning remondi- või ehitustööde teenused, millega ei kaasne suuri ettevõtluskulusid. Mõne sellise teenuse kulud kannab tellija: näiteks remondi- või ehitusteenuse tellija ostab ise remondivahendid ja -materjalid.

Ettevõtluskonto on kasulik ka neile, kes müüvad omavalmistatud kaupa nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele juhul, kui toor- või lähtematerjali kulu maksumus ei ole võrreldes kauba müügihinnaga suur. Sellised tegevusalad on näiteks käsitöö ja kunst ning omakasvatatud või -valmistatud toidu müümine.

Ettevõtluskonto kasutajal ei ole võimalust kulusid maha arvata. Seepärast ei sobi Ettevõtluskonto neile, kelle põhitegevus on mujalt ostetud kaupade vahendamine või kelle jaoks moodustab kaupade valmistamiseks või teenuste osutamiseks vajaliku materjali kulu suure osa müügihinnast.

Tegevusaladel, millega kaasnevad otsesed sisendkulud, on niisiis kasulikum tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana või äriühingu kaudu.

Kui tulu on kuni 25 000 € kalendriaastas, on maksumäär 20% Ettevõtluskontole laekunud summast.

Kui kalendriaasta tulu ületab 25 000 €, maksustatakse seda ületav summa 40% maksumääraga.

Kui Ettevõtluskontole laekunud tasu ületab 40 000 € kalendriaastas, on sellel inimesel kohustus registreerida end äriregistris ettevõtjana (FIE, OÜ) ning Maksu- ja Tolliametis käibemaksukohustuslasena. Registreeritud ettevõtja on kohustatud pidama raamatupidamis- ja maksuarvestust.

Ettevõtluskonto kasutajal on õigus ravikindlustusele juhul, kui kalendrikuus MTA-le tasutud sotsiaalmaks on vähemalt nii suur kui kohustuslik minimaalne sotsiaalmaks.

Vastavalt Tööturuteenuste ja -toetuste seadusele ei võeta isikut töötuna arvele, kui ta osutab teenust või müüb kaupa ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse tähenduses, seega Ettevõtluskonto lepingu sõlmimine lõpetab töötuna arvel oleku.

Ettevõtluskontole kehtivad laias laastus samad reeglid nagu tavalisele arvelduskontole. Näiteks saab konto omanik tellida sellega seotud pangakaardi ja kaardimakseterminali.

Erand on investeerimisteenused: Ettevõtluskontol ei ole lubatud teha väärtpaberitehinguid.

Ettevõtluskontoga mitteseotud igapäevatoimingute jaoks on soovitatav kasutada teist arvelduskontot, et vältida ekslikku maksukoormust tekitavate kannete tegemist MTA-le.

Kui Ettevõtluskontole on mingi summa laekunud ekslikult ning see on maksustatud ettevõtlustulu maksuga, tuleb Ettevõtluskonto kasutajal esitada MTA-le kirjalik taotlus koos tõenditega. Nendes selgitab ta, miks ei tule kõnealust summat maksustada ettevõtlustulu maksuga. Kui tõendid on piisavad, tagastab amet ekslikult tasutud maksu inimese ettemaksukontole.

Kuidas avada Ettevõtluskontot?