enru

Garantiid

Pangagarantii aitab ettevõttel tagada mitmesuguseid laenu- ja maksekohustusi

Ettevõtluses on usaldus väga oluline. Vahel on vaja lisagarantiid. Kui selline olukord tekib, saame sulle appi tulla ja pakkuda pangagarantiid. See on meie tagasivõtmatu kohustus tasuda garantiisaajale kohe pärast kirjaliku nõude saamist summa, mis ei ületa garantiikirjas näidatut.

Taotle garantiid

Garantiide liigid

Kuna tehingud ja ettevõtjad on erinevad, on vaja ka erinevaid tagatisi. Seetõttu pakumegi mitut tüüpi garantiikirju, et saaksid valida endale sobivaima.

Maksegarantii

Tagame garantiisaaja ees garantiitaotleja selliste kohustuste täitmist, mis tuleneb nende vahel sõlmitud lepingust. Kuni maksetähtaegadest korralikult kinni peetakse, me maksete sooritamise käiku ei sekku.

Pakkumisgarantii

Kohustume korvama garantiisaajale garantiitaotleja tekitatud kahju juhul, kui viimane küll soostub garantiisaaja pakkumisega ja esitab pakkumisgarantii, aga hiljem loobub pakkumisest või ei täida lepingus toodud tingimusi.

Ettemaksugarantii

Nimetatud garantioi on tagatiseks ostjale ehk garantiisaajale juhuks, kui garantiitaotleja ei tule lepingus näidatud tarnetähtaegadega toime või ei suuda tarnida vajalikku kaupa. Garantiisaaja saab sel juhul nõuda pangalt garantiikirjas toodud summa tasumist.

Täitmisgarantii

Täitmisgarantii on mõeldud tagatiseks ostjale ehk garantiisaajale juhuks, kui garantiitaotleja ei suuda kokkulepitud tähtaja jooksul täita lepingus kokku lepitud tingimusi. Täitmisgarantii on sarnane ettemaksugarantiiga. Erinevus seisneb selles, et täitmisgarantii puhul pole ettemaksu sooritamine müüja kasuks kohustuslik.

Garantiiaja garantii

Selle alusel tekib nõude esitamise õigus ostjal ehk garantiisaajal siis, kui ostetud kaubal ilmnevad garantiiperioodi jooksul puudused, kuid garantiitaotleja keeldub nende kõrvaldamisest.

Tolligarantii

Tagab garantiitaotleja kohustusi Maksu- ja Tolliameti ees.

Rendigarantii

Tagab garantiitaotleja rendi- või üürilepingust tulenevaid kohustusi rendile- või üürileandja ees.

LHV Pank on valmis garantii väljastama juhul, kui garantiitaotleja on krediidikõlbulik. Garantii taotlemiseks on vaja läbi teha tavaline laenutaotlemise protseduur, st esitada vajalikud dokumendid ja sõlmida tagatislepingud.

Kontakt

Raine Remmelg

ärilaenu projektijuht

684 6118

684 6118

raine.remmelg@lhv.ee

Kristo Kraft

ärilaenu projektijuht

684 6146

684 6146

kristo.kraft@lhv.ee

Kui soovid taotleda laenu summas üle 250 000 euro, võta meiega ühendust ja uuri võimalusi.


Indrek Nuume

juhatuse liige / ettevõtete panganduse juht

680 2622

680 2622

indrek.nuume@lhv.ee

Arko Kurtmann

äripanganduse osakonna juht

680 2766

680 2766

arko.kurtmann@lhv.ee

Egon Rand

ärikliendihaldur

680 2768

680 2768

egon.rand@lhv.ee

Krislin Lehtsaar

ärikliendihaldur

680 0466

680 0466

krislin.lehtsaar@lhv.ee

Marin Moks

ärikliendihaldur

680 2706

680 2706

marin.moks@lhv.ee

Urmas Tsahkna

korporatiivpanganduse juht

680 2752

680 2752

urmas.tsahkna@lhv.ee

Meelis Liivak

korporatiivpanganduse kliendihaldur

680 2761

680 2761

meelis.liivak@lhv.ee

Anu Sillari

ärikliendihaldur

684 6144

684 6144

anu.sillari@lhv.ee