Alates 1. märtsist 2021 ei toeta LHV enam Internet Exploreri veebilehitseja kasutamist. Uuemad veebilehitsejad kaitsevad sind paremini viiruste, pettuste ja teiste ohtude eest. Sa võid meie veebilehte Internet Exploreriga edasi kasutada, kuid kõik funktsioonid ja pangatoiminguid ei pruugi ootuspäraselt töötada. Palun laadi alla üks neist kaasaegsetest tasuta veebilehitsejatest: Chrome, Firefox või Edge.

Väljamaksed

Väljamakse viis sõltub sellest, kui vana sa oled ja kuidas soovid kogutud raha kasutusele võtta. Pensioniikka jõudes kasvab pensioniraha väljamakseviiside hulk oluliselt ja soovi korral saad kombineerida erinevaid variante.

II samba väljamaksed pensioniealisele

Pensionieaks loetakse vanaduspensioniiga ja eelvanaduspensioniiga, mis on vanaduspensioniiga miinus viis aastat.

1. Tähtajaline pension II sambast

Pea meeles!
Mida pikem ajavahemik, seda väiksemad võivad olla väljamaksed.


Pensioni saamise ajavahemiku valimiseks on kaks võimalust

 1. Soovitusliku kestusega või sellest pikem ajavahemik, mis arvutatakse sinu vanuse ja keskmiselt elada jäänud aastate alusel. Sa ei pea maksma väljamaksetelt tulumaksu.
 2. Oma soovi järgi määratud ajavahemik, mis on lühem kui soovituslik. Sul tuleb maksta väljamaksetelt 10% tulumaksu.
II sambast tähtajalise pensioni saamiseks on sul kolm võimalust
 • Makseid tehakse pensionifondist sulle nii kaua, kuni su pensionikontol on osakuid.
 • Kogu pensionifondi kogutud raha kuulub sulle ja on surma korral päritav.
 • Pensioniraha teenib tootlust edasi ka ajal, mil sulle tehakse väljamakseid.

Kui palju maksad tulumaksu?

0% või 10%.

Fondipensioni saamise ajavahemik võib olla nii lühem kui ka pikem kui oodatav eluiga. Kui väljamaksete aeg on vähemalt oodatava eluea pikkune, siis sa ei pea pensionilt tulumaksu maksma. Lühema väljamakseperioodi korral on tulumaks 10%.


Kus esitad avalduse?

Fondipensioni saamiseks esita avaldus pangakontoris või Pensionikeskus.ee kodulehel.

Avalduses anna teada, millise sagedusega ja kui pika aja jooksul soovid pensionimakseid saada. Pensionimaksete saamise ajavahemiku saad ise valida.

 • Sõlmid kindlustusseltsiga tähtajalise kindlustuslepingu, millega määrad sulle pensioni väljamaksete tegemise ajavahemiku.
 • Et kindlustusselts saaks hakata sulle pensionimakseid tegema, tuleb sul kanda oma II sambasse kogutud raha kindlustusseltsile.

Soovi korral võid väljamaksete viise kombineerida. Näiteks võid jätta osa pensionifondi kogutud raha pensionifondi edasi tootlust teenima ja sõlmida ülejäänud pensioniraha kasutamise kohta kindlustusseltsiga lepingu. Samuti võid võtta osa kogutud raha välja ühekordse maksena, võimalus selleks avaneb 2022. aastal.


Kui palju maksad tulumaksu?

0% või 10%.

Pika tähtajalise lepingu puhul ei teki sul tulumaksukohustust. Kombineeritud lahenduse puhul on tulumaks 10%.


Kus esitad avalduse?

Tähtajalisi pensionilepinguid sõlmivad järgmised kindlustusseltsid:

Compensa Life Vienna Insurance Group SE

Kui soovid saada kogu II sambasse kogutud pensioniraha kätte korraga, saad selleks avalduse esitada sulle sobivas pangas. Arvesta, et sul tuleb maksta summalt 10% tulumaksu sõltumata sellest, kas oled juba (eel)pensionieas või mitte.


Tasub teada

Praegu saab pensioniealine inimene oma II samba pensioniraha välja võtta ainult kogu summa korraga. Alates 1. jaanuarist 2022 on võimalus võtta raha välja ka osade kaupa.


Kui palju maksad tulumaksu?

10%.


Kus esitad avalduse?

Esita avaldus pangakontoris või Pensionikeskus.ee kodulehel.

Avalduste hinnakiri.


Millal laekub raha?

Ühekordne väljamakse toimub avalduse esitamisele järgneva kalendrikuu 16.-20. kuupäevadel.


Kui käin edasi tööl, siis millal lõppeb sissemaksete tegemine pensioni II sambasse pärast ühekordse väljamakse avalduse esitamist?

Sissemaksete lõppemise aeg sõltub avalduse esitamise kuupäevast. Kui avaldus on esitatud:

 • vahemikus 01.12-31.03, siis lõppevad sissemaksed 31. august;
 • vahemikus 01.04-31.07, siis lõppevad sissemaksed 31. detsember;
 • vahemikus 01.08-30.11, siis lõppevad sissemaksed 30. aprill.

Kas tööl käimise ajal lisaks kogunenud pensioni II samba raha väljavõtmiseks tuleb esitada uus avaldus?

Ei. Juhul, kui II sambasse toimub pärast ühekordse väljamakse avalduse esitamist veel sissemakseid, siis kantakse need jooksvalt sinu arvelduskontole.

2. Eluaegne pension

Sõlmid väljamaksete saamiseks elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse.

Selts hakkab sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui sa olid II samba fondi kogunud. Vastupidisel juhul jääb osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sinu kasutamata jäänud rahast väljamakseid oma teistele, pikema elueaga klientidele.


Kui palju maksad tulumaksu?

0%.


Kus esitad avalduse?

Pensionilepinguid sõlmivad järgmised kindlustusseltsid:

Compensa Life Vienna Insurance Group SE

Pensionilepingu võid sõlmida garantiiperioodiga. Sel juhul jätkab kindlustusselts pensionikoguja surma korral garantiiperioodi lõpuni väljamaksete tegemist inimesele, kes on lepingus nimetatud (nn soodustatud isik).

II samba väljamaksed tööealisele

See võimalus on mõeldud inimesele, kel on selge plaan, kuidas ta pensionieas rahaliselt toime tuleb ja kuidas selleks iseseisvalt raha koguda.

Tee tulevikku otseselt puudutavad otsused alles pärast seda, kui oled kõiki võimalusi põhjalikult kaalunud. Aega on.


Kui võtad II sambasse kogutud raha välja enne vanaduspensioniiga:

 • Pead võtma kogu summa välja korraga.
 • Saad II sambasse hakata pensioniraha uuesti koguma alles 10 aasta pärast.

Kui palju maksad tulumaksu?

20%.


Kus esitad avalduse?

Pensionikeskus.ee kodulehel või kliendikontoris.

Avalduste hinnakiri.

III samba väljamaksed

Pensionisüsteemi III sambasse kogutud raha saad kasutusele võtta endale sobival ajal kohe, kui sul selleks vajadus tekib. Väljamaksete võimalusi on palju alates ühekordsest maksest kuni eluaegse pensionini.

III sambasse kogutud raha saad kasutusele võtta endale sobival ajal kohe, kui sul selleks vajadus tekib. Väljamaksete võimalusi on palju alates ühekordsest maksest kuni eluaegse pensionini.

Nagu II pensionisamba puhul nii soosib riik ka III sambasse kogunenud raha kasutuselevõttu alles pensionieas ja pikaajaliselt.

Seepärast maksad alates 55-aastaseks saamisest III samba väljamaksetelt vähem tulumaksu juhul, kui

 • kogumislepingu sõlmimisest või pensionifondi osakute esmasest omandamisest on möödunud vähemalt viis aastat,
 • sa alustasid kogumist enne 2021. aastat.

NB! Kui alustasid kogumist 2021. aastal või hiljem

Kui alustasid kogumist 2021. aastal või hiljem, kehtib III samba väljamaksetele soodsam tulumaksumäär juhul, kui oled jõudnud pensioniikka (riiklik vanaduspensioniiga miinus viis aastat).


Töövõimetus

Maksusoodustused kehtivad sõltumata vanusest ka nendele, kes on täielikult või püsivalt töövõimetud.

III sambast pensioni saamiseks on sul kaks võimalust

Et saada garanteeritud intressiga või investeerimisriskiga pesionikindlustuse väljamakseid, sõlmi kindlustusseltsiga leping. Lepingu alusel tehakse sulle makseid III sambasse kogunenud summast sinu eluea lõpuni. Lisaks saab valida garantiiperioodi, mis tagab valitud ajavahemiku jooksul pärast sinu surma väljamaksete tegemise sinu pärija(te)le.


Kui palju maksad tulumaksu?

 • Kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu ja saad alates pensionieast kuni elu lõpuni regulaarseid pensionimakseid, on need tulumaksuvabad.

Kus esitad avalduse?

 • Kindlustusseltsis.

III samba pensionifondist saad teha endale väljamakseid osakute tagasivõtmisel seni kuni pensionikontol on osakuid. Kui saad pensionifondist väljamakseid osade kaupa, kasvab su fondis olev vara tootluse võrra edasi.


Kui palju maksad tulumaksu?

 • Pärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%.
 • Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.

Kus esitad avalduse?

Väljamakse avalduse saad esitada LHV pensioniveebis, mobiilirakenduses Minu Pension, endale sobivas pangakontoris või Pensionikeskuses "Minu pensionikonto" rubriigis.

 • Ühe avalduse peale võid märkida mitme erineva fondi müügisoovi.
 • Müües korraga mitme pensionifondi osakuid arvesta, et summa kantakse sulle üle siis, kui kõik avaldusel olevad müügid on teostatud ning tulumaksu arvestus tehtud.

Pärandamine

Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid.

Kogutu korraga rahas välja võttes tuleb tasuda tulumaks, sõltumata pärija vanusest 20%. Fondiosakute pärimisel liigutatakse pärandvarana saadud fondiosakud pärija(te) pensionikonto(de)le ning vanaduspensioniikka jõudes võib samuti arvestada soodsama tulumaksu määraga (10% või 0%).


Kui palju maksad tulumaksu pärandvara realiseerimisel?

 • 0%, kui pärandvara kanti osakutena pärija pensionikontole, pärija on pensionieas ja väljamaksed jaotatakse keskmiselt elada jäänud aastate alusel.

 • 10%, kui pärandvara kanti osakutena pärija pensionikontole, pärija on pensionieas ja välja soovitakse võtta ühekordne summa.

 • 20%, kui pärandvara soovitakse realiseerida pärimise hetkel ja isiklikule pensionikontole päritavate osakute kandmist ei toimu.


Kus esitad avalduse?

Pärija peab esmalt pöörduma notari poole. Kui notariaalne pärimistunnistus on olemas, tuleb pärijal esitada osakute pärimise avaldus sobivas pangakontoris. Kui pärijaid on mitu, peavad nad pangakontorisse tulema kõik koos.

Avalduste tasud

Küsi nõu

Helista telefonil 680 2743 E-R 9–17
Registreeru nõustamisele

Korduvad küsimused

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon