III sammas

Investeering tulevikku, mille pealt riik tagastab tulumaksu

  • Kindlusta oma tulevik läbi III samba
  • Hea investeering, mida teha iga kuu
  • Riik tagastab investeeringult tulumaksu
Tulumaksu soodustus

III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Soodustust saab maksetelt, mis on kuni 15% sinu brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot.

III samba fondid

LHV Täiendav Pensionifond
  • Keskmine riskitase.
  • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Strateegia

Fond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 28.02.2019)15 423 810,14 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depootasu määr0,0588%

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,54%
Luminor Bank 10/20213,92%
iShares DAX EX3,21%
East Capital Baltic Property Fund III3,18%
East Capital Baltic Property Fund II2,72%
Citadele banka 12/20262,56%
JP Morgan Chase 08/20212,10%
China Development Bank 11/20212,06%
Volkswagen Intl FIN NV 03/20191,95%
Total Capital Intl 03/20201,95%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused2,36%
Riigivõlakirjad7,72%
Ettevõtete võlakirjad45,63%
Kinnisvara13,11%
Aktsiad31,15%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused2,36%
Baltikum40,85%
Euroopa (v.a Baltikum)36,66%
Aasia4,52%
Põhja-Ameerika15,21%
Muu0,37%

Fond tegi investeeringu Baltikumi suurimasse erakapitalifondi

Romet Enok, fondijuht

Veebruar kulges maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikult. Arenenud riikide börsiindeksid valdavalt tõusid ja hea tulemuse tegi näiteks Euroopa 50 suurimat börsiettevõtet koondav indeks, mis kerkis kuuga 4,4%. Jaapani börsiindeks tõusis veebruaris kohalikus valuutas mõõdetuna 2,9% ja eurodes mõõdetuna 1,2% võrra. Arengumaade aktsiaturgudest olid tugevad Aasia riigid eesotsas Hiinaga, kuid Ladina-Ameerika börsiindeksid valdavalt langesid. Riia ja Vilniuse börsiindeks jäid möödunud kuuga võrreldes sarnasele tasemele, kerkides vastavalt 0,3% ja 0,6% võrra. Tallinna börs seevastu langes veebruaris 1,7% võrra.

Täiendav pensionifond tegi uue investeeringu Leedu erakapitalifondi INVL Baltic Sea Growth Fund, mis investeerib Baltimaade keskmise suurusega ja hea kasvupotentsiaaliga ettevõtetesse. See on Baltikumi seni suurim erakapitalifond, mis kogus investoritelt üle 100 miljoni euro.

Veebruaris mõjutasid pensionifondi tootlust ka Tallinna börsi aktsiate liikumised. Positiivse tulemuse tõi näiteks Tallinna Kaubamaja, mille aktsia kerkis suurte dividendide lubaduse taustal kuuga 3,6%. Tallinki aktsia aga odavnes nõrkade kvartalitulemuste tõttu 5,1% võrra.

Märtsi algul otsustas Euroopa Keskpank teavitada turgu peatsetest uutest laenuprogrammidest euroala pankadele. Euroopa majanduse kasvuprognoose on juba halvendatud ja Saksa valitsuse pikaajalised võlakirjad ei olnud veebruaris taas kaugel sellest, et jõuda hinnatasemeni, kust edasine oodatav tootlus oleks taas negatiivne. Sellele vastukaaluks kallinesid ettevõtete võlakirjade hinnad nii tugevamate kui ka eriti nõrgemate emitentide turul. Rahvusvahelise krediidituru väljavaateid hindame nõrgapoolseteks.

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

LHV Pensionifond Indeks Pluss
  • Kõrge riskitase.
  • Sobib kõrge riskitaluvusega investorile, kes on valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske. Fondi investeerimine eeldab varasemat investeerimiskogemust.
Strateegia

Fond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 28.02.2019)2 528 080,34 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depootasu määr0,0588%

DepositooriumAS SEB Pank

Investeerime fondi vara indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoiame 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% Fondi mahust, investeerime vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Fondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Andmed on toodud 28.02.2019 seisuga

Suurimad investeeringud
Lyxor Core MSCI World DR UCITS28,73%
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS28,54%
iShares Core MSCI World UCITS28,30%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF6,27%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF3,75%
iShares MSCI Frontier 100 ETF2,57%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused1,84%
Aktsiad98,16%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused1,84%
Arenevad turud32,29%
Piiriturud2,57%
Arenenud turud63,30%

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

Pensionifondide turuülevaade

2019 toob suure tõuke Eesti kapitaliturgude arenguks
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

  1. aasta algas väärtpaberiturgudel korraliku optimismiga, kuid lõppes paraja segadusega. Maailmamajanduse tervise üle polnud põhjust väga nuriseda. USA majanduskasv oli mõõdukas ja ettevõtete kasumid suurenesid tublisti. Hiinas edasiminek küll aeglustus, kuid majandus kasvas ikkagi üle 6%.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele