enru

III sammas

Investeering tulevikku, mille pealt riik tagastab tulumaksu

  • Kindlusta oma tulevik läbi III samba
  • Hea investeering, mida teha iga kuu
  • Riik tagastab investeeringult tulumaksu
Osta osakuid

Vaata oma pensioni seisu

Tulumaksu soodustus

III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Soodustust saab maksetelt, mis on kuni 15% sinu brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot.

III samba fondid

LHV Pensionifond Intress Pluss
  • Madal riskitase.
  • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Osta osakuid

Strateegia
Fondi investeeringute valikul peetakse investeeringu madalat riski ja väärtuse säilimist investeeringu suurest võimalikust tootlusest olulisemaks. Fondi varad paigutatakse valdavalt võlaväärtpaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Fond ei investeeri aktsiatesse ega teistesse aktsiainstrumentidesse.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 0.95%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.08.2017)535 282,24 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Danske Bank A/S Eesti filiaal

Andmed on toodud 31.08.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Lithuania 05/20224,70%
Bulgaria 09/20244,34%
IBM Corporation 11/20204,02%
Korea (Republic of) 12/20213,37%
Romania 10/20253,29%
Lithuania 02/20233,28%
Apple 11/20222,94%
Elering 07/20182,93%
China Development Bank 01/20222,71%
JP Morgan Chase 08/20212,22%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused57,5%
Riigivõlakirjad21,7%
Ettevõtete võlakirjad20,8%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused57,5%
Baltikum16,3%
Euroopa (v.a Baltikum)8,7%
Aasia6,1%
Põhja-Ameerika11,4%
LHV Täiendav Pensionifond
  • Keskmine riskitase.
  • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Osta osakuid

Strateegia
Fond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.08.2017)13 993 102,93 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.08.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond6,34%
East Capital Baltic Property Fund II3,80%
Citadele banka 12/20262,72%
Bulgaria 09/20242,54%
PKO Bank Polski 01/20192,29%
Tallink Grupp2,21%
JP Morgan Chase 08/20212,16%
Wells Fargo & Company 07/20212,15%
Tallinna Kaubamaja2,12%
Lithuania 11/20241,97%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused27,9%
Riigivõlakirjad10,7%
Ettevõtete võlakirjad22,3%
Kinnisvara10,7%
Aktsiad28,4%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused27,9%
Baltikum35,5%
Euroopa (v.a Baltikum)23,0%
Aasia4,4%
Põhja-Ameerika7,3%
Muu1,8%

Arenenud turud ja ka Baltikumi börsid olid juulis heas hoos

Romet Enok, portfellihaldur

Juuli tõi arenenud riikide aktsiaturgudele valdavalt kerge negatiivse tootluse. Miinuspoolele jäid enamiku Euroopa riikide börsid ning eurodes mõõdetuna ka USA ja Jaapani aktsiaindeksid. Arenevatel turgudel oli aga seevastu üldiselt positiivse tootlusega kuu – hea tulemuse tegi mitu Ladina-Ameerika ja Ida-Euroopa börsi. Baltikumis kerkis Riia ja Vilniuse börsiindeks vastavalt 2% ja 4,8% võrra, kuid tugevaim oli kuu jooksul Tallinna börs 8,3% suuruse tõusuga.

Täiendava pensionifondi tootlusele mõjus juulis positiivselt investeering laevandusettevõtte Tallink aktsiatesse, mis uue suurinvestori leidmise valguses tõusid 22% võrra. Heas hoos jätkas ka Läti ravimitootja Grindeks aktsia, mis juulis kerkis peaaegu 8% jagu ja on tänavu tõusnud juba 87% võrra

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

LHV Pensionifond Indeks Pluss
  • Kõrge riskitase.
  • Sobib kõrge riskitaluvusega investorile, kes on valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske. Fondi investeerimine eeldab varasemat investeerimiskogemust.
Osta osakuid

Strateegia
Fond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.08.2017)1 079 254,61 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

AS SEB Pank

Investeerime fondi vara indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoiame 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% Fondi mahust, investeerime vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Fondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Andmed on toodud 31.08.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF9,82%
Vanguard Total World Stock ETF9,82%
iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF9,55%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF9,37%
iShares Core MSCI World UCITS9,00%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF8,46%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF8,06%
Schwab Emerging Markets Equity ETF7,41%
iShares MSCI ACWI ETF7,15%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF6,03%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused1,7%
Aktsiad98,3%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused1,7%
Arenevad turud31,3%
Piiriturud3,2%
Arenenud turud63,8%

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

III sammas on paindlik ja avamine lihtne

1.

Ava väärtpaberikonto
III samba investeerimiseks peab Sul olema Eesti Väärtpaberikeskuse väärtpaberikonto.

2.

Kanna kontole raha
Kanna oma kontole raha, et osta III samba fondi osakuid.

3.

Sõlmi püsimaksekorraldus
III samba osakuid näed oma III samba väljavõttes hiljemalt kahe pangapäeva jooksul.

Pensionifondide turuülevaade

viisemann avatar

Investeeringud Eesti majandusse töötavad pensionikoguja heaks

Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Juuli oli väärtpaberiturgudel rahulik kuu. Pärast mõõdukat tõusu aasta esimesel poolel on aktsiaturud oma hoo kaotanud. Enamik suurematest aktsiaturgudest jäi juulis väikesesse miinusesse. Euroopa aktsiad langesid 0,6% ja Põhja-Ameerika aktsiad kaotasid eurodes mõõdetuna 1,2% oma väärtusest.

Mis on III samba kasu?

Hele Kõrve

LHV pensionikoguja

“Kokkuvõtlikult on pensioni valimisel kolm asja olulised – fondi tootlus, risk ja sinu enda vanus. Mina olen 36-aastane ja soovin koguda pensionifondi, millel on võimalikult kõrge pikaajaline tootlus. Tootlus mõjutab pensionivara suurust.“

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele