III sammas

Investeering tulevikku, mille pealt riik tagastab tulumaksu

  • Kindlusta oma tulevik läbi III samba
  • Hea investeering, mida teha iga kuu
  • Riik tagastab investeeringult tulumaksu
Tulumaksu soodustus

III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Soodustust saab maksetelt, mis on kuni 15% sinu brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot.

III samba fondid

LHV Täiendav Pensionifond
  • Keskmine riskitase.
  • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Strateegia

Fond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.10.2018)14 758 661,24 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depootasu määr0,0588%

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.10.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,56%
Luminor Bank 10/20214,04%
iShares DAX EX3,34%
East Capital Baltic Property Fund III3,13%
East Capital Baltic Property Fund II2,81%
Citadele banka 12/20262,71%
JP Morgan Chase 08/20212,16%
Wells Fargo & Company 07/20212,14%
PKO Bank Polski 01/20192,12%
Total Capital Intl 03/20202,04%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused2,50%
Riigivõlakirjad8,15%
Ettevõtete võlakirjad45,12%
Kinnisvara12,60%
Aktsiad31,61%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused2,50%
Baltikum42,41%
Euroopa (v.a Baltikum)37,81%
Aasia4,36%
Põhja-Ameerika12,51%
Muu0,39%

Kuu oli aktsiaturgudel turbulentne

Romet Enok, fondijuht

Oktoober oli maailma aktsiaturgudel turbulentne kuu ja nii arenenud kui ka arenevate riikide börsid langesid. Tugevalt sai pihta Jaapani börs, mille indeksi väärtus kahanes kohalikus valuutas mõõdetuna kuuga 9,1% võrra. Euroopa 50 suurimat börsiettevõtet koondav indeks odavnes kuu jooksul 5,9% ning riigiti olid suurimate kaotajate hulgas Soome –8,9% ja Itaalia –8% tootlusega. Saksamaa börsiindeks aga kahanes 6,5% võrra. Seekord läksid langusega kaasa ka siiani hästi vastu pidanud Baltikumi aktsiaturud.

Täiendava pensionifondi tootlust mõjutasid oktoobris investeeringud Soome börsiettevõtete aktsiatesse, mis valdavalt läksid kaasa aktsiaturgude üldise langusega. Suurimate kukkujate hulgas oli näiteks puidutööstuse ettevõte Stora Enso, mille aktsiate väärtus kahanes kuu jooksul 20,7% võrra. Kuna leiame, et see on endiselt tugev ettevõte, siis kasutasime võimalust ja soetasime aktsiaid soodsalt tasemelt juurde. Müüsime seevastu Soome kinnisvarafirma Technopolis aktsiad, millele tehti heal hinnatasemel ülevõtupakkumine.

Võlakirjaportfellis tegime kaks suurt investeeringut. Esiteks müüs Luminori pank rahvusvahelisi võlakirju, mille oodatav tootlus oli 1,6% ja tagasimakseaeg kolme aasta pärast. Nagu plaanitud, vahetasime eelmise aasta lõpus Luminori poolt fondidele emiteeritud võlakirjad uue investeeringu vastu.

Teiseks soetasime Danske panga allutatud võlakirju, kui nende hinnad odavnesid seetõttu, et ägenesid süüdistused seoses rahapesu võimaldamise kahtlustega. Märkimisväärse suurusega trahv on panga jaoks asjade tõenäoline edasine käik. Sellele vastukaaluks on põhitegevused: panga jaoks olulised turud on süüdistustest puutumata ja endiselt väga hea kasumlikkusega.

Taani suurim pensionifond ja Danske panga oluline aktsionär ATP on teatanud oma toetusest, et aidata pangal probleemidest läbi tulla. Investeering on tehtud dollari allutatud võlakirjadesse, kus pangal on esimene võimalus need tagasi osta kuue aasta pärast, ja mis pakuvad selliselt ligikaudu 8% aastatootlust.

Rahvusvahelistest võlakirjaturgudest jäi Euroopa oktoobris vähesel määral miinuspoolele, samal ajal kui USA ja arenevate riikide puhul oli langus tugevam. Sama seis on aasta algusest mõõdetuna: tulemus on negatiivne Euroopa –0,5%-st kuni arenevate turgude –3,5%-ni.

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

LHV Pensionifond Indeks Pluss
  • Kõrge riskitase.
  • Sobib kõrge riskitaluvusega investorile, kes on valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske. Fondi investeerimine eeldab varasemat investeerimiskogemust.
Strateegia

Fond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.10.2018)1 815 849,09 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depootasu määr0,0588%

DepositooriumAS SEB Pank

Investeerime fondi vara indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoiame 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% Fondi mahust, investeerime vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Fondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Andmed on toodud 31.10.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS28,70%
iShares Core MSCI World UCITS28,38%
Lyxor Core MSCI World DR UCITS27,83%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF8,46%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF3,26%
iShares MSCI Frontier 100 ETF2,70%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused0,67%
Aktsiad99,33%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused0,67%
Arenevad turud31,96%
Piiriturud2,70%
Arenenud turud64,67%

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

Pensionifondide turuülevaade

LHV pensionifondid pakkusid oktoobri languse eest varju
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Oktoober on alati olnud aktsiainvestorite jaoks närviline kuu, mil aktsiahinnad liiguvad tavalisest suuremas ulatuses. Nii 1929. kui ka 1987. aasta oktoobris olid USA aktsiaturud vabalanguses. Need börsikriisid on kirjutatud nii jõuliselt väärtpaberiturgude ajalukku, et oktoobrit on hakatud pidama aktsiahindade jaoks kehvapoolseks kuuks, kuigi statistika seda ei kinnita. Tänavu olid aktsiad oktoobris aga taas languses ja ainult üksikud turud, nagu Brasiilia ja Filipiinid, jäid plusspoolele.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele