III sammas

Investeering tulevikku, mille pealt riik tagastab tulumaksu

 • Kindlusta oma tulevik läbi III samba
 • Hea investeering, mida teha iga kuu
 • Riik tagastab investeeringult tulumaksu
Tulumaksu soodustus

III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Soodustust saab maksetelt, mis on kuni 15% sinu brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot.

III samba fondid

LHV Täiendav Pensionifond
 • Keskmine riskitase.
 • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Osta osakuid
Strateegia

Fond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2018)14 758 026,32 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depootasu määr0,06%

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.04.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,83%
East Capital Baltic Property Fund III3,02%
East Capital Baltic Property Fund II2,77%
Citadele banka 12/20262,71%
iShares DAX EX2,58%
PKO Bank Polski 01/20192,12%
Volkswagen Intl FIN NV 03/20192,04%
Total Capital Intl 03/20202,04%
JP Morgan Chase 08/20212,03%
Wells Fargo & Company 07/20212,01%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused18,11%
Riigivõlakirjad8,19%
Ettevõtete võlakirjad30,44%
Kinnisvara12,93%
Aktsiad30,33%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused18,11%
Baltikum37,65%
Euroopa (v.a Baltikum)29,31%
Aasia4,35%
Põhja-Ameerika8,99%
Muu1,59%

Fondi tulemust toetasid Soome aktsiad ja kohalike ettevõtete võlakirjaportfell

Romet Enok, fondijuht

Pärast mitme kuu pikkust rahutut aega kujunes aprill maailma aktsiaturgude jaoks valdavalt positiivse tootlusega kuuks. Näiteks Jaapani börsi indeks tõusis kohalikus valuutas mõõdetuna 4,7% ja Saksamaa börsiindeks 4,3% jagu. Negatiivse tootlusega olid aga Türgi ja Venemaa aktsiaturg, mis langesid vastavalt 9,3% ja 7,4% võrra. Baltikumi aktsiaturgude seas näitas aprillis ainsana positiivset tootlust Vilniuse börs 0,3% tõusuga. Tallinna ja Riia börsi indeks seevastu langesid vastavalt 1,3% ja 0,7%.

Märtsis tegi Odyssey Europe Tallinna börsi ettevõttele Olympic Entertainment Group ülevõtupakkumise. Aktsionäridele pakutav aktsiahind oli sarnasel tasemel tolle hetke börsihinnaga. Pärast pikka kaalutlemist otsustasime pakkumise vastu võtta ja müüsime aprillis kõik pensionifondile kuulunud Olympicu aktsiad.

Aprillis lisasime portfelli uue suurima kohaliku võlakirjainvesteeringu, kui Tallinna börsil noteeritud kinnisvarafond Baltic Horizon kaasas võlakirjade vormis raha investeeringute tegemiseks ja pangalaenude refinantseerimiseks. Raha kaasati viieks aastaks ja tagasimakse tehakse ühe korraga lõpptähtajal. Võlakirjad ei ole seotud ega tagatud ühegi konkreetse fondile kuuluva hoonega. Raha laenu teenindamiseks tuleb kõigi objektide üürimaksetest. Selline paindlikkus lubab ettevõttel maksta pangalaenudega võrreldes kõrgemat intressi, praegu 4,25% aastas.

Euroopa võlakirjaturgudel oli kuu kehvapoolne: ettevõtete võlakirjad suutsid jõuda minimaalselt plussi ja valitsuste võlakirjad kaotasid hinnas 0,4%.

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

LHV Pensionifond Indeks Pluss
 • Kõrge riskitase.
 • Sobib kõrge riskitaluvusega investorile, kes on valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske. Fondi investeerimine eeldab varasemat investeerimiskogemust.
Osta osakuid
Strateegia

Fond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2018)1 752 379,32 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depootasu määr0,06%

DepositooriumAS SEB Pank

Investeerime fondi vara indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoiame 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% Fondi mahust, investeerime vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Fondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Andmed on toodud 30.04.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares Core MSCI World UCITS13,13%
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS12,42%
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF9,75%
Schwab International Equity ETF7,91%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF6,47%
Vanguard Total World Stock ETF6,29%
iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF5,92%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF5,83%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF5,37%
Schwab Emerging Markets Equity ETF4,60%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused1,06%
Aktsiad98,94%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused1,06%
Arenevad turud32,03%
Piiriturud2,91%
Arenenud turud64,00%

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

III sammas on paindlik ja avamine lihtne

 • Ava väärtpaberikonto
  III samba investeerimiseks peab Sul olema Eesti Väärtpaberikeskuse väärtpaberikonto.

 • Kanna kontole raha
  Kanna oma kontole raha, et osta III samba fondi osakuid.

 • Sõlmi püsimaksekorraldus
  III samba osakuid näed oma III samba väljavõttes hiljemalt kahe pangapäeva jooksul.

Pensionifondide turuülevaade

Fookuses on kasvupotentsiaaliga ettevõtted
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Pärast küllalt heitlikku aasta algust kujunes aprill rahvusvahelistel aktsiaturgudel valdavalt positiivse tootlusega kuuks. Suurematest turgudest pakkusid parimat tulemust Jaapani ja Euroopa aktsiaturud, mis tõusid kohalikus valuutas mõõdetuna vastavalt 4,7% ja 4,6%.

Mis on III samba kasu?

Hele Kõrve

LHV pensionikoguja

“Kokkuvõtlikult on pensioni valimisel kolm asja olulised – fondi tootlus, risk ja sinu enda vanus. Mina olen 36-aastane ja soovin koguda pensionifondi, millel on võimalikult kõrge pikaajaline tootlus. Tootlus mõjutab pensionivara suurust.“

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele