enru

III sammas

Investeering tulevikku, mille pealt riik tagastab tulumaksu

  • Kindlusta oma tulevik läbi III samba
  • Hea investeering, mida teha iga kuu
  • Riik tagastab investeeringult tulumaksu
Tulumaksu soodustus

III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Soodustust saab maksetelt, mis on kuni 15% sinu brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot.

III samba fondid

LHV Pensionifond Intress Pluss
  • Madal riskitase.
  • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Osta osakuid

Strateegia
Fondi investeeringute valikul peetakse investeeringu madalat riski ja väärtuse säilimist investeeringu suurest võimalikust tootlusest olulisemaks. Fondi varad paigutatakse valdavalt võlaväärtpaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Fond ei investeeri aktsiatesse ega teistesse aktsiainstrumentidesse.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 0.95%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.10.2017)536 137,05 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

AS SEB Pank

Andmed on toodud 31.10.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Tartu Linnavalitsus 10/20325,99%
Lithuania 05/20224,69%
Bulgaria 09/20244,28%
IBM Corporation 11/20204,02%
Korea (Republic of) 12/20213,36%
Lithuania 02/20233,29%
Romania 10/20253,22%
Apple 11/20222,95%
Elering 07/20182,93%
China Development Bank 01/20222,74%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused51,7%
Riigivõlakirjad21,6%
Ettevõtete võlakirjad26,8%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused51,7%
Baltikum22,3%
Euroopa (v.a Baltikum)8,6%
Aasia6,1%
Põhja-Ameerika11,4%
LHV Täiendav Pensionifond
  • Keskmine riskitase.
  • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Osta osakuid

Strateegia
Fond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.10.2017)14 126 429,27 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.10.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond6,38%
East Capital Baltic Property Fund II4,09%
Citadele banka 12/20262,69%
Bulgaria 09/20242,49%
PKO Bank Polski 01/20192,27%
JP Morgan Chase 08/20212,17%
Wells Fargo & Company 07/20212,16%
Tallink Grupp2,03%
Tallinna Kaubamaja1,96%
Lithuania 11/20241,96%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused27,9%
Riigivõlakirjad10,5%
Ettevõtete võlakirjad22,3%
Kinnisvara11,1%
Aktsiad28,2%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused27,9%
Baltikum35,1%
Euroopa (v.a Baltikum)23,1%
Aasia4,7%
Põhja-Ameerika7,3%
Muu1,8%

Soome ettevõtted pakkusid häid üllatusi

Romet Enok, portfellihaldur

September oli aktsiaturgudele hea tootlusega ennekõike Euroopas, kus börsiindeks tõusis kuu jooksul 5,3% jagu. Ka Jaapani aktsiaturg tegi kohalikus valuutas mõõdetuna 3,6% suuruse tõusu. Balti börside eelmiste kuude kiire tõus seevastu peatus: Tallinna ja Vilniuse aktsiaturuindeksid langesid kuu jooksul vastavalt 3,6% ja 2,6% võrra. Ainult Riia börs näitas väikest, 0,6% suurust tõusu hoolimata ravimitootjate Olainfarm ja Grindeks aktsiate vastavalt 5,7% ja 1,4% langusest.

Tallinna börsil langes suvel tugeva tõusu teinud Tallinki aktsia 7% võrra. Positiivset tootlust näitas seevastu tõusva kinnisvarasektori taustal Arco Vara aktsia, mis kerkis kuuga üle 13%. Samuti toetasid Täiendava pensionifondi tootlust Soome ettevõtted Stora Enso ja Nokian Renkaat, mille aktsiad kerkisid Helsinki börsil vastavalt 9% ja 5% võrra.

Võlakirjaportfellis möödunud kuul muutusi ei toimunud. Turgudel oli taas kehvem kuu: miinuspoolele jäid kõik peamised segmendid, enim seejuures kõrgeima reitinguga Saksamaa paberid. Kuivõrd fondi investeeringud on pigem madalama intressiriskiga, aitas see kaitsta portfelli hinnalanguse vastu.

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

LHV Pensionifond Indeks Pluss
  • Kõrge riskitase.
  • Sobib kõrge riskitaluvusega investorile, kes on valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske. Fondi investeerimine eeldab varasemat investeerimiskogemust.
Osta osakuid

Strateegia
Fond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.10.2017)1 173 457,37 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

AS SEB Pank

Investeerime fondi vara indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoiame 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% Fondi mahust, investeerime vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Fondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Andmed on toodud 31.10.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF9,65%
Vanguard Total World Stock ETF9,52%
iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF9,07%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF8,82%
iShares Core MSCI World UCITS8,81%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF8,17%
Schwab Emerging Markets Equity ETF7,06%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF6,63%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF5,66%
Powershares QQQ Trust Series 13,90%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused0,7%
Aktsiad99,3%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused0,7%
Arenevad turud31,9%
Piiriturud3,5%
Arenenud turud63,9%

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

III sammas on paindlik ja avamine lihtne

1.

Ava väärtpaberikonto
III samba investeerimiseks peab Sul olema Eesti Väärtpaberikeskuse väärtpaberikonto.

2.

Kanna kontole raha
Kanna oma kontole raha, et osta III samba fondi osakuid.

3.

Sõlmi püsimaksekorraldus
III samba osakuid näed oma III samba väljavõttes hiljemalt kahe pangapäeva jooksul.

Pensionifondide turuülevaade

Kaks uut investeeringut koduturule
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Pärast suvist pausi jätkasid aktsiaturud septembris tõusu. Nii USA kui ka Saksamaa aktsiaindeks saavutasid kuu lõpus oma kõigi aegade kõrgeima taseme, jõudes vastavalt 2519 ja 12 809 punktini.

Mis on III samba kasu?

Hele Kõrve

LHV pensionikoguja

“Kokkuvõtlikult on pensioni valimisel kolm asja olulised – fondi tootlus, risk ja sinu enda vanus. Mina olen 36-aastane ja soovin koguda pensionifondi, millel on võimalikult kõrge pikaajaline tootlus. Tootlus mõjutab pensionivara suurust.“

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele