enru

III sammas

Investeering tulevikku, mille pealt riik tagastab tulumaksu

 • Kindlusta oma tulevik läbi III samba
 • Hea investeering, mida teha iga kuu
 • Riik tagastab investeeringult tulumaksu
Osta osakuid

Vaata oma pensioni seisu

Tulumaksu soodustus

III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Soodustust saab maksetelt, mis on kuni 15% sinu brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot.

III samba fondid

LHV Pensionifond Intress Pluss
 • Madal riskitase.
 • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Osta osakuid

Strateegia
Fondi investeeringute valikul peetakse investeeringu madalat riski ja väärtuse säilimist investeeringu suurest võimalikust tootlusest olulisemaks. Fondi varad paigutatakse valdavalt võlaväärtpaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Fond ei investeeri aktsiatesse ega teistesse aktsiainstrumentidesse.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 0.95%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.05.2017)537 436,92 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Andmed on toodud 31.05.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Lithuania 05/20224,67%
Bulgaria 09/20244,20%
IBM Corporation 11/20203,99%
Korea (Republic of) 12/20213,38%
Lithuania 02/20233,27%
Romania 10/20253,21%
Elering 07/20183,05%
Apple 11/20222,90%
China Development Bank 01/20222,84%
JP Morgan Chase 08/20212,32%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused57,4%
Riigivõlakirjad21,6%
Ettevõtete võlakirjad21,1%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused57,4%
Baltikum16,4%
Euroopa (v.a Baltikum)8,5%
Aasia6,2%
Põhja-Ameerika11,5%
LHV Pensionifond 100 Pluss

Sobib kui

 • pensionini on jäänud vähemalt 10 aastat
 • oled kõrge riskitaluvusega
Osta osakuid

Strateegia
LHV Pensionifond 100 Pluss on kuni 100% aktsiate varaklassi investeeriv III samba fond. Fondi varade likviidsuse tagamiseks või väärtuse kaitsmiseks teatud turuolukordades võib Fond investeerida ka võlaväärtpaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Piiratud osakaalus investeerib fond ka alternatiivsetesse varaklassidesse, samuti kinnisasjadesse ja toormetega seotud varaliikidesse.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1.55%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.05.2017)4 707 882,23 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Andmed on toodud 31.05.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond6,64%
iShares STOXX Europe 600 DE5,76%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF4,67%
Allianz 07/20454,35%
iShares STOXX Europe 600 Utilities3,44%
Romania 10/20253,11%
Latvenergo 12/20172,97%
Citadele banka 12/20262,94%
JP Morgan Chase 08/20212,33%
Wells Fargo & Company 07/20212,32%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused42,7%
Riigivõlakirjad4,8%
Ettevõtete võlakirjad18,3%
Kinnisvara6,6%
Aktsiad27,5%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused42,7%
Baltikum17,2%
Euroopa (v.a Baltikum)32,5%
Põhja-Ameerika7,6%
LHV Täiendav Pensionifond
 • Keskmine riskitase.
 • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Osta osakuid

Strateegia
Fond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.05.2017)9 242 078,94 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.05.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,90%
East Capital Baltic Property Fund II5,72%
Bulgaria 09/20243,73%
Lithuania 11/20242,99%
Amber Circle Funding 12/20222,85%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund2,69%
Citadele banka 12/20262,68%
Olainfarm2,61%
Tallinna Kaubamaja2,58%
Lithuania 02/20232,47%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused20,7%
Riigivõlakirjad13,5%
Ettevõtete võlakirjad23,7%
Kinnisvara12,5%
Aktsiad29,6%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused20,7%
Baltikum43,6%
Euroopa (v.a Baltikum)17,5%
Aasia7,0%
Põhja-Ameerika6,9%
Muu4,3%

Euroopa aktsiaturgudel oli rahulik kuu

Romet Enok, portfellihaldur

Mai kujunes maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikuks ja valdava osa Euroopa riikide aktsiaturud näitasid kuu jooksul positiivset tootlust. Ka Tokyo börsiindeks kerkis kohalikus valuutas mõõdetuna 2,4%, kuid jäi eurodesse arvutatuna kuu algusega samale tasemele.

Balti börside seas oli tugevaim Riia, mis tegi 4,5% suuruse tõusu. Head tootlust näitas Vilniuse aktsiaturg 2,1% kasvuga, kuid Tallinna börsiindeks kahanes kuu jooksul 0,7%.

Läti ravimitootja Grindeks kasvatas esimeses kvartalis müügitulusid eelmise aastaga võrreldes 53% ja mitmekordistas kasumi. Tänu sellele tõusis ettevõtte aktsia hind kuu jooksul 6,6%. Ka Soome kinnisvaraettevõte Technopolis ja Jaapani e-kaubamaja Rakuten teatasid tugevatest kvartalitulemustest ning nende ettevõtete aktsiahinnad kerkisid kuu jooksul vastavalt 8% ja 20%.

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

LHV Pensionifond Indeks Pluss
 • Kõrge riskitase.
 • Sobib kõrge riskitaluvusega investorile, kes on valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske. Fondi investeerimine eeldab varasemat investeerimiskogemust.
Osta osakuid

Strateegia
Fond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.05.2017)923 326,11 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis468 750 osakut

Depootasu määr0,0924%

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Investeerime fondi vara indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoiame 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% Fondi mahust, investeerime vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Fondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Andmed on toodud 31.05.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares Core MSCI World UCITS9,38%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF9,03%
Vanguard Total World Stock ETF8,80%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF8,65%
iShares MSCI ACWI ETF8,56%
Schwab Emerging Markets Equity ETF8,34%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF8,18%
iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF8,13%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF7,45%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS E7,07%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused0,3%
Aktsiad99,7%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused0,3%
Arenevad turud32,0%
Piiriturud3,8%
Arenenud turud63,9%

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

III sammas on paindlik ja avamine lihtne

1.

Ava väärtpaberikonto
III samba investeerimiseks peab Sul olema Eesti Väärtpaberikeskuse väärtpaberikonto.

2.

Kanna kontole raha
Kanna oma kontole raha, et osta III samba fondi osakuid.

3.

Sõlmi püsimaksekorraldus
III samba osakuid näed oma III samba väljavõttes hiljemalt kahe pangapäeva jooksul.

Pensionifondide turuülevaade

viisemann avatar

LHV: 100 miljoni euro väärtuses investeerimisotsuseid Eestisse

Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Mai oli väärtpaberiturgudel taas rahulik kuu. USA suurimate ettevõtete aktsiate liikumist peegeldav S&P500 aktsiaindeks saavutas maikuus järjest uusi tippe. Paistab, et investorid ei hooli väärtpaberiturgudel varitsevatest riskidest enam samal määral kui varem, ega vähenda oma riskipositsioone enne puhkuseperioodi algust nagu vanasti. Ja miks nad peaksidki seda tegema, kui taevas tundub sinisem, ilm soojem ning kõikidele keerulistele probleemidele paistab olevat küllaldaselt lihtsaid lahendusi?

Mis on III samba kasu?

Hele Kõrve

LHV pensionikoguja

“Kokkuvõtlikult on pensioni valimisel kolm asja olulised – fondi tootlus, risk ja sinu enda vanus. Mina olen 36-aastane ja soovin koguda pensionifondi, millel on võimalikult kõrge pikaajaline tootlus. Tootlus mõjutab pensionivara suurust.“

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos

pensionikonsultant

E–R 8–17

680 2743
Registreeru nõustamisele