enru

III sammas

Investeering tulevikku, mille pealt riik tagastab tulumaksu

 • Kindlusta oma tulevik läbi III samba
 • Hea investeering, mida teha iga kuu
 • Riik tagastab investeeringult tulumaksu
Osta osakuid

Vaata oma pensioni seisu

Tulumaksu soodustus

III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Soodustust saab maksetelt, mis on kuni 15% sinu brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot.

III samba fondid

LHV Pensionifond Intress Pluss

Sobib kui

 • pensionini on jäänud vähemalt 2 aastat
 • oled riskikartlik
Osta osakuid

Strateegia
LHV Pensionifond Intress Pluss on konservatiivne intressi- ja krediidiinstrumentidesse investeeriv fond. Fondi investeerimisstrateegia kohaselt paigutatakse fondi varad valdavalt kõrge krediidikvaliteediga riiklike ja mitteriiklike emitentide võlaväärtpaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Fond ei investeeri aktsiatesse ega teistesse aktsiainstrumentidesse. Fondi investeeringute valikul peetakse investeeringu madalat riski ja väärtuse säilimist investeeringu suurest võimalikust tootlusest olulisemaks. Fondi investeerimisstrateegia optimaalseks rakendamiseks kasutatakse fondis nii hajutatud investeerimisinstrumente kui ka otseinvesteeringuid võlaväärtpaberitesse.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 0.95%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2017)537 001,16 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Andmed on toodud 30.04.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Lithuania 05/20224,88%
Bulgaria 09/20244,17%
IBM Corporation 11/20203,99%
Korea (Republic of) 12/20213,36%
Lithuania 02/20233,28%
Romania 10/20253,19%
Elering 07/20183,05%
Apple 11/20222,91%
China Development Bank 01/20222,90%
JP Morgan Chase 08/20212,38%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused57,1%
Riigivõlakirjad21,6%
Ettevõtete võlakirjad21,3%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused57,1%
Baltikum16,6%
Euroopa (v.a Baltikum)8,4%
Aasia6,3%
Põhja-Ameerika11,6%
LHV Pensionifond 100 Pluss

Sobib kui

 • pensionini on jäänud vähemalt 10 aastat
 • oled kõrge riskitaluvusega
Osta osakuid

Strateegia
LHV Pensionifond 100 Pluss on kuni 100% aktsiate varaklassi investeeriv III samba fond. Fondi varade likviidsuse tagamiseks või väärtuse kaitsmiseks teatud turuolukordades võib Fond investeerida ka võlaväärtpaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Piiratud osakaalus investeerib fond ka alternatiivsetesse varaklassidesse, samuti kinnisasjadesse ja toormetega seotud varaliikidesse.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1.55%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2017)4 688 827,13 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Andmed on toodud 30.04.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond6,65%
iShares STOXX Europe 600 DE5,69%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF4,60%
Allianz 07/20454,34%
iShares STOXX Europe 600 Utilities3,20%
Romania 10/20253,10%
Latvenergo 12/20172,98%
Citadele banka 12/20262,91%
JP Morgan Chase 08/20212,39%
Wells Fargo & Company 07/20212,38%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused43,8%
Riigivõlakirjad4,8%
Ettevõtete võlakirjad17,2%
Kinnisvara6,7%
Aktsiad27,5%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused43,8%
Baltikum17,7%
Euroopa (v.a Baltikum)32,0%
Põhja-Ameerika6,5%
LHV Täiendav Pensionifond

Sobib kui

 • soovid suurendada pensioniea sissetulekuid
 • oled valmis taluma aktsiaturgude kõikumistest tulenevaid riske
 • eesmärgiks kogutud raha kasutamine peale 55-aastaseks saamist
Osta osakuid

Sinu kasu
III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot.
LHV Täiendavasse Pensionifondi investeerimine on lihtne. Selleks peab sul olema Eesti Väärtpaberikeskuse väärtpaberikonto, mille saab LHV-s tasuta avada.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2017)9 211 394,68 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulSwedbank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.04.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,91%
East Capital Baltic Property Fund II5,74%
Bulgaria 09/20243,72%
Lithuania 11/20243,00%
Amber Circle Funding 12/20222,92%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund2,78%
Citadele banka 12/20262,65%
Tallinna Kaubamaja2,58%
Olainfarm2,56%
Lithuania 02/20232,48%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused21,8%
Riigivõlakirjad13,6%
Ettevõtete võlakirjad22,8%
Kinnisvara12,5%
Aktsiad29,4%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused21,8%
Baltikum43,5%
Euroopa (v.a Baltikum)17,3%
Aasia7,1%
Põhja-Ameerika5,9%
Muu4,4%

Aktsiaturgudel positiivne kuu

Romet Enok, portfellihaldur

Aprill kujunes maailma aktsiaturgudele valdavalt positiivseks ja plussi jäi kuu jooksul enamik nii arenenud kui ka arenevate riikide börse. Pensionifondi tootlust mõjutas soodsalt nii 1,5% suurune aktsiahinnatõus Jaapani börsil kui ka Helsingi börsiindeksi kerkimine rohkem kui 3%. Sektoritest olid taas tugevad Euroopa ravimi- ja autotööstus. Samuti olid aprillis positiivse tootlusega kõik Baltikumi aktsiaturud, neist tugevaim oli Riia börs, mille indeks tõusis 5,7%. Vilniuse aktsiaturu indeks kerkis 2,6%, ent Tallinna börs jäi tagasihoidliku 0,2% tõusu juurde.

Kuu jooksul avalikustasid oma kvartalitulemused mitmed Täiendava Pensionifondi portfellis olevad ettevõtted. Suurepärased tulemused avaldas Leedu rõivamüüja Apranga, kes kasvatas võrreldes eelmise aastaga müügitulusid 10% võrra ja kahekordistas puhaskasumi. Tugevast esimese kvartali tulemusest teatas veel Saksamaa autotööstur Daimler, kellel õnnestus müüa aastatagusega võrreldes 14% rohkem Mercedese marki autosid.

Euroopa võlakirjaturud suutsid aprillis hoida märtsi teisel poolel saavutatud hoogu ja lõpetasid kuu ligikaudu 0,5% tõusuga. Turgu vedasid ettevõtete võlakirjad ja pärast poliitilise selguse saabumist ka Prantsuse valitsuse kohustused. Siiski on turg aasta algusega võrreldes endiselt miinuses ja üldpildis ka väheatraktiivsete väljavaadetega. Kuu jooksul ei lisanud me fondi portfelli seetõttu ühtegi uut investeeringut.

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

LHV Pensionifond Indeks Pluss

Sobib kui

 • tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,
 • soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,
 • omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.
Osta osakuid

Sinu kasu
III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot. LHV Pensionifondi Indeks Pluss investeerimine on lihtne. Selleks peab sul olema Eesti Väärtpaberikeskuse väärtpaberikonto, mille saab LHV-s tasuta avada.

Tootlus

Algusest/ Jooksev aasta/ Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2017)890 788,95 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis468 750 osakut

Depootasu määr0,0924%

Depositoorium, kus fondi varad on hoiulDanske Bank A/S Eesti filiaal

Investeerime fondi vara indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoiame 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% Fondi mahust, investeerime vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Fondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Andmed on toodud 30.04.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF9,44%
Vanguard Total World Stock ETF9,19%
iShares MSCI ACWI ETF8,91%
Schwab Emerging Markets Equity ETF8,77%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF8,50%
iShares Core MSCI World UCITS7,87%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF7,80%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF7,46%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS E7,34%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF7,24%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused0,5%
Aktsiad99,5%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused0,5%
Arenevad turud32,0%
Piiriturud4,0%
Arenenud turud63,5%

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

III sammas on paindlik ja avamine lihtne

1.

Ava väärtpaberikonto
III samba investeerimiseks peab Sul olema Eesti Väärtpaberikeskuse väärtpaberikonto.

2.

Kanna kontole raha
Kanna oma kontole raha, et osta III samba fondi osakuid.

3.

Sõlmi püsimaksekorraldus
III samba osakuid näed oma III samba väljavõttes hiljemalt kahe pangapäeva jooksul.

Pensionifondide turuülevaade

viisemann avatar

LHV pensionifondid suurendavad Eesti-suunalisi investeeringuid

Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Aprill oli väärtpaberiturgudel rahulik kuu. Maailma aktsiaturud kaotasid eurodes mõõdetuna oma väärtusest 0,3%, kuid sellele vaatamata olid aprilli lõpus 5,2% kõrgemal kui aasta alguses. Kuna USA dollar on olnud aasta esimestel kuudel kerges langustrendis, siis ka USA aktsiate tootlus on jäänud Euroopa aktsiaturgudele alla.

Mis on III samba kasu?

Hele Kõrve

LHV pensionikoguja

“Kokkuvõtlikult on pensioni valimisel kolm asja olulised – fondi tootlus, risk ja sinu enda vanus. Mina olen 36-aastane ja soovin koguda pensionifondi, millel on võimalikult kõrge pikaajaline tootlus. Tootlus mõjutab pensionivara suurust.“

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos

pensionikonsultant

E–R 8–17

680 2743
Registreeru nõustamisele