III sammas

Investeering tulevikku, mille pealt riik tagastab tulumaksu

  • Kindlusta oma tulevik läbi III samba
  • Hea investeering, mida teha iga kuu
  • Riik tagastab investeeringult tulumaksu
Tulumaksu soodustus

III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Soodustust saab maksetelt, mis on kuni 15% sinu brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot.

III samba fondid

LHV Täiendav Pensionifond
  • Keskmine riskitase.
  • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Strateegia

Fond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.08.2018)14 911 499,99 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depootasu määr0,06%

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.08.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,91%
East Capital Baltic Property Fund III3,06%
East Capital Baltic Property Fund II2,71%
Citadele banka 12/20262,65%
iShares DAX EX2,50%
PKO Bank Polski 01/20192,10%
JP Morgan Chase 08/20212,08%
Wells Fargo & Company 07/20212,07%
Total Capital Intl 03/20202,02%
SAP 03/20212,02%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused11,81%
Riigivõlakirjad8,14%
Ettevõtete võlakirjad36,86%
Kinnisvara12,99%
Aktsiad30,22%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused11,81%
Baltikum38,89%
Euroopa (v.a Baltikum)33,21%
Aasia4,35%
Põhja-Ameerika10,47%
Muu1,29%

Maailma aktsiaturud rühkisid juulis ülespoole

Romet Enok, fondijuht

Pärast mitut ärevat kuud kujunes juuli maailma aktsiaturgudele valdavalt positiivseks: hea tulemuse tegid nii USA, Jaapani kui ka enamiku Euroopa riikide börsid. Näiteks Saksamaa börsiindeks kerkis juulis 3,6% võrra ja Soome börs näitas mõnevõrra tagasihoidlikumat, 1% suurust tootlust. Baltimaade aktsiaturgudest saavutas juulis positiivse tulemuse ainult Vilniuse börs, mis kerkis 1% võrra. Tallinna börs langes 0,2% ja Riia börs koguni 2,9% võrra.

Pensionifondi tootlusele avaldasid soodsat mõju investeeringud Šveitsi ravimitootja Roche ja Saksamaa autotootja Daimler aktsiatesse, mis kerkisid kuu jooksul vastavalt 12,3% ja 4,8% võrra. Negatiivselt mõjusid seevastu Soome metsatööstussektori ettevõtted Stora Enso ja Metsä Board, mille aktsiad odavnesid Helsingi börsil vastavalt 8,4% ja 6,7%. Teisalt tõid investeeringud Soome ettevõtete Neste ja Nokian Renkaat aktsiatesse pensionifondile vastavalt 7,7% ja 11,1% suuruse tootluse.

Paranenud riskiisule omaselt kallinesid juulis koos aktsiaturgudega ka kehvema reitinguga ettevõtete võlakirjad, samal ajal kui valitsuse võlakirjaturud langesid. Aasta algusest mõõdetuna on seis vastupidine: ainus plusspoolel olev turusegment ongi valitsuste võlakirjad. Teisalt on nendegi puhul võit oodatult tagasihoidlik.

Euroala suurte turgude asemel keskendume ka edaspidi alternatiividele. Juulis soetasime turult raha kaasanud Leedu Energia kümneaastasi võlakirju intressiga 1,875%.

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

LHV Pensionifond Indeks Pluss
  • Kõrge riskitase.
  • Sobib kõrge riskitaluvusega investorile, kes on valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske. Fondi investeerimine eeldab varasemat investeerimiskogemust.
Strateegia

Fond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.08.2018)2 043 399,99 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depootasu määr0,06%

DepositooriumAS SEB Pank

Investeerime fondi vara indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoiame 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% Fondi mahust, investeerime vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Fondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Andmed on toodud 31.08.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares Core MSCI World UCITS17,71%
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS15,53%
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF9,48%
Schwab International Equity ETF6,84%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF6,02%
Vanguard Total World Stock ETF5,76%
iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF5,47%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF4,77%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF4,39%
Schwab Emerging Markets Equity ETF3,80%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused1,21%
Aktsiad98,79%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused1,21%
Arenevad turud31,60%
Piiriturud3,29%
Arenenud turud63,90%

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

Pensionifondide turuülevaade

Juuli kujunes väärtpaberiturgudele soodsaks
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Juuli oli väärtpaberiturgudele hea kuu: Euroopa aktsiaturud tõusid 3,1% ja Põhja-Ameerika ettevõtete aktsiate hinnad kerkisid eurodes mõõdetuna 3,3%. Arenevate riikide aktsiaturud jäid küll ka juulis rikkamate riikide turgudele alla, kuid kallinesid siiski 2%.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele