III sammas

Investeering tulevikku, mille pealt riik tagastab tulumaksu

 • Kindlusta oma tulevik läbi III samba
 • Hea investeering, mida teha iga kuu
 • Riik tagastab investeeringult tulumaksu
Tulumaksu soodustus

III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Soodustust saab maksetelt, mis on kuni 15% sinu brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot.

III samba fondid

LHV Täiendav Pensionifond
 • Keskmine riskitase.
 • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Osta osakuid
Strateegia

Fond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.06.2018)14 870 346,25 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depootasu määr0,06%

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.06.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,83%
East Capital Baltic Property Fund III3,00%
East Capital Baltic Property Fund II2,66%
Citadele banka 12/20262,63%
iShares DAX EX2,50%
PKO Bank Polski 01/20192,10%
JP Morgan Chase 08/20212,09%
Wells Fargo & Company 07/20212,07%
Total Capital Intl 03/20202,03%
SAP 03/20212,03%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused11,42%
Riigivõlakirjad8,13%
Ettevõtete võlakirjad37,31%
Kinnisvara12,75%
Aktsiad30,39%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused11,42%
Baltikum39,64%
Euroopa (v.a Baltikum)32,70%
Aasia4,33%
Põhja-Ameerika10,58%
Muu1,33%

Dollari tugevnemine euro suhtes ja investeeringud sakslaste Siemensisse mõjusid soodsalt

Romet Enok, fondijuht

Mais liikusid üleilmsed aktsiaturud eri suundades. Samal ajal kui USA börsid näitasid kuu jooksul positiivset tootlust, langesid mitme Euroopa riigi ja arengumaa aktsiaturud.

Poliitiliste probleemide taustal tegid nõrga tulemuse Itaalia ja Hispaania börsiindeks, mis langesid vastavalt 9,2% ja 5,2%. Helsingi börsiindeks jätkas seevastu tõusutrendis ja kerkis mais 1,1% võrra.

Jaapani aktsiaturg langes kohalikus valuutas mõõdetuna 1,2% võrra, kuid tänu valuutakursi muutusele tuli eurodes mõõdetuna tootluseks hoopis +2,9%.

Pensionifondi tootlusele mõjus hästi investeering Saksamaa tööstusettevõttesse Siemens, mis avalikustas oma tugevad kvartalitulemused ja suurendas kasumiootust. Ettevõtte aktsia kerkis kuu jooksul peaaegu 7% võrra. Negatiivse tulemuse tõi Saksamaa autotootja Daimler, mille aktsia langes USA tollitariifide kehtestamise hirmus kuuga 4,9%.

Võlakirjaturgudel oli mai äärmiselt keeruline kuu. Itaalia uue valitsuse koosseis põhjustas riigi võlakirjades järsu languse, mis madalaimas punktis ulatus rohkem kui 8%-ni võrreldes kuu algusega.

Oleme oma fondides euroala valitsuste võlakirju peamiselt kõrge hinna tõttu vältinud, keskendudes selle asemel kõrge reitinguga ettevõtete ujuva intressiga väärtpaberitele ja kohalikele võlakirjadele. Seepärast ei ole fondil Täiendav ka Itaalia emitentide võlakirjades ühtegi positsiooni.

Selle asemel soetasime kuu jooksul maailma suurimate kindlustuskontsernide Berkshire Hathaway ja Allianzi ning Prantsuse kinnisvaraettevõtte Gecina ujuva intressiga võlakirju. Samuti viisime lõpule tehingu, kus Tallinna börsil noteeritud kinnisvarafond Baltic Horizon Fund emiteeris viieaastasi ja 4,25% intressiga võlakirju.

Et Itaalia valitsuse võlakirjade probleemid ei avaldanud mõju Euroopa ettevõtete võlakirjade turule, kuhu fond on rohkem investeerinud, ja dollari kurss tõusis euro suhtes järsult, panustas võlakirjaportfell turu väga keerulisel kuul fondi tootlusse hoopis positiivselt.

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

LHV Pensionifond Indeks Pluss
 • Kõrge riskitase.
 • Sobib kõrge riskitaluvusega investorile, kes on valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske. Fondi investeerimine eeldab varasemat investeerimiskogemust.
Osta osakuid
Strateegia

Fond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.06.2018)1 902 689,67 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depootasu määr0,06%

DepositooriumAS SEB Pank

Investeerime fondi vara indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoiame 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% Fondi mahust, investeerime vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Fondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Andmed on toodud 30.06.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares Core MSCI World UCITS15,51%
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS15,25%
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF9,56%
Schwab International Equity ETF7,30%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF6,19%
Vanguard Total World Stock ETF5,95%
iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF5,62%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF5,14%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF4,73%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF4,15%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused0,41%
Aktsiad99,61%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused0,41%
Arenevad turud32,55%
Piiriturud2,92%
Arenenud turud64,14%

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

III sammas on paindlik ja avamine lihtne

 • Ava väärtpaberikonto
  III samba investeerimiseks peab sul olema Eesti Väärtpaberikeskuse väärtpaberikonto.

 • Kanna kontole raha
  Kanna oma kontole raha, et osta III samba fondi osakuid.

 • Sõlmi püsimaksekorraldus
  III samba osakuid näed oma III samba väljavõttes hiljemalt kahe pangapäeva jooksul.

Pensionifondide turuülevaade

Hoiame LHV fondide portfellide riskitaseme madalal
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Maikuu oli väärtpaberiturgudel taas mõnevõrra närvilisem, kui Euroopa võlakirjaturgu tabas väike vapustus. Itaalia ja teiste Lõuna-Euroopa riikide võlakirjade intressimäärad tõusid, kuna investoreid ehmatas hiljuti moodustatud Itaalia valitsuskoalitsiooni koosseis. Samas kahanes Saksamaa ja teiste konservatiivsema fiskaalpoliitikaga Euroopa riikide võlakirjade tootlus ja nende hinnad tõusid. Selle põhjustas väga väikse riskiga väärtpaberite nõudluse kasv.

Mis on III samba kasu?

Hele Kõrve

LHV pensionikoguja

“Kokkuvõtlikult on pensioni valimisel kolm asja olulised – fondi tootlus, risk ja sinu enda vanus. Mina olen 36-aastane ja soovin koguda pensionifondi, millel on võimalikult kõrge pikaajaline tootlus. Tootlus mõjutab pensionivara suurust.“

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele