III sammas

Investeering tulevikku, mille pealt riik tagastab tulumaksu

  • Kindlusta oma tulevik läbi III samba
  • Hea investeering, mida teha iga kuu
  • Riik tagastab investeeringult tulumaksu
Tulumaksu soodustus

III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Soodustust saab maksetelt, mis on kuni 15% sinu brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot.

III samba fondid

LHV Täiendav Pensionifond
  • Keskmine riskitase.
  • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Strateegia

Fond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.10.2018)14 758 661,24 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depootasu määr0,0588%

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.10.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,56%
Luminor Bank 10/20214,04%
iShares DAX EX3,34%
East Capital Baltic Property Fund III3,13%
East Capital Baltic Property Fund II2,81%
Citadele banka 12/20262,71%
JP Morgan Chase 08/20212,16%
Wells Fargo & Company 07/20212,14%
PKO Bank Polski 01/20192,12%
Total Capital Intl 03/20202,04%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused2,50%
Riigivõlakirjad8,15%
Ettevõtete võlakirjad45,12%
Kinnisvara12,60%
Aktsiad31,61%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused2,50%
Baltikum42,41%
Euroopa (v.a Baltikum)37,81%
Aasia4,36%
Põhja-Ameerika12,51%
Muu0,39%

Euroopa aktsiaturud olid kerges languses, häid tulemusi näitas Jaapan

Romet Enok, fondijuht

LHV Pensionifondi Täiendav tulemust mõjutas septembris nii Saksamaa kui ka Soome börsi langus 0,9% võrra. Positiivse tulemuse tõi aga Jaapani aktsiaturg, mis eurodes mõõdetuna tõusis kuu jooksul 3,1% ja kohalikus valuutas koguni 5,5%. Näiteks pensionifondi Täiendav portfelli kuuluv ettevõte Seven & I, millele kuuluvad üle kogu Jaapani tegutsevad 7-Eleven väikepoed, kerkis Tokyo börsil kuuga 11,2% võrra.

Baltimaade aktsiaturgudel kujunes september kergelt negatiivse tootlusega kuuks. Suurima languse tegi Vilniuse börs –1,6% tulemusega. Tallinna börsiindeks langes 0,7% ja Riia börs 0,1%. Riias oli langejate hulgas ravimitootja Olainfarm, mille aktsia odavnes kuu jooksul 5,7% võrra. Võimuvõitlus ettevõtte endise suuromaniku pärijate vahel muutub aina pingelisemaks ja tulevikuplaanide suhtes on seepärast tekkinud teatav ebakindlus.

Septembris müüsime täielikult ühe fondi suurima ettevõtete võlakirjade positsiooni väljaspool Baltikumi – Brasiilia toidutööstuse BRF võlakirjad. Ettevõtte tulemused on igati ootuspäraselt halvenenud ja Brasiilia majandus olnud raskustes. Sellest hoolimata andsid täpselt kolm aastat tagasi soetatud võlakirjad rohkem kui kaks korda suurema tootluse kui eurodes väljastatud ettevõtete võlakirjaturg keskmiselt, st ligikaudu 15%.

Rahvusvahelisi võlakirjaturge survestab endiselt intresside tõusu tsükkel Ameerika Ühendriikides, mille tõttu lõpetasid peamised turusegmendid kuu taas miinuspoolel. Keskendume fondides, nagu juba mõnda aega, kohalike investeerimisvõimaluste analüüsile.

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

LHV Pensionifond Indeks Pluss
  • Kõrge riskitase.
  • Sobib kõrge riskitaluvusega investorile, kes on valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske. Fondi investeerimine eeldab varasemat investeerimiskogemust.
Strateegia

Fond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.10.2018)1 815 849,09 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depootasu määr0,0588%

DepositooriumAS SEB Pank

Investeerime fondi vara indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoiame 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% Fondi mahust, investeerime vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Fondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Andmed on toodud 31.10.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS28,70%
iShares Core MSCI World UCITS28,38%
Lyxor Core MSCI World DR UCITS27,83%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF8,46%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF3,26%
iShares MSCI Frontier 100 ETF2,70%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused0,67%
Aktsiad99,33%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused0,67%
Arenevad turud31,96%
Piiriturud2,70%
Arenenud turud64,67%

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

Pensionifondide turuülevaade

LHV suurima fondi 10 aasta keskmine tootlus on +6%*
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Septembris olid rahvusvahelised väärtpaberiturud suhteliselt rahulikud. Põhja-Ameerika ja Euroopa aktsiaturud jäid väikesesse plussi, samal ajal kui arenevate turgude aktsiad lõpetasid taas miinuses. USA majandustsükkel on ülejäänud maailmaga võrreldes erinevas faasis ja see väljendub ka rahapoliitikas.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele