III sammas

Investeering tulevikku, mille pealt riik tagastab tulumaksu

  • Kindlusta oma tulevik läbi III samba
  • Hea investeering, mida teha iga kuu
  • Riik tagastab investeeringult tulumaksu
Tulumaksu soodustus

III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Soodustust saab maksetelt, mis on kuni 15% sinu brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot.

III samba fondid

LHV Täiendav Pensionifond
  • Keskmine riskitase.
  • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Strateegia

Fond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.01.2019)15 250 286,61 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depootasu määr0,0588%

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.01.2019 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond5,56%
Luminor Bank 10/20213,95%
East Capital Baltic Property Fund III3,21%
iShares DAX EX3,15%
East Capital Baltic Property Fund II2,75%
Citadele banka 12/20262,58%
JP Morgan Chase 08/20212,13%
China Development Bank 11/20212,09%
Volkswagen Intl FIN NV 03/20191,97%
Total Capital Intl 03/20201,97%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused2,78%
Riigivõlakirjad7,84%
Ettevõtete võlakirjad45,36%
Kinnisvara13,21%
Aktsiad30,90%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused2,78%
Baltikum41,22%
Euroopa (v.a Baltikum)35,86%
Aasia4,51%
Põhja-Ameerika15,34%
Muu0,38%

Aktsiaturgudel kujunes detsember tormiliseks

Romet Enok, fondijuht

Detsember oli maailma aktsiaturgudel taas tormiline ning nii arenenud kui ka arenevate turgude börsid valdavalt langesid. Ka kogu 2018. aasta jooksul kokku jäi üleilmsete aktsiaturgude tootlus suuresti negatiivsele poolele. Jaapani börsiindeks langes detsembris kohalikus valuutas mõõdetuna 10,5% ja eurodes mõõdetuna 8,8% võrra.

Euroopas olid suurimate kaotajate hulgas Rootsi ja Saksamaa, kus börsiindeks langes kuu jooksul eurodes vastavalt 6,6% ja 6,2% võrra. Helsingi börsil jäi tootlus –3,4% juurde ja paljuski olid languse taga Soome metsatööstuse ettevõtted. Täiendava pensionifondi portfelli kuuluvate Metsä Boardi ja Stora Enso aktsiate väärtus kahanes vastavalt 18,9% ja 12,6% võrra.

Sel korral ei jäänud turgude üldisest langusest puutumata ka Baltikumi aktsiaturud: Tallinna börsil kujunes tootluseks –5,2%, Vilniuses –4,1% ja Riias –2,8%.

Eesti Energia omandatud Nelja Energia maksis fondidele oma võlakirjad tagasi enne tähtaega. Aastal 2015 emiteeritud väärtpaberid olid toonud 6,5% intressitulu aastas, millele lisandus nüüd 4% preemiat ennetähtaegse lunastamise eest.

Võlakirjaturud Euroopas laiemalt stabiliseerusid detsembris pärast novembri küllaltki järsku langust. Siiski on olukord hoopis teine kui viimastel aastatel nähtu ja Euroopa Keskpanga tugimeetmete koomale tõmbamine hakkab juba selgelt avalduma kallimas laenuhinnas ettevõtete jaoks. Oleme viimase paari aasta jooksul vältinud turgudelt pikemate võlakirjade soetamist. See kaitses meid ka 2018. aastal hinnalanguse eest ja koos eespool nimetatud võlakirjade ennetähtaegse lunastamisega annab see fondile Täiendav märkimisväärseid vahendeid investeeringute tegemiseks siis, kui 2019. aastal avaneb selleks soodsaid võimalusi.

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

LHV Pensionifond Indeks Pluss
  • Kõrge riskitase.
  • Sobib kõrge riskitaluvusega investorile, kes on valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske. Fondi investeerimine eeldab varasemat investeerimiskogemust.
Strateegia

Fond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.01.2019)2 349 308,48 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Depootasu määr0,0588%

DepositooriumAS SEB Pank

Investeerime fondi vara indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoiame 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% Fondi mahust, investeerime vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Fondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Andmed on toodud 31.01.2019 seisuga

Suurimad investeeringud
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS28,99%
Lyxor Core MSCI World DR UCITS27,92%
iShares Core MSCI World UCITS27,71%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF6,50%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF4,04%
iShares MSCI Frontier 100 ETF2,72%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused2,12%
Aktsiad97,88%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused2,12%
Arenevad turud33,03%
Piiriturud2,72%
Arenenud turud62,13%

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

Pensionifondide turuülevaade

2019 toob suure tõuke Eesti kapitaliturgude arenguks
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

  1. aasta algas väärtpaberiturgudel korraliku optimismiga, kuid lõppes paraja segadusega. Maailmamajanduse tervise üle polnud põhjust väga nuriseda. USA majanduskasv oli mõõdukas ja ettevõtete kasumid suurenesid tublisti. Hiinas edasiminek küll aeglustus, kuid majandus kasvas ikkagi üle 6%.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele