enru

III sammas

Investeering tulevikku, mille pealt riik tagastab tulumaksu

  • Kindlusta oma tulevik läbi III samba
  • Hea investeering, mida teha iga kuu
  • Riik tagastab investeeringult tulumaksu
Tulumaksu soodustus

III samba pensionifondi investeeritud rahalt tagastab riik sulle tulumaksu. Soodustust saab maksetelt, mis on kuni 15% sinu brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas. Kui investeerid praegu näiteks 100 eurot, siis saad järgmise aasta märtsikuus tulumaksu tagasi 20 eurot.

III samba fondid

LHV Pensionifond Intress Pluss
  • Madal riskitase.
  • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Osta osakuid

Strateegia
Fondi investeeringute valikul peetakse investeeringu madalat riski ja väärtuse säilimist investeeringu suurest võimalikust tootlusest olulisemaks. Fondi varad paigutatakse valdavalt võlaväärtpaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Fond ei investeeri aktsiatesse ega teistesse aktsiainstrumentidesse.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 0.95%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.12.2017)555 027,49 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

AS SEB Pank

Andmed on toodud 31.12.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
Tartu Linnavalitsus 10/20325,91%
Lithuania 05/20224,63%
IBM Corporation 11/20203,88%
Lithuania 02/20233,25%
Romania 10/20253,20%
Korea (Republic of) 12/20213,19%
Elering 07/20182,88%
Apple 11/20222,86%
China Development Bank 01/20222,61%
JP Morgan Chase 08/20212,14%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused58,9%
Riigivõlakirjad17,0%
Ettevõtete võlakirjad20,1%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused58,9%
Baltikum20,1%
Euroopa (v.a Baltikum)4,2%
Aasia5,8%
Põhja-Ameerika11,0%
LHV Täiendav Pensionifond
  • Keskmine riskitase.
  • Sobib investeerimisriskidest teadlikule pensionikogujale, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha peale 55-aastaseks saamist.
Osta osakuid

Strateegia
Fond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 1% / Haldustasu 1%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.12.2017)14 085 919,05 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

AS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 31.12.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond6,21%
Citadele banka 12/20262,78%
East Capital Baltic Property Fund II2,71%
Tallink Grupp2,40%
PKO Bank Polski 01/20192,27%
Volkswagen Intl FIN NV 03/20192,13%
JP Morgan Chase 08/20212,11%
Wells Fargo & Company 07/20212,10%
United Parcel Service 07/20202,01%
Tallinna Kaubamaja1,98%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused25,1%
Riigivõlakirjad8,0%
Ettevõtete võlakirjad29,1%
Kinnisvara9,5%
Aktsiad28,3%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused25,1%
Baltikum33,7%
Euroopa (v.a Baltikum)25,7%
Aasia4,5%
Põhja-Ameerika9,2%
Muu1,8%

Tulemust toetas Neste ja Roche aktsiate kerkimine

Romet Enok, portfellihaldur

November osutus taas positiivseks Jaapani aktsiaturule, kus Tokyo börsiindeks tõusis kuu jooksul kohalikus valuutas 3,2% ja eurodes mõõdetuna 2,2% võrra. Euroopa aktsiaturgudel kujunes see aga negatiivse tootlusega kuuks: languses olid nii Saksamaa, Prantsusmaa, Rootsi, Soome kui ka Suurbritannia börsid. Euroopa 50 suurimat ettevõtet hõlmava börsiindeksi tase alanes kuu kokkuvõttes 2,8% jagu.

Baltikumis tegi möödunud kuul parima tulemuse Riia aktsiaturu indeks 3% suuruse tõusuga.. Tallinna börsiindeks kerkis novembris 1,8% võrra osaliselt tänu börsi suurimale ettevõttele Tallinkile. Laevafirma teatas väga tugevatest kvartalitulemustest ja aktsia tõusis kuuga 7,6% võrra.

Samuti näitas Tallinna börsil head tootlust PRFoodsi aktsia 3,5% tõusuga. Veel mõjusid pensionifondi tootlusele positiivselt Soome naftafirma Neste aktsia 9,3% ja Šveitsi ravimitootja Roche aktsia 7% suurune kerkimine.

Euroopa võlakirjaturgudel möödus november ilma suuremate liikumisteta. Valitsuse võlakirjad pakkusid kerget positiivset ja ettevõtete võlakirjad väikest negatiivset tootlust.

Novembris müüsime täies ulatuses fondi suurima investeeringu väljaspool Baltikumi – Bulgaaria valitsuse võlakirjad. Kui nende väljalaskmise ja meie positsiooni soetamise ajal 2014. a suvel oli riigi maine veel tugevas seoses finantskriisiga, siis nüüdseks on Bulgaaria jõudnud euroala liikmeks saamise lähedale. Alanenud riskitase tõi endaga kaasa võlakirjade märgatava hinnatõusu ning nii kujunes investeeringu tootluseks kolme ja poole aastaga veidi üle 26%.

Uutest investeeringutest lisandusid portfelli Citadele panga võlakirjad. Nagu eelmise talve emissiooni puhul nii olid ka sel korral panga allutatud võlakirjade emissiooni suurimaks investoriks LHV pensionifondid. Kui mullu detsembris emiteeritud võlakirjade intress on 6,25% aastas, siis seekordne pakkumine oli 5,5% intressi tasemel.

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

LHV Pensionifond Indeks Pluss
  • Kõrge riskitase.
  • Sobib kõrge riskitaluvusega investorile, kes on valmis taluma aktsiaturgude võimalikest suurtest kõikumistest tulenevaid riske. Fondi investeerimine eeldab varasemat investeerimiskogemust.
Osta osakuid

Strateegia
Fond investeerib kogu vara aktsiaturgudele ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Fondi vara investeeritakse indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%.

Fondi info

Fondi maht (seisuga 31.12.2017)1 491 009,59 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

AS SEB Pank

Investeerime fondi vara indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoiame 100% lähedal fondi mahust. Iga kord kui raha osakaal ületab 2% Fondi mahust, investeerime vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Fondi vara investeerimisel ei järgita konkreetset indeksit. Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Andmed on toodud 31.12.2017 seisuga

Suurimad investeeringud
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF7,98%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF7,62%
Vanguard Total World Stock ETF7,48%
iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF7,07%
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS7,02%
iShares Core MSCI World UCITS6,97%
Schwab International Equity ETF6,95%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF6,93%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF6,36%
Schwab Emerging Markets Equity ETF5,47%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused5,1%
Aktsiad94,9%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused5,1%
Arenevad turud30,3%
Piiriturud3,4%
Arenenud turud61,2%

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Fondiosakuid saad igal ajal tagasi müüa ja neile rakendub sel juhul tulumaks. Pärast 55-aastaseks saamist, kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust, maksustatakse väljamaksed 10%-ga.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma kontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.

III sammas on paindlik ja avamine lihtne

1.

Ava väärtpaberikonto
III samba investeerimiseks peab Sul olema Eesti Väärtpaberikeskuse väärtpaberikonto.

2.

Kanna kontole raha
Kanna oma kontole raha, et osta III samba fondi osakuid.

3.

Sõlmi püsimaksekorraldus
III samba osakuid näed oma III samba väljavõttes hiljemalt kahe pangapäeva jooksul.

Pensionifondide turuülevaade

Uued investeeringud Eestisse
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

November oli väärtpaberiturgudel küllaltki rahulik kuu. USA ja Jaapani aktsiaturud tegid väikese tõusu, samal ajal kui Euroopa aktsiad kaotasid oma väärtusest 2,1%. Tallinna börsil kaubeldavate aktsiate väärtus kasvas novembrikuus 1,8% võrra.

Mis on III samba kasu?

Hele Kõrve

LHV pensionikoguja

“Kokkuvõtlikult on pensioni valimisel kolm asja olulised – fondi tootlus, risk ja sinu enda vanus. Mina olen 36-aastane ja soovin koguda pensionifondi, millel on võimalikult kõrge pikaajaline tootlus. Tootlus mõjutab pensionivara suurust.“

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele