Liigu edasi põhisisu juurde

LHV ei toeta Internet Exploreri kasutamist, et kaitsta sind viiruste, pettuste ja teiste ohtude eest. Võid meie veebilehte Internet Exploreriga edasi kasutada, kuid palun arvesta, et kõik ei pruugi ootuspäraselt töötada. Palun kasuta internetipanka sisenemiseks ühte neist tasuta veebilehitsejatest: Chrome, Firefox või Edge.

LHV ettevõttekindlustus

LHV Kindlustus annab sulle kui ettevõtjale kindla seljataguse, et sul oleks vähem põhjust muretseda ja rohkem aega keskenduda oma ettevõtte edule. Tagame kindlustuskaitse paljude ettenägematute ja ootamatult esilekerkivate ohtude eest.

Meil saad kindlustada ettevõtte vara, äritegevuse katkemisest tingitud ärikasumi vähenemise, püsikulud ja muud kulud ning tsiviilvastutusest tulenevad kahjunõuded.

Hea teada! LHV Ettevõttekindlustusega saad kindlustada ka oma korteriühistu vara ja tsiviilvastutust.

 • Kujunda enda ettevõtte jaoks sobilik kindlustuskaitse
 • Kaasaskantavaid esemeid (näiteks sülearvuteid) saad kindlustusega kaitsta kogu maailmas
 • Seadmetele võid valida sisemiste rikete kindlustuskaitse
 • Hoolitse ettevõtte tsiviilvastutuse eest
 • Kindlusta end töötajate tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud kahjunõuete eest
 • LHV ettevõttekindlustus pakub järgnevaid kindlustuskaitse valikuid: varakindlustus, ärikatkemise kindlustus, tegevuse vastutuskindlustus ja tööandja vastutuskindlustus.

Varakindlustus

Kindlustatud on kõik ootamatu sündmuse tagajärjel tekkinud kahjud, mis ei ole tingimustega välistatud.

Varakindlustus

Kindlustusperioodil toimunud ootamatu ja ettenägematu sündmus

Kindlustuskaitse laiendused

Ebakvaliteetse töö või ehitusvea tagajärjel tekkinud kahju kindlustatud eseme kvaliteetsele osale
lisatasu eest
Katusele kuhjunud lume või jää tekitatud kahju
lisatasu eest
Sademe- või sulamisvee pääsemine ehitisse
lisatasu eest
Hoone tehnosüsteemi purunemine
lisatasu eest
Korrapäraste remondi- ja hooldustööde tagajärjel tekkinud kahju
lisatasu eest
Ehitustööde tagajärjel tekkinud kahju
lisatasu eest
Üürniku või rentniku tahtluse või raske hooletuse tõttu tekkinud kahju
lisatasu eest
Seadme sisemise rikke tagajärjel tekkinud kahju
lisatasu eest
Kindlustusala laiendus kaasaskantavatele esemetele
lisatasu eest

Ärikatkemise kindlustus

Kindlustatud on ettevõtte majandustegevuse katkemisest või tõrkest tekkinud kahju, mis on tingitud ootamatust ja ettenägematust kahjust ettevõtte varale.

Ärikatkemise kindlustus

Majandustegevuse katkemine või tõrge, mille põhjustas varakindlustuse juhtum

Tegevuse vastutuskindlustus

Tegevuse vastutuskindlustuse kaitset vajavad teiste seas kinnisvaraomanikud ja -valdajad, teenuseosutajad, tööstusettevõtted, haridus- ja huviasutused ning ostukeskused. Hüvitame varalise kahju, mis on kolmandale isikule tekitatud kindlustuspoliisile märgitud tegevuse käigus.

Tegevuse vastutuskindlustus

Isikukahju
Asjakahju
Muu varaline kahju
Õigusabikulud

Kindlustuskaitse laiendused

Lepinguline vastutus
lisatasu eest
Alltöövõtja tegevus
lisatasu eest
Ettevõtte valduses või kasutuses olev kolmanda isiku vara
lisatasu eest
Raske hooletus
lisatasu eest

Tööandja vastutuskindlustus

Tööandja vastutuskindlustust vajavad kõik tööandjad, sest tööõnnetused ja kutsehaigused ei taba sugugi ainult füüsilise töö tegijaid.

Hüvitame tööandjale töötaja poolt esitatud varalise kahju hüvitamise nõuded, mille aluseks on töötajaga kindlustusperioodil juhtunud tööõnnetus või lisavaliku korral kutsehaiguse diagnoos.

Tööandja vastutuskindlustus

Isikukahju
Asjakahju
Muu varaline kahju
Õigusabikulud

Kindlustuskaitse laiendused

Kutsehaigestumisest tuleneva tervisekahju kindlustuskaitse
lisatasu eest

Riskide maandamine

Kuidas maandab kindlustus ootamatuid ja ettenägematuid riske?

Tavaliselt algab riskide maandamine ettevõtte sisemisest riskijuhtimisest. Ettevõte hindab riske oma varade parima säilimise huvides ja võimalikke riske oma majandustegevusega seoses. Paratamatult tuleb ette ootamatuid ja ettenägematuid sündmusi, millel võivad olla soovimatud tagajärjed.

Nende tagajärgedega tegelemisel tuleb appi LHV ettevõttekindlustus. Sellega hüvitame ettevõtte varale tekkida võivad kahjud, õnnetusjuhtumi tagajärjel saamata jäänud ärikasumi ja kolmandate isikute kahjunõuded. Nii vähendab kindlustus finantskahju tekke võimalust ja tagab ettevõtte jätkusuutlikkuse.

Kuidas maandab ärikatkemise kindlustuskaitse ettevõtte finantsriske?

Sagedasti on varale tekkinud kahju palju väiksem kui selle põhjustatud äritegevuse tõrge. Selle jaoks, et sinu ettevõte tuleks hõlpsasti toime näiteks püsikulude tasumisega ajal, mil äritegevus on katkenud, soovitame sõlmida ärikatkemise kindlustuse.

LHV ettevõttekindlustusega saad kindlustada varakahju kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud

 • ärikasumi vähenemise;
 • üüri- ja renditulu kaotuse;
 • püsikulud aja eest, mil sinu ettevõtte majandustegevus on katkenud või piiratud;
 • muud kokkulepitud kulud.
Kuidas maandab vastutuskindlustus kinnisvara omamisega seotud riske?

Kinnistu ja sellel asuvate ehitiste omanikul on seadusest tulenev kohustus tagada oma hoonete ja rajatiste ohutus ning kinnistu heakord. Näiteks vastutab omanik ehitiselt selle osade, sealhulgas jääpurikate ja lume allakukkumisel tekkinud kahju eest.

Kindlustusjuhtumi korral hüvitame kolmandatelt isikutelt tulnud kahjunõuded ning nendega seotud õigusabi- ja ekspertiisikulud.

Kuidas maandada riske tööandjana?

Tööõnnetus või kutsehaigus võib tuua töötajale kaasa märkimisväärse varalise kahju. Tööandjal on töötajaga toimunud õnnetuste ja kutsehaiguste korral seadusest tulenev vastutus ning kohustus hüvitada töötajale tekkinud kahju.

Tööandja vastutuskindlustuse lepingu alusel hüvitame tööandjale esitatud kahjunõuded, mille aluseks on töötaja tööõnnetus või tal diagnoositud kutsehaigus.

Oluline teave

Teavita meid kindlustusriski võimalikust suurenemisest esimesel võimalusel. Selleks helista numbrile 699 9111 või saada e-kiri aadressile kindlustus@lhv.ee.

Kindlustusriski suurenemine on näiteks

 • muudatused ettevõtte majandustegevuses,
 • investeeringud uutesse varadesse,
 • ehitustööd kindlustuskohas,
 • muudatused töötajate arvus ja käibeprognoosis.

Omavastutus

Omavastutus on kindlustuslepingus kokkulepitud rahasumma kahjujuhtumi kohta, mis jääb sinu kui kindlustusvõtja kanda.

Juhul, kui kindlustatud ese on kahjustunud või hävinud mitme kindlustusjuhtumi tagajärjel, arvestatakse omavastutus iga kindlustusjuhtumi kohta eraldi.

Kõikide ühe ja sama ootamatu ning ettenägematu sündmuse tagajärjel tekkinud kahjude, sealhulgas nendest tulenevate nõuete suhtes arvestatakse ühte, suurimat omavastutust.

 • Varakindlustuse omavastutus on üldjuhul 500 eurot.
 • Ärikatkemise kindlustuse omavastutuseks on ooteaeg, mis on enamasti esimesed 72 tundi alates kindlustusjuhtumi algusest.
 • Tegevuse ja tööandja vastutuskindlustuse omavastutus on üldjuhul 500 eurot.
 • Õigusabikulude puhul omavastutust ei rakendata.

Omavastutuse summa tasub mõelda läbi, hinnates oma ettevõtte finantsvõimekust. Üldiselt kehtib reegel, et mida suurem on omavastutus, seda väiksem on kindlustusmakse.

Kahjuabi ja ennetamine

Vara- ja ärikatkemise kindlustusjuhtumi korral hüvitame põhjendatud kahju ärahoidmise ja vähendamise kulud isegi juhul, kui need ei andnud soovitud tulemust. Hüvitispiir on 10% kindlustatud eseme kindlustussummast, kuid mitte üle 300 000 euro.

Kui kulude summa ületab kindlustatud eseme kindlustussumma, hüvitame eraldi need lisakulud kuni 100 000 euro ulatuses kindlustusjuhtumi kohta.

Hüvitame sinu ettevõtte vastu esitatud kahjunõuetega seotud õigusabikulud ka juhul, kui nõue osutub hiljem alusetuks. Omavastutust me õigusabikuludele ei rakenda.

Esmase abi saamiseks helista LHV kahjuabi numbrile 680 1122.

Kui sul kohest abi vaja ei ole, siis teavita meid kahjujuhtumist või võimalikust nõudest kolmandatelt isikutelt esimesel võimalusel. Selleks saada kahjuteade meie kodulehel, helista numbrile 680 1122 või kirjuta e-kiri aadressile kahjud@lhv.ee.

Küsi pakkumist

0/1000

Küsi nõu

Helista 699 9111 E–R 9–17 või kirjuta kindlustus@lhv.ee

Teata kahjust

Helista 680 1122 või kirjuta kahjud@lhv.ee

Kahjuabi

Kahjuabi kutsumiseks helista ööpäevaringselt 680 1122

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon