II sammas

LHV Pensionifond L
Aktiivne juhtimine • Progressiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
3
1
7
Riskiklass
32,55%
0%
100%
Investeerib Eestisse
99982
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,
  • oled keskmise riskitaluvusega,
  • sinu eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia
Fondi vara investeeritakse hajutatult erinevatesse varaklassidesse nii kohalikul kui välismaistel turgudel. Fondi vara on lubatud ulatuslikult investeerida mittenoteeritud instrumentidesse, mida kasutatakse peamiselt koduturul tegutsevate äriühingute emiteeritud väärtpaberitesse investeerimisel. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on erakapitaliinvesteeringud.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.01.2020 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond4,21%
Luminor 1.5% 18/10/213,67%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/273,42%
France Government 2.25% 25/10/222,77%
East Capital Baltic Property Fund III1,87%
Latvia 2.625% 21/01/211,85%
HSBC Holdings Plc 04/12/211,77%
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/231,77%
China Development Bank 0.375% 16/11/211,63%
Sampo 3.375% 23/05/491,61%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond4,21%
Luminor 1.5% 18/10/213,67%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/273,42%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.01.2020 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 31.01.2020)909 897 866,47 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis2 400 000 osakut
Depootasu määr0,0564% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,60%

Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,01%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

2020 jaanuar – Tegime uue erakapitaliinvesteeringu

Kristo Oidermaa, fondijuht

2020. aasta algas maailma aktsiaturgudel küllalt negatiivse tooniga ja nii arenenud kui ka arenevate riikide börsid jäid jaanuaris valdavalt miinusesse. Euroala suurimaid ettevõtteid koondava Euro Stoxx 50 indeksi tootluseks kujunes –2,7% ning seejuures langesid peaaegu kõigi suurriikide aktsiaturud. Ainult Soome börs suutis üllatada 2,2% tõusuga. Üleilmse arenevate turgude indeksi väärtus kahanes kuu jooksul koguni 4,7% võrra ja suurimate langejate seas olid nii Hiina kui ka mitu Ladina-Ameerika riiki. Baltimaade aktsiaturud aga negatiivse meeleoluga kaasa ei läinud ja Tallinna börsiindeks tõusis koguni 4,6% võrra. Vilniuse börsi tootluseks kujunes 3,1% ja Riia börs tõus tagasihoidlikult 0,5%.

Jaanuaris tegi LHV Pensionifond L investeeringu Quilvesti erakapitali fondifondi. Quilvest on 1888. aastal asutatud ettevõte, mis tegeleb erakapitali investeeringutega juba 45 aastat ning haldab varasid rohkem kui 32 miljardi euro ulatuses. Quilvesti fondil on omapärane investeerimisstrateegia: 50% portfellist plaanitakse paigutada kvaliteetsetesse erakapitalifondidesse Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Aasias ning 50% portfellist kasutatakse otseinvesteeringuteks ettevõtetesse.

Jaanuaris jõudis lõpule üks Eesti edukaimaid ettevõtete väljaoste, kui BaltCap ja ettevõtte juhtkond müüsid auto24 keskkonna rahvusvahelisele erakapitaliettevõttele Apax. LHV pensionifondidele maksti tehingu käigus tagasi ettevõtte ostuks võetud laenud: pangalaenu alternatiiviks olnud võlakirjalt teenisid fondid 3% aastas ja kapitalilaenult 12%. Enne lõpptähtaga lunastamise eest lisandus preemiamakse, mis kasvatas kogutootlust pensionikogujate jaoks veelgi. Sellist finantseeringut pakuvad aktiivsed pensionifondid üle maailma ning ka Eestis näeme edaspidi fondidel sama rolli majanduse edendamisel ja säästjatele tulu teenimisel.

Šiaulių bankas andis teada, et on sõlminud lepingu Danske panga Leedu filiaalilt laenuportfelli ostmiseks. Peamiselt eluasemelaenudest koosnev 125 mln euro väärtusega portfell on seotud privaatpanganduse klientidega. Šiaulių emiteeris oma kasvu rahastamiseks detsembri lõpus LHV pensionifondidele 20 mln euro eest allutatud võlakirju intressiga 6,15% aastas.

2019 detsember – Arenevate riikide aktsiaturud panid aastale võimsa punkti

Kristo Oidermaa, fondijuht

Üleilmsetel aktsiaturgudel jätkus detsembris tuttav trend, mis jättis nii arenenud kui ka arenevate riikide börsiindeksid valdavalt plusspoolele. Euroala 50 suurimat börsiettevõtet koondav indeks Euro Stoxx 50 tõusis detsembris 1,2% ja seejuures oli parima tootlusega Helsingi börs, mis kerkis 4,1% võrra. Jaapani aktsiaturu indeks tõusis kuu jooksul kohalikus valuutas mõõdetuna 1,6%, kuid eurodes ainult 0,3% võrra.

Detsember kujunes eriti tugevaks arenevate riikide börsidel, mida koondav MSCI Emerging Marketsi indeks kerkis koguni 7,2% võrra. Baltimaade börside tulemused olid seevastu tagasihoidlikumad: Tallinna ja Vilniuse aktsiaturu indeks tõusid kuuga vastavalt 1,2% ja 0,4%, kuid Riia börs langes 0,8% võrra.

Pensionifondi L portfelli kuuluv üleilmse haardega erakapitalifond Partners Group tegi detsembris uue investeeringu, soetades enamusosaluse USA ettevõttes EyeCare Partners. See on 2015. aastal asutatud ja nüüdseks USA üks suurimaid optomeetriavaldkonna ettevõtteid, kus töötab üle 5000 inimese. EyeCare Partners on kasvanud kiiresti ning ka edaspidi keskendutakse patsientidele parima teenuse pakkumisele, kliinikuvõrgu laiendamisele ja ülevõtutehingute tegemisele.

Detsembri lõpul jõudsime Leedu suuruselt neljanda panga Šiauliųga kokkuleppele, mille alusel tegid LHV pensionifondid ettevõtte pikaajalistesse võlakirjadesse investeeringu. Võlakirjade intress on 6,15% aastas, lõpptähtaeg on kümne aasta pärast ja pangal on õigus maksta need enne tähtaega tagasi 2024. aasta detsembris.

Šiaulių on nüüdseks kasvanud selliselt, et teenindab 7–8% Leedu pangandusturust. Panga suurim osanik on endiselt rohkem kui veerandit aktsiapakist omav Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD). Pikaajalised võlakirjad aitavad täita pangal kehtivaid kapitalinõudeid ja seega võimaldavad kasvatada laenuportfelli.

Sarnaseid investeeringuid oleme viimase paari aasta jooksul teinud juba Coop Panga ja Citadele banka võlakirjadesse. Sellega oleme loonud fondidesse uue varaklassi, mis toodab üle 6% intressi aastas.

2019 november – Tegime uue erakapitaliinvesteeringu

Kristo Oidermaa, fondijuht

Nagu oktoober nii kulges ka november maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikult ja valdavalt oli riikide börsiindeksite tootlus positiivne.

Üleilmne aktsiaturuindeks MSCI World kerkis kuu jooksul koguni 4% võrra ja tõusu vedas suuresti USA. Jaapani börsiindeksi tulemus oli mõnevõrra tagasihoidlikum, kerkides kohalikus valuutas 1,6% ja eurodes mõõdetuna 1,5%.

Euroala 50 suurimat börsiettevõtet koondava indeksi Euro Stoxx 50 tootlus oli novembris 2,8% ning parima tulemuse saavutasid Prantsusmaa ja Saksamaa aktsiaturg vastavalt 3,1% ja 2,9% tootlusega. Ka Baltimaade aktsiaturgude tootlus oli novembris positiivne, parima tulemuse andis Riia börsiindeks 1,9% tõusuga. Vilniuse börsi tootluseks kujunes 1,1% ja Tallinna börs tõusis 0,9% võrra.

Novembris lisasime Pensionifondi L portfelli uue investeeringuna Partners Groupi erakapitalifondi, mis investeerib peamiselt Euroopa ja Põhja-Ameerika suurimatesse ettevõtetesse. Partners Group asutati 1996. aastal Šveitsis ja haldab praegu investorite varasid rohkem kui 80 miljardi euro ulatuses. See teeb temast ühe maailma suurima erakapitaliettevõtte ning me usume, et see on kvaliteetne täiendus pensionifondide senistele erakapitaliinvesteeringutele.

Coop Pank kaasas Tallinna börsil kapitali, müües uusi aktsiaid rohkem kui 31 miljoni euro eest. Kaasatud raha võimaldab pangal viia ellu oma äriplaani ja suurendab ka LHV fondide Coopi tehtud allutatud võlakirjade investeeringu väärtust.

Šiaulių bankas teatas, et kutsub enne tähtaega tagasi 2017. aastal LHV fondidele emiteeritud võlakirjad.

Euroopas jäid peamised võlakirjaturud kolmandat järjestikust kuud miinuspoolele. Töötame endiselt selle nimel, et paigutada väikse tootlusega suurte turgude asemel raha kohalikesse projektidesse.

Ameerika mägedel kindlama tundega
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

2020. aasta algas rahvusvahelistel aktsiaturgudel väikese langusega: euroala suurimate ettevõtete aktsiaid koondav Stoxx 50 indeks kaotas jaanuaris oma väärtusest 2,8%. Kuigi ka USA suurettevõtteid jälgiva S&P 500 indeksi väärtus alanes dollarites 0,2%, siis eurodes mõõdetuna õnnestus sel jääda 1,2%-ga plussi.