II sammas

LHV Pensionifond L
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
3
1
7
Riskiklass
28,94%
0%
100%
Investeerib Eestisse
102118
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,
  • oled keskmise riskitaluvusega,
  • sinu eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi vara investeeritakse hajutatult erinevatesse varaklassidesse nii kohalikul kui välismaistel turgudel. Fondi vara on lubatud ulatuslikult investeerida mittenoteeritud instrumentidesse, mida kasutatakse peamiselt koduturul tegutsevate äriühingute emiteeritud väärtpaberitesse investeerimisel. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on erakapitaliinvesteeringud.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.11.2020 seisuga

Suurimad investeeringud
German Government 2.25% 04/09/215,18%
France Government 3.25% 25/10/214,85%
German Government 3.25% 04/07/214,26%
EfTEN Kinnisvarafond3,77%
German Treasury Bill 14/04/20213,48%
France Government 3.75% 25/04/213,43%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/273,13%
iShares Gold Producers UCITS ETF3,12%
France Government 25/05/212,67%
France Government 2.25% 25/10/222,46%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond3,77%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/273,13%
East Capital Baltic Property Fund III1,74%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.11.2020 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 30.11.2020)999 270 972,69 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis2 000 000 osakut
Depootasu määr0,0552% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,60%

Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,01%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

Detsember 2020: fondi tootlust toetas kevadel suurendatud aktsiarisk

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Hoolimata sellest, et kevadel tingis Covid-19 pandeemia börside märkimisväärse languse kogu maailmas, suutsid aktsiaturud aasta lõpuks valdavalt taastuda. Seejuures tõusid USA S&P 500 ja Nasdaqi indeks koguni uute tippudeni. Eurodes mõõdetuna kerkis Jaapani Nikkei indeks aastaga 11,6% ja MSCI arenevate turgude indeks 6,4%.

Euroopa suurettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 jäi seevastu 3,2%-ga miinuspoolele. Suurimate langejate seas olid Hispaania, Suurbritannia ja Prantsusmaa börs, kuid nii Põhjamaade kui ka Saksamaa aktsiaturg näitasid head tootlust.

Baltikumis tegi aastaga parima tulemuse Vilniuse börs 14,7%-ga, Riia börsiindeks tõusis 9,7% ja Tallinna börsi tootluseks jäi 5%.

LHV pensionifondi L head tulemust 2020. aastal toetasid suuresti kevadise börside languse ajal tehtud investeeringud, kui soetasime aktsiaid Põhjamaade, Saksamaa, USA ja teiste riikide börsidelt. Üle 100% tootluse tõid näiteks USA hambaraviettevõte Align Technology, autode lisatarvikute tootja Hella, taristukonsultatsioonidega tegelev Sweco ja Ladina-Ameerika e-kaubanduse hiid MercadoLibre.

Samuti paigutasime möödunud aastal tugevalt raha kulla kaevandamisega seotud ettevõtetesse ja füüsilise kulla fondi. Detsembris moodustasid need investeeringud fondi portfellist üle 8% ja tõid aasta jooksul korraliku tootluse.

Lisasime pensionifondi portfelli ka mitu rahvusvahelist erakapitalifondi, mille tulemusi hakkame nägema mõne aasta pärast. Kohalikest erakapitalifondidest tasub ära märkida Livonia Partnersit, mis müüs investeeringu puidusektori ettevõttes Thermory. Selles ettevõttes omasid osalust ka LHV pensionifondid, teenides hea tootluse.

Aasta jooksul soetasid pensionifondid mitu ärikinnisvara objekti: kontorihoone Tallinnas Tartu maanteel ja stock-office’i tüüpi hooned Rae vallas Jüris. Veel tegime investeeringu EfTEN Capitali loodud üürikortermajade fondi.

Rahvusvahelistel võlakirjaturgudel vähendasime riske samm-sammult kogu aasta jooksul. Kui maailma finantsturgudel algas veebruaris järsk langus, kasutasime ära asjaolu, et olime olulise osa fondi varadest hoidnud lühiajalistes ja kõrge reitinguga Euroopa võlakirjades. Müüsime neid suures mahus ja soetasime positsioone hoopis languse läbi teinud aktsiaturult.

Kui aktsiaturud aasta teisel poolel tõusma hakkasid, müüsime paljud talvel tehtud investeeringud ning suunasime raha Saksamaa ja Prantsusmaa valitsuse lühiajalistesse võlakirjadesse.

Samal ajal vähendasime peaaegu nullini fondi suurema krediidiriskiga rahvusvaheliste võlakirjade positsiooni. Kaalukat osa mängis siin Sampo ja Danske panga võlakirjade müümine. Kasutasime taas ära olukorra, et Euroopas olid finantssektori aktsiad kevadeks märkimisväärselt odavnenud. Seepärast müüsime enamiku neist võlakirjadest ja soetasime aktsiaid.

Jätkasime tööd ka kohalike tehingute tegemisel, jõudes kokkuleppele Tallinna külje alla Peetri külla ehitatud uue Peetri Keskuse rahastamises. Ettevõte kaasas pensionifondidelt raha kahe võlakirjaga, mis annavad fondile jooksvat tootlust 7% aastas.

Samuti allkirjastasime lepingud taastuvenergiettevõtte Sunly laienemisplaanide rahastamiseks. Ettevõte plaanib kasutada pensionifondide kapitali oma mahukate investeeringute tegemiseks ja investeeringu intressitase on 8% aastas.

Vastukaaluks maksti fondile enne tähtaega tagasi kuulutusteportaali auto24 ostuks võetud laen. Eesti erakapitaliettevõtte BaltCap edukas investeering tõi fondile kolme aasta jooksul intresside ja preemiamaksetena veidi üle 20% tootlust.

Kuigi Euroopa võlakirjaturu käekäigu võib möödunud aasta kokkuvõttes lugeda heaks, andis suurima tootlusega segment sealt veidi üle 4% tootlust. Nagu eespool näidatud, suudame panna pensionifondide kapitali selgesti tootlikumalt tööle kohalike ettevõtete rahastamise teel. Sellele suunale keskendume ka tänavu.

November 2020: täiendasime erakapitaliinvesteeringute portfelli

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

November kujunes maailma aktsiaturgudele erakordselt rõõmsaks suuresti tänu COVID-19 vaktsiini tootjatelt tulnud headele uudistele. Euroopa oli arenenud maailma piirkondadest tugevaim: Euro Stoxx 50 indeks tõusis kuu jooksul koguni 18,1% võrra. Suurimate tõusjate seas olid Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa rohkem kui 20% tootlusega.

Saksamaa börsiindeksi väärtus kasvas 15% ning Rootsi ja Soome börs kerkisid rohkem kui 11% võrra. Jaapani Nikkei indeksi tootluseks kujunes novembris eurodes mõõdetuna 12,5%. Balti riikide seast läks turgude üldise tõusuga kaasa Tallinna börs, mille indeks kerkis kuuga 10,2%. Vilniuse börsi tootlus oli 3,9% ja Riia börsiindeks hoopis langes 0,2% võrra.

Pensionifondi L erakapitaliinvesteeringute portfelli lisandub kaks uut fondi, mida juhib üleilmse haardega Hollandi AlpInvest. Ettevõtte juhitavate varade maht ulatub üle 37 miljardi euro. Uutel fondidel on erinevad strateegiad. AlpInvest Secondaries Fund keskendub Põhja-Ameerikasse ja Euroopasse investeerivatele erakapitalifondidele, mis on suutnud tagada tugeva ajaloolise tootluse. Ehkki AlpInvest Co-Investment Fundi piirkondlik fookus on sarnane, on selle fondi strateegia investeerida otse ettevõtetesse läbi vähemusosaluste. Teisisõnu saab fond igas ettevõttes, kuhu ta investeerib, küll alla 50% suuruse osaluse, kuid see-eest pakutakse investoritele suuremat hajutatust.

Võlakirjaportfellis lõppes enne tähtaega meie ainus rahvusvaheline ilma krediidireitinguta börsiinvesteering, kui Taani kapitalile kuuluv Leedu seakasvataja Idavang maksis oma kohustused enne tähtaega tagasi. Märkisime ettevõtte võlakirju nende väljastamisel 2017. aasta detsembris ja täpselt kolme aastaga on investeering toonud fondile ligikaudu 21% tootluse.

Uutest investeeringutest jõudsime samal ajal kokkuleppele Eesti taastuvenergia ettevõttega Sunly. Teatud tingimuste täitumisel märgivad LHV fondid järgmiste kuude jooksul ettevõtte võlakirju, mis on viieaastase tähtajaga ja annavad 8% aastaintressi. Sunly kasvab rohelise energia tootjana mitmel suunal. Meie pensionifondide pikaajaline investeering aitab ettevõttel kaasata pangalaene, et viia mahukad investeerimisplaanid ellu.

Oktoober 2020: ignitise võlakirjadel läks edukamalt kui aktsiatel

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Nagu septembris nii oli ka oktoobris maailma aktsiaturgude tootlus põhiosas negatiivne. Suuresti COVID-19 pandeemia teise laine ägenemise tõttu sai tugevalt pihta Euroopa suurettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks, mis langes kuuga koguni 7,3%. Seejuures olid suurimad langejad Saksamaa –9,4% ja Rootsi börsiindeks –6,1% tootlusega. Jaapani Nikkei indeks odavnes kohalikus valuutas mõõdetuna 0,9% võrra, kuid eurodes jäi 0,6%-ga plusspoolele.

Arenevate turgude seas suutsid positiivset tootlust pakkuda valdavalt Aasia riigid eesotsas Hiinaga, samal ajal kui Ida-Euroopa oli languses. Seejuures odavnes näiteks Varssavi börsiindeks lausa 14,1%. Baltimaades oli suurimat liikumist näha Vilniuse börsil, mille indeks langes 4,3% võrra. Tallinna börs tõusis kuuga 0,7% ja Riia turuindeksi väärtus jäi peaaegu samaks.

Pensionifondi L portfelli kuuluv erakapitaliettevõte Partners Group teatas oktoobris, et nende hallatav fond on teinud taas uue investeeringu ja soetanud osaluse elektroonilisi tolliteenuseid osutavas ettevõttes Telepass. See Itaalias asutatud firma pakub teenuseid rohkem kui 7 miljonile kliendile 14-s Euroopa riigis. Partners Groupi erakapitalifond alustas investeerimist 2019. aastal ja Telepass on fondi viies tehing.

Kuigi Leedu energiaettevõtte Ignitise IPO ei andnud osalenud investoritele rõõmustamiseks põhjust, õnnestus LHV pensionifondide klientidel siiski teenida positiivset tootlust: kevadel fondidesse soetatud ettevõtte pikaajalised võlakirjad kallinesid kuuga ligikaudu 2,5%. Ignitis on nüüd avalik ettevõte, mis on tugevdanud oma kapitalipositsiooni ja tulevikuvõimalusi. Selle lainel on Ignitise võlakirjad toonud meie fondidele vähem kui poole aastaga veidi üle 10% tootlust.

Avalike võlakirjaturgude väljavaade üldiselt on siiski endiselt kehvapoolne ja LHV fondid keskenduvad seetõttu kohalike investeeringute tegemisele. Ootame selles valdkonnas oma portfellile peagi täiendust.

Paremini saavad hakkama need, kes koguvad reserve
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Väga dramaatiline, kohati isegi sürreaalne 2020 on lõpuks seljataga. Nii inimesed kui ka ettevõtted olid sunnitud tegema raskeid valikuid, kuidas oma elu ümber korraldada. Läinud aasta õpetas, et ise hakkama saamise võime võib olla tähtsam kui lühiajaline tõhusus, ning seda, et reserve on vaja kas või selleks, et ära oodata saabuv abi.