LHV Pensionifond S

Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
30,47%
0%
100%
Investeerib Eestisse
5068
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini aega 2-5 aastat,
  • oled madala riskitaluvusega,
  • sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi vara investeeritakse peamiselt võlakirjadesse. Seejuures võib fondi vara investeerida ka alla investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse. Kuni 25% fondi varast võib investeerida kinnisasjadesse, infrastruktuuri objektidesse, aktsiafondidesse ja vahetusvõlakirjadesse. Fondi arvel võib anda ka laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on börsil noteeritud võlainstrumendid.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.12.2022 seisuga

Suurimad investeeringud
German Treasury Bill 18/01/202310,38%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/278,31%
Luminor 0.792% 03/12/247,32%
Romania 2.875% 28/10/245,13%
Estonia 4.0% 12/10/20325,01%
ZKB Gold ETF4,63%
ALTUMG 1.3% 07/03/254,53%
France Government 25/02/233,45%
KBC Group NV 0.625% 07/12/20313,16%
BNP Paribas 2.5% 31/03/20323,13%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/278,31%
Luminor 0.792% 03/12/247,32%
Estonia 4.0% 12/10/20325,01%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.12.2022 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 31.12.2022)28 872 118,85 €
FondivalitsejaLHV Varahaldus
Omaosalus fondis120 000 osakut
Depootasu määr0.0456% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,6240%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,64%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2021. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

Detsember 2022: võlakirjaturul viimaste aastakümnete keerulisim aasta

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Detsembris jäid Euroopa võlakirjaturud taas miinuspoolele. Samuti oli kogu 2022. aasta kokkuvõttes viimaste aastakümnete üks raskemaid. Keskpankade järsk intresside tõstmine tabas enamikku turuosalisi üllatusena ja seetõttu olid liikumised kohati järsud.

Mida rohkem otsisid investorid riski ja seega omasid pikemaajalisi võlakirju, seda rohkem nad kaotasid. Turu keskmisena kujunes lõpuks Euroopas tulemuseks –17% ja näiteks Eesti riigi võlakiri pakkus eelmisel aastal tootluseks –21%.

LHV pensionifond S lõpetas sellistes tingimustes aasta tulemusega –2,2%. Eesti pensionisüsteemi teise samba fondide edetabelis andis see 26 fondi hulgas neljanda koha.

Hinnalangus turul pakkus meile aasta jooksul hulga võimalusi soetada fondi uusi positsioone atraktiivselt intressitasemelt. Sellest hoolimata on fondil veel arvestataval hulgal likviidsust, sest ettevõteteni pole majanduslanguse mõju jõudnud ja järgmine ostukoht võib peituda just seal.

November 2022: soetasime Rootsi varahaldusettevõtte võlakirju

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Tegime novembrikuu algul uue investeeringu, kui soetasime Rootsi suure varahaldusettevõtte EQT pikaajalisi võlakirju. EQT ärimudel seisneb börsiväliste äride omandamises, juhtimises ja müümises. Kuna ettevõte on Euroopa mastaabis pigem väike võlakapitali kaasaja, liiguvad tema väärtpaberite hinnad teatud olukordades keskmisest rohkem. Nii oligi kevadel värskelt müüdud võlakirjade hind langenud novembri alguseks ligikaudu 20% ja meie soetushinnaga pakuvad need edaspidiseks 5,9% aastatootlust.

Inflatsiooni kiirenemine on Euroopas pidurdunud ja seepärast on muutunud väiksemaks ka ootused selle kohta, kui kõrgele võiksid intressid kerkida. Ebamäärasust on siiski endiselt omajagu ning tähelepanu keskpunkti peaks hakkama tõusma ettevõtete tulemuste halvenemine. Oleme selleks valmistunud, oodates võimalusi lisada fondi taas uusi investeeringuid.

Oktoober 2022: hinnalanguse mõjul on atraktiivseks muutunud võlakirjad

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Pärast võlakirjade hindade alanemist viimastel kuudel asusime oktoobris fondis ostupoolele.

Esmalt osalesime kuu alul Eesti riigi uuel võlakirjamüügil, kui valitsus kaasas eelarvedefitsiidi katmiseks raha kümneks aastaks ja veidi rohkem kui 4% hinnaga. Eesti väga kõrge rahvusvaheline krediidireiting loob eelduse selleks, et need võlakirjad võiksid ostjale tuua suurematki tootlust kui emissioonihind.

Kuu edenedes lisasime portfelli võlakirju ka Euroopa turgudelt. Toorainetega tegelevate ettevõtete finantstulemused on tugevad ja laenukoormus suhteliselt madal, samal ajal aga on võlakirjade hinnalangus olnud järsk. Kui aasta algul maksid ettevõtted investoritele 1–2% intressi, siis meie ostutasemelt on oodatav tootlus 5–7% aastas.

Tõusev raha hind viis varade hinnad langusesse
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

2022 oli väärtpaberiturgudel pöördeline aasta. Eelmise aasta jaanuari alguses oli mitu maailma suurimat ja tähtsaimat aktsiaindeksit kõigi aegade kõrgeimal tasemel ning üleilmsetel võlakirjaturgudel eksisteeris rohkem kui 10 triljoni dollari väärtuses madala riskiga võlakirju, mille hoidmise eest olid investorid valmis peale maksma.