LHV Pensionifond S
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
13,59%
0%
100%
Investeerib Eestisse
6673
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini aega 2-5 aastat,
  • oled madala riskitaluvusega,
  • sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi vara investeeritakse peamiselt võlakirjadesse. Seejuures võib fondi vara investeerida ka alla investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse. Kuni 25% fondi varast võib investeerida kinnisasjadesse, infrastruktuuri objektidesse, aktsiafondidesse ja vahetusvõlakirjadesse. Fondi arvel võib anda ka laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on börsil noteeritud võlainstrumendid.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.08.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
Luminor 0.792% 03/12/247,61%
German Government 2.25% 04/09/216,57%
Temasek 0.5% 01/03/226,30%
Latvenergo 1.9% 10/06/226,08%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/275,73%
France Government 3.25% 25/10/215,04%
German Government 1.5% 04/09/224,94%
France Government 2.25% 25/10/224,35%
Romania 2.875% 28/10/243,95%
ALTUMG 1.3% 07/03/253,34%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Luminor 0.792% 03/12/247,61%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/275,73%
Eesti Energia 2.384% 22/09/230,25%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.08.2021 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 31.08.2021)42 017 816,13 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis120 000 osakut
Depootasu määr0,0576% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,576%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,62%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

September 2021: investeerisime Leedu panga võlakirjadesse

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Uue investeeringuna märkisime septembris Leedu panga Šiaulių võlakirju. Kuigi panga laenuportfell on konservatiivselt rahastatud kohalike hoiustega, nõuavad panganduseeskirjad ka sellist tüüpi võlakirjade väljastamist. Šiaulių panga kasumlikkus on hea ja tema turuosa Leedus kasvab. Võlakirjainvestoritele lisab kindlust Euroopas ainulaadne olukord, kus pank on nii Euroopa Keskpanga otsejärelevalve all kui ka olulises osas kuulub Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangale (EBRD). Juba varasemast kuulub meie pensionifondidele Šiaulių panga allutatud võlakirju, mis on emiteeritud otse LHV fondidele.

August 2021: Transpordi Varahaldus lunastas võlakirjad

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Augustis lõppes üks fondi otseinvesteering, kui Transpordi Varahaldus lunastas enne tähtaega oma võlakirjad. Ettevõtte lennukipargi rahastamiseks olime võlakirjalepingud sõlminud 2017. aasta kevadel. Investeering tõi vahepealsel ajal fondile sisse 2,85% intressi aastas, mis oli parem tulemus, kui samal ajal oleks olnud võimalik teenida Euroopa börsil kaubeldavate võlakirjade turu keskmisena.

Võlakirjaturud jäid Euroopas ka augustis peamiselt miinuspoolele, kaotades hinnas ligikaudu pool protsenti. Börsivõlakirjade portfellis hoiame riske endiselt väiksena nii intressides kui ka madala reitinguga ettevõtete võlakirjade vältimise teel.

Juuli 2021: keskpangad jätkavad võlakirjade hindade toetamist

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Võlakirjaturgudel on praegu suureks küsimuseks inflatsioon. Ühelt poolt oletavad analüütikud, et viirusega seotud piirangute lõdvendamise järel on hinnatõus ajutine nähtus, ent teiselt poolt on nii „ajutine“ kui ka „püsiv“ kategooriad, mis leiavad kinnitust alles tagantjärele.

Keskpangad püsivad selles küsimuses järjekindlalt ajutise nähtuse parteis, sest kuigi inflatsioon on kiirenenud, on samal ajal tõusnud ka võlakirjade hinnad. Sellise anomaalia põhjust otsides vaadatakse üksmeelselt keskpankade ostuprogrammide poole.

Uusi investeeringuid me fondi juulis ei lisanud. Fondi portfellis on praegu tavalisest märksa suurem osakaal Saksamaa ja Prantsuse valitsuse lühema tähtajaga võlakirjadel. Nende müügist rahastame septembri algul ees ootavaid väljamakseid pensionisüsteemist lahkujatele.

Ebakindlas keskkonnas on tark panuseid jagada
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

August oli rahvusvahelistel aktsiaturgudel taas suurepärane kuu. Üleilmne MSCI World aktsiaindeks tõusis kuuga eurodes mõõdetuna ligikaudu 3% ja on aasta algusega võrreldes 22% kõrgemal tasemel. Euroopa suurettevõtteid järgiv Stoxx 50 indeks ning USA suurimate ettevõtete aktsiate liikumist kajastav S&P 500 indeks kerkisid augustis eurodes vastavalt 2,6% ja 3,4% ning on saavutanud aasta esimese kaheksa kuuga vastavalt 18,1% ja 24,7% suuruse tootluse.