II sammas

LHV Pensionifond S
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
13,10%
0%
100%
Investeerib Eestisse
8627
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini aega 2-5 aastat,
  • oled madala riskitaluvusega,
  • sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi vara investeeritakse peamiselt võlakirjadesse. Seejuures võib fondi vara investeerida ka alla investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse. Kuni 25% fondi varast võib investeerida kinnisasjadesse, infrastruktuuri objektidesse, aktsiafondidesse ja vahetusvõlakirjadesse. Fondi arvel võib anda ka laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on börsil noteeritud võlainstrumendid.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga

Suurimad investeeringud
Temasek 0.5% 01/03/225,02%
Latvenergo 1.9% 10/06/224,89%
Luminor 1.5% 18/10/214,76%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/274,55%
German Government 3.25% 04/07/214,50%
France Government 3.75% 25/04/213,73%
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/253,60%
France Government 25/05/213,41%
German Government 2.25% 04/09/213,30%
Ignitis Grupe 2% 21/05/303,27%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Luminor 1.5% 18/10/214,76%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/274,55%
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/253,60%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 30.10.2020)53 044 668,28 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis150 000 osakut
Depootasu määr0,0552% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,60%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,69%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

2020 oktoober – Turul leidub üksikuid atraktiivseid investeerimisvõimalusi

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Võlakirjaturgudel üle maailma oli oktoober ilma selge sihi ja tulemuseta: Euroopas jäädi pigem plusspoolele, USA-s ning kogu maailmas tervikuna aga miinuspoolele. Valitsuste madalatest intressitasemetest veel suurem risk on olematu riskipreemia, st madalad intressid ka ettevõtetele.

Sellises olukorras on endiselt väga vähe atraktiivseid investeerimisvõimalusi, millel oleks vastuvõetava riskitaseme juures eeldust hinnatõusuks. Mõni selline võlakiri siiski leidub: kuu jooksul pakkus üks meie suurimaid investeeringuid, Leedu energiaettevõtte Ignitise pikaajaline võlakiri üle 2,5% tootlust. Ettevõttel on aktsiate börsil noteerimise järel suurem kapitalibaas ja investoritering ning rohkem tulevikuvõimalusi. Kõige selle lainel on maikuus ostetud võlakirjad toonud fondile üle 10% võitu.

Avalike võlakirjaturgude tootlus laiemalt aasta algusest ja ka tulevikuväljavaade on samas ikka veel kehvapoolne.

2020 september – Ettevõtted kasutavad lahtiseid rahakraane ära

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Võlakirjaturud teevad taas uusi rekordeid nii selles arvestuses kui paljud väärtpaberid on jõudnud tasemele, kus edasine oodatav tootlus on negatiivne kui ka selles arvestuses kui paljud ettevõtted sellist olukorda ära kasutavad ja pikaks ajaks võimalikult palju raha laenavad.

Maailma likviidseimal võlakirjaturul ehk Ühendriikides langes keskmine intress, mida kõrgema riskiga ettevõtted uue raha laenamisel maksma peavad septembris 5,50% tasemele. Kui aprillis ületas see number 7% taset, siis tsükli senine põhi oli 5,2% tasemel eelmise aasta detsembris.

Tulemus on see, et kõigi aegade kolm kõige aktiivsemat uute võlakirjade müügikuud on käesoleva aasta juuni, august ja september. Kas selline buum ka investoritele pikas plaanis kasumit toodab (või isegi investeeritud vahendeid tagasi toob) on vägagi küsitav. Hoiame jätkuvalt konservatiivset joont ja praegu uusi investeeringuid ei ole lisamas.

2020 august – Leedu energiaettevõte Ignitis soovib minna börsile

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Leedu riiklik energiaettevõte Ignitis teatas kavatsusest korraldada aktsiate avalik esmaemissioon (IPO), täpsemate asjaolude avalikustamine seisab veel ees. Kui mõelda Leedu energiasektori plaanitavate investeeringute mastaapsusele, on ettevõtte lisakapitali vajadus mõistetav. Fondis investeerisime Ignitise võlakirjadesse maikuus, mil ettevõte kaasas raha rahvusvaheliste võlakirjade abil kümneks aastaks. Kuigi võlakirjade kupongimakse on ainult 2% aastas, on fond teeninud investeeringult koos hinnatõusuga mõne kuu jooksul üle 6% tootlust.

Rahvusvahelised võlakirjaturud liikusid augustis ilma tugeva suunata. Kõrgeima reitinguga riikide võlakirjade väärtus pigem kahanes veidi ja madalama reitinguga ettevõtete võlakirjade hinnad vastukaaluks tõusid taas nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides.

Kui keskkond muutub, peab muutuma ka strateegia
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Oktoober oli rahvusvahelistel väärtpaberiturgudel võrdlemisi närviline kuu ja jättis tähtsamad aktsiaturud miinusesse, nagu see oli olnud ka septembris. Euroopa suurimaid ettevõtteid koondav Euro Stoxx 50 indeks kaotas kuuga 7,3% väärtust ja Saksamaa ettevõtete väärtus vähenes isegi 9,4%. USA aktsiaturg (S&P 500 indeks) kukkus eurodes mõõdetuna 2,1%.