LHV Pensionifond S

Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
25,44%
0%
100%
Investeerib Eestisse
5297
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini aega 2-5 aastat,
  • oled madala riskitaluvusega,
  • sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi vara investeeritakse peamiselt võlakirjadesse. Seejuures võib fondi vara investeerida ka alla investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse. Kuni 25% fondi varast võib investeerida kinnisasjadesse, infrastruktuuri objektidesse, aktsiafondidesse ja vahetusvõlakirjadesse. Fondi arvel võib anda ka laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on börsil noteeritud võlainstrumendid.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga

Suurimad investeeringud
German Treasury Bill 14/12/20229,80%
German Treasury Bill 21/09/20228,79%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/278,14%
Luminor 0.792% 03/12/247,24%
Romania 2.875% 28/10/245,13%
ZKB Gold ETF4,54%
German Government 1.5% 04/09/224,49%
ALTUMG 1.3% 07/03/254,44%
France Government 2.25% 25/10/223,75%
KBC Group NV 0.625% 07/12/20313,13%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/278,14%
Luminor 0.792% 03/12/247,24%
Coop Pank 5.0% 10/03/20323,09%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 31.08.2022)29 574 880,30 €
FondivalitsejaLHV Varahaldus
Omaosalus fondis120 000 osakut
Depootasu määr0,0576% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,6240%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,64%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2021. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

August 2022: lisasime Latvenergo odavnenud võlakirja taas fondi

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Soetasime fondi uuesti Läti riikliku energiaettevõtte Latvenergo võlakirju. Ettevõte oli olnud pikki aastaid (kuni võlakirja tagasimaksmiseni juuni alguses) üks meie portfelli suuri investeeringuid. Kuna ettevõtte teine börsil kaubeldav võlakiri oli samal ajal märkimisväärselt odavnenud, kasutasime tagasimaksest laekunud raha ja lisasime Latvenergo taas oma portfelli. Finantsturgudel on ebamäärasust endiselt palju ja seetõttu on väga väärtuslik olla võimeline avanevaid võimalusi ära kasutama.

Juuli 2022: kaks uut võlakirjainvesteeringut

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Juulis tegime portfellis ühe uue investeeringu nii kohaliku ettevõttega kui ka rahvusvahelistel turgudel.

Eesti ettevõtete projektide rahastamisel jõudsime allkirjadeni, et rahastada Perton Ehituse kortermajade arendusprojekti. Ettevõte kaasas Kotzebue Pargi arenduseks Tallinnas Kalamajas LHV pensionifondide raha kolmeks aastaks. Intress on 8,5% aastas ja võlakirja tagatis on hüpoteek.

Rahvusvahelistelt börsidelt lisasime fondi portfelli Soome suure kinnisvaraettevõtte Kojamo võlakirju. Ettevõte on Soome eluasemeturul väga pika ajalooga, arendades ja omades kortereid nii Helsingis kui ka mujal üle riigi. Kojamo suurimad omanikud on Soome pensionifondid ja ametiühingud ning ettevõtte aktsia on Helsingi börsil kaubeldav.

Töötame aktiivselt nii kohalike projektide analüüsimisel kui ka selleks, et leida võimalusi rahvusvahelistel võlakirjaturgudel. Mõlema suuna kasutamine ja ka võrdlemine annab meile eelise nende ees, kes keskenduvad ainult ühele neist kahest.

Juuni 2022: märkisime Coop Panga võlakirju

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Juunis jõudis tagasimakse tähtajani üks fondi suurimaid investeeringuid, kui Läti riiklik energiaettevõte Latvenergo lunastas oma võlakirjad.

Oleme keskendunud lühemaajalistele võlakirjadele. Need on esiteks kaitsnud fondi pikaajalisi võlakirju viimasel ajal tabanud hinnalanguse eest ja teiseks võimaldab see strateegia nüüd investeerida raha uutesse projektidesse kõrgema intressiga.

Nii märkisime möödunud kuul Coop Panga allutatud võlakirju. Instrumentide intress on 10% aastas ja pangal tekib esimene tagasimakseõigus viie aasta möödumisel. Tegu on väärtpaberitega, mis on keerukuselt lähemal panga omakapitalile kui hoiustele. LHV pensionifondid olid selle avaliku turu välise emissiooni suurim investor.

Investeerimine inflatsioonilises keskkonnas
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Pärast üllatavalt ulatuslikku tõusu juulis pöörasid maailma suurimad aktsiaturud augustikuus taas langusesse. USA suurimate ettevõte väärtust peegeldav S&P 500 indeks kaotas läinud kuul eurodes mõõdetuna 2,9% oma väärtusest ja Jaapani Nikkei indeks kahanes 1,5%.