LHV Pensionifond M
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
33,52%
0%
100%
Investeerib Eestisse
9290
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,
  • oled mõõduka riskitaluvusega,
  • sinu eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fond eelistab vara investeerimisel rahavoogu pakkuvaid varasid ja võimalusel kohalikku turgu, tehes mh vähemlikviidseid erakapitali- ja kinnisvarainvesteeringuid. Investeeringuid tehakse valdavalt kohalikus valuutas, otse aktsiatesse võib investeerida kuni 75% fondi varast. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on kinnisvarainvesteeringud.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.08.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
France Government 2.25% 25/10/224,81%
German Government 2.25% 04/09/214,48%
EfTEN Kinnisvarafond3,54%
Luminor 0.792% 03/12/243,51%
ZKB Gold ETF3,31%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/273,04%
JP Morgan 1.375% 16/09/212,26%
SG Capital Partners Fund 11,97%
Eastnine 08/07/241,94%
Coop Pank 6.75% 04/12/20271,85%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond3,54%
Luminor 0.792% 03/12/243,51%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/273,04%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.08.2021 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 31.08.2021)125 443 380,18 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis400 000 osakut
Depootasu määr0,0576% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,576%

Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,86%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

September 2021: omandasime osaluse Ameerika Ühendriikide finantsettevõttes

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Septembrikuu tõi endaga kaasa euro tugevnemise USA dollari vastu, ehkki maailma börsid enamasti langesid. Paljude indeksite väärtus vähenes: üleilmne indeks MSCI World kahanes eurodes mõõdetuna 2,4%, USA börsi peegeldav indeks S&P 500 eurodes 2,8%, Euroopa Stoxx 50 indeks 3,4% ja arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets eurodes mõõdetuna 2,3%.

Selgelt erines teistest Jaapani Nikkei indeks, mis kasvas kuu jooksul 5,6%. Baltimaade börside tulemused olid üpris erinevad. Kui Tallinna ja Vilniuse börs langesid kuu jooksul vastavalt 3,4% ja 7%, siis Riia börs jäi peaaegu eelmise kuu tasemele, tõustes 0,1%.

Nägime esimest korda sellel aastal aktsiaturgudel tugevamat müügisurvet, mis tõi suuremad indeksid kuu teises pooles ligikaudu 5% võrra madalamale. Languse taga oli kasvav inflatsioonisurve toormeturgudel, eelkõige energiasektoris, kus on nii Euroopat kui ka kogu maailma tabanud energiasaaduste ulatuslik puudujääk. Ebakindlust lisasid uudised Hiinast, sest seal muutus maksevõimetuks üks suurimaid kinnisvaraarendajaid Evergrande Group.

Uue investeeringuna allkirjastasime dokumendid, et omandada osalus Ameerika Ühendriikide finantsettevõttes QSCS. See ei ole pank, ent ettevõtte toimimisviis on panga omaga mõneti võrreldav: investorite raha kõrval kaasatakse soodsalt raha USA valitsuse garanteeritud võlakirjadega. Selliselt koondatud raha laenatakse välja eelkõige ettevõtetele, mida pangad peamiselt oma õigusnõuete tõttu ei rahasta. Sellised on teenusepõhised (näiteks meditsiinivaldkonnast) ja tehnoloogiaettevõtted ning tehakse allutatud / osaluseks konverteeritavaid tehinguid. QSCS-i oluline väärtus seisneb omandatud litsentsis, mis võimaldab kaasata odavat raha Ameerika Ühendriikide valitsuse garantiiga ja seega teenida investoritele intressitulu.

August 2021: soetasime Lasnamäel tootmishoone

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Augustis jätkasid maailma börsid tõusulainel. Üleilmne indeks MSCI World tõusis eurodes mõõdetuna 3%, USA börsi järgiv indeks S&P 500 kerkis eurodes mõõdetuna 3,4%, Euroopat peegeldav Euro Stoxx 50 kallines 2,6% ja Jaapani Nikkei indeks kerkis eurodes mõõdetuna 3,2%.

Sarnases tempos liikusid ka arenevad turud: MSCI Emerging Marketsi indeks näitas kuu jooksul eurodes mõõdetuna 2,9% kasvu. Tublisti tõusid kohalikud Baltimaade börsid, mille esirinnas oli augustis Tallinna börs, kasvades tervenisti 12,9% võrra. Riia ja Vilniuse börs kerkisid üpris sarnases tempos, vastavalt 4,1% ja 4%.

Augustikuus omandasid LHV pensionifondid Tallinnas Lasnamäel asuva tootmishoone, et teenida selle omamisest pikaajalist üüritulu. Aadressil Taevakivi 3/5 asuv tootmishoone on ehitatud mitmes etapis aastatel 2006–2012 ja selles on üüritavat pinda u 10 000 m2. Kogu hoone on antud pikaajalise lepingu alusel üürile Põhjamaade taustaga ettevõttele Plastone OÜ, mis toodab meditsiini-, elektri- ja elektroonikavaldkonna ettevõtetele plasttarvikuid.

Peale Lasnamäel paikneva tootmishoone kuuluvad LHV pensionifondidele Tallinna kesklinnas asuv Valge Maja büroohoone, Tallinna Tehnikaülikooli teaduslinnakus paiknev Microsofti kontorihoone, Jüri aleviku kolm stockoffice’i-tüüpi ärihoonet ja 127 üürikorterit Põhja-Tallinna linnaosas, mis kannavad Lumi Kodude nime. Tallinnas Mustamäe teel valmivad pensionifondidel 2021. aasta lõpus veel 164 üürikorterit.

Väljastpoolt börse lisandus augustis fondi portfelli veel otseinvesteeringuna osalus Suurbritannias tegevust alustavas Bank Northis. Panga eesmärgiks on seatud keskenduda laenamisele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis tegutsevad väljaspool Londonit. Asutajatel on pikk panganduskogemus ning nende kõrval on panga investoriteks kohalikud ettevõtjad ja ettevõtted.

Möödunud kuul lõppes üks meie suurimaid investeeringuid, kui Transpordi Varahaldus lunastas enne tähtaega oma võlakirjad. Need pakkusid fondile võlakirjaturgudega võrreldes atraktiivset tootlust. Edaspidi, uusi õigusnõudeid arvestades, keskendume suurema oodatava tootlusega investeeringutele.

Juuli 2021: peetri Keskuse võlakirjad lunastati enne tähtaega

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Juulikuus nõrgenes euro USA dollari vastu ainult 0,1% ja seetõttu olid maailma börside tootlused eurodes mõõdetuna sarnased USA dollarites mõõdetud tootlustega. Üleilmne indeks MSCI World tõusis kuuga eurodes mõõdetuna 1,8%, USA börsi peegeldav indeks S&P 500 2,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 0,7% võrra.

Arenenud turgude seas näitas hoopis teistsugust tulemust Jaapani Nikkei indeks, mis langes juulis eurodes mõõdetuna 4,2%. Arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets liikus samuti langevas suunas, odavnedes eurodes mõõdetuna 7,1%.

Kohalikud Balti börsid siiski kasvasid juulikuus ja kõige tugevama tulemuse tõi Tallinna börs, tõustes 7%. Sellele järgnesid Vilniuse ja Riia börs, kerkides vastavalt 4,4% ja 1,4% võrra.

Kodumaine erakapitaliettevõte BaltCap teatas, et nende juhitav fond BaltCap Infrastructure Fund müüb osaluse ettevõttes Energia Verde. See on biomassil põhinev elektrijaam, mis peamiselt soojustab Riia kaugküttesüsteemi. Ettevõtte ostab Põhja-Euroopas asuv roheenergia fookusega ettevõte Gren, mida haldab rahvusvaheline erakapitaliettevõte Partners Group. BaltCap Infrastructure Fund investeeris Energia Verde elektrijaama 2018. aastal. Fondi fookuses on taristuga seotud investeeringud peamiselt Baltikumis.

Juulis lõppes mõneti ootamatult meie üks suurimaid võlakirjainvesteeringuid. Eelmise aasta algul sõlmisime lepingud, et võlakirjadega rahastada Tallinna külje all Peetri külas vast valminud Peetri Keskust. Kuigi järgnenud aeg on olnud viirusega seotud piirangute tõttu kogu teenusesektorile väga keeruline, tõestas Peetri Keskus oma vajalikkust ja elujõulisust. Nüüd läheb keskus edasi uute laenupakkujatega ja lunastas kõik kohustused fondi ees. Keskusega seotud mitme võlakirja keskmiseks intressitootluseks kujunes 7% aastas, millele lisandus varasema tagasimakse tasu.

Uusi võlakirjainvesteeringuid me fondi juulis ei lisanud. Fondi portfellis on praegu tavalisest märksa suurem osakaal Saksamaa ja Prantsuse valitsuse lühema tähtajaga võlakirjadel. Nende müügist rahastame septembri algul ees ootavaid väljamakseid pensionisüsteemist lahkujatele.

Ebakindlas keskkonnas on tark panuseid jagada
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

August oli rahvusvahelistel aktsiaturgudel taas suurepärane kuu. Üleilmne MSCI World aktsiaindeks tõusis kuuga eurodes mõõdetuna ligikaudu 3% ja on aasta algusega võrreldes 22% kõrgemal tasemel. Euroopa suurettevõtteid järgiv Stoxx 50 indeks ning USA suurimate ettevõtete aktsiate liikumist kajastav S&P 500 indeks kerkisid augustis eurodes vastavalt 2,6% ja 3,4% ning on saavutanud aasta esimese kaheksa kuuga vastavalt 18,1% ja 24,7% suuruse tootluse.