LHV Pensionifond M

Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
41,55%
0%
100%
Investeerib Eestisse
8446
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,
  • oled mõõduka riskitaluvusega,
  • sinu eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fond eelistab vara investeerimisel rahavoogu pakkuvaid varasid ja võimalusel kohalikku turgu, tehes mh vähemlikviidseid erakapitali- ja kinnisvarainvesteeringuid. Investeeringuid tehakse valdavalt kohalikus valuutas, otse aktsiatesse võib investeerida kuni 75% fondi varast. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on kinnisvarainvesteeringud.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.03.2022 seisuga

Suurimad investeeringud
France Government 2.25% 25/10/227,40%
German Government 1.5% 04/09/226,28%
Luminor 0.792% 03/12/245,01%
EfTEN Kinnisvarafond4,57%
ZKB Gold ETF4,36%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/273,65%
SG Capital Partners Fund 12,58%
iShares Gold Producers UCITS ETF2,57%
Coop Pank 6.75% 04/12/20272,24%
Eastnine 08/07/242,23%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Luminor 0.792% 03/12/245,01%
EfTEN Kinnisvarafond4,57%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/273,65%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.03.2022 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 31.03.2022)104 399 539,55 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis400 000 osakut
Depootasu määr0,0576% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,6240%

Edukustasu: Edukustasu on 20% fondi tootluse ja võrdlusindeksi positiivsest vahest ning maksimaalselt 2% aastas fondimahust. Edukustasu 2021. a 0,00%.

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,17%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2021. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

Aprill 2022: aktsiaturud jäid müügisurve alla

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Aprillikuus aktsiaturud valdavalt langesid ja tuntavat nõrgenemist nägime ka euro vahetuskursi puhul, mis odavnes USA dollari vastu kuu jooksul 5%. Eurodes mõõdetuna kukkusid kuu jooksul üleilmne indeks MSCI World 3,3%, USA börsi kajastav S&P 500 indeks 4,2% ja USA tehnoloogiasektori börsiettevõtteid peegeldav indeks Nasdaq Composite 8,9%.

Erandid polnud ka Jaapan, Euroopa ja arenevad turud: Jaapani Nikkei indeks langes aprillis eurodes mõõdetuna 5,6%, Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 2,1% ning arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets 1%. Veidi teistsugune pilt avanes Balti turgudel, kus ainsana kukkus Riia börs: 16,7%. Seevastu Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid aprillis vastavalt 0,3% ja 2,3%.

Aprillis teatas kohalik erakapitaliettevõte BaltCap, et nende juhitud taristuinvesteeringutele pühendunud fond BaltCap Infrastructure Fund investeerib Lätis asuvatesse 30 MW võimsusega päikeseparkidesse. Need plaanitakse rajada kolme aasta jooksul ning investeering tehakse koostöös ettevõtetega AJ Power ja AJP Capital. Pikema aja vältel plaanitakse laieneda kogu Baltikumi ja sellega suurendada portfelli koguvõimsust 100 MW-ni.

Fondi börsil noteeritud aktsiapositsioonid tegid aprillis läbi väikese languse. Kuu lõpus odavnes osa fondi toormesektori investeeringutest, kuna Hiina radikaalne võitlus koroonaviiruse vastu halvas järjest suurema osa sealsest majandusest. See vähendas paljude toormete ja kaupade nõudlust.

Pikas plaanis pole aga toormesektoris pakkumisprobleemid kuhugi kadunud. Fondi aktsiainvesteeringud püsivad enamikus toormesektoriga seotud ettevõtetes, mis on selle aasta börside üldise languse taustal pakkunud positiivset tootlust. Võimaluste tekkides oleme hinnalangusest valmis toormesektoriga seotud positsioone täiendama.

Olulisi aktsiainvesteeringute tehinguid fondis aprillis ei tehtud.

Märts 2022: täiendasime kinnisvarainvesteeringute portfelli uue ostuga

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Märtsis liikusid maailma börsid üpris erinevates suundades. Kui eurodes mõõdetuna tõusis üleilmne indeks MSCI World 3,7% ja USA börsi peegeldav S&P 500 indeks lausa 4,7%, siis Euroopa Euro Stoxx 50 indeks näitas kerget langust (0,5%) ja Jaapani Nikkei indeks kerget tõusu (0,4%) ning arenevaid turge kajastav indeks MSCI Emerging Markets odavnes 1,4%. Balti börsid liikusid märtsikuus samuti eri suundades: Tallinna börsi väärtus kasvas kuu ajaga 1,8%, Riia börsi väärtus vähenes 4,8% ja Vilniuse börs jäi eelmise kuuga võrreldes peaaegu samale tasemele, odavnedes 0,3%.

LHV pensionifondid omandasid büroohoone Tallinnas Sõpruse pst 157, mis on Eesti üks nii-öelda rohelisemaid ärihooneid. Kristiine linnaosas asuv büroohoone on valminud 2015. aastal. Hoones on üüritavat pinda üle 2500 m2 ja ankurüürnik on mainekas infotehnoloogiaettevõte AS Proekspert.

Sõpruse pst 157 hoone eristub ülejäänud Tallinna büroohoonetest oma rohelahenduste poolest: hoone on arendatud green building'u kontseptsiooni põhimõtteid järgides, mis teeb sellest ühe jätkusuutlikuima ärihoone Eestis. Hoone ammutab oma kütte- ja jahutusenergia maa-alustest energiavaiadest ning elektrienergiat saab katusel olevast päikesepargist. Jahutusvajaduse vähendamiseks on akendel päikese eest kaitsvad sirmid ja ribid. Lisaks kasutatakse hoone tualettides loputusveena katuselt kogutud vihmavett.

Fondi võlakirjaportfellis tegime viimase väljamakse Eesti taastuvenergiaettevõtte Sunly väärtpaberite märkimiseks. Ettevõte on võtnud rajatavate päikeseparkide rahastamiseks vajalikud võlakirjad nüüd täies ulatuses kasutusele. Võlakirjade intress on 8% aastas ja need lunastatakse hiljemalt 2025. aasta lõpul.

Samuti osalesime võlakirjaemissioonil, millega kodumaine Coop Pank kaasas taas kapitali oma laenuportfelli kasvatamiseks. Võlakirjad kannavad 5% intressi aastas ja esimene õigus tagasimakseks on viie aasta pärast.

Veebruar 2022: tegime esimese kinnisvara otseinvesteeringu väljapoole Eestit

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Veebruaris jätkasid maailma börsid langemist. Eurodes mõõdetuna kahanes üleilmne indeks MSCI World 2,7%, USA börsi peegeldav S&P 500 indeks 3% ja Jaapani Nikkei indeks 1,6%. Eriti järsku langust nägime kuu jooksul Euroopa Euro Stoxx 50 indeksi puhul (5,9%). Erand ei olnud arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets, mis langes 2,9%. Ka kohalikud börsid kukkusid veebruaris tavalisest mõnevõrra rohkem: Tallinna, Riia ja Vilniuse börs kahanesid vastavalt 5,1%, 5,1% ja 5,7%.

Pensionifondis M tegime esimese Eesti-välise kinnisvara otseinvesteeringu, soetades Riias viis üürikortermaja eesmärgiga teenida pikaajalist üüritulu. Viiest hoonest kolm on valminud 2021. aastal ja kaks, arhitektuurselt väärtuslikud hooned, on hiljuti läbinud põhjaliku renoveerimise. Viies majas on kokku 109 korterit, mis on peaaegu täies ulatuses välja üüritud. Lisaks on kinnistutel ehitusõigus veel ühe kuuekorruselise kortermaja ehituseks. LHV pensionifondide Riia üürimajad asuvad aadressidel Sparģeļu iela 10 ning Matīsa iela 52 ja 65a.

Fondi avalikele turgudele tehtud aktsiapositsioonid suutsid veebruaris üldist aktsiaindeksite langust vältida. Positiivset tootlust pakkusid väärismetallidega seotud aktsiainvesteeringud ja muud toormesektori aktsiapositsioonid, kuhu olemegi praegu enim investeerinud. Suuremaid muutusi me fondi aktsiainvesteeringutes veebruaris ei teinud. Näeme, et meie investeeringud pakuvad raskel ajal head kaitset tänu avatusele toorme- ja väärismetallide sektorile.

Pikaajalised eesmärgid aitavad püsida õigel kursil
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Viimastel kuudel on muutunud pilved maailmamajanduse kohal kiiresti tumedamaks. Kuigi tööpuudus on nii USA-s kui ka Euroopas väike ja palgad kasvavad kiiremini kui enne koroonakriisi, on tarbijate ostujõud hakanud kahanema, kuna hinnakasv sööb ära kogu sissetulekute kasvu ja veel enamgi.