II sammas

LHV Pensionifond Roheline
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
5
1
7
Riskiklass
0,00%
0%
100%
Investeerib Eestisse
558
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini jäänud rohkem kui 15 aastat,
  • sulle läheb korda roheline mõtlemine,
  • soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 31.07.2020)1 333 296,66 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis781 250 osakut
Depootasu määr0,0564% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,4067%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,85%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ja prognoositavatel kogutasudel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

2020 august – Rohepööre kogub hoogu

Joel Kukemelk, fondijuht

Augustis lisandus Eestisse sarnaselt juuliga üle 200 uue inimese, kes alustasid oma pensioniraha roheliselt kogumist. Sellega on LHV Rohelise pensionifondi koguklientide arv tõusnud kuu lõpuks 760 peale. Koos fondi tootluse ja septembri esimesel päeval roheliste pensionikogujate poolt teistest fondidest ületoodud summade toel on fondi maht kerkinud enam kui kaks korda ja läheneb 3,4 miljonile eurole.

Augusti tulemus rekordiline +10,5%

Tugeva juulikuu järel oli august maailma börsidel omakorda veelgi tugevam. Maailma aktsiaturge koondav börsiindeks tõusis USDis +6,7% ja EURis +5,5%. LHV Pensionifondi Roheline investeeringud kerkisid väärtuses ligi kaks korda kiiremini ning kuu tootluseks kujunes lausa +10,5%. Antud kuu turuliikumised olid varaklasside ja turgude lõikes väga erinevad. Kõige rohkem tõusis kuuga hõbeda hind, ligikaudu 15%, ning aktsiatest USA tehnoloogiasektor, kus Nasdaq indeks tegi dollarites mõõdetuna üle +8% tulemusega läbi viimase 20 aasta suurima kuise tõusu. Roheliste sektorite ja ettevõtete vastu jätkus samuti tugev ostuhuvi. Oluliselt nõrgemad olid arenevad turud, mis eurodes mõõdetuna jäid kogu augusti peale napilt plussi. Näiteks Brasiilia börs tegi ühe kuuga samal ajal läbi kogunisti 10%lise languse.

Augustis lisasime fondi kaks uut üksikinvesteeringut – Ballard Power ja Trex Company – ning hoidsime kogu kuu vältel fondi investeerituse määra maksimaalse 100% lähedal. Ballard Power on Plug Poweri järel meie teine üksikinvesteering kiiresti kasvavasse vesinikutehnoloogia valdkonda ning Trexi näol on tegemist puitkomposiitmaterjalist terrassilaudu valmistava ettevõttega, kus 95% tootest on tehtud taaskasutatud materjalidest. Nende tehingutega kasvas fondi roheliste üksikinvesteeringute portfell juba 15 nimeni.

Augusti lõpu seisuga moodustasid LHV Pensionifondi Roheline mahust erinevad jätkusuutlikkust arvestavad börsilkaubeldavad fondid ca 31%, temaatilised rohefondid ca 30%, rohelised üksikaktsiad ca 38% ning raha ca 1%. Septembri alguses lisandus fondi 1,8 mln eurot uut raha ning oleme suve poolt kuumaks köetud turgudele sügise eel nüüd vastu minemas veidi ettevaatlikumal noodil.

Tehnoloogiasektori mullistumine?

Roheline mõttemaailm ja rohelised ettevõtted on olnud varakevadel puhkenud koroonapandeemia ühed suured võitjad. Tekkinud olukord on ilmekalt demonstreerinud miks ja kuidas tuleb majandusmudelit ja elukorraldust muuta, et see oleks pikaajaliselt jätkusuutlik. Arvestades paljude riikide poolt vastu võetud pikaajalisi eelarvepoliitilisi samme, usun, et rohepööre on päriselt hoo sisse saanud ning roheliselt investeerides puhub seetõttu investeeringuid tehes pikaajaliselt soodne taganttuul.

Samal ajal peame aga arvestama, et liiga kiirete muutuste korral on oht ajutiste mullide tekkimiseks. Aastatuhande vahetumise ajal tekkinud internetiajastu börsimull on veidi vanematel hästi meeles, kuid noorema põlvkonna jaoks on see sündmus, millest peab lugema ajalooraamatutest.

Viimastel kuudel USA tehnoloogiasektoris toimunud üüratu ralli on pannud paljusid õigustatult küsima, et kas tehnoloogiasektor ei ole tänaseks mullis. Augusti lõpuks oli Apple’i, Microsofti, Alphabeti, Amazoni, Facebooki ja Tesla turuväärtus jõudnud juba ligi $8 triljonini, moodustades 25% kogu S&P500 indeksist ning olles nüüd sisuliselt sama turuväärtusega nagu kõik (!) Euroopa aktsiaturgudel noteeritud ettevõtted kokku. Ohumärgid on kahtlemata üleval. Rohelise fondiga ei õnnestu meil tänases turuolukorras kalleid hinnatasemeid alati vältida, eriti kui tegu on rohetehnoloogia ettevõttega, kuid omalt poolt teeme analüüsi käigus kõik, et jõuda järelduseni, kas pikas plaanis soodsat rohekeskkonda arvestades võiksid need ka päriselt olla põhjendatud või mitte.

2020 juuli – Juulikuu oli igas mõttes roheline

Joel Kukemelk, fondijuht

Juuliga lisandus Eestisse 229 inimest, kes alustasid oma pensioniraha roheliselt kasvatamist. Sellega on fondi koguklientide arv tõusnud kuu lõpuks 558 peale. Kui veel täna on fondi maht 1,3 mln, siis teistest pensionifondidest ületoodava raha ja uute sissemaksete arvel kasvab LHV Pensionifondi Roheline maht septembri alguses juba üle 3 miljoni euro.

Juulis rohelised sektorid rallisid, kuu tulemus +5,9%

Juuli oli maailma börsidele USA dollaris mõõtes tugev kuu, kuid arvestades dollari ligi 5%list nõrgenemist euro vastu, vaatas vastu juba hoopis teistsugune pilt: globaalseid aktsiaindekseid koondav indeks langes euros kuuga –0,5%. Rohelised sektorid ja meie poolt LHV rohelisse pensionifondi valitud üksikinvesteeringute jaoks oli kuu aga dollari nõrgenemisest hoolimata erakordselt hea ning fondi osaku väärtus kasvas juulis +5,9%. Meie fondiinvesteeringutest üllatasid positiivsete kvartalitulemustega juulis nii Huhtamaki, Neste, Tomra kui Sweco.

Juulis lisasime fondi kaks uut üksikinvesteeringut – Stadler ja Plug Power – ja suurendasime fondi investeerituse määra maksimaalse võimaliku lähedale. Stadleri näol on tegemist Šveitsi rongitootjaga, kes peaks kasu saama Euroopa Liidu pikaajalisest eesmärgist edendada keskkonnasõbralikku rongiliiklust 2021. aasta on kuulutatud Euroopas raudtee aastaks ning Plug Poweri näol on tegu ühe silmapaistvama vesinikutehnoloogia arendaja ja edendajaga, kelle suurimateks klientideks on Amazon, Walmart ja Home Depot. Amazon on muide seadnud eesmärgiks jõuda süsinikuneutraalse jalajäljeni aastaks 2040 ning Plug Poweril on selle saavutamisel täita oluline roll.

Juuli lõpu seisuga moodustasid LHV Pensionifondi Roheline mahust erinevad jätkusuutlikkust arvestavad börsil kaubeldavad fondid ca 34%, temaatilised rohefondid ca 32%, rohelised üksikaktsiad ca 33% ning raha ca 1%.

Vesinikutehnoloogial suured lootused

Vesinikutehnoloogia on oma arengus veel algusjärgus, kuid seda toetavad väga tugevad pikaajalised trendid ja valitsuste poolsed agressiivsed roheinvesteeringud, mis aitavad maandada sektorisse investeerimise keskmisest kõrgemaid riske. 8. juulil avalikustas Euroopa Liit oma vesinikustrateegia, mis näeb ette 40 GW ulatuses taastuva energia pealt loodud vesiniku tootmismahtu. See tähendab omakorda, et tekib juurde täiendav nõudlus eelkõige tuule- ja päikeseenergia tootmisvõimsuste järele suurusjärgus 80-120 GW. Ehk ainuüksi vesinikustrateegiast kasvab nõudlus tuule- ja päikeseenergia tootmismahtudele Euroopas 25%-40%. Vesinik on populaarsust kasvatamas ka Euroopast väljaspool: näiteks Lõuna-Korea on seadnud eesmärgiks aastaks 2040 rajada 1200 vesiniku tankimisjaama vesinikul sõitvate masinate jaoks.

Juulis on ka Eesti meedias arutletud vesinikutehnoloogia tuleviku väljavaadete üle. Sellest põnevast teemast võib lugeda näiteks 25. juulil Postimehes ilmunud intervjuuloost „Vesinikupööret enam ei väära“.

2020 juuni – Roheliste pensionikogujate arv on kiiresti kasvamas

Joel Kukemelk, fondijuht

Kui mai lõpus kogus oma pensionit roheliselt 214 eestlast, siis juuni lõpuks on see number tõusnud juba 329ni. Hoiame pöidlaid, et kõik roheliselt mõtlevad eestlased leiavad tee Eesti esimese rohelise pensionifondini võimalikult kiiresti ja et see number kuust kuusse jätkab kiires tempos kasvamist.

Juuni tulemus +2,0%

LHV Pensionifond Roheline investeeringute väärtus kasvas juunis maailma börsiindeksist kiiremini ning osaku väärtus tõusis kuu ajaga +2,0%. Juunis me fondiga uusi investeeringuid ei teinud ning hoidsime riskitaset sisuliselt samal tasemel – fondi igakuiselt juurde laekuva raha arvelt langes investeerituse tase 96% pealt 94%le. Oleme nüüd aktiivselt ringi vaatamas ka meie koduturul ning usume, et veel selle aastanumbri sees saame tehtud ka esimesed kodumaised rohelised investeeringud.

Juuni lõpu seisuga moodustasid erinevad jätkusuutlikkust (ESG) arvestavad börsil kaubeldavad fondid LHV Pensionifond Roheline mahust 34%, temaatilised rohefondid 31%, üksikaktsiad 29% ning raha 6%.

Taani vähendab süsinikuemissioone

Enne jaanipäeva teatas Taani, et on jõudnud poliitilise kokkuleppeni vähendada süsiniku emissioone 1990. aasta tasemelt aastaks 2030 kogunisti 70% võrra. See on hiiglaslik eesmärk ja Euroopa Liidust tervikuna ambitsioonikam. See tähendab, et Taani peab vähendama oma emissioone 3,4 miljoni tonni võrra ja tegema suuri investeeringuid majanduse rohelisemaks ümberehitamiseks. Taani tuuleenergiafirmad Orsted ja Vestas Wind on LHV Pensionifond Roheline suurimad üksikinvesteeringud ning kindlasti ka ühed suured Taani ja kogu Euroopa rohepöörde võitjad.