II sammas

LHV Pensionifond Roheline
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
5
1
7
Riskiklass
1,89%
0%
100%
Investeerib Eestisse
4700
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini jäänud rohkem kui 15 aastat,
  • sulle läheb korda roheline mõtlemine,
  • soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
Invesco Solar ETF9,44%
iShares Global Clean Energy ET9,06%
iShares Inc iShares ESG Aware8,48%
Global X Copper Miners ETF7,74%
Global X Lithium and Battery Tech7,69%
Plug Power4,39%
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders4,38%
First Trust Global Wind Energy3,57%
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT3,29%
Yara International3,06%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Birdeye Timber Fund 31,89%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.01.2021 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 31.01.2021)18 975 155,03 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis781 250 osakut
Depootasu määr0,054% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,4067%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,01%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ja prognoositavatel kogutasudel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

Jaanuar 2021: aasta investeerimistegu

Joel Kukemelk, fondijuht

LHV roheline II samba pensionifond alustas tegevust 2020. aasta märtsis ja III samba oma sama aasta detsembris. 23. jaanuaril saime rohefondide turuletoomise ja nendega näidatud kasvu eest Äripäeva Investor Toomase konverentsil „Aasta investeerimisteo“ auhinna! Siinkohal tahan tänada kõiki meie rohefondide pensionikogujaid, kes on uskumas rohepöördesse ning on valinud oma pensioniraha kasvukohaks just rohelise fondi.

Jaanuaris lisandus LHV rohelisse II samba pensionifondi 809 uut pensionikogujat, tõstes rohefondis koguvate klientide arvu 4 700ni.

Jaanuari tulemus +2,6%

Jaanuari esimene pool oli börsidel tugev, teine pool jälle nõrgem. Maailma aktsiaturge koondav börsiindeks langes USDis kuuga -1,0% ja EURis -0,3%, LHV Pensionifond Roheline kuu tootluseks oli jaanuaris tubli +2,6%.

Jaanuaris tegelesime väga aktiivselt aasta alguses fondi laekunud uue raha investeerimisega. Suur osa rahast läks meie olemasolevate positsioonide suurendamiseks, kuid lisasime ka 5 täiesti uut investeeringut. Ostsime Prantsusmaa ettevõtte Compagnie de Saint-Gobaini aktsiaid, kes aitab ELil täita kliimaeesmärke hoonete soojapidavuse tõstmiseks kasutatavate soojustusmaterjalide tootmisega. Samuti lisasime portfelli rongide tootja Alstomi aktsiad – rongid on ühed energiaefektiivseimad transpordivahendid lühemate vahemaade läbimiseks ning EL on kuulutanud alanud aasta sümboolselt ka rongide aastaks. Ka tuulikutele labasid tootev TPI Composites on jaanuarist üks meie fondi investeeringuid ning lisasime portfelli ka taastuvenergia ettevõttes Siemens Gamesa 2/3 osalust hoidva Siemens Energy. Börsil kaubeldavatest fondidest lisasime portfelli vasetootjad – rohelisem ja puhtam tulevik tähendab rohkem elektrifitseeritud maailma, kus vasel on tänaste tehnoloogiate juures mängida väga suur roll.

Jaanuari lõpu seisuga moodustasid LHV rohelise pensionifondi mahust erinevad jätkusuutlikkust arvestavad börsil kaubeldavad fondid ca 21%, valdkondlikud rohefondid ca 42% ning rohelised üksikinvesteeringud ca 37%. Raha osakaal oli ca 0%, näidates fondi agressiivset positsioneeringut.

Linnas või maal?

Olulise osa oma noorusajast veetsin ma Lõuna-Eestis, aidates isal ja vanaisal hoolt kanda talu põllu- ja metsamaade eest. Siiani olen sealsetes metsades tihe külaline. Põllu- ja metsatehnika ei ole minu jaoks võõras, pigem vastupidi. Jah, see on kehale füüsiliselt kurnav tegevus... kuid vaimselt vastupidiselt just virgutav. Eriti siis, kui oma silmaga näed, et talvise valgustusraie järel on järgmisel ja ülejärgmisel aastal võsa seest päästetud kuused pool meetrit kuni meeter uut juurdekasvu otsa visanud.

Maal elades ihkab inimene linnamugavusi, linnas elades maa vabadusi. Üks ei ole otseselt parem kui teine, need on lihtsalt erinevad. Kuid sõltumata elukohast ja eluviisist on meil kõigil võimalus valida rohelisem mõtlemine. Globaalne lüke selleks on igal juhul jõuliselt käima läinud, et elu nii linnas kui maal muutuks üha rohelisemaks – ja ma usun, et me kõik võidame sellest.

Detsember 2020: roherevolutsiooni algus

Joel Kukemelk, fondijuht

Ma siiralt usun, et 2020. aasta märkis maailmas roherevolutsiooni algust. USAs, Hiinas ja Euroopa Liidus on võimul või võimule tulemas inimesed, kes on lubanud väga tugevat ja ambitsioonikat kliimapoliitikat, mida toetavad triljonites mõõdetavad investeeringud. Maailma ümberehitamine ei ole olnud kunagi odav, kuid kui raha ja tahe selleks on olemas olnud, siis on see ka ära tehtud. Korduvalt.

Detsembris lisandus LHV rohelisse II samba pensionifondi 709 uut pensionikogujat ning detsembri alguses tegevust alustanud LHV rohelisse III samba pensionifondi tegi oma esimese sissemakse lausa 7 600 inimest! Roheline tulevik tuleb iga päevaga lähemale.

Detsembri tulemus +10,8%

Detsembri tulemus oli vääriline võtmaks kokku kogu 2020. aastat roheinvesteerimise vallas – lihtsalt erakordselt tugev aasta, mille jooksul jõudis fondi osaku väärtus peaaegu kahekordistuda. Maailma aktsiaturge koondav börsiindeks tõusis USDis kuuga +4,2% ja EURis +1,9%, LHV Pensionifond Roheline kuu tootluseks kujunes detsembris +10,8%.

Detsembris lisasime fondiportfelli Norra vesinikutehnoloogia ettevõtte Nel ning suurendasime oma Eesti metsainvesteeringu positsiooni Birdeye Capitali metsafondis. Detsembri lõpu seisuga moodustasid LHV rohelise pensionifondi mahust erinevad jätkusuutlikkust arvestavad börsil kaubeldavad fondid ca 19%, valdkondlikud rohefondid ca 41%, rohelised üksikinvesteeringud ca 39% ning raha ca 1%.

Kohanemine uue reaalsusega

ELis on viimase kolme aastaga süsiniku emissiooni hind enam kui kolmekordistunud ja 2020. aasta esimene poolaasta märkis esimest korda ajaloos, mil elektrit toodeti taastuvatest energiaallikastest rohkem kui fossiilkütustest. USA lisas 2020. aasta 3. kvartalis neli korda rohkem uut energiasalvestamise patarei võimsust kui aasta tagasi samas kvartalis. Hiinal on kavas kõigil järgneval viiel aastal installeerida vähemalt kaks korda nii palju uut päikeseenergia võimsust kui aastal 2020. Roherevolutsioon on uus reaalsus, millega ettevõtetel on vaja kohaneda üle maailma – ühelt poolt liigume jätkusuutlikuma ja rohelisema tuleviku suunas, teiselt poolt on need tugevad uued äritrendid, mis määravad ära, millised ettevõtted selles keskkonnas õitsevad ja millised mitte.

Mida oodata aastalt 2021?

Roheliste aktsiate möödunud aasta tõusude suurusi vaadates saab see aasta olema kindlasti keerulisem, kuid usun, et nii tugeva regulatiivse taganttuulega keskkonnas on võimalik rohevaldkonnas ¬– mis on tegelikult päris lai valdkond – ka edaspidi investeeringutega raha teha. Meie fookus on maailma elektrifitseerimisel, taastuvenergial, ressursside efektiivsemal majandamisel ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtmisel.

Alanud 2021. aasta soovid ja tervitused edastan läbi loodusteadlase David Attenborough 1. jaanuari videosõnumi, mida saab vaadata siit. Minuga salvestatud Rohelise pensionifondi kvartaalset videoülevaadet saab vaadata siit.

November 2020: iga okas loeb

Joel Kukemelk, fondijuht

Siil on pika koonu, väikeste silmade ja kõrvade ning lühikese sabaga umbes 20-30 cm pikk Eestis levinud imetaja. Tal on teravad küünised ja umbes 16 000 nõelteravat okast. Okkad püsivad kaua ning vahetuvad ebaregulaarselt nagu kuuselgi. Siilitaolised loomad on maakeral tänaseks elanud juba ligi 90 miljonit aastat. Nii nagu siilgi, teab ka Eesti kaitsevägi, et absoluutselt iga okas loeb, sest iga järgnev okas muudab end vaenlase vastu kaitsmisel tugevamaks.

Ka rohelises pensionikogumises loeb iga koguja. Novembris lisandus ligi 1400 uut kogujat LHV rohelisse pensionifondi ning sellega tõusis Eesti ainsa rohelise pensionifondi koguklientide arv 3182 inimeseni. Päris siili 16 000 okast veel koos ei ole, aga liigume iga kuuga lähemale.

Novembri tulemus ülitugev +14,6%

November oli roheline kuu. Joe Bideni võit USA presidendivalimistel aitas rohelistel ettevõtetel kuu jooksul väga tugevalt ülespoole rühkida. Maailma aktsiaturge koondav börsiindeks tõusis USDis kuuga +12,8% ja EURis +9,8%. LHV Pensionifond Roheline kuu tootluseks kujunes novembris +14,6%.

Novembris tegime koos teiste LHV pensionifondidega börsivälise investeeringuna oma esimese võlakirjainvesteeringu, kus Nelja Energia endise meeskonna baasil komplekteeritud Sunly arendab Poolas ja Eestis päikese- ja tuuleparke ja pakub selle eest meile 8%list aastatootlust. Lisaks investeerisime elektrilisi paadimootoreid ja paate arendavasse ettevõttesse. Novembri lõpu seisuga moodustasid LHV rohelise pensionifondi mahust erinevad jätkusuutlikkust arvestavad börsil kaubeldavad fondid ca 24%, valdkondlikud rohefondid ca 35%, rohelised üksikinvesteeringud ca 40% ning raha ca 1%.

Uued rekordid roherahas ja uus LHV III samba rohefond

2020. aasta esimese 9 kuuga on ületatud juba kogu 2019. aasta rahavool kestlikesse ja rohelistesse fondidesse Euroopas. Kui 2018. aastal liikus Euroopa rohefondidesse €47 miljardit ja 2019. aastal €120 miljardit, siis 2020. aasta esimese 9 kuuga on see number juba €133 miljardit. Usutavasti tuleb Bideni novembrikuise võiduga USA presidendivalimistel ka selle aasta neljas kvartal rohelistele fondidele rahavooliselt väga tugev, sest globaalsed rohetrendid on maailma suurima majandusriigi presidendivalimiste näol saanud äsja värske heakskiidu templi.

Kui Eesti ainsa rohelise pensionifondiga alustasime selle aasta märtsis, siis nüüd on valmis saanud ka Eesti esimene III samba roheline pensionifond – LHV Pensionifond Roheline Pluss –, mis alustab täna, 3. detsembril. Investeerimispoliitika, -piirangud ja -põhimõtted on sisult sarnased nagu meie rohelisel II samba fondil. Kõik, kes soovivad oma tuleviku pensionikogumisse II samba kõrval täiendavalt lisaks panustada, saavad seda teha nüüd rohelise III samba fondi kaudu. III samba fondi on võimalik panustada 15% aastasest maksustatud brutotulust või kuni €6000 aastas (kumb iganes neist väiksem on) ning teha seda tulumaksuvabalt, st riik maksab järgmise aasta kevadel sissemakstud summalt 20% tulumaksu tagasi. Raha saab III sambast välja võtta iga hetk, kuid kui seda teha vähemalt peale 5 aastast kogumist ja pärast 55 eluaasta saabumist (kui III samba konto on avatud hiljemalt selle aasta lõpuks), on võimalik endale väljamakseid teha kas tulumaksusoodustustega või üldse tulumaksuvabalt. Kes täna pole veel III sambas kogumist alustanud, siis nüüd on aeg alustada. III sambaga seotud võimalike küsimuste kohta saad pikemalt lugeda siit.

Siil udus?

1975. aastal valmis 10minutiline Sojuzmultifilm „Siil udus“, mis tunnistati 28 aastat hiljem 2003. aastal kõigi aegade parimaks multifilmiks. Eks tulevikutrendide mõista püüdmisel on sarnasusi siili kombel laternaga udus ringi kobamisele, eriti kui rääkida uutest tärkavatest rohetehnoloogiatest. Jah, on oht ära eksida. Kuid need, kes läksid uduga välja ja juhtusid õiges suunas liikuma, on udu hajumise ajaks teistest juba palju maad ees.

Nii nagu andis meie eeposes siil Peipsi tagant laudu toonud Kalevipojale lahingus head nõu, et laudadega peab lööma serviti, mitte lapiti, sest siis on lauad tugevamad, proovime ka meie rohefondi välja valida tugevamad ettevõtted ja tugevamad toetavad trendid. Tõenäoliselt mõni laud puruneb ka serviti lüües, kuid see käib asjaga kaasas.

Rohelisi mõtteid ja valgeid jõule!