II sammas

LHV Pensionifond Roheline
Aktiivne juhtimine • Agressiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
5
1
7
Riskiklass
0,00%
0%
100%
Investeerib Eestisse
214
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini jäänud rohkem kui 15 aastat,
  • sulle läheb korda roheline mõtlemine,
  • soovid oma pensioniraha investeerida keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 31.05.2020)1 188 548,14 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis781 250 osakut
Depootasu määr0,0564% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,4067%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,85%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ja prognoositavatel kogutasudel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

2020 juuni – Roheliste pensionikogujate arv on kiiresti kasvamas

Joel Kukemelk, fondijuht

Kui mai lõpus kogus oma pensionit roheliselt 214 eestlast, siis juuni lõpuks on see number tõusnud juba 329ni. Hoiame pöidlaid, et kõik roheliselt mõtlevad eestlased leiavad tee Eesti esimese rohelise pensionifondini võimalikult kiiresti ja et see number kuust kuusse jätkab kiires tempos kasvamist.

Juuni tulemus +2,0%

LHV Pensionifond Roheline investeeringute väärtus kasvas juunis maailma börsiindeksist kiiremini ning osaku väärtus tõusis kuu ajaga +2,0%. Juunis me fondiga uusi investeeringuid ei teinud ning hoidsime riskitaset sisuliselt samal tasemel – fondi igakuiselt juurde laekuva raha arvelt langes investeerituse tase 96% pealt 94%le. Oleme nüüd aktiivselt ringi vaatamas ka meie koduturul ning usume, et veel selle aastanumbri sees saame tehtud ka esimesed kodumaised rohelised investeeringud.

Juuni lõpu seisuga moodustasid erinevad jätkusuutlikkust (ESG) arvestavad börsil kaubeldavad fondid LHV Pensionifond Roheline mahust 34%, temaatilised rohefondid 31%, üksikaktsiad 29% ning raha 6%.

Taani vähendab süsinikuemissioone

Enne jaanipäeva teatas Taani, et on jõudnud poliitilise kokkuleppeni vähendada süsiniku emissioone 1990. aasta tasemelt aastaks 2030 kogunisti 70% võrra. See on hiiglaslik eesmärk ja Euroopa Liidust tervikuna ambitsioonikam. See tähendab, et Taani peab vähendama oma emissioone 3,4 miljoni tonni võrra ja tegema suuri investeeringuid majanduse rohelisemaks ümberehitamiseks. Taani tuuleenergiafirmad Orsted ja Vestas Wind on LHV Pensionifond Roheline suurimad üksikinvesteeringud ning kindlasti ka ühed suured Taani ja kogu Euroopa rohepöörde võitjad.

2020 mai – Mais tegime 5 uut üksikinvesteeringut

Joel Kukemelk, fondijuht

Mai on kevadkülvi ja rohelise tärkamise aeg. Sel korral külvasime seemneid viie uue fondiinvesteeringu jaoks ning loodetavasti on tingimused idanemiseks sobivad.

Mai tulemus +5,4%

Möödunud kuul jätkus kevadtalvel puhkenud pandeemiast räsitud riskivarade taastumine ning LHV Pensionifondi Roheline osaku väärtus kasvas kuu ajaga +5,4%. Maikuu jooksul otsisime uusi investeerimisvõimalusi ning tõstsime fondi aktsiariski 77% pealt 96% peale.

Nüüdseks oleme lisaks erinevatele börsil kaubeldavatele fondidele teinud Rohelise fondiga juba 11 erinevat keskkonnaalast üksikinvesteeringut. Mais lisasime portfelli Portugali ettevõtte Corticeira, kes toodab looduslikku korgimaterjali; Soome ettevõtte Huhtamäki, kes toodab loodust säästvat pakendimaterjali; Rootsi ettevõtte Sweco, kes disainib jätkusuutlikke linnu, suurprojekte ja taristuobjekte; Taani ettevõtte Rockwooli, kes toodab suuresti taaskasutatavatest materjalidest soojustusmaterjali; ning Norra ettevõtte Tomra, kes toodab seadmeid pandipakendite tagastamiseks.

Mai lõpu seisuga moodustasid erinevad jätkusuutlikkust (ESG) arvestavad börsil kaubeldavad fondid LHV Pensionifondi Roheline mahust 35%, temaatilised rohefondid 31%, üksikaktsiad 30% ning raha 4%.

Euroopa Liidu rohelised 750€ miljardit

Mai lõpus teatas Euroopa Komisjon koroonapandeemia järgsest majanduste taaskäivitamise programmist, mille maht ulatub hiiglasliku 750€ miljardini ja tuleb lisaks Euroopa Liidu 2021-2027 1,1€ triljonilisele eelarvele.

See on juba tituleeritud ka kui maailma kõige rohelisem fiskaalstiimuli programm, sest kliimaneutraalsuse saavutamisele kaasaaitamine on sellele rahale ligisaamise üheks peamiseks eelduseks ja programmi tugisambaks. Puhas transport, energiasääst ja taastuvenergia on siinkohal võtmesõnadeks ning roheliselt mõtlevad ettevõtted on kõige paremini positsioneeritud selle muutusega kaasa minemiseks ja vedamiseks.

2020 aprill – Rohelisel pensionifondil täitus esimene miljon

Joel Kukemelk, fondijuht

Vähem kui kahe tegutsemiskuuga on Eesti ainsa rohelise pensionifondi üles leidnud nüüdseks juba rohkem kui 160 inimest ja rohelise fondi maht on tõusnud üle miljoni euro. Meil on selle üle väga hea meel, et uus pensionitoode on turul nii kiiresti hästi vastu võetud.

Aprilli tootlus +8,4%

Kui me fondiga 17. märtsil alustasime, siis investeerisime sisuliselt kogu fondis oleva vaba raha loetud päevadega. Ajastuse mõttes oli see väga hea, sest märtsi teises pooles algas viiruspandeemiast räsitud finantsturgudel taastumine, mis kestis sisuliselt kogu aprilli.

Vastavalt fondi investeerimispoliitikale on meil õigus hoida aktsiariski 75% ja 100% vahel sõltuvalt turul peituvatest võimalustest. Kui märtsis purjetasime aktsiaturgudel maksimumi lähedase riskiga, siis aprillis vähendasime aktsiariski ning kuu lõpetasime 77%lise aktsiariskiga. Aprilli lõpu seisuga moodustasid erinevad jätkusuutlikkust (ESG) arvestavad börsilkaubeldavad fondid LHV Pensionifond Roheline mahust u 25%, temaatilised rohefondid u 35%, üksikaktsiad u 17% ning raha u 23%.

Esimese kvartali majandusnumbrid avaldatud

Meie üksikinvesteeringud on aprilli lõpus ja mai alguses teatanud oma 1. kvartali tulemused, kuhu COVID-19 mõju veel täies mahus sisse ei jooksnud. Ettevõtted tunnistasid, et märtsi, aprilli ja mai majanduste sulgemise mõju on suuremalt tunda just teise kvartali finantstulemustes, kuid esimese kvartali finantsnumbrid ja kommentaarid olid näiteks UPMi, Orstedi ja Vestas Windi puhul pigem julgustavad. Maikuus keskendume fondiga tehtavate üksikinvesteeringute nimekirja pikendamisele.