II sammas

LHV Pensionifond XL
Aktiivne juhtimine • Agressiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
3
1
7
Riskiklass
30,55%
0%
100%
Investeerib Eestisse
34376
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
  • oled valmis riskima keskmisest rohkem,
  • sa soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia
Fond eelistab vara investeerimisel välismaiseid turge, likviidsemaid ja reguleeritud turul kaubeldavaid instrumente. Fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fondil on lubatud kuni 10% ulatuses fondi vara väärtusest võtta laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on avalikud aktsiainvesteeringud.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga

Suurimad investeeringud
Luminor 1.5% 18/10/213,49%
EfTEN Kinnisvarafond3,28%
TRIGON - New Europe Fund D3,22%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/272,77%
France Government 2.25% 25/10/222,42%
East Capital Baltic Property Fund III2,40%
East Capital Baltic Property Fund II2,17%
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/212,11%
BNP Paribas 0.75% 11/11/221,99%
JP Morgan 1.375% 16/09/211,92%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Luminor 1.5% 18/10/213,49%
EfTEN Kinnisvarafond3,28%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/272,77%

Varaklassid

Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 29.02.2020)195 163 670,05 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis500 000 osakut
Depootasu määr0,0564% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,60%

Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kumulatiivse kasvu alates 31.08.2019.

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,98%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

2020 veebruar – Täiendasime erakapitaliinvesteeringute portfelli

Kristo Oidermaa, fondijuht

Veebruaris toimus üleilmsetel aktsiaturgudel tugev langus, mille põhjustas hirm koroonaviiruse leviku ja sellega kaasneva majanduskasvu aeglustumise pärast. Euroala 50 suurimat börsiettevõtet koondava indeksi väärtus kahanes kuu jooksul 8,5% ning suurimate langejate seas olid Prantsusmaa ja Saksamaa. Jaapani börsiindeksi väärtus vähenes eurodes mõõdetuna 8% võrra.

Arenevate turgude üleilmne indeks langes veebruaris 5,3% võrra ja Ladina-Ameerika riigid said pihta märkimisväärselt tugevamalt kui Aasia riigid. Seejuures taastus Hiina börsiindeks jaanuarikuisest langusest ja jäi veebruaris kergelt plusspoolele. Ka Balti riikide aktsiaturud läksid sel korral üldise langusega kaasa: Vilniuse börsiindeksi tootluseks kujunes –6,3% ja Tallinna börs langes kuuga 5,3%. Riia börs kukkus märksa vähem: 2,7%.

Pensionifondi XL portfelli lisasime uue investeeringuna Pictet Monte Rosa erakapitali fondifondi. See on väga pika ajalooga privaatpank ja varahaldusettevõte, mis on asutatud 1805. aastal Šveitsis. Pictet haldab varasid umbes 519 miljardi euro ulatuses, sealhulgas 12 miljardi euro ulatuses erakapitaliinvesteeringuid. Fondifondi investeerimisfookus on üleilmne, kuid peamiselt paigutatakse raha eri tüüpi erakapitalifondidesse Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Aasias.

Võlakirjaturud käitusid sellises hirmukeskkonnas ootuspäraselt: Euroopa valitsuste laenuturud pakkusid ligikaudu 0,5% võitu, samas kui nõrgemate ettevõtete turul ulatus kaotus rohkem kui 2%-ni. Kaalukas osa kogu fondi varast on kõrge reitinguga, lühiajalistes ja likviidsetes võlakirjades. Esiteks kaitseb see praeguse olukorra eest ja teiseks võimaldab teha uusi investeeringuid, kui tõuseb esile atraktiivseid võimalusi.

2020 jaanuar – Üürimajade esimene tegutsemisaasta oli edukas

Kristo Oidermaa, fondijuht

2020. aasta algas maailma aktsiaturgudel küllalt negatiivse tooniga ja nii arenenud kui ka arenevate riikide börsid jäid jaanuaris valdavalt miinusesse. Euroala suurimaid ettevõtteid koondava Euro Stoxx 50 indeksi tootluseks kujunes –2,7% ning seejuures langesid peaaegu kõigi suurriikide aktsiaturud. Ainult Soome börs suutis üllatada 2,2% tõusuga. Baltimaade aktsiaturud aga negatiivse meeleoluga kaasa ei läinud ja Tallinna börsiindeks tõusis koguni 4,6% võrra. Vilniuse börsi tootluseks kujunes 3,1% ja Riia börs tõus tagasihoidlikult 0,5%.

Jaanuaris selgusid LHV pensionifondide Põhja-Tallinnas asuvate üürimajade esimese tegutsemisaasta tulemused, millega võib igati rahule jääda. Esimesed elanikud kolisid Manufaktuuri tänaval asuvatesse korteritesse maikuus ja 2019. aasta lõpuks olid üürniku leidnud kõik 127 korterit. Aasta lõpus tehtud kinnisvara hindamine kergitas hoonete väärtust veelgi märkimisväärselt. Koos kaheksa kuu jooksul teenitud üürituluga tõid kortermajad pensionifondi osakuomanikele korraliku tootluse. Tallinna Uus-Mustamäe kvartalisse kavandatud järgmistele 164 korteriga üürimajadele taotleme praegu ehitusluba ja need valmivad ootuste järgi 2021. aasta lõpus.

Šiaulių bankas andis teada, et on sõlminud lepingu Danske panga Leedu filiaalilt laenuportfelli ostmiseks. Peamiselt eluasemelaenudest koosnev 125 mln euro väärtusega portfell on seotud privaatpanganduse klientidega. Šiaulių emiteeris oma kasvu rahastamiseks detsembri lõpus LHV pensionifondidele 20 mln euro eest allutatud võlakirju intressiga 6,15% aastas.

2019 detsember – Tegime uue investeeringu Trigoni aktsiafondi

Kristo Oidermaa, fondijuht

Üleilmsetel aktsiaturgudel jätkus detsembris tuttav trend, mis jättis nii arenenud kui ka arenevate riikide börsiindeksid valdavalt plusspoolele. Euroala 50 suurimat börsiettevõtet koondav indeks Euro Stoxx 50 tõusis detsembris 1,2% ja seejuures oli parima tootlusega Helsingi börs, mis kerkis 4,1% võrra. Jaapani aktsiaturu indeks tõusis kuu jooksul kohalikus valuutas mõõdetuna 1,6%, kuid eurodes ainult 0,3% võrra.

Detsember kujunes eriti tugevaks arenevate riikide börsidel, mida koondav MSCI Emerging Marketsi indeks kerkis koguni 7,2% võrra. Baltimaade börside tulemused olid seevastu tagasihoidlikumad: Tallinna ja Vilniuse aktsiaturu indeks tõusid kuuga vastavalt 1,2% ja 0,4%, kuid Riia börs langes 0,8% võrra.

Pensionifond XL tegi detsembris uue investeeringu aktsiafondi Trigon Uus Euroopa. See fond investeerib Euroopa Liidu uute liikmesriikide ja kandidaatriikide börsidel noteeritud aktsiatesse. Fondi portfell koosneb keskmiselt 30–40 aktsiast rõhuasetusega Poola, Tšehhi, Ungari, Rumeenia ja Sloveenia börsidel. Sektoritest on enim investeeritud panganduse, tarbekaupade ja energeetika valdkonnas tegutsevate ettevõtete aktsiatesse.

Detsembri lõpul jõudsime Leedu suuruselt neljanda panga Šiauliųga kokkuleppele, mille alusel tegid LHV pensionifondid ettevõtte pikaajalistesse võlakirjadesse investeeringu. Võlakirjade intress on 6,15% aastas, lõpptähtaeg on kümne aasta pärast ja pangal on õigus maksta need enne tähtaega tagasi 2024. aasta detsembris.

Šiaulių on nüüdseks kasvanud selliselt, et teenindab 7–8% Leedu pangandusturust. Panga suurim osanik on endiselt rohkem kui veerandit aktsiapakist omav Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD). Pikaajalised võlakirjad aitavad täita pangal kehtivaid kapitalinõudeid ja seega võimaldavad kasvatada laenuportfelli.

Sarnaseid investeeringuid oleme viimase paari aasta jooksul teinud juba Coop Panga ja Citadele banka võlakirjadesse. Sellega oleme loonud fondidesse uue varaklassi, mis toodab üle 6% intressi aastas.

Börsidel purjetati tundmatusse
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Kui 2019. aasta oli aktsiaturgudel ettevõtete kasumite stagnatsioonist hoolimata üle ootuste positiivne, siis tänavu võib kasumite kasv valmistada taas pettumuse. Rahvusvaheline kaubandus oli paigalseisus juba enne koroonaviiruse levikut ja ka üleilmsele majandusele prognoositi kasvu mõningast pidurdumist.