II sammas

LHV Pensionifond Indeks
Passiivne juhtimine • Agressiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
6
1
7
Riskiklass
0,00%
0%
100%
Investeerib Eestisse
6170
Investorite arv

Sobib kui

  • tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,
  • soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,
  • omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia
Investeerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga

Suurimad investeeringud
Lyxor Core MSCI World DR UCITS27,33%
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF26,79%
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS13,40%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF10,58%
iShares Core MSCI World UCITS8,15%
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF7,40%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETFF2,51%
iShares MSCI Frontier 100 ETF2,07%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF1,04%

Eesti suunalised investeeringud puuduvad

Varaklassid

Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 29.02.2020)26 004 197,94 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis550 000 osakut
Depootasu määr0,0564% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,39%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,63%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

2020 märts – 2020. aasta esimene kvartal oli peegelpilt 2019. aastast

Joel Kukemelk, fondijuht

LHV tõi passiivsed pensioni indeksfondid Eesti turule 2016. aasta sügisel – ligi kolm ja pool aastat tagasi. Tänaseks on LHV Pensionifond Indeksi enda II samba pensionifondiks valinud üle kuue tuhande inimese. Alates sellest aastast hakkame oma indeksfondi klientidele saatma kord kvartalis lühikest ülevaadet turul toimunud liikumistest.

Kord aastas sügisel koostatava mudelportfelli järgi on LHV Pensionifond Indeksi varadest arenenud aktsiaturgudele investeeritud 46,4%, arenevatele aktsiaturgudele 24,5%, piiriturgudele 2,1% ja kinnisvarasse 27,0%. Kui 2019. aasta algas väga tugeva ralliga ning kogu aasta kujunes viimaste aastakümnete üheks parimaks börsiaastaks, siis 2020. aastal on koroonakriisi tõttu maailm justkui seisma jäänud ja selle tõttu on tänavu börsiaasta algus olnud möödunud aasta peegelpilt. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2020. aasta esimeses kvartalis –19,2%, MSCI arenevate turgude indeksil –21,8%, MSCI piiriturgude indeksil –24,9% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil –26,7%. LHV Pensionifond Indeksi esimese kvartali tulemuseks oli nende liikumiste koosmõjul –21,8%.

LHV indeksfondis on suurem arenevate turgude osakaal

Tuletame meelde, et kuigi Eesti pensioniturul olevate II samba indeksfondide poolt võetavad tasud on kõigil võrdväärselt madalad, siis nende sisud ja selle tulemusena ka liikumised on erinevad. Näiteks LHV indeksfondis puudub võlakirjakomponent ning võrreldes konkureerivate pensioni indeksfondidega on meie fondis palju suurem arenevate ja piiriturgude aktsiariski osakaal, kuna oleme koostanud fondi maailma SKP jaotuse ja mitte börside turukapitalisatsioonide suuruste järgi. See annab LHV indeksfondile kordades suurema osaluse loodetavasti pikaajaliselt kiiremini kasvavatel arenevatel turgudel.