II sammas

LHV Pensionifond Indeks
Passiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
6
1
7
Riskiklass
0,00%
0%
100%
Investeerib Eestisse
6046
Investorite arv

Sobib kui

  • tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,
  • soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,
  • omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.11.2020 seisuga

Suurimad investeeringud
Lyxor Core MSCI World DR UCITS27,37%
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF26,77%
Amundi Prime Global UCITS ETF17,25%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF13,71%
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS10,54%
iShares MSCI Frontier 100 ETF1,99%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD1,04%

Eesti suunalised investeeringud puuduvad

Varaklassid

Andmed on toodud 30.11.2020 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 30.11.2020)37 599 945,20 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis200 000 osakut
Depootasu määr0,0552% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,39%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,63%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

Aasta 2020 maailma indeksitele: palju kisa, vähe villa

Joel Kukemelk, fondijuht

4. kvartalis jätkus börside taastumine kevadisest koroonašokist. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2020. aasta 4. kvartalis +9,2%, MSCI arenevate turgude indeksil +14,7%, MSCI piiriturgude indeksil +12,6% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +12,1%. LHV Pensionifond Indeksi 4. kvartali tulemuseks oli nende liikumiste koosmõjul +9,4%.

Kogu 2020. aasta saab kokku võtta ütlusega: palju kisa, vähe villa. Aasta sees nägime indeksitel mitmekümneprotsendilisi liikumisi, kuid kogu aasta kokkuvõttes olid liikumised üpris tagasihoidlikud. LHV II samba indeksfondi, kus lõppenud aastal moodustas aktsiarisk kuni kolmveerand fondimahust, kogu 2020. aasta tootluseks jäi -0,8% ja ainult aktsiatest koosneva LHV III samba indeksfondi tootluseks jäi +5,1%.

Novembris olid presidendivalimised

Novembris toimusid Ameerika Ühendriikide presidendivalimised, kus Joe Biden edestas ametisolevat Donald Trumpi. Kuigi Bideni ja demokraatide ülekaalukas võit on paljudele ettevõtetele kaasa toomas kõrgema maksukoormuse ohu ja suurte tehnoloogiagigantide jaoks tõenäoliselt ka karmima regulatiivse keskkonna, ollakse börsidel vaatamas ka mündi teist külge. Nimelt on Biden lubanud väga massiivseid fiskaalkulutusi koroonapandeemia mõjude leevendamiseks, Ameerika infrastruktuuri parendamiseks ning kliimaambitsioonide täitmiseks. Suured riiklikud kulutused tähendavad väga paljude ettevõtete jaoks suuremat nõudlust ja aitavad oluliselt kaasa majanduse elavnemisele vaktsineerimise järgsel piirangute lõdvenemise perioodil.

LHV indeksfondides olevad investeeringud kauplevad keskmiselt nüüd 18,7x ettevaataval kasumil, 2,5x raamatupidamisväärtusel ja pakuvad 1,8% dividenditootlust.

LHV Pensionifond Indeks on nüüd 100% aktsiafond

2020. aasta septembris andis Finantsinspektsioon loa muuta LHV Pensionifond Indeks alates 2021. aasta algusest ainult aktsiatesse investeerivaks fondiks ja nüüd on nii II kui III samba indeksfondid ühtemoodi 100% aktsiatesse investeerivad fondid. Arenenud aktsiaturgude osakaal fondimahust on 64,0%, arenevatel aktsiaturgudel 33,5% ja piiriturgudel 2,5%.

Vaata ka LHV indeksfondide aastat kokkuvõtvat videoülevaadet.

2020. aasta 3. kvartal algas tugevalt, lõppes nõrgalt

Joel Kukemelk, fondijuht

3. kvartali esimene pool oli sarnane sellele, mida nägime 2. kvartalis: kevadise koroonašoki läbitegemise järel liikusid aktsiaturud ülessuunas. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2020. aasta 3. kvartalis +3,4%, MSCI arenevate turgude indeksil +4,9%, MSCI piiriturgude indeksil +4,0% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +1,7%. LHV Pensionifond Indeksi 3. kvartali tulemuseks oli nende liikumiste koosmõjul +3,0%.

Kuigi kvartali möödumisega on koroonaviirusesse nakatunute arv tõusnud 10 miljoni pealt ligi 35 miljonini ning viiruse tõttu surnud inimeste arv 0,5 mln pealt 1,0 mln peale, siis maailm on õppinud viirusega paremini toime tulema. Aga keeruline on see siiski ja jätab riikide rahakottidesse ja keskpankade bilanssidesse väga sügava jälje, mille tegelik mõju avaldub kaugemas tulevikus.

Hea kvartal arenevatele turgudele

3. kvartalis nägime suuremat ostuhuvi ennekõike üksikutes sektorites, nagu näiteks roheenergia ja tehnoloogia. Kuid laiemalt vaadates jäi silma arenevate turgude suurem tõus võrreldes arenenud turgudega. Kuna viimased kaks kvartalit olid need arenenud turgudele alla jäänud, siis teatud roteerumist arenevate turgude poole võis oodata. Kuna LHV indeksfondid on üles ehitatud maailma SKP põhiselt, siis võrreldes teiste indeksfondidega on meil 2-3x suurem arenevate turgude osakaal ning seetõttu on sealsed liikumised olulised.

Varaklassina jätkas 3. kvartalis tagasihoidlikku esitlust börsil noteeritud kinnisvara. Olukord, kus inimesed on rohkem kodudes ja vähem kontorites, kaubanduskeskustes ning hotellides, on survestamas teatud kinnisvarasegmentide hindade taastumist.

LHV Pensionifond Indeks muutub 100% aktsiafondiks

Septembris saime Finantsinspektsioonilt loa muuta LHV Pensionifond Indeks alates uue aasta algusest ainult aktsiatesse investeerivaks fondiks. Kui me 2016. aasta novembris tulime pensioniturule Eesti esimese indeksfondiga, siis tollal ei võinud seaduse järgi aktsiariski osakaal ületada 75%. Tänaseks on see piirang kadunud ning nüüd saame kogu fondi vara 100% ulatuses investeerida aktsiafondidesse. Teistest turul pakutavatest pensioni indeksfondidest eristab LHV indeksfondi oluliselt suurem arenevate turgude osakaal, mis peaks pikemas plaanis muutma meie indeksfondi teistega võrreldes äkilisemaks. Samuti vähendab antud muudatus veidi fondi kogukulu.

Loe veel:
LHV Pensionifond Indeks muutub 100% aktsiafondiks
Kui pensionist enam ei piisa…

2020. aasta 2. kvartal oli viimaste aastate parim

Joel Kukemelk, fondijuht

Kui aasta alguses turge šokeerinud koroonakriis tõi 1. kvartalis kaasa riskivarade kiire ja järsu languse, siis 2. kvartalis toimus riskivarade suuremahuline tõus. Näiteks USA börsidel oli tegu kogunisti viimase kahe aastakümne parima kvartaalse tulemusega. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2020. aasta 2. kvartalis +16,6%, MSCI arenevate turgude indeksil +15,4%, MSCI piiriturgude indeksil +12,1% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +6,4%. LHV Pensionifond Indeksi 2. kvartali tulemuseks oli nende liikumiste koosmõjul +12,5%.

Maailmas tervikuna on tänaseks uudsesse koroonaviirusesse nakatumine kinnitatud vähemalt 10 miljonil inimesel ja sellesse on surnud üle 0,5 miljoni inimese. Uute päevaste haigusjuhtumite arv läheneb juba kahesajale tuhandele ning USAs on piirangute liiga kiire leevendamise tõttu päevane uute haigestunute arv languse asemel hoopis tõusnud. Positiivne on siiski see, et keskpangad ja suurriikide valitsused on teatanud pretsedenditutest majanduste finantseerimise ja elavdamise meetmetest ning Aasia suurriikides ja Euroopas on haiguse levimine vähemasti praeguseks kontrolli alla saadud.

Arenenud turud juhtisid börside taastumist

Kui 1. kvartalis nähtud suure languse ajal tegid väikseima languse arenenud turud, siis 2. kvartali tõusu ajal olid taaskord arenenud turud suurimad tõusjad. See näitab, et kuigi turgudel riskiisu taastus, ei juletud kõrgema riskiprofiiliga arenevatele turgudele siiski sama uljalt naasta. Üheks põhjuseks, miks arenevad ja piiriturud 2. kvartalis maailma suurriikide börsidest nõrgemad olid, oli kindlasti ka nende avatus toormaterjalidele, kus nõudlus kukkus inimeste kodukarantiinis istumiste tõttu kivina ning anomaaliana nägime aprillis kahe päeva jooksul ära ka nafta negatiivsed hinnad. Teine põhjus on olnud suurriikide poolt väljakuulutatud väga ulatuslikud majanduste elavdamise paketid ja koroonakriisi negatiivsete mõjude hüvitamiste meetmed, mis on meelitanud investoreid rohkem arenenud turgudele.

Varaklass, mis kõige vaevalisemalt 1. kvartali hinnalanguse järel 2. kvartalis taastus, oli kinnisvara. Olukord, kus üha rohkem inimesi olude sunnil harjus oma igapäevatööd ja oste tegema kodust läbi interneti, on muutnud kinnisvarainvestoreid tuleviku suhtes ettevaatlikumaks.