Liigu edasi põhisisu juurde

LHV ei toeta Internet Exploreri kasutamist, et kaitsta sind viiruste, pettuste ja teiste ohtude eest. Võid meie veebilehte Internet Exploreriga edasi kasutada, kuid palun arvesta, et kõik ei pruugi ootuspäraselt töötada. Palun kasuta internetipanka sisenemiseks ühte neist tasuta veebilehitsejatest: Chrome, Firefox või Edge.

LHV Pensionifond Indeks

10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
6
1
7
Riskiklass
0,00%
0%
100%
Investeerib Eestisse
21279
Investorite arv

Sobib kui

  • tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,
  • soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,
  • omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Madalate haldustasudega indeksifond

  • Usume, et järgmine kasv tuleb just arenevatelt turgudelt ning seepärast oleme suunanud 38% fondi investeeringutest Hiinasse, Taiwani, Indiasse, Lõuna-Koreasse, Brasiiliasse ja teistesse arenevate turgude riikidesse
  • Fondi riskid on targalt hajutatud: investeeringud on jaotatud rohkemate riikide vahel ja need ei sõltu nii suuresti USA börsi käekäigust.
  • LHV indeksifondi tasu on Eesti pensionifondide seas soodsuselt teine. Jooksvate tasude määr on aastas 0,32%. Isegi Tuleva on kallim.
...

Joel Kukemelk

LHV fondijuht

„Ka indeksifondil võib olla hajutatud strateegia: investeeringud on jaotatud riikide majanduse suuruse ehk SKP, mitte börsi suuruse ehk turukapitalisatsiooni järgi, mis tooks kaasa USA börsi suure osakaalu.“

Turu ülevaade

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.08.2023 seisuga

Suurimad investeeringud
Amundi Prime Global UCITS ETF29,39%
Lyxor Core MSCI World DR UCITS28,37%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS21,67%
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS9,38%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF5,52%
SPDR MSCI World UCITS ETF4,51%

Eesti suunalised investeeringud puuduvad

Varaklassid

Andmed on toodud 31.08.2023 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 31.08.2023)99 464 065,88 €
FondivalitsejaLHV Varahaldus
Omaosalus fondis450 000 osakut
Depootasu määr0.0456% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,2000%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,32%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

September 2023: Indeksifondid seisid 3. kvartalis paigal

Joel Kukemelk, fondijuht

Aasta kahele esimesele tugevale kvartalile järgnes aktsiaturgudel paigalseisu kvartal. Tehisintellekti arengu eufooria on vaikselt taltunud ning järjest suuremat tähelepanu püüavad uutesse kõrgustesse kerkinud intressimäärad, mis viimase aastakümne jooksul kasvanud võlakoormate tõttu tekitavad üha suuremaid väljakutseid nii riikidele, ettevõtetele kui tarbijatele. Lisaks on mured Hiina majanduse aeglase kasvutempo pärast indeksite aasta esimese poole rallile praegu pidurit tõmmanud. LHV II ja III samba indeksifondide tulemuseks oli 3. kvartalis vastavalt -0,1% ja +0,1%.

LHV indeksifondide portfellid kauplevad 14,5 korda kaalutud 12-kuu ettevaatavat kasumit, 2,3 korda jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,4% dividendimäära. Börside hinnatasemed on täna võrreldavad viimase 10 aasta keskmiste kordajatega.

Mudelportfelli uuendamine suurendas arenevate turgude osakaalu

Kord aastas uuendame indeksifondide mudelportfelli, et meie fondide vara oleks jaotatud arenenud ja arenevate turgude vahel jälgides riikide majanduste ehk SKPde ligikaudseid suurusi ja et raha ei oleks investeeritud pelgalt börside suuruste järgi. See lähenemine tähendab, et LHV indeksifondid investeerivad võrreldes teiste Eesti pensioniturul olevate indeksifondidega oma pensionivarast kuni kolm korda rohkem arenevatele turgudele. Septembris avaldatud uue mudelportfelli järgi kasvas LHV Pensionifond Indeksis arenevate turgude osakaal 37,8% pealt 38,3% peale ning arenenud turgude osakaal langes 62,2% pealt 61,7% peale.

Arenenud aktsiaturgude indeksid kauplevad täna 16,2 korda ja arenevad turud 11,6 korda 12-kuu ettevaatavat kasumit. Hinna ja raamatupidamisväärtuse suhtarvud on vastavalt 2,8 ja 1,5 korda. Ettevaatava P/E järgi on arenevad turud jätkuvalt ca 30% ja P/B järgi ligi 45% odavamad kui arenenud turud.

Suurima osakaaluga on tehnoloogiasektori investeeringud

3. kvartali lõpu seisuga on LHV Pensionifondil Indeks läbi börsil kaubeldavate fondide tehtud investeeringute kokku osalus 5151 erinevas ettevõttes üle maailma. 10 suurima osakaaluga ettevõtet on kõik tehnoloogiasektorist: Apple 3,0%, Microsoft 2,6%, Taiwan Semiconductor 2,3%, Alphabet 1,7%, Tencent Holdings 1,5%, Samsung Electronics 1,4%, Amazon 1,3%, NVIDIA 1,2%, Alibaba 1,0% ja Tesla 0,8%.

Juuni 2023: Indeksifondide 2. kvartali tulemust vedas tehnoloogiasektor

Joel Kukemelk, fondijuht

2023. aasta tugevale esimesele kvartalile järgnes sama tugev teine kvartal. Tõusuveduriks on tehnoloogiasektor eesotsas ettevõtetega, kes vähemal või suuremal määral AI ehk tehisintellektiga seotud. Börsiindeksite jätkuv ralli on arenenud riikide (eelkõige USA) turgudel viinud hinnatasemed kümne aasta ajaloolistest keskmistest juba veidi kõrgemate kordajate juurde. LHV II ja III samba indeksifondide tulemuseks oli 2. kvartalis +4,2%.

LHV indeksifondide portfellid kauplevad 15,3 korda kaalutud 12-kuu ettevaatavat kasumit, 2,4 korda jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,4% dividendimäära.

USA vs. Hiina – kumb toob siit edasi suurema tootluse?

Arenenud aktsiaturgude indeksid kauplevad täna 17,2 korda ja arenevad turud 12,1 korda 12-kuu ettevaatavat kasumit. Hinna ja raamatupidamisväärtuse suhtarvud on vastavalt 2,9 ja 1,5 korda. Viimase kvartaliga on hinnalõhe arenenud ja arenevate turgude vahel edasi kasvanud. Ettevaatava P/E järgi on arenevad turud nüüd ca 30% ja P/B järgi ligi 50% odavamad kui arenenud turud.

Kui arenenud turgude indeksist moodustab ligi 2/3 USA, siis arenevate turgude segmendis on suurim osakaal Hiinal ja Taiwanil, mis kahe peale kokku moodustavad indeksist ca 1/2. LHV indeksifondid on Eesti pensioniturul suurima avatusega oluliselt odavamatele arenevatele turgudele: ligi 38% fondist on investeeritud arenevatele turgudele ja 62% arenenud turgudele, andes hea globaalselt hajutatud investeeringute jaotuse. Osa konkureerivaid pensioni indeksifonde paigutavad kogu vara üksnes kallimalt hinnastatud arenenud turgudele. Indeksifondide edasist käekäiku prognoosides taandubki küsimus sellele, et kust tuleb järgnevatel aastatel parem tulemus – kas kallimalt hinnastatud arenenud turgudelt, st eelkõige USAst, või odavamalt hinnastatud arenevatelt turgudelt, st eelkõige Hiinast?

Suurima osakaaluga on tehnoloogiasektori investeeringud

LHV indeksifondi investorina omad tükikest enam kui 5000 erinevast ettevõttest üle maailma. Möödunud kvartalil jätkus indeksites tehnoloogiaettevõtete kontsentratsiooni kasv. 10 suurima osakaaluga ettevõtet on LHV indeksfondis nüüd Apple 3,3%, Microsoft 2,8%, Taiwan Semiconductor 2,4%, Alphabet 1,5%, Tencent Holdings 1,4%, Samsung Electronics 1,4%, Amazon 1,3%, NVIDIA 1,1%, Alibaba 0,9% ja Tesla 0,8%.

Märts 2023: Aktsiaindeksid on ajalooliste keskmiste juures

Joel Kukemelk, fondijuht

2023. aasta esimest kvartalit on börsid alustanud tõusuga, samal ajal on analüütikud veidi vähendanud ettevõtete selle aasta kasumiprognoosi. Selle tulemusena on aktsiaindeksid suhtena oodatavalt teenitavasse kasumisse jõudnud oma kümne aasta ajalooliste keskmiste juurde. LHV II ja III samba indeksifondide tulemuseks oli 1. kvartalis +4,3%.

LHV indeksifondide portfellid kauplevad 14,7 korda kaalutud 12-kuu ettevaatavat kasumit, 2,4 korda jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,6% dividendimäära. Ettevaatava kasumi suhtarv (P/E) on LHV indeksifondide portfellil 10 aasta ajaloolise keskmisega võrreldes nüüd 1% kallim ning jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarv (P/B) ca 15% kallim.

Arenevad turud on oluliselt odavamad

Arenenud aktsiaturgude indeksid kauplevad nüüd 16,4 korda ja arenevad turud 11,9 korda 12-kuu ettevaatavat kasumit. Kui vaadata hinna ja raamatupidamisväärtuse suhtarvu, siis on näitajad vastavalt 2,9 ja 1,6 korda. Ehk esimese mõõdiku järgi on arenevad turud ca 25% ja teise mõõdiku järgi ligi 45% odavamad kui arenenud turud. Ajalooliselt ongi arenevad turud arenenud turgudest üldiselt odavamad olnud, aga alati pole see vahe nii suur. Arenevad turud nagu näiteks Hiina, Taiwan, India, Lõuna-Korea, Brasiilia jt moodustavad LHV indeksifondidest ligi 38%, mis on ca 2-3 korda rohkem kui teistel Eesti pensionituru indeksifondidel.

Kui LHV indeksifondide poolt hoitavate börsil kaubeldavate fondide sisu üksikinstrumendi tasemele viia, vaatab meile sealt vastu enam kui 5000 erinevat ettevõtet. Kvartaliga on enim kasvanud tehnoloogiaettevõtete kontsentratsioon, 10 suurima osakaaluga ettevõtet on fondis nüüd: Apple 3,1%, Microsoft 2,4%, Taiwan Semiconductor 2,4%, Tencent Holdings 1,7%, Alphabet 1,4%, Samsung Electronics 1,3%, Amazon 1,1%, Alibaba 0,9%, NVIDIA 0,8% ja Tesla 0,6%.

Kas teadsid, et sarnaselt investeerib ka LHV III samba fond Indeks Pluss?

Vaata lisaks

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon