LHV Pensionifond Indeks
Passiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
6
1
7
Riskiklass
0,00%
0%
100%
Investeerib Eestisse
6492
Investorite arv

Sobib kui

  • tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,
  • soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,
  • omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fond investeerib kogu vara aktsiaindekseid järgivatesse investeerimisfondidesse ja fondijuht ei muuda aktiivselt fondi riskitaset. Aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu hoitakse 100% lähedal fondi mahust. Iga kord, kui raha osakaal ületab 2% fondi mahust, investeeritakse vaba raha vähemalt 2% ületavas osas 5 pangapäeva jooksul.

Investeeringud aktsiatesse investeerivatesse investeerimisfondidesse jagunevad kolme turuliigi vahel – arenenud turud (developed markets), arenevad turud (emerging markets) ja piiriturud (frontier markets) – vastavalt nende ligilähedasele osakaalule maailma sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 28.02.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
Amundi Prime Global UCITS ETF28,16%
Lyxor Core MSCI World DR UCITS26,93%
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS18,52%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF14,13%
SPDR MSCI World UCITS ETF8,36%
MSCI Frontier and Select EM ETF2,48%
iShares MSCI EM UCITS ETF1,07%

Eesti suunalised investeeringud puuduvad

Varaklassid

Andmed on toodud 28.02.2021 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 28.02.2021)40 369 365,06 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis200 000 osakut
Depootasu määr0,054% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,2%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,39%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

Langetasime valitsemistasu poole võrra

Joel Kukemelk, fondijuht

2021. aasta algas LHV indeksfondi investorite jaoks hästi kolmel põhjusel. Esiteks – turud liikusid tugevalt ülespoole ning II samba LHV Pensionifond Indeksi osakute väärtus kasvas 1. kvartalis +9,3% ja III samba LHV Pensionifond Indeks Plussi väärtus kasvas +9,1%. Teiseks – teatasime veebruaris valitsemistasu langetusest 0,39% pealt 0,20% peale, mis teeb LHV II ja III samba indeksfondist Eesti odavaima valitsemistasuga pensionifondid jooksvate tasude määraga vastavalt 0,39% ja 0,42%. Kolmandaks – LHV II ja III samba indeksfondid on alates selle aasta algusest ühtemoodi 100% aktsiafondid, investeerides maailma SKP jaotusest lähtudes ligi 3x rohkem arenevatele turgudele kui teised Eesti pensioni indeksfondid.

Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2021. aasta 1. kvartalis +9,2%, MSCI arenevate turgude indeksil +6,5%, MSCI piiriturgude indeksil –2,2% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil –0,4%.

Rahatrükk ja valitsuste võlgu elamine vastusena pandeemiale

Koroonapandeemia on tänaseks nakatanud üle maailma teadaolevalt ligi 130 mln inimest, kellest ligi 3 miljonit on haiguse tagajärjel surnud. Pandeemiaga võitluses on pidanud valitsused pika perioodi jooksul korduvalt majandusi sulgema ja inimestele ning ettevõtetele abimeetmeid pakkuma. See on olnud kulukas ja finantsiliselt laastav tegevus.

Tulemuseks on olnud globaalne rahatrükk ja valitsuste krooniline võlgu elamine. USA eelarve defitsiit oli 2020. fiskaalaastal 3 korda suurem kui aasta varem, ulatudes $3,1 triljonini ehk 15%ni SKPst. See oli USA riigi ajaloo suurim eelarvedefitsiit pärast II maailmasõda. Ja ka 2021. fiskaalaasta liigub sama rada pidi, kus defitsiidiks prognoositakse $2,3 triljonit ehk 10% SKPst. USA võlatase on nobedasti jõudnud 130%ni SKPst ja jätkab kiiresti kasvamist.

Turud on muutunud kallimaks

Koos turgude tõusuga on kallinenud ka hinnatasemed. 1. kvartali lõpu seisuga kauplevad LHV indeksfondide portfellid 19,0x kaalutud 12 kuu ettevaatavat kasumit, 2,6x jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 1,8% jooksvat dividendimäära. Raha jätkuv odav hind on varade eest makstavaid kordajaid paisutanud – ei saa öelda, et hinnad oleksid intressimäärasid arvestades kindlasti ülemäära kallid, kuid nii nagu on intressid keskmisest tasemest täna madalamad on ka börsil hinnatasemed täna keskmisest kallimad. Seni, kuni raha hind püsib odav, pole sellised valuatsioonikordajad turu jaoks probleem, kuid kui raha hind peaks kallinema, tuleks valmis olla kordajate allapoole tulemiseks.

Aasta 2020 maailma indeksitele: palju kisa, vähe villa

Joel Kukemelk, fondijuht

4. kvartalis jätkus börside taastumine kevadisest koroonašokist. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2020. aasta 4. kvartalis +9,2%, MSCI arenevate turgude indeksil +14,7%, MSCI piiriturgude indeksil +12,6% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +12,1%. LHV Pensionifond Indeksi 4. kvartali tulemuseks oli nende liikumiste koosmõjul +9,4%.

Kogu 2020. aasta saab kokku võtta ütlusega: palju kisa, vähe villa. Aasta sees nägime indeksitel mitmekümneprotsendilisi liikumisi, kuid kogu aasta kokkuvõttes olid liikumised üpris tagasihoidlikud. LHV II samba indeksfondi, kus lõppenud aastal moodustas aktsiarisk kuni kolmveerand fondimahust, kogu 2020. aasta tootluseks jäi -0,8% ja ainult aktsiatest koosneva LHV III samba indeksfondi tootluseks jäi +5,1%.

Novembris olid presidendivalimised

Novembris toimusid Ameerika Ühendriikide presidendivalimised, kus Joe Biden edestas ametisolevat Donald Trumpi. Kuigi Bideni ja demokraatide ülekaalukas võit on paljudele ettevõtetele kaasa toomas kõrgema maksukoormuse ohu ja suurte tehnoloogiagigantide jaoks tõenäoliselt ka karmima regulatiivse keskkonna, ollakse börsidel vaatamas ka mündi teist külge. Nimelt on Biden lubanud väga massiivseid fiskaalkulutusi koroonapandeemia mõjude leevendamiseks, Ameerika infrastruktuuri parendamiseks ning kliimaambitsioonide täitmiseks. Suured riiklikud kulutused tähendavad väga paljude ettevõtete jaoks suuremat nõudlust ja aitavad oluliselt kaasa majanduse elavnemisele vaktsineerimise järgsel piirangute lõdvenemise perioodil.

LHV indeksfondides olevad investeeringud kauplevad keskmiselt nüüd 18,7x ettevaataval kasumil, 2,5x raamatupidamisväärtusel ja pakuvad 1,8% dividenditootlust.

LHV Pensionifond Indeks on nüüd 100% aktsiafond

2020. aasta septembris andis Finantsinspektsioon loa muuta LHV Pensionifond Indeks alates 2021. aasta algusest ainult aktsiatesse investeerivaks fondiks ja nüüd on nii II kui III samba indeksfondid ühtemoodi 100% aktsiatesse investeerivad fondid. Arenenud aktsiaturgude osakaal fondimahust on 64,0%, arenevatel aktsiaturgudel 33,5% ja piiriturgudel 2,5%.

Vaata ka LHV indeksfondide aastat kokkuvõtvat videoülevaadet.

2020. aasta 3. kvartal algas tugevalt, lõppes nõrgalt

Joel Kukemelk, fondijuht

3. kvartali esimene pool oli sarnane sellele, mida nägime 2. kvartalis: kevadise koroonašoki läbitegemise järel liikusid aktsiaturud ülessuunas. Euros mõõdetuna oli MSCI maailma aktsiaturgude indeksi tulemuseks 2020. aasta 3. kvartalis +3,4%, MSCI arenevate turgude indeksil +4,9%, MSCI piiriturgude indeksil +4,0% ja FTSE arenenud turgude kinnisvaraindeksil +1,7%. LHV Pensionifond Indeksi 3. kvartali tulemuseks oli nende liikumiste koosmõjul +3,0%.

Kuigi kvartali möödumisega on koroonaviirusesse nakatunute arv tõusnud 10 miljoni pealt ligi 35 miljonini ning viiruse tõttu surnud inimeste arv 0,5 mln pealt 1,0 mln peale, siis maailm on õppinud viirusega paremini toime tulema. Aga keeruline on see siiski ja jätab riikide rahakottidesse ja keskpankade bilanssidesse väga sügava jälje, mille tegelik mõju avaldub kaugemas tulevikus.

Hea kvartal arenevatele turgudele

3. kvartalis nägime suuremat ostuhuvi ennekõike üksikutes sektorites, nagu näiteks roheenergia ja tehnoloogia. Kuid laiemalt vaadates jäi silma arenevate turgude suurem tõus võrreldes arenenud turgudega. Kuna viimased kaks kvartalit olid need arenenud turgudele alla jäänud, siis teatud roteerumist arenevate turgude poole võis oodata. Kuna LHV indeksfondid on üles ehitatud maailma SKP põhiselt, siis võrreldes teiste indeksfondidega on meil 2-3x suurem arenevate turgude osakaal ning seetõttu on sealsed liikumised olulised.

Varaklassina jätkas 3. kvartalis tagasihoidlikku esitlust börsil noteeritud kinnisvara. Olukord, kus inimesed on rohkem kodudes ja vähem kontorites, kaubanduskeskustes ning hotellides, on survestamas teatud kinnisvarasegmentide hindade taastumist.

LHV Pensionifond Indeks muutub 100% aktsiafondiks

Septembris saime Finantsinspektsioonilt loa muuta LHV Pensionifond Indeks alates uue aasta algusest ainult aktsiatesse investeerivaks fondiks. Kui me 2016. aasta novembris tulime pensioniturule Eesti esimese indeksfondiga, siis tollal ei võinud seaduse järgi aktsiariski osakaal ületada 75%. Tänaseks on see piirang kadunud ning nüüd saame kogu fondi vara 100% ulatuses investeerida aktsiafondidesse. Teistest turul pakutavatest pensioni indeksfondidest eristab LHV indeksfondi oluliselt suurem arenevate turgude osakaal, mis peaks pikemas plaanis muutma meie indeksfondi teistega võrreldes äkilisemaks. Samuti vähendab antud muudatus veidi fondi kogukulu.

Loe veel:
LHV Pensionifond Indeks muutub 100% aktsiafondiks
Kui pensionist enam ei piisa…