II sammas

LHV Pensionifond XS
Aktiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
10,69%
0%
100%
Investeerib Eestisse
4860
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
  • oled madala riskitaluvusega,
  • sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia
Fondi vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena. Fondi vara investeerimisel järgitakse konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest tulenevaid reitingupiiranguid. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on madala riskiga võlainstrumendid.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga

Suurimad investeeringud
German Government 1.5% 04/09/224,21%
Czech Republic 3.875% 24/05/223,95%
Temasek 0.5% 01/03/223,89%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/273,52%
Slovakia 3.375% 15/11/243,44%
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/253,08%
DT 03/04/202,92%
BNP Paribas 2.875% 24/10/222,91%
Bank of America 04/05/232,80%
ALTUMG 1.3% 07/03/252,54%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/273,52%
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/253,08%
Elering 0.875% 03/05/20232,26%

Varaklassid

Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 29.02.2020)22 795 007,11 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis110 000 osakut
Depootasu määr0,0564% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,504%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,61%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

2020 veebruar – Investorid otsisid viiruse eest kaitset riigivõlakirjadest

Romet Enok, fondijuht

Hirm koroonaviiruse mõju pärast maailmamajandusele tõi möödunud kuul kaasa liikumised, mis on sellises olukorras ootuspärased: valitsuste võlakirjade hinnad kerkisid ja eriti nõrgemate ettevõtete võlakirjad kaotasid märkimisväärselt. Euroopas ulatus see liikumine valitsuse võlakirjaturu +0,5%-st kuni madalama reitinguga ettevõtete –2%-ni.

Veebruaris müüsime fondi ühe suurima (ja kõrgeima reitinguga) investeeringu: Prantsuse valitsuse pikaajalised võlakirjad. Seitsmeaastaste võlakirjade eest maksti hinda, mis toob ostjale lõpuni hoidmisel –0,4% tulemust aastas.

Kaalukas osa kogu fondi varast on kõrge reitinguga, lühiajalistes ja likviidsetes võlakirjades. Esiteks kaitseb see praeguse olukorra eest ja teiseks võimaldab teha uusi investeeringuid, kui tõuseb esile atraktiivseid võimalusi.

2020 jaanuar – Šiaulių bankas rahastas võlakirjadega ostutehingut

Romet Enok, fondijuht

Šiaulių bankas andis teada, et on sõlminud lepingu Danske panga Leedu filiaalilt laenuportfelli ostmiseks. Peamiselt eluasemelaenudest koosnev 125 mln euro väärtusega portfell on seotud privaatpanganduse klientidega. Šiaulių emiteeris oma kasvu rahastamiseks detsembri lõpus LHV pensionifondidele 20 mln euro eest allutatud võlakirju intressiga 6,15% aastas.

Samal ajal näitasid Euroopa võlakirjaturud jaanuaris esimest korda pärast möödunud suve positiivset tulemust. Et see oli investorite reaktsioon Hiinas levivale viirusele, on rahvusvaheliste võlakirjaturgude väljavaade endiselt ebaatraktiivne.

2019 detsember – Investeerisime Šiaulių panga võlakirjadesse

Romet Enok, fondijuht

Detsembri lõpul jõudsime Leedu suuruselt neljanda panga Šiauliųga kokkuleppele, mille alusel tegid LHV pensionifondid ettevõtte pikaajalistesse võlakirjadesse investeeringu. Võlakirjade intress on 6,15% aastas, lõpptähtaeg on kümne aasta pärast ja pangal on õigus maksta need enne tähtaega tagasi 2024. aasta detsembris.

Šiaulių on nüüdseks kasvanud selliselt, et teenindab 7–8% Leedu pangandusturust. Panga suurim osanik on endiselt rohkem kui veerandit aktsiapakist omav Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD). Pikaajalised võlakirjad aitavad täita pangal kehtivaid kapitalinõudeid ja seega võimaldavad kasvatada laenuportfelli.

Börsidel purjetati tundmatusse
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Kui 2019. aasta oli aktsiaturgudel ettevõtete kasumite stagnatsioonist hoolimata üle ootuste positiivne, siis tänavu võib kasumite kasv valmistada taas pettumuse. Rahvusvaheline kaubandus oli paigalseisus juba enne koroonaviiruse levikut ja ka üleilmsele majandusele prognoositi kasvu mõningast pidurdumist.