LHV Pensionifond XS
Aktiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
19,58%
0%
100%
Investeerib Eestisse
4509
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
  • oled madala riskitaluvusega,
  • sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena. Fondi vara investeerimisel järgitakse konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest tulenevaid reitingupiiranguid. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on madala riskiga võlainstrumendid.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.06.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
Luminor 0.792% 03/12/249,79%
German Treasury Bill 25/08/20217,33%
German Government 1.5% 04/09/226,79%
France Treasury Bill 25/08/20215,76%
France Government 2.25% 25/10/225,24%
Temasek 0.5% 01/03/224,57%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/274,19%
BNP Paribas 2.875% 24/10/223,38%
Bank of America 04/05/233,34%
ALTUMG 1.3% 07/03/252,97%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Luminor 0.792% 03/12/249,79%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/274,19%
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/252,93%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.06.2021 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 30.06.2021)19 110 597,82 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis80 000 osakut
Depootasu määr0,054% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,486%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,53%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

Juuni 2021: vältisime võlakirjaturgudel langust

Romet Enok, fondijuht

Euroopa võlakirjaturgudel oli juuni mõõdukalt positiivne: kõik olulisimad turud jäid kergelt plusspoolele. Sama ei saa siiski väita kogu esimese poolaasta kohta.

Riikide majanduse taastumine kasvatas turgudel huvi aktsiate vastu ja sellele vastukaaluks mõistetavalt vähenes soov osta väikse riskiga võlakirju. Kõige väiksema riskiga väärtpaberite ehk valitsuste võlakirjade puhul ulatus langus esimesel poolaastal peaaegu 3%-ni.

Oleme fondis hoidunud suurema hinnakõikumise võimalusega võlakirjade lisamisest juba pikemat aega. Tänu sellele jäi fond turu esimese poolaasta langusest puutumata.

Mai 2021: müüsime ära Ignitise võlakirjad

Romet Enok, fondijuht

Maikuus müüsime Leedu riikliku energiaettevõtte Ignitise võlakirjad. Ettevõte kaasas laenuraha võlakirjadega eelmise aasta mais ja selle ajaga oli nende hind tõusnud veidi üle 10%. Lisaks on väärtpaberite aastaintress 2%.

Atraktiivseid võimalusi võlakirjadesse investeerida on siiski äärmiselt vähe, mistõttu uusi investeeringuid möödunud kuul fondi ei lisandunud. Euroopa võlakirjaturud jäid mais taas kergelt miinuspoolele. Seda mõjutas peamise tegurina inflatsioon ja ootused selle tuleviku suhtes.

Aprill 2021: võlakirjainvestoreid kimbutab inflatsioonioht

Romet Enok, fondijuht

Investorid lähtuvad ikka veel ootusest, et valitsuste suurenevad kulutused aitavad riikide majanduse koroonakriisist välja. Suure tõenäosusega on selle protsessi üks kõrvalmõjusid hinnatõus. See oleks aga otsene löök võlakirjainvestoritele, sest neile on lubatud maksed ette fikseeritud ja need ei kasva koos hindadega. Nii langes Euroopa valitsuste võlakirjaturg möödunud kuul veidi üle 1%, ent aasta algusest on langust kogunenud juba 3%.

Kui vaadata kõige riskantsemaid ehk pikimaid valitsuste võlakirju, mis on Saksamaa ja Ameerika Ühendriikide 30-aastase tähtajaga võlakirjad, siis on 2021. aasta algusest kogunenud kaotust juba ligikaudu 14%. Nagu oleme kuuülevaadetes varemgi kinnitanud, ei ole LHV pensionifondidel mitte ühtegi sellist väga pika tähtaja ja fikseeritud intressiga investeeringut. Oleme hoidnud oma fondide vara kaitstuna ja valmis taas ostma, kui avanevad atraktiivsed võimalused.

Investorite riskijanu jätkab varade hindade tõstmist
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Juuni oli rahvusvahelistel väärtpaberiturgudel taas üle ootuste hea kuu: Ameerika Ühendriikide suurettevõtete aktsiate hinnad kerkisid eurodes arvestatuna 5,4%. Euroopa aktsiaturgudel oli tõus mõnevõrra väiksem, küündides siiski 1,6%-ni.