II sammas

LHV Pensionifond XS
Aktiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
9,88%
0%
100%
Investeerib Eestisse
4729
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
  • oled madala riskitaluvusega,
  • sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena. Fondi vara investeerimisel järgitakse konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest tulenevaid reitingupiiranguid. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on madala riskiga võlainstrumendid.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.11.2020 seisuga

Suurimad investeeringud
France Government 25/05/215,31%
German Government 1.5% 04/09/223,83%
Temasek 0.5% 01/03/223,57%
Czech Republic 3.875% 24/05/223,53%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/273,28%
Ignitis Grupe 2% 21/05/303,16%
Slovakia 3.375% 15/11/243,13%
BNP Paribas 2.875% 24/10/222,64%
Bank of America 04/05/232,60%
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/252,46%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/273,28%
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/252,46%
Elering 0.875% 03/05/20232,10%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.11.2020 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 30.11.2020)24 551 617,55 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis80 000 osakut
Depootasu määr0,0552% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,504%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,61%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

Detsember 2020: võlakirjaturgudel on võita vähe, kuid kaotada palju

Romet Enok, fondijuht

Möödunud aasta esimesel poolel saabunud koroonakevad ehmatas võlakirjaturge üle maailma. Nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides ulatus nõrgemate ettevõtete võlakirjaturgude hinnalangus 20% ligidale. Keskpankade reageering sellele oli sama järsk ja tugev kui turu paanika veebruaris. Et sügisel lisandus lootus vaktsiinitootmise edule, olid aasta lõpuks peaaegu kõik turusegmendid selgelt positiivse tootlusega.

Oleme juba pikemat aega vältinud võlakirjaportfellis riskide suurendamist, sest võita oleks sellest väga vähe, aga kaotada väga palju – juba ainuüksi võlakirjade ülikõrge hinnataseme tõttu. Kevadel tegime siiski uue suure investeeringu, kui Leedu riiklik energiaettevõte Ignitis kaasas raha investeeringuteks.

Teise suure investeeringuna soetasime Eesti riigi võlakirju, kui valitsus otsustas täiendada riigireserve. Müüsime võlakirjad aga juba mõni nädal pärast emissiooni paariprotsendise kasumiga, sest nende edasine oodatav tootlus oli peaaegu olematu.

Fondi portfell koosneb aastalõpu seisuga endiselt väga suures osas kõrge reitingu ja lühikese tähtajaga võlakirjadest.

November 2020: asendasime Luminori vanad võlakirjad uutega

Romet Enok, fondijuht

Novembris tegime portfelli investeeringutes Luminori võlakirjadega vangerduse, sest Luminor ostis need enne tähtaega tagasi ja emiteeris uusi võlakirju. Fond XS osales nii vanade võlakirjade tagasimüügis kui ka uute märkimises.

Ajal, mil hoiuseintressid on nullilähedased, pakuvad võlakirjad teatud juhul veel teenimisvõimalusi. Nii maksti Luminori vanadelt võlakirjadelt viimasel kahel aastal intressi 1,5% aastas ja varasema lunastamise eest maksis pank veidi üle 1% lisamakse. Nende ridade kirjutamise ajaks oli ka uue võlakirja hind kerkinud ligikaudu 0,5%.

Oktoober 2020: turul leidub üksikuid atraktiivseid investeerimisvõimalusi

Romet Enok, fondijuht

Võlakirjaturgudel üle maailma oli oktoober ilma selge sihi ja tulemuseta: Euroopas jäädi pigem plusspoolele, USA-s ning kogu maailmas tervikuna aga miinuspoolele. Valitsuste madalatest intressitasemetest veel suurem risk on olematu riskipreemia, st madalad intressid ka ettevõtetele.

Sellises olukorras on endiselt väga vähe atraktiivseid investeerimisvõimalusi, millel oleks vastuvõetava riskitaseme juures eeldust hinnatõusuks. Mõni selline võlakiri siiski leidub: kuu jooksul pakkus üks meie suurimaid investeeringuid, Leedu energiaettevõtte Ignitise pikaajaline võlakiri üle 2,5% tootlust. Ettevõttel on aktsiate börsil noteerimise järel suurem kapitalibaas ja investoritering ning rohkem tulevikuvõimalusi. Kõige selle lainel on maikuus ostetud võlakirjad toonud fondile üle 10% võitu.

Avalike võlakirjaturgude tootlus laiemalt aasta algusest ja ka tulevikuväljavaade on samas ikka veel kehvapoolne.

Paremini saavad hakkama need, kes koguvad reserve
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Väga dramaatiline, kohati isegi sürreaalne 2020 on lõpuks seljataga. Nii inimesed kui ka ettevõtted olid sunnitud tegema raskeid valikuid, kuidas oma elu ümber korraldada. Läinud aasta õpetas, et ise hakkama saamise võime võib olla tähtsam kui lühiajaline tõhusus, ning seda, et reserve on vaja kas või selleks, et ära oodata saabuv abi.