II sammas

LHV Pensionifond XS
Aktiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
11,00%
0%
100%
Investeerib Eestisse
5100
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
  • oled madala riskitaluvusega,
  • sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia
Fondi vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena. Fondi vara investeerimisel järgitakse konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest tulenevaid reitingupiiranguid. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on madala riskiga võlainstrumendid.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.10.2019 seisuga

Suurimad investeeringud
France Government 1% 25/05/275,38%
German Government 1.5% 04/09/224,30%
Czech Republic 3.875% 24/05/224,04%
Temasek 0.5% 01/03/223,97%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/273,61%
Slovakia 3.375% 15/11/243,61%
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/253,12%
DT 03/04/202,99%
BNP Paribas 2.875% 24/10/222,97%
ALTUMG 1.3% 07/03/252,55%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/273,61%
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/253,12%
Elering 0.875% 03/05/20232,31%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.10.2019 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 31.10.2019)22 277 763,46 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis110 000 osakut
Depootasu määr0,0576% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,576%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,6%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2018. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

2019 november – Langus Euroopa võlakirjaturgudel jätkus kolmandat kuud järjest

Romet Enok, fondijuht

Euroopa peamised võlakirjaturud jäid novembris taas miinuspoolele. Pärast augustis saavutatud tippe on langus olnud järjekindel ja laiapõhjaline. Sellest hoolimata kaubeldakse enamiku võlakirjadega endiselt väga ebaatraktiivse hinnaga.

Uute võlakirjade müügi maht teeb järjest rekordeid ning raha kaasatakse üha pikemaks ajaks ja kohati suhteliselt nõrkade projektide tarvis. Nii saab kõigest mõne aasta tagune peamine murelaps Kreeka praegu viieks aastaks laenu veidi rohkem kui pooleprotsendise intressimaksega aastas.

Tagasi makstavad investeeringud suuname fondis hea reitinguga suhteliselt lühiajalistesse võlakirjadesse. Fondi tootlus aasta algusest on 1,3%.

2019 oktoober – Võlakirjaturul on vaja säilitada terve mõistus

Romet Enok, fondijuht

Ühendriikide Föderaalreserv langetas kuu lõpul taas intressitaset, määrates uueks vahemikuks 1,5…1,75%. Edasisi samme on raske välja lugeda nii seal- kui ka siinpool Atlandi ookeani, sest Euroopas alustas novembris ametiaega uus keskpanga president. Saksamaa pikaajaliste võlakirjade hinnad on langenud järjepidevalt juba suve lõpust, kergitades näiteks kümneaastase võlakirja oodatava tootluse –0,7%-lt –0,25%-ni.

Võlakirjad on aga endiselt kallid ja üha enam kostab arvamusi, et kogu negatiivsete intresside poliitika kuulutatakse ühel päeval ebaõnnestunud eksperimendiks. Isegi kui nii ei lähe ja majandus peaks elavnema, ootaks võlakirju ikkagi hinnalangus, mis tähendab, et suuremas mahus neid praegu soetada pole ratsionaalne. Tagasimakstavate võlakirjade raha investeerime praegu ainult parima krediidikvaliteediga lühematesse võlakirjadesse.

2019 september – Võlakirjade edasisele tõusule ei juleta enam panustada

Romet Enok, fondijuht

Riskivabad valitsuse võlakirjad jäid septembris miinuspoolele nii siin- kui sealpool Atlandi ookeani. Iseenesest määramatus majanduses üha kasvab – Ühendkuningriigi oodatav lahkumine Euroopa Liidust tuleb kiirete sammudega lähemale ja makrostatistika räägib selgelt suurte majanduste jahtumisest. Kuivõrd aga võlakirjade hinnad on nii kõrgel tasemel, siis on alusetu oodata ka seekord võlakirjaturgude tavapärast käitumisloogikat, kus halvad uudised tõstavad hindu.

Keskkonnas, kus suur osa kogu euroala valitsuse võlakirjaturust on oodatava negatiivse tootlusega, ei julge investorid enam edasisele tõusule panustada. Hoidume selles olukorras raha lukustamisest pikkadesse võlakirjadesse, mis koos olemasolevate investeeringute jõudmisega tagasimakseteni tähendab seda, et vaba raha osakaal fondis kerkib vähehaaval.

Ehitades üles mitmekesisemat investeeringute portfelli
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Aktsiaturud on pakkunud tänavu üle ootuste head tootlust ning USA suurimaid ettevõtteid jälgiv S&P 500 indeks saavutas novembris järjekordse rekordtaseme. Indeks on aasta algusest alates tõusnud 25% ja toetab sellega üleilmse aktsiaturu ligikaudu 22% põrget eelmise aasta neljanda kvartali korrektsiooni järel.