II sammas

LHV Pensionifond XS
Aktiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
12,70%
0%
100%
Investeerib Eestisse
4813
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
  • oled madala riskitaluvusega,
  • sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena. Fondi vara investeerimisel järgitakse konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest tulenevaid reitingupiiranguid. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on madala riskiga võlainstrumendid.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.09.2020 seisuga

Suurimad investeeringud
France Government 25/05/215,35%
German Government 1.5% 04/09/223,85%
Temasek 0.5% 01/03/223,58%
Czech Republic 3.875% 24/05/223,56%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/273,29%
Slovakia 3.375% 15/11/243,24%
Ignitis Grupe 2% 21/05/303,03%
Luminor 1.5% 18/10/212,89%
BNP Paribas 2.875% 24/10/222,72%
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/252,70%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/273,29%
Luminor 1.5% 18/10/212,89%
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/252,70%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.09.2020 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 30.09.2020)24 390 373,11 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis80 000 osakut
Depootasu määr0,0552% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,504%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,61%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

2020 september – Ettevõtted kasutavad lahtiseid rahakraane ära

Romet Enok, fondijuht

Võlakirjaturud teevad taas uusi rekordeid nii selles arvestuses kui paljud väärtpaberid on jõudnud tasemele, kus edasine oodatav tootlus on negatiivne kui ka selles arvestuses kui paljud ettevõtted sellist olukorda ära kasutavad ja pikaks ajaks võimalikult palju raha laenavad.

Maailma likviidseimal võlakirjaturul ehk Ühendriikides langes keskmine intress, mida kõrgema riskiga ettevõtted uue raha laenamisel maksma peavad septembris 5,50% tasemele. Kui aprillis ületas see number 7% taset, siis tsükli senine põhi oli 5,2% tasemel eelmise aasta detsembris.

Tulemus on see, et kõigi aegade kolm kõige aktiivsemat uute võlakirjade müügikuud on käesoleva aasta juuni, august ja september. Kas selline buum ka investoritele pikas plaanis kasumit toodab (või isegi investeeritud vahendeid tagasi toob) on vägagi küsitav. Hoiame jätkuvalt konservatiivset joont ja praegu uusi investeeringuid ei ole lisamas.

2020 august – Leedu energiaettevõte Ignitis soovib minna börsile

Romet Enok, fondijuht

Leedu riiklik energiaettevõte Ignitis teatas kavatsusest korraldada aktsiate avalik esmaemissioon (IPO), täpsemate asjaolude avalikustamine seisab veel ees. Kui mõelda Leedu energiasektori plaanitavate investeeringute mastaapsusele, on ettevõtte lisakapitali vajadus mõistetav. Fondis investeerisime Ignitise võlakirjadesse maikuus, mil ettevõte kaasas raha rahvusvaheliste võlakirjade abil kümneks aastaks. Kuigi võlakirjade kupongimakse on ainult 2% aastas, on fond teeninud investeeringult koos hinnatõusuga mõne kuu jooksul üle 6% tootlust.

Rahvusvahelised võlakirjaturud liikusid augustis ilma tugeva suunata. Kõrgeima reitinguga riikide võlakirjade väärtus pigem kahanes veidi ja madalama reitinguga ettevõtete võlakirjade hinnad vastukaaluks tõusid taas nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides.

2020 juuli – Realiseerisime Eesti riigivõlakirjadega teenitud kasumi

Romet Enok, fondijuht

Juulikuu jooksul müüsime kõik Eesti riigivõlakirjad, mille olime märkinud kuu varem toimunud emissioonil. Võlakirjade järsk hinnatõus tõi LHV fondidele veidi rohkem kui kuu ajaga ligikaudu 2% tootlust.

Nende riigivõlakirjade intressimakse on järgmised kümme aastat umbes 0,125% aastas. Seega tähendas hinnatõus seda, et võlakirjad oli võimalik müüa juba nüüd põhimõtteliselt sama kasumiga, mille oleksime teeninud järgmise kümne aasta jooksul intressi kogudes.

Teisisõnu, meie müügitasemelt pakkus see võlakiri ostjatele edaspidiseks nullilähedast tootlust juhul, kui võlakiri lõpuni hoida. Seevastu teenib LHV pensionifondide avaliku turu väline investeering Riigi Kinnisvara AS-i võlakirjadesse aastas intressi 1,61%.

Soovime tulevikus selliseid tõsiasju veelgi paremini ära kasutada: toome pensionikogujateni otseinvesteeringute kaudu suurema tootlusega investeeringuid, millele on ligipääs ainult fondidel.

Ka laiemalt oli võlakirjaturgudel tugev kuu ja üldiselt kehtis reegel, et mida kehvem krediidikvaliteet, seda parem tootlus. Nii ulatus investorite teenistus euroala valitsuste võlakirjade veidi rohkem kui 1%-st teisel pool ookeani, Ameerika Ühendriikides asuvate väga madala reitinguga ettevõtete võlakirjade rohkem kui 4%-ni. Endiselt põhineb hinnaliikumine peaasjalikult keskpankade tugimeetmetel.

Vaikus enne tormi
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Suurimad rahvusvahelised väärtpaberiturud olid septembris suhteliselt rahulikud. Põhja- Ameerika ja Lääne-Euroopa aktsiaturud andsid väikese osa suvisest tõusust kuu jooksul tagasi, samal ajal kui Jaapani börsiettevõtete väärtus isegi kasvas veidi.