Mikrolaen

Taotluse saab esitada ettevõte:

  1. mis on registreeritud ja tegutseb Eestis ning mille käive ja/või bilansimaht on kuni 2 miljonit eurot aastas
  2. mis pakub tööd kuni 9 inimesele (k.a)
  3. mille ettevõtjal, omanikel ja juhatuse liikmetel puuduvad viimase kahe aasta jooksul tähtaega ületanud ajatamata võlgnevused

Palume esitada mikrolaenu taotlus ja saata majandusaasta aruanne ning kuni 6 kuud vanad bilanss ja kasumiaruanne e-posti aadressile mikrolaen@lhv.ee.

  • Ettevõtte omakapital peab olema üle 25% bilansimahust
  • Ettevõte ei tohi olla kahjumis.
  • Ettevõtte laenu maksevõimekus (DSCR) peab olema suurem kui 1,2. Selle näitaja arvutamiseks liidetakse ettevõtte perioodi ärikasumile sama perioodi kulum (saadud tulemust nimetatakse EBITDA-ks) ning saadud vaba rahavoog jagatakse sama perioodi laenumaksetega. Näitaja väärtus alla 1,2 viitab rahavoo puudujäägile (rahavoog ei kataks laenumakseid ära) ja väärtus 1,2 väljendab seda, et ettevõtte vaba rahavoog katab täpselt ära jooksvate laenukohustuste maksed, kuid puudub võimalike riskistsenaariumite puhver. Väärtus üle 1,2 näitab, et ettevõtte vaba rahavoog katab ära jooksvad laenukohustused ja sisaldab ka puhvrit võimalikeks riskistsenaariumiteks (nt väärtus 1,4 tähendab, et vaba rahavoog ületab laenumakseid 40% ulatuses).

Mikrolaenu periood on 12 kuni 60 kuud.

Meie saadame sinu e-posti aadressile eeltäidetud laenulepingu. Palume esindusõigust omaval isikul leping digitaalselt allkirjastada ja see meile tagasi saata.

Jah, mikrolaenu ennetähtaegne tagastamine on võimalik. Juhul kui teavitate laenu tagastamise soovist ette 3 kuud, siis ennetähtaegse tagastamise tasu ei ole. Juhul kui soovite tagastada laenu enne 3 kuulist etteteatamise tähtaega, siis ennetähtaegse tagastamise tasu on 3% ennetähtaegselt tagastatud summast. Soovi korral tuleb saata vabas vormis avaldus e-posti aadressile mikrolaen@lhv.ee.

Jah, mikrolaenu perioodi on võimalik pikendada. Soovi korral tuleb saata vabas vormis avaldus e-posti aadressile mikrolaen@lhv.ee.

Maksepuhkust mikrolaenule paraku ei anta.

Mikrolaenu intress algab tasemest 6% ja sellele lisandub 6 kuu Euribor. Intress sõltub ettevõtte profiilist, riskitasemest ja laenu teenindamise võimekusest. Euribor muutub iga 6 kuu järel, mistõttu muutub ka mikrolaenu intress ja sellega seoses laenumakse.

Lepingutasu on 1,5% võetavast laenusummast, kuid mitte üle 300 euro.

Kui ettevõtte taotlus ja vajalikud finantsandmed on meieni jõudnud, teavitame taotlejat laenuotsusest tavaliselt järgmisel tööpäeval.

Mikrolaen laekub ettevõtte kontole üldjuhul laenulepingu ja käenduslepingu(te) allkirjastamisele järgneval tööpäeval.

Ei ole. See laen on mõeldud kõikvõimalikeks ettevõttega seotud arendustegevusteks.

Esmalt koostame ettevõttele laenu tagasimakse graafiku. Igakuiseid laenumakseid tuleb tasuda graafikus märgitud kuupäevadel ja summas. See tähendab, et maksepäeval võtame ettevõtte kontolt maha graafikus näidatud summa. Eraldi arvet me selle kohta ei saada.

Mikrolaenu on võimalik taotleda kuni 25 000 eurot.

Tagatisena aktsepteerime eraisiku või ettevõtte käendust.

Tavapäraselt on käendajaks ettevõtte omanik(ud) või juhatuse liige. Käendajaks sobib ka teine ettevõtte. Oluline on, et käendajal ei oleks viimase 2 aasta jooksul maksevõlgasid esinenud.

Mikrolaenu saab taotleda mitmel korral, kuid kogusumma ei saa ületada 25 000 eurot.

Jah, mikrolaenu maksetähtaega on võimalik muuta. Soovi korral tuleb saata selleks vabas vormis avaldus e-posti aadressile mikrolaen@lhv.ee. Laenulepingu muutmise tasu on 30 eurot.

Kui laenumakse ei ole maksepäevaks tasutud, saadame kirja teel meeldetuletuse. Et makse hilinemise korral tuleb tasuda ka viivis, soovitame meid makseraskustest kohe teavitada. Koos saame leida parima lahenduse.

Info äriklientide teenuste kohta leiad meie kodulehelt aadressil lhv.ee. Küsimuste korral võta meiega julgelt ühendust numbril 684 6118 või kirjuta e-posti aadressile mikrolaen@lhv.ee.

Ei pea. Kui ettevõtte laenutaotlus rahuldatakse, tuleb ettevõttel avada LHV Pangas konto.

Kõik KKK teemad