E-arve

E-arve

E-arve on internetipanka saadetav elektrooniline arve, mis asendab paberkandjal arvet. E-arveid saad tellida ettevõttelt, mis osutab sulle teenust ja pakub oma klientidele e-arve väljastamise võimalust.

Kui oled tellinud e-arve, siis meie koostame e-arve alusel eeltäidetud maksekorralduse, mida saad LHV internetipangas üle vaadata ja maksmiseks kinnitada.

E-arve püsimakse teenusega saad oma arveid automaatselt tasuda. Selleks piisab e-arve tellimisest ja automaatse makse seadistamisest. Püsimakse teenus on mugav, sest siis ei pea sa regulaarseid arveid igakordselt kinnitama.

E-arve püsimakse lepingu sõlmimine ja püsimakse on sulle LHVs tasuta.

E-arve maksepäevaks saad valida e-arve panka saabumise päeva või e-arve maksetähtpäeva, mille on paika pannud e-arve väljastanud ettevõte. Mõned ettevõtted pakuvad võimalust valida e-arve maksepäevaks kuupäev ettevõtte pakutud vahemikust.

LHV kliendile on teenus tasuta. Me ei võta sinult tasu ka arvete maksmise eest.

E-arve tellimust on kõige lihtsam teha internetipangas. Selleks vali Igapäevapangandus → E-arved → Telli uus.

E-arve põhjal koostatakse eeltäidetud maksekorraldus, mille pead kinnitama e-arve lipikul „Maksa“ nuppu vajutades. Arve tasumisel on võimalik koheselt sõlmida ka e-arve püsimakse leping. Sõlmitud e-arve püsimakse leping hakkab kehtima järgmisest sissetulevast arvest.

E-arve püsimakse lepingut on võimalik sõlmida koheselt, kui vormistad e-arve tellimust. Selleks vali internetipangas Igapäevapangandus → E-arved → Telli uus.

Kui e-arve tellimus on vormistatud, siis vali internetipangas E-arvete menüüst e-arve, millele soovid sõlmida püsimakse lepingut. Selleks vali Igapäevapangandus → E-arved → Vali e-arve → Tellimuse andmed ja muutmine → Arve tasumine → Muuda.

Sõlmitud e-arve püsimakse leping hakkab kehtima järgmisest sissetulevast arvest.

Vali internetipangas E-arvete menüüst e-arve, mille püsimakse lepingut soovid muuta: Igapäevapangandus → E-arved → Vali e-arve → Tellimuse andmed ja muutmine → Arve tasumine → Muuda.

Lepingu muudatus hakkab kehtima järgmisest sissetulevast arvest.

Kui lõpetad e-arve püsimakselepingu, aga juba on sissetulnud e-arve, siis sellele sissetulnud e-arvele lepingu lõpetamine ei rakendu ja e-arve tasutakse automaatselt panga poolt.

Automaatse makse saab internetipangas tühistada. Siin selgitatakse, kuidas seda teha.

Kui ettevõte, mis e-arve väljastab lubab e-arve tellimust pangas lõpetada, siis vali internetipangas E-arvete menüüst e-arve, mille tellimust soovid lõpetada. Igapäevapangandus → E-arved → Vali e-arve → Tellimuse andmed ja muutmine → Lõpeta.

Kui ettevõte, mis e-arvet väljastab ei luba e-arve tellimust pangas lõpetada, siis võta ühendust otse selle ettevõttega.

Kui sina ei ole e-arve tellija vaid ainult maksja, siis saab e-arve tellimust lõpetada ainult isik, kelle nimel on e-arve väljastanud ettevõttega leping.

Palun teavita probleemist ettevõtet, mis e-arveid väljastab.

Kui sinu poolt valitud maksepäeval ei ole kontol piisavalt raha e-arve tasumiseks, siis pank proovib e-arvet tasuda kuni e-arvel näidatud maksetähtpäevani.

Kui e-arve maksetähtajaks ei ole kontol piisavalt raha, jääb makse paraku tegemata. Sel juhul tuleb sul arve tasuda seekord nö käsitsi.

Kui sul on sõlmitud e-arve püsimakse teenuse leping, millele oled seadnud ka eraldi limiidi, siis e-arve jäi tasumata liiga väikese limiidi tõttu.

Kontrolli e-arve püsimakse lepingu limiiti oma internetipangas: Igapäevapangandus → E-arved → Vali e-arve → Tellimuse andmed ja muutmine → Arve tasumine → Limiit.

Kui sul on sõlmitud e-arve püsimakse leping, siis e-arve osaline tasumine LHV-s ei ole võimalik.

Ilma e-arve püsimakse lepinguta võid e-arvet osaliselt tasuda. Selliselt tasudes pea meeles, et paljusid teenuseid ei pikendata enne, kui arve on täielikult tasutud (näiteks ajalehe tellimus, spordiklubi kuukaart, kindlustusleping jne).

Pangas e-arvet tasuma ei pea, sest e-arve ei ole kohustus panga ees. E-arve on kohustus ettevõtte ees, mis selle väljastas. Kui e-arve pangas ei ole tasutud, peab jälgima, et ei tekiks võlga e-arve väljastanud ettevõtte juures.

Kui oled sõlminud e-arve lepinguga seotud püsimakse lepingu ning soovid, et pank ühekordselt ei tasuks e-arvet automaatselt, pead panga koostatud makse tühistama. Saad seda ise teha mugavalt oma internetipangas: Igapäevapangandus -> Maksed -> Ootel maksed -> Vali makse, mida tühistada -> Tühista valitud -> Tühista makse.

Kui sa oled sõlminud e-arve lepinguga seotud püsimakse lepingu ning soovid edaspidi ise e-arved käsitsi maksta, siis lõpeta e-arve automaatne tasumine. Saad seda mugavalt teha oma internetipangas: Igapäevapangandus -> E-arved -> Vali e-arve -> Tellimuse andmed ja muutmine -> Arve tasumine -> Muuda -> Vali teen makseid ise -> Kinnitan.

Enne e-arve tellimuse vormistamist pangas, edasta tegeliku maksja andmed ettevõttele, mis e-arve väljastab. Edaspidi saadab ettevõte e-arve tegelikule maksjale, kuid ilma täpsema ostetud toote kirjelduseta. Sinule saadab ettevõte e-arve, mida maksta ei saa, kuid sealt näeb ostetud teenuste nimekirja.

Mitme ühelt ettevõtjalt tellitud e-arve eristamiseks saad internetipangas mugavalt kõikidele e-arvetele lisada tellimuse nime. Näiteks kindlustuse e-arvetel saad nimes täpsustada, kas tegemist on sinu kodu- või autokindlustuse või hoopis elukindlustusega.

Tellimuse nime võid sisestada kohe e-arve lepingu sõlmimisel, kuid see ei ole kohustuslik. Internetipangas võib tellimuse nimesid muuta või uusi lisada igal ajal.

Kui püsimakselepingus valitud maksepäev (näiteks 18. kuupäev) on hiljem e-arve maksetähtpäevast (näiteks 10. kuupäev), siis tasutakse sinu e-arve automaatselt e-arve maksetähtpäeval (10. kuupäeval).

Alltoodud tabel kirjeldab e-arve tasumise protsessi erinevate maksepäevade ja maksetähtpäevadega.

E-arve maksetähtaegE-arve püsimakselepingu tähtpäevMillal makse teostatakse?Valitud päeval makse teostamine polnud võimalik. Kaua üritatakse e-arvet tasuda?
10. kuupäev18. kuupäev10. kuupäeval18. kuupäevani
10. kuupäev7. kuupäev7. kuupäeval10. kuupäevani
10. kuupäev10. kuupäev10. kuupäevalE-arve jääb automaatselt tasumata.

Kui e-arve tasutakse pärast maksetähtaega arvesta võimalusega, et e-arve väljastanud ettevõte arvestab viiviseid.

Kõik KKK teemad