Hoiused

Hoiused

LHV Pank pakub tähtajalist ja nõudmiseni hoiust.

Nõudmiseni hoiuse ehk kontol oleva raha eest arvestatakse intressi 0,01% aastas, intressi arvestatakse igapäevaselt ja kantakse kontole iga kuu alguses. Intressi arvestatakse kõikidel kontodel oleva raha eest peale Trader-konto.

Hoiuse lõppemisel vabaneb raha hoiuse lõpukuupäeva hommikuks.

Hoiustamiseks peab sul olema konto LHV Pangas. Hoiuse saad avada nii internetipangas kui ka kliendikontoris. Kuna LHV kontorid sularaha vastu ei võta, saad hoiustatava summa lisada oma kontole tehes LHV pangakaardiga sularaha sissemakse LHV automaadis. Samuti on võimalik teha ülekanne teisest pangast LHV kontole.

Tähtaegset hoiust on kõige lihtsam lõpetada internetipangas. Samuti võid pöörduda oma kliendihalduri poole või saata sooviavalduse aadressil info@lhv.ee. Hoiuse ennetähtaegsel lõpetamisel kaotad teenitud intressid ja hoiustatud raha vabaneb samal päeval.

Hoiuseintressi tulumaksustamine

Alates 2018. aastast maksustab riik eraisiku hoiustelt teenitud intresse, mis makstakse välja 2018. aastal või hiljem.
Kui hoiustad raha oma investeerimiskontol ja soovid tulumaksu tasumise edasi lükata, teavita sellest panka esimesel võimalusel internetipangas. Intressimäärad on näidatud makse arvestamata.

Hoiuseintressi pealt peavad tulumaksu maksma ainult need eraisikud, kes on Eesti maksuresidendid ja kes ei ole panka teavitanud sellest, et nende konto, millele laekub intress, on investeerimiskonto.

Eesti maksuresident on isik, kelle alaline elukoht on Eestis või kes on viibinud Eestis vähemalt 183 päeva aastas. Maksuresidentsust saab internetipangas kontrollida („Info ja seaded“ -> „Andmed“).

Investeerimiskonto võimaldab aktiivsel investoril tulumaksukohustuse edasi lükata ja teenitud kasumi reinvesteerida ilma vahepeal tulumaksu tasumata.

Tasub hoolega mõelda, millised kontod liigitada investeerimiskontodeks. Kindlasti ei ole mõistlik teha seda oma igapäevase arvelduskontoga, sest selle deklareerimine muutub hiljem äärmiselt tülikaks.

Investeerimiskonto valiku saab teha internetipangas: „Info ja seaded“ -> „Kontod ja limiidid“ -> „Aktiivsed kontod“. Vali konto ja salvesta valik. Hiljem deklareeri see konto investeerimiskontona ka tuludeklaratsioonis.

  1. aasta alguses jõustunud muudatus puudutab nii nõudmiseni kui ka tähtajalise hoiuse intressi. Seejuures pole vahet, millal on hoiuseleping sõlmitud või mis perioodi eest intressi makstakse, sest maksustamissüsteem on üles ehitatud nn kassapõhiselt. See tähendab, et on oluline, millal intress kliendile välja makstakse.

Intresse ei pea sa ise deklareerima ega tasuma. Pank peab neilt tulumaksu kinni ning deklareerib ja tasub selle sinu eest.

Kliendid, kellele makstav hoiuseintress on tulumaksuga maksustatav, näevad edaspidi oma konto väljavõttel kahte kannet: intressi- ja tulumaksukannet. Tulumaksu arvestamisel lähtutakse tavalistest ümardamisreeglitest.

Näide: kui sõlmid 12-kuulise (365-päevase) hoiuse lepingu summas 500 eurot ja intressimääraga 0,30%, kannab pank hoiuperioodi lõppedes sinu kontole 1,52 eurot intressi ja võtab su kontolt maha 30 senti tulumaksu.

Kõik intressimäärad, mida pank kuvab, on brutosummad. See tähendab, et intressimääradelt ei ole makse maha arvestatud.

Osa kliente (näiteks ettevõtted, mitteresidendid, investeerimiskonto süsteemi kasutajad) ei pea hoiuseintressilt tulumaksu tasuma. Seepärast ei ole keerukat maksusüsteemi silmas pidades mõistlik kuvada intressimäärasid koos maksudega ja ilma nendeta.

Pangahoiuselt teenitud intresside andmed hakkavad su eeltäidetud tuludeklaratsioonil automaatselt kajastuma alates 2019. aastast.

Kui valid automaatse pikenemisega hoiuse (koos intressiga), ei lükka see tulumaksu tasumist edasi. Nimelt kanname sinu hoiuperioodi lõppedes sinu kontole hoiuse põhisumma koos intressiga, võtame maha tulumaksu ja avame uue hoiuse XXXX.

Kõik KKK teemad