Kodulaen

Laenu saab taotleda inimene, kellel sissetulek on pärast igapäevakulude katmist piisav, et tasuda laenumakseid. Kui oled varem võtnud mõnest finantsasutusest laenu, ei tohiks sul olla seal tekkinud tagasimaksetega probleeme.

Kodulaen on abiks kodu ostmise või ehitamise rahastamisel.

Laenutaotluse leiad LHV kodulaenu kodulehelt. Kui su palk ei laeku praegu LHV panka, saada aadressile kodulaen@lhv.ee ka oma viimase 6 kuu konto väljavõte (digitaalselt allkirjastatud).

Kodulaenu tagatiseks sobib see korter või eramu, mida plaanid osta. Omafinantseeringut saab asendada lisatagatisega, milleks sobib sinu enda või mõne teise isiku muu heas seisukorras kinnisvara. Eelistatud on Tallinnas, Tartus ja nende lähiümbruses asuv heas seisukorras kinnisvara.

See sõltub sinu kui laenutaotleja krediidivõimekusest. Me analüüsime su varasemate laenude tagasimakseid ja kodulaenu tagatisi ning arvutame välja laenusumma, mille tagastamine on sulle jõukohane.

Laenude ja liisingute tagasimaksed võivad moodustada kuni 50% sissetulekust, aga see määr sõltub ka sinu ülalpeetavate arvust. Laenu kuumakse arvestame 6% intressiga, lähtudes Eesti Panga määrusest.

Oma suurima võimaliku laenusumma saad arvutada kalkulaatori abil.

Sul on valida annuiteetgraafiku ja võrdsete põhiosamaksetega graafiku vahel.

Annuiteetgraafiku järgi on laenumakse igas kuus ühesuurune kuni laenuperioodi lõpuni. Laenu algusperioodil koosneb see suuremas osas intressist, ent iga järgmise kuumaksega kasvab põhiosa osakaal. Intressi arvutame laenujäägilt.

Võrdsete põhiosamaksetega graafikus on laenu põhiosa jagatud võrdseteks osadeks, millele lisandub intress. Et intressi arvutame laenujäägilt, muutub su tagasimakse tänu sellele iga kuuga väiksemaks.

Seega on annuiteetgraafiku eripära ühesuurused maksed kogu laenuperioodil ja kokkuvõttes suurem intressisumma. Fikseeritud põhiosamaksetega graafiku alusel on tagasimaksed laenuperioodi alguses suuremad, aga need vähenevad pidevalt ja kokkuvõttes tasud väiksema summa intresse.

Omafinantseeringu määr sõltub soetatava kinnisvara seisukorrast. Uue, väga heas seisukorras kinnisvara puhul on omafinantseering vähemalt 15% ja vanema kinnisvara puhul vähemalt 20%. Nõutava omafinantseeringu täpne suurus sõltub tagatise seisukorrast, asukohast ja sinu maksevõimest.

Kui soovid, võid omafinantseeringu asendada lisatagatisega. Selleks sobib sinu enda või mõne teise isiku muu heas seisukorras kinnisvara. Eelistatud on Tallinnas, Tartus ja nende lähiümbruses asuv heas seisukorras kinnisvara.

Ehitusprojekti puhul lähtume kogu projekti maksumusest. Omafinantseeringu tasud alati esimesena ja kodulaenu abiga peab hoone seejärel valmis saama. Kui soovid saada kodulaenu pakkumist maja ehituseks, esita meile ehitusprojekt aadressil kodulaen@lhv.ee, ehituseelarve ja ehitusluba. Lisaks saada meile oma tulevase maja hindamisakt, kus on määratud selle nii praegune kui ka võimalik tuleviku turuväärtus.

Kodulaenu võtmist kavandades arvesta, et tasuda tuleb omafinantseeringu summa, lepingutasu ja kinnisvara hindamise tasu.

Lisaks tasud tagatislepingu sõlmimisel notaritasu ja riigilõivu. See summa sõltub tehingu sisust ning laenu ja hüpoteegi summast. Notaritasu saad arvutada selle kalkulaatori abiga: notarnet.ee/kalkulaator.

Et tagatiseks olev kinnisvara peab olema kogu laenuperioodi vältel kindlustatud, arvesta ka kindlustuskuludega.

Jah. Kui sa taotled kodulaenu ja ei ole veel LHV klient, siis enne kodulaenu lepingu sõlmimist tuleb sõlmida meie kontoris kliendileping.

Laenutaotluses saad ise määrata, millisel kuupäeval soovid hakata igal kuul laenumakseid tasuma. Laenulepingu alusel koostame laenugraafiku, kus on näha kõik tagasimakse kuupäevad ja summad.

Sinu ülesanne on hoolitseda selle eest, et su LHV panga kontol oleks iga kuu makse kuupäeval vajalik summa. See võetakse automaatselt su kontolt maha ja eraldi arvet sulle ei saadeta.

Jah, see on võimalik. Kui soovid tagastada kogu laenusumma või osa sellest enne tähtaega, saad seda LHV pangas teha tasuta. Selleks saada oma laenuhaldurile sellekohane e-kiri.

Et lõpetada laenuleping enne tähtaega, tuleb sul kanda kokkulepitud kuupäevaks oma laenuga seotud LHV panga kontole summa, mis katab selleks kuupäevaks kogunenud intressid ja laenu maksmata põhiosa.

Nii nagu sina oleme ka meie pangas huvitatud sellest, et kui tagatiseks seatud kinnisvara saab kahjustada, hüvitaks kindlustus tekkinud kahjud.

Kindlustuslepingut sõlmides vali selline kaitse, mis katab kõik levinumad riskid. Igal juhul peab kindlustus katma tule-, vee-, loodusõnnetuste- ja vandalismiriski.

Tagatiseks seatud kinnisvara peab olema kindlustatud kogu laenuperioodi vältel. Soodustatud isikuks märgi LHV pank.

Kõige paremini sobib laenu tagatiseks korter või majaeramu, mis asub Tallinnas, Tartus või nende lähiümbruses. Tagatis ei pea olema sinu elukoht. Tagatiseks sobib ka soetatav kinnisvara.

Tagatise aktsepteerimisemäär võib olla kuni 85% tagatise turuväärtusest. Aktsepteerimismäär sõltub sellest, kus tagatis asub, mis tüüpi tagatisega on tegu ja millises seisukorras see on.

Kui sa soovid saada maksepuhkust, võta ühendust oma laenuhalduriga ja anna talle sellest teada.

Hüpoteek tähendab Sinu jaoks seda, et kui laenu tagasi ei maksta, siis on pangal õigus nõuda Sulle kuuluva korteri või maja (koos maaga) müümist.

Enne kui annad hüpoteegi seadmiseks nõusoleku

  • kaalu hoolega, kas oled valmis riskima ja loobuma endale kuuluvast korterist või majast, kui laenu tagastamisega tekivad probleemid.
  • otsusta kelle ja milliste kohustuste täitmist oled valmis tagama.
  • on Sul õigus nõuda nii notarilt kui pangalt sõlmitavate lepingute projekte ning nende saamisel tutvu hoolikalt lepingute sisuga.
  • võta julgesti ühendust nii panga kui notaribürooga, et leida vastuseid tekkinud küsimustele.

Vajadusel kasuta õigusabi.

Kui hakkad allkirjastama notariaalset lepingut

  • kuula väga tähelepanekult notari selgitusi.
  • ära karda küsida, kui midagi jääb arusaamatuks.
  • kontrolli, et lepingusse saaks kirja just see, milles oled nii laenusaaja kui ka pangaga kokku leppinud.

Kui lepingud on alla kirjutatud

  • ole ise aktiivne ja tunne huvi, kuidas toimub laenulepingu täitmine.

Kui laenusaaja Sinu küsimustele ei vasta, pöördu kindlasti panka.

  • anna alati teada oma kontaktandmete (aadress, telefoni number, eposti aadress) muutumisest. Ainult nii saad olla kindel, et vajalik info jõuab sinuni.
  • tutvu hoolikalt panga poolt saadetud teadetega ning mine kindlasti järele tähitud kirjadele.

Kui laenusaaja ei täida oma kohustusi pöördub pank Sinu poole ja annab Sulle võimaluse kohustus täita.

Laenusaaja kohustuse täitmisega on Sul võimalik ära hoida panditud korteri või maja müük, samuti vältida täiendavate kulude tekkimist ning kohtuvaidlusi.

Sul on õigus nõuda laenusaajalt Sinu poolt tema eest tasutud summade hüvitamist.

Kõik KKK teemad