Liising

Liisingut saab taotleda sõiduautodele, kaubikutele, väikebussidele, mootorratastele, veesõidukitele, kommertssõidukitele, rasketehnikale ning muudele seadmetele.

Ei pea. Kliendistaatus teeb su elu siiski lihtsamaks, sest sa näed liisinguteavet internetipangast, saad teha makseid ja sõlmida püsikorralduslepingu.

Siis peaksid otsima endale võimalikult sobiva auto müügikuulutuse ja küsima liisingupakkumist selle alusel. Sel juhul ei saa me siiski tagada, et teeme mõne sinu järgmise valiku kohta täpselt samasuguse otsuse – kui valid hiljem välja näiteks vanema auto, võib liisinguperiood lüheneda.

Sellisel juhul on võimalik taotleda liisingut koos inimesega, kes annab oma sissetuleku või varaga lisatagatise ja kellega ühiselt sa vastad nõutud tingimustele. Kui liisingulepingusse lisatakse käendaja, siis on temalt vaja samu dokumente ja andmeid kui taotlejalt. Minimaalne korrapärane tõendatud netosissetulek peab käendajaga kahepeale olema 900 eurot kuus.

Sõltuvalt sellest, kas soovid sõiduki liisinguga välja osta või seda ainult kasutada, sobib sulle kas kapitali- või kasutusrent. Kapitalirendi korral tasud liisinguperioodi jooksul kogu sõiduki hinna koos intressidega ja saad lepingu lõppedes selle omanikuks. Kasutusrent sobib sulle siis, kui soovid sõidukit kasutada, aga ei tea veel, kas oled huvitatud selle omanikuks saamisest või mitte. Kasutusrendi korral ei maksa sa kogu sõiduki hinda, vaid me lepime liisingulepingu sõlmimisel kokku, milline on liisinguperioodi lõpus sõiduki jääkväärtus – see osa sõiduki hinnast, mida sa rendimaksetega ei tasu. Liisinguperioodi lõppedes on sul võimalus sõiduk jääkväärtusega välja osta, aga kui sa seda teha ei soovi, pead sõiduki pangale tagastama. Ka kapitalirendi korral on võimalik jätta varale jääkväärtus, kuid siis pead arvestama, et jääkväärtus tuleb sul tasuda koos viimase kuumaksega või taotleda lepingu muutmist selliselt, et saaksid selle tasumise ajatada pikemale perioodile.

Pakume küll, aga nimetame seda kapitalirendiks. Auto järelmaks on kapitalirendi vorm, mida kasutatakse juhul, kui sõiduki hinnale ei lisandu käibemaksu, st sõiduki müüb eraisik või muu mittekäibemaksukohustuslane.

Seda tehakse kord kuus lepingus kindlaks määratud päeval. Pank saadab sulle arve 10 päeva enne maksetähtaega, mille alusel saad teha ülekande. Soovi korral saad endale tellida liisingu arve ka e-arvena ning oma kodupanga internetipangas vormistada selle automaatseks tasumiseks püsimaksekorralduse.

Jah. Mittekäibemaksukohustuslasele rahastab pank sõiduki hinda käibemaksuga. Et käibemaksukohustuslane saab käibemaksu riigilt tagasi küsida, siis maksukohustuslasi soovime üldjuhul rahastada käibemaksuta summa ulatuses. Käibemaksu tagasiküsimine riigilt võtab üks-kaks kuud aega, seniks pakume käibemaksu osa tasumise ajatamise võimalust kuni kolmeks kuuks.

Kui soovid maksepäeva mingil põhjusel muuta, tuleb muuta lepingut. Selleks täida palun vorm ja saada see digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@lhv.ee. Muudatuste tegemise eest tuleb maksta tasu vastavalt hinnakirjale.

Kui soovid makset muuta, tuleb muuta lepingut. Selleks täida palun vorm ja saada see digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@lhv.ee. Muudatus nõuab uut krediidiotsust, mille tegemine võtab aega 3−7 päeva. Muudatuste tegemise eest tuleb maksta tasu vastavalt hinnakirjale.

Kui soovid liisinguperioodi lühendada, tuleb muuta lepingut. Selleks täida palun vorm ja saada see digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@lhv.ee. Muudatuste tegemise eest tuleb maksta tasu vastavalt hinnakirjale.

Kui soovid liisinguperioodi pikendada, tuleb muuta lepingut. Selleks täida palun vorm ja saada see digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@lhv.ee. Muudatus nõuab uut krediidiotsust, mille tegemine võtab aega 3−7 päeva. Muudatuste tegemise eest tuleb maksta tasu vastavalt hinnakirjale.

Võta meiega ühendust, koos leiame lahenduse.

Maksepuhkuse taotlemiseks täida palun vorm ja saada see digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@lhv.ee. Eraisikust klient peab esitama ka kontoväljavõtte, juriidilisest isikust klient finantsaruanded. Nende dokumentide põhjal otsustatakse, kas sul on võimalik saada maksepuhkust.

Igast kindlustusjuhtumist peab liisinguandjat teavitama. Ka kahjujuhtumi korral pead sa maksete tasumist jätkama, isegi kui autot ei ole võimalik edasi kasutada. Kui kahju on nii suur, et auto läheb mahakandmisele, lõpeb maksete tasumise kohustus pärast seda, kui kindlustusfirma maksab pangale hüvitise. Sellega lõpetatakse ka liisinguleping. Sama kehtib auto varguse puhul.

Üldiselt ei saa autot liisinguperioodi vältel tagastada. Liisingulepingut on võimalik enne tähtaega lõpetada auto väljaostmise või müümise teel. Kui tegemist on püsivate makseraskustega, on mõistlik sõiduk müüki panna.

Ennetähtaegne lõpetamine on üldjuhul võimalik üksnes juhul, kui sa ostad auto ise välja või leiad sellele ostja. Sõiduki eest saadav summa peab katma graafikujärgse jääkväärtuse või olema sellest suurem. Liisingulepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks täida palun vorm ja saada see digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@lhv.ee. Avalduse alusel saadetakse sulle lõppkalkulatsioon. Kui sina või auto ostja olete arve tasunud, väljastame kahe tööpäeva jooksul lepingu lõpetamise dokumendid.

Sisuliselt tähendab müük ikkagi uue liisingulepingu sõlmimist uue liisinguvõtjaga ja selleks peab ostja (st ülevõtja) esitama liisingutaotluse koos ettenähtud lisadokumentidega. Kui ülevõtja taotluse alusel tehakse positiivne krediidiotsus, on vaja veel üleandja avaldust lepingu lõpetamiseks. Selleks täida palun vorm ja saada see digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@lhv.ee.

Auto vahetamine tähendab olemasoleva lepingu lõpetamist ja uue sõlmimist. Seega on kõigepealt vaja, et sa müüksid vana auto maha. Vana auto võib välja osta ka uue auto müüja. Uue auto kohta tuleb sul täita uus liisingutaotlus ja esitada selle juurde kuuluvad lisadokumendid. Sul on võimalus liisida uus auto ka nii, et vana liisinguleping kehtib edasi, ja panna oma vana auto müüki.

Liisingumakseid tuleb edasi tasuda ka siis, kui auto on müügis. Makseraskuste korral võib taotleda maksepuhkust. Vabastuse võib saada kaskokindlustusmaksete tasumisest, kuid üksnes juhul, kui viid auto müüki LHV koostööpartneri juurde, kellel on sobiv kindlustuskate. Kui auto on müügil mujal, siis vabastust ei saa. Liikluskindlustusmaksete tasumisest vabastust ei anta.

Auto registreerimistunnistusele kantud kasutaja ei vaja Euroopa riikides sõitmiseks volikirja. Lihtkirjalikku volikirja on vaja juhul, kui mõnda Euroopa riiki sõidab registreerimistunnistusele kandmata isik, keda ei soovitagi sinna kasutajaks märkida. Notariaalne volikiri on tarvilik Venemaale või mõnda teise SRÜ riiki või Aasiasse sõitmisel. Volikiri väljastatakse siis, kui sul ei ole võlgu (ei selle ega ühegi teise lepingu järgi) ja kui kindlustuskaitse kehtib selles riigis, kuhu sõita soovid.

Igaks Maanteeameti liiklusregistri (ARK) toiminguks (kasutajate muutmine registreerimistunnistusel, registreerimistunnistuse või numbrimärkide duplikaatide saamine jm) on sul vaja LHV volikirja. Volikirja saamiseks tuleb esitada LHV-le taotlus.

Volikirja saamiseks tuleb esitada LHV-le taotlus. Volikirja väljastame üldiselt ainult juhul, kui sul ei ole võlgu ei selle ega ühegi teise lepingu kohaselt (võib esineda ka erandeid, sel juhul teeb otsuse liisinguhaldur). Kui sul võlgu ei ole ja kindlustuskattega on kõik korras, saad volikirja ühe tööpäeva pärast. Kui sul on võlgu või kindlustuskate ei ole piisav, väljastamine viibib. Volikirja eest tuleb tasuda vastavalt hinnakirjale.

Volikirja võib vaja minna näiteks esindusest autole lisavõtmete tellimiseks.

Nii nagu sina, oleme ka meie huvitatud sellest, et võimalikud liisitud sõidukiga seotud kahjud saaksid hüvitatud. Liisitaval autol peab olema peale kohustusliku liikluskindlustuse ka kaskokindlustus, mis katab kõik levinumad kahjud, mida liikluskindlustusega ei hüvitata. Näiteks saab kaskokindlustusega hüvitada sinu sõidukile tekkinud kahju ka siis, kui oled õnnetuses ise süüdi. Kui auto on kindlustamata, tuleb kahju hüvitada sul endal. Et olla täiesti kindel, et kindlustuskaitse hetkekski ei katke (näiteks mõne makse unustamise korral), tuleb sõiduk kindlustada aastaseks perioodiks ja tasuda selle eest ühekorraga. Et aasta eest korraga tasumine on kahtlemata suur väljaminek, pakume Sulle mugavat ja soodsat võimalust kindlustada liisitav vara LHV kaasabil ning maksta selle eest osade kaupa koos liisingumaksetega. Kindlustusseltsi saad ise valida – meie kindlustusmaakler saadab sulle pakkumise, kus on kirjas mitme seltsi hindade ja tingimuste võrdlus.

Kui soovid teha oma autole muudatusi, siis võta LHV-ga ühendust ja küsi nõusolekut. Nõusolekut ei ole tarvis küsida juhul, kui soovid sõiduki juures midagi parandada, mõne varuosa uue vastu välja vahetada või siis, kui plaanid sõidukile lisada midagi, mille saab liisingulepingu lõppemise järel sõidukit kahjustamata eemaldada. Küll aga kaasneb näiteks gaasiseadme paigaldamisega auto ümberehitus, mis vajab pangapoolset kooskõlastust.

Liisinguvõtjana vastutad sa sõiduki tehnilise hoolduse eest ning pead hoidma korras ka tehnilised ja garantiidokumendid. Lisaks pead tagama sõidukile antud garantii säilimise. Kui sul peaks selle kohta lisaküsimusi tekkima, pöördu LHV või automüüja poole. Sõiduk tuleb liisingulepingu lõppemise korral tagastada LHV-le samas seisundis, kui see oli siis, kui sõiduk sulle üle anti. Seejuures arvestame küll loomulikku kulumist, kuid katkised varuosad tuleb enne sõiduki tagastamist sul uute vastu välja vahetada.

Vastavalt liisinglepingu üldtingimustele tuleb lepingu lõpetamisel tasuda iga ületatud kilomeetri eest 16 senti.

Esmalt soovitame sul mitu korda järele mõelda enne kui selle otsuse teed. Oluline on endale aru anda, et kuigi rendilepinguga võid kõik liisingulepingust tulenevad kohustused oma rentnikule üle anda, siis LHV ees jääd vastutajaks ikka sina ise. Kui oled kindel, et soovid rendile andmisega edasi minna, siis tuleb sul taotleda selleks ka LHV nõusolekut. Selleks tuleb sul esitada vastav sooviavaldus koos allrentniku nime ja isiku- või registrikoodiga. Ühtlasi arvesta sellega, et allrendile andmise nõusoleku andmiseks võib LHV soovida muuta lepingu tingimusi, sest tehingu riskiprofiil muutub.

Liisingulepingu tingimuste kohaselt tuleb tõesti vara kindlustamisel maksta aastase poliisi eest ühes osas. Soovime seda, sest nii saame olla kindlad, et kindlustuskaitse ei katke osamakse tegemise ununemise või tasumata jätmise tõttu. Ka LHV kaudu kindlustades toimub poliisi eest tasumine ühes osas, sest pank tasub poliisi kogumaksumuse seltsile vara kindlustamisel. Soovi korral aga võimaldame sulle kindlustuspoliisi finantseerimist, mis juhul jagame maksumuse 12 osaks ja lisame need maksed sinu igakuisele arvele. Oluline on siin märkida, et poliiside finantseerimisel sisaldavad kindlustuse kuumaksed ka intressikulu. Kindlustuspoliisidele kohaldatava intressimäära kohta leiad infot meie hinnakirjast ning sulle edastatud kindlustuspakkumuselt.

Vali endale sobiv hindaja siit valikust. Nii OÜ Value Expert kui OÜ Roheline Laine teostavad sõiduki hindamise sulle sobivas asukohas.

Selline nõue meil tõepoolest on. Me soovime, et liiklusregister kontrolliks omalt poolt vara omandi korrektset üleminekut ning olla veendunud, et vara registreerimisega ei teki takistusi. Lisaks kohustavad ka riiklikud regulatsioonid sõiduki esmakordsel Eestis kasutusele võtmisel või omandi üleminekul 5 tööpäeva jooksul tegema vastava kande liiklusregistris.

Kõik KKK teemad