Trader

LHV Trader konto avamiseks on vaja 5000 USD-d või samas väärtuses eurosid. Hiljem võib see summa langeda ilma et konto peaks sulgema. USA börside poolt on kehtestatud päevakaupleja reeglid kontodele, mille tagatiseks sobivate varade väärtus on väiksem kui 25 000 USD-d. (vt. KKK küsimust nr. 3)

Reaalajas hinnainfot saab tellida Traderi platvormist tehes kauplemisaknas väärtpaberi sümbolil parem hiireklikk ning valides Launch Market Data Subscription Manager ning sealt saab valida juba vajaliku turu ja hinnainfo paketi.

LHV Traderi hinnainfo tasud leiad hinnakirja lehelt.

Kui 5 pangapäeva jooksul teeb klient 4 või rohkem päevasisest tehingut (sama aktsia, optsiooni, võlakirja või üksikaktsia futuuri (SSF) ost ja müük samal börsipäeval), siis kvalifitseerub ta päevakauplejana (day-trader) ja peab kauplemise jätkamiseks hoidma kontol vähemalt 25 000 US dollari väärtuses vahendeid, selle reegli rikkumisel blokeeritakse kontol tehingute tegemine 90 päevaks. Arvesse lähevad vaid sama väärtpaberi ostud ja müügid ühel päeval, kui osta ühte väärtpaberit ja müüa teist, siis see ei kvalifitseeru päevasisese tehinguna. Antud piirang ei kehti futuuridele, kuid kehtib optsioonide ja lühikeseks müügi tehingute puhul.

Alustada tuleks kõige lihtsamate vigade kontrollimisest. Üle tuleb vaadata, kas internet töötab ja kas välislehed töötavad. Seejärel tasub arvutile teha restart (samuti modemile). Järgmise sammuna tuleks proovida sisse logida teisest arvutist (uue arvuti soetamisel ei pruugi kõik vajalikud programmid olla installeeritud). Probleem võib olla arvutisse installeeritud Java versiooni mittesobivuses Traderi programmiga. Probleemi jätkumisel võta ühendust LHV maakleritega 6 800 420 või maaklerid@lhv.ee.

Jah. Lisaks saab kanda erinevaid valuutasid ühelt kontot teisele (USD, EUR, GBP, CHF, HKD, CAD, AUD, JPY, SEK, RUB, NZD, NOK, HUF, DKK, CZK).

Rahakande ordereid saab sisestada igal ajal, kuid order teostatakse tööpäeviti kella 9.00-st kuni 17.00-ni. Riiklikel pühadel, kui välisturud on lahti, siis rahakandeid teostatakse, kuid täpsetest aegadest antakse sellisel juhul teada LHV veebilehel.

LHV Traderi seadete kustumisel või mõnel muul tehnilisel põhjusel kaotsiläinud seadeid on võimalik taastada. Selleks tuleb LHV Trader süsteemi kauplemisaknas minna: Fail -> Taasta seaded -> ning avanenud menüüst valida viimane kauplemispäev, mille seadeid soovite taastada.

Kauplemiseks eel ja järelturul tuleb orderi seadeid muuta. Vali LHV Trader programmis Globaalsete seadete menüüst Eelnevad kehtestused ning lisa linnuke kasti "Luba orderi aktiveerumine või täitmine väljaspool regulaarset kauplemisaega". Üksikute orderite lubamisel eel- või järelturule tuleb ordeririba jõusoleku aja menüüst lisada linnuke kasti "Täida väljaspool RTH".

Enamasti on orderite tühistamine ja muutmine tasuta. Erandiks on optsiooni ja futuuriorderid, kus börsid on tihti kehtestanud mõningase tasu. Enamasti on tasu 1,5 USD orderi muutmise või tühistamise korralduse kohta.

LHV Traderi kauplemissüsteemis on võimalik konverteerida enimlevinud valuutasid. Konverteerimise teostamiseks tuleks kauplemisaknas tühjal real lisada valuuta sümbol (EUR, USD, SEK), valida Sularaha (Cash) ja vastaspoole valuutapaar. Tehingu teostamine on sarnane väärtpaberite tehingule.

Valuutade kauplemisel on miinimumkonto suuruseks 2000 USD, maksimaalseks võimenduse määraks on 1:50.

LHV Trader platvorm võimaldab kasutada võimendust ehk aktsiate tagatisel raha laenata ning seda uute aktsiate ostmisel kasutada. Tagatiseks sobivad pea kõik üle dollari maksvad USA põhilistel börsidel (NYSE, AMEX, NASDAQ) kaubeldavad aktsiad. Lihtsustatult saab 10 000 eurose konto mahu puhul juurde laenata veel 10 000 eurot, päevasiseselt on võimalik kontot paisutada 40 000 euroni ehk kliendi omavahendid moodustavad 25% konto mahust. Päeva lõpul tuleb omavahendite osakaal viia taas 50% tasemele. Tuleb arvestada, et tagatise hulka ei arvestata optsioone ega vähelikviidseid aktsiaid. Futuuridega kauplemisel on vajalik kontol hoida omakorda tagatist, mis vähendab maksimaalset laenatavat summat.

Võimenduse kasutamiseks ja lühikese positsiooni soetamiseks peab kontol olema vähemalt $2000.

Võimenduse osakaalu saab vaadata konto lehelt Võimendus sektsioonis, kus on välja toodud võimenduse kordaja (kui see on alla ühe, siis ei ole võimendust kasutatud, kui see on üle kahe, siis on kasutatud kahekordset võimendust).

Väärtpabereid saab lühikeseks müüa müügitehingu sooritamisel, müües väärtpabereid mida sul reaalselt ei ole, laenates need väärtpaberid maakleri käest.

Väärtpaberite lühikeseks müük võimaldab kasu saada väärtpaberi hinna langusest. Väärtpabereid saab lühikeseks müüa müügitehingu sooritamisel, müües väärtpabereid mida sul reaalselt ei ole (süsteemis toimub automaatne väärtpaberite laenamine). Positsiooni saab sulgeda/katta ostutehingu sooritamisega, ostes eelnevalt lühikeseks müüdud väärtpaberid maaklerilt tagasi. Lühikeseks müük on väga riskantne, kuna potentsiaalselt on kahjumid piiramatud. Kõik väärtpaberid ei ole lühikeseks müüdavad, parimaks indikaatoriks on LHV Traderis seadete alt lühikeseks müügi (shortable) veerg.

Roheline värv indikeerib lühikeseks müügi võimalust
Tumeroheline indikeerib vastaspoole leidmisel lühikeseks müügi võimalust
Tumepunase värviga aktsiaid ei ole võimalik hetkel lühikeseks müüa
Veergu saab kauplemisaknasse lisada: Seadista -> Globaalsed seaded -> Kauplemisaken -> Vaikimisi paigutus -> Shortable

Kõik KKK teemad