II sammas

15 aasta kõrgeim tootlus on LHV pensionifondidel¹

Mida lähemale jõuab pensioniiga, seda väiksema riskiga peaks olema pensionifond. II samba pensionifondi valimisel arvesta kaht olulist asja:

 • kui palju on sul jäänud aega pensionini
 • kui palju soovid riskida

II samba fondid

LHV Pensionifond XS – Kaitstuim valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Liitu fondiga
Strateegia

Investeerime raha erinevate riikide ja nendega seotud organisatsioonide võlakirjadesse. Need pakuvad kõige suuremat stabiilsust ja kõige madalamaid riske. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,585%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2018)20 520 956,41 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis110 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.04.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
France 05/20275,98%
Riigi Kinnisvara 06/20274,90%
Germany 09/20224,75%
Czech Republic 05/20224,64%
Temasek Financial 03/20224,29%
Transpordi Varahaldus 04/20254,07%
Slovakia 11/20243,88%
Elering 07/20183,73%
United States 08/20192,80%
Amber Circle Funding 12/20222,61%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused28,62%
Riigivõlakirjad30,71%
Ettevõtete võlakirjad40,66%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused28,62%
Baltikum29,34%
Euroopa (v.a Baltikum)26,13%
Aasia8,87%
Põhja-Ameerika2,80%
Muu4,23%

Kohalikud otseinvesteeringud on fondi portfellis maksimumi lähedal

Romet Enok, fondijuht

Hoiame kohalikke, börsil noteerimata võlakirju portfellis endiselt nii palju, kui kehtivad nõuded lubavad – 10% ligidal fondi varade mahust. Et oleme paigutanud negatiivse oodatava tootlusega lühiajaliste võlakirjade asemel 25% fondi varadest tähtajalistele hoiustele (intressiga 0,15 kuni 0,75%), moodustavad need investeeringud (Riigi Kinnisvara, Transpordi Varahaldus) ligikaudu 13% fondi võlakirjaportfellist. Nende kahe riigile kuuluva ettevõtte võlakirjade keskmine intress on 2,2%.

Euroopa valitsuste võlakirjade turul tuleb sarnase tootluse saavutamiseks praegustes tingimustes soetada Itaalia valitsuse rohkem kui kümneaastase tähtajaga võlakirju. Peame valitsuste võlakirjade turu väljavaadet ikka veel nõrgaks. Kuigi lühiajaliselt võivad need võlakirjad pakkuda head tootlust – nagu oli näiteks märtsis, kui turg tõusis isegi 1,6% –, on pikemaajalised väljavaated meie pilgu läbi siiski kehvad.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond S – Turvaline valik

Sobib kui

 • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
 • oled madala riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on pensioniks pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.
Liitu fondiga
Strateegia

Investeerime raha tugevate ettevõtete võlakirjadesse. Need pakuvad raha säilitamisel stabiilsust ega ole majanduse üldisest olukorrast nii palju mõjutatavad kui näiteks ettevõtete aktsiad. Aktsiaturgude risk puudub. Pensioniks kogutava raha kasvuruum on piiratud, küll aga püsib stabiilsena.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,684%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2018)62 574 636,05 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis270 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.04.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
France 10/20225,08%
Riigi Kinnisvara 06/20274,82%
Temasek Financial 03/20224,27%
Latvenergo 06/20224,24%
Transpordi Varahaldus 04/20254,22%
Slovakia 11/20244,02%
Investor 05/20233,35%
Total Capital Intl 03/20202,89%
Romania 10/20242,66%
Elering 07/20182,61%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused17,37%
Riigivõlakirjad23,14%
Ettevõtete võlakirjad59,50%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused17,37%
Baltikum25,47%
Euroopa (v.a Baltikum)38,57%
Aasia7,19%
Põhja-Ameerika6,48%
Muu4,93%

Kohalikud otseinvesteeringud on fondi portfellis maksimumi lähedal

Romet Enok, fondijuht

Hoiame kohalikke, börsil noteerimata võlakirju portfellis endiselt nii palju, kui kehtivad nõuded lubavad, st 10% ligidal fondi varade mahust.

Et oleme paigutanud lühiajaliste negatiivse oodatava tootlusega võlakirjade asemel 10% fondi varadest lisaks tähtajalistele hoiustele (intressiga 0,15 kuni 0,75%), moodustavad need investeeringud (Riigi Kinnisvara, Transpordi Varahaldus) veelgi suurema osa fondi võlakirjaportfellist. Nende kahe riigile kuuluva ettevõtte võlakirjade keskmine intress on seejuures 2,2%.

Euroopa valitsuste võlakirjaturul tuleb sarnase tootluse saavutamiseks praegustes tingimustes soetada Itaalia valitsuse rohkem kui kümneaastase tähtajaga võlakirju. Peame valitsuste võlakirjade turgude väljavaadet ikka veel nõrgaks. Kuigi lühiajaliselt võivad need võlakirjad pakkuda head tootlust – nagu oli näiteks märtsis, kui turg tõusis isegi 1,6% –, on pikemaajalised väljavaated meie pilgu läbi siiski kehvad. Selle näitena jäigi Euroopa ettevõtete võlakirjaturu tulemuseks märtsis –0,1% ja esimese kvartali peale kokku –0,4%.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond M - Tasakaalukas valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,
 • oled mõõduka riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga
Strateegia

Paigutame enamiku rahast võlakirjadesse, mis pakuvad raha säilitamisel stabiilsust. Tasakaalustamiseks investeerime ka kinnisvarasse ja ettevõtetesse, et võimaldada pensioniks kogutavale rahale stabiilset kasvu. Kuni 25% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerima võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,008%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2018)100 915 841,54 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis380 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.04.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond4,37%
Riigi Kinnisvara 06/20274,18%
Transpordi Varahaldus 04/20253,35%
Luminor Bank 12/20193,27%
France 10/20223,24%
Tartu Linnavalitsus 10/20322,75%
Coop Pank 12/20272,33%
Latvenergo 06/20222,28%
Citadele banka 12/20262,21%
auto24 04/20222,20%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused4,81%
Riigivõlakirjad12,76%
Ettevõtete võlakirjad65,88%
Kinnisvara8,40%
Aktsiad8,14%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused4,81%
Baltikum55,02%
Euroopa (v.a Baltikum)26,45%
Aasia2,73%
Põhja-Ameerika9,97%
Muu1,01%

Fond ei kipu üleilmsetelt aktsiaturgudelt veel ostma, kohalikud investeeringud heas hoos

Romet Enok, fondijuht

Märtsis olid aktsiaturud endiselt rahutud ja üleilmsed aktsiaindeksid langesid kuuga keskmiselt 2–4%. Kuigi LHV pensionifondides on aktsiate osakaal väike, mõjutas üleüldine langus märtsikuus fondide tootlust. Oleme käesoleva aasta langushetki kasutanud ka üksikuteks ostudeks aktsiaturgudel, kuid lühiajaliste korrektsioonide ulatus pole meie arvates olnud veel piisav, et märkimisväärselt suurendada aktsiate osakaalu.

Tallinna börsil pakkus märtsis enim kõneainet Olympic Entertainment Groupi aktsiatele tehtud ülevõtupakkumine. Odyssey Europe’i pakutud ostuhind oli peaaegu sama, mis aktsia turuhind viimastel kuudel. Pakkumises puudus traditsiooniline preemia, mida aktsionäridele sellistel puhkudel müügile meelitamiseks antakse. Olympicu aktsia moodustab 0,1% pensionifondi M varadest. Võimaliku ostupakkumise vastuvõtmise kohta teeme otsuse siis, kui on avaldatud sellekohane prospekt ja selgunud, kuidas käituvad teised suuremad institutsionaalsed aktsionärid.

Aasta pärast Auto24 võlakirjade soetamist oleme loonud Baltikumi võlakirjadest, kus LHV fondid on ainus või suurim investor, portfelli, mis moodustab 34,5% fondi võlakirjaportfellist. Selle portfelli kaalutud intressitulu oli esimeses kvartalis 0,85%. Euroopa võlakirjaturgudel jäi samal ajal suurettevõtete võlakirjade tulemuseks –0,4% ja madalama reitinguga ettevõtete puhul –0,5%. Ettevõtete ja valitsuste võlakirjaturg kokku saavutas 0,7% tootluse tänu viimaste nädalate suurenenud hirmule maailmamajanduse väljavaadete suhtes ja Itaalia valitsuse võlakirjade erakordselt tugevale tulemusele. Nagu kvartal tervikuna nii jäi märtsis ka ettevõtete turg kergelt miinuspoolele, samal ajal kui valitsuste võlakirjade turg suutis pakkuda isegi 1,6% tootlust.

Viisime portfellis märtsis lõpule Alexela võlakirjade emiteerimise, mille puhul fond märkis kümneaastaseid ja 5,5% aastaintressiga väärtpabereid. Viimase aasta jooksul fondist võlakirjainvesteeringu saanud ettevõtete tulemusi toetab endiselt tugev majanduskeskkond, milles püsivad pankade krediidikahjumid väiksed. Selle näited on fondi portfellis olevad pangad Luminor, Šiaulių, Citadele, Coop ja BIG.

Ettevõtete finantsseis tugevneb (Riigi Kinnisvara, Transpordi Varahaldus) ja maksutulu kasvab (Tartu linn). Auto24 tulemused on pärast väljaostu, mille tegid kodumaised omanikud, täidetud plaanipäraselt või isegi rohkem. Töötame edasi kohalike ettevõtetega, et siinset investeeringute portfelli kasvatada.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond L – LHV lipulaev

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,
 • oled keskmise riskitaluvusega,
 • eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga
Strateegia

Investeerime erinevatesse valdkondadesse, mille arengusse me usume (nt kinnisvara, mets, erakapital, Balti aktsiad, rahvusvahelised börsid ja võlakirjad). Kuni 50% fondi varast paigutame aktsiaturgudele ehk omandame osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,260%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2018)760 828 702,93 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis2 400 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.04.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond4,93%
Riigi Kinnisvara 06/20274,48%
France 10/20223,35%
Luminor Bank 12/20193,33%
Latvia 01/20213,05%
JP Morgan Chase 08/20212,26%
Wells Fargo & Company 07/20212,24%
Lithuania 01/20242,16%
Siauliu Bankas 12/20202,08%
East Capital Baltic Property Fund III1,78%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused4,85%
Riigivõlakirjad16,33%
Ettevõtete võlakirjad49,37%
Kinnisvara9,91%
Aktsiad19,54%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused4,85%
Baltikum51,61%
Euroopa (v.a Baltikum)27,60%
Aasia5,52%
Põhja-Ameerika9,36%
Muu1,06%

Fond ei kipu üleilmsetelt aktsiaturgudelt veel ostma, kohalikud investeeringud heas hoos

Kristo Oidermaa, fondijuht

Märtsis olid aktsiaturud endiselt rahutud ja üleilmsed aktsiaindeksid langesid kuuga keskmiselt 2–4%. Kuigi LHV pensionifondides on aktsiate osakaal väike, mõjutas üleüldine langus märtsikuus fondide tootlust. Oleme käesoleva aasta langushetki kasutanud ka üksikuteks ostudeks aktsiaturgudel, kuid lühiajaliste korrektsioonide ulatus pole meie arvates olnud veel piisav, et märkimisväärselt suurendada aktsiate osakaalu.

Aktiivsust on vahelduseks näha ka Baltikumi aktsiaturgudel ja märtsikuust võib ette näidata eelkõige korporatiivseid sündmusi. Vilniuse börsil toimus Novaturase IPO ja Eesti valitsus kiitis heaks Tallinna Sadama noteerimise börsil. Samas peab turult lahkumise plaani Olympic, millele tehti aktsiale ülevõtu pakkumine.

Fondi portfelli mõjutas märtsis enim Tallink, kes teatas muudatusest juhtkonnas ja strateegiliste valikute protsessi lõpetamisest. Viimase infokillu mõjul langes aktsia üle 10%, kuna turg oli oodanud, et Tallink otsib uut kosilast, ja seetõttu olid juba tärganud lootused hea hinnaga ostupakkumisele.

Aasta pärast Auto24 võlakirjade soetamist oleme loonud Baltikumi võlakirjadest, kus LHV fondid on ainus või suurim investor, portfelli, mis moodustab 24,4% fondi võlakirjaportfellist. Selle portfelli kaalutud intressitulu oli esimeses kvartalis 0,65%. Euroopa võlakirjaturgudel jäi samal ajal suurettevõtete võlakirjade tulemuseks –0,4% ja madalama reitinguga ettevõtete puhul –0,5%.

Ettevõtete ja valitsuste võlakirjaturg kokku saavutas 0,7% tootluse tänu viimaste nädalate suurenenud hirmule maailmamajanduse väljavaadete suhtes ja Itaalia valitsuse võlakirjade erakordselt tugevale tulemusele. Nagu kvartal tervikuna nii jäi märtsis ka ettevõtete turg kergelt miinuspoolele, samal ajal kui valitsuste võlakirjade turg suutis pakkuda isegi 1,6% tootlust. Viisime portfellis märtsis lõpule Alexela võlakirjade emiteerimise, mille puhul fond märkis kümneaastaseid ja 5,5% aastaintressiga väärtpabereid.

Viimase aasta jooksul fondist võlakirjainvesteeringu saanud ettevõtete tulemusi toetab endiselt tugev majanduskeskkond, milles pankade krediidikahjumid püsivad väiksed (meie portfellis Luminor, Šiaulių, Citadele, Coop ja BIG), ettevõtete finantsseis tugevneb (Riigi Kinnisvara, Transpordi Varahaldus) ja maksutulu kasvab (Tartu linn). Auto24 tulemused on pärast väljaostu, mille tegid kodumaised omanikud, täidetud plaanipäraselt või isegi rohkem. Töötame edasi kohalike ettevõtetega, et siinset investeeringute portfelli kasvatada.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond XL - Kõige julgem valik

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
 • oled valmis riskima keskmisest rohkem,
 • soovid kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Liitu fondiga
Strateegia

Fond võib investeerida kuni 75% varadest aktsiaturgudele, sh omandada osalusi ettevõtetes. Ülejäänud osa investeerime võlakirjadesse ja kinnisvarasse. Meie investeerimisstrateegia muutus 2012. aastal, enne seda võis fond investeerida aktsiaturgudele kuni 50% varadest.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,260%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2018)146 231 619,31 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis500 000 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame sinu raha rahvusvahelistesse ettevõtetesse, mille arengusse usume. Samas tuleb arvestada, et nende ettevõtete tulevikku mõjutavad nii nende firmade siseotsused kui ka muutused maailmamajanduses.

Andmed on toodud 30.04.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond4,32%
Luminor Bank 12/20194,11%
Riigi Kinnisvara 06/20273,99%
East Capital Baltic Property Fund II2,82%
East Capital Baltic Property Fund III2,58%
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund2,29%
France 10/20222,28%
Amber Circle Funding 12/20222,05%
JP Morgan Chase 08/20212,02%
iShares STOXX Europe 600 Health Care2,00%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused3,90%
Riigivõlakirjad7,49%
Ettevõtete võlakirjad52,22%
Kinnisvara13,03%
Aktsiad23,40%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused3,90%
Baltikum46,91%
Euroopa (v.a Baltikum)30,00%
Aasia6,70%
Põhja-Ameerika10,84%
Muu1,69%

Positiivne elevus Baltikumi turgudel tõi fondi portfelli uusi oste

Kristo Oidermaa, fondijuht

Märtsis olid aktsiaturud endiselt rahutud ja üleilmsed aktsiaindeksid langesid kuuga keskmiselt 2–4%. Kuigi LHV pensionifondides on aktsiate osakaal väike, mõjutas üleüldine langus märtsikuus fondide tootlust. Oleme käesoleva aasta langushetki kasutanud ka üksikuteks ostudeks aktsiaturgudel, kuid lühiajaliste korrektsioonide ulatus pole meie arvates olnud veel piisav, et märkimisväärselt suurendada aktsiate osakaalu.

Balti börsidele korraldati üle pika aja arvestatava suurusega IPO, kui Poola erakapitalifond noteeris pakettreiside pakkuja Novaturase aktsiad Vilniuse börsil. Pensionifond XL osales märkimises nagu ka teised LHV aktsiariskiga pensionifondid. Novaturase puhul meeldis meile tugev rahavoog põhitegevusest, mis makstakse aktsionäridele peaaegu täielikult välja. Lisaks sõltuvad ettevõtte finantstulemused ainult Baltikumi tarbija ostujõu kasvust. Arvestades u 5% palgakasvu piirkonnas, puhub ettevõtte lähiaja finantstulemustele korralik taganttuul.

Aasta pärast Auto24 võlakirjade soetamist oleme loonud Baltikumi võlakirjadest, kus LHV fondid on ainus või suurim investor, portfelli, mis moodustab 23,4% fondi võlakirjaportfellist. Selle portfelli kaalutud intressitulu oli esimeses kvartalis 0,65%. Euroopa võlakirjaturgudel jäi samal ajal suurettevõtete võlakirjade tulemuseks –0,4% ja madalama reitinguga ettevõtete puhul –0,5%.

Ettevõtete ja valitsuste võlakirjaturg kokku saavutas 0,7% tootluse tänu viimaste nädalate suurenenud hirmule maailmamajanduse väljavaadete suhtes ja Itaalia valitsuse võlakirjade erakordselt tugevale tulemusele. Nagu kvartal tervikuna nii jäi märtsis ka ettevõtete turg kergelt miinuspoolele, samal ajal kui valitsuste võlakirjade turg suutis pakkuda isegi 1,6% tootlust. Viisime portfellis märtsis lõpule Alexela võlakirjade emiteerimise, mille puhul fond märkis kümneaastaseid ja 5,5% aastaintressiga väärtpabereid.

Viimase aasta jooksul fondist võlakirjainvesteeringu saanud ettevõtete tulemusi toetab endiselt tugev majanduskeskkond, milles pankade krediidikahjumid püsivad väiksed (meie portfellis Luminor, Šiaulių, Citadele, Coop ja BIG), ettevõtete finantsseis tugevneb (Riigi Kinnisvara, Transpordi Varahaldus) ja maksutulu kasvab (Tartu linn). Auto24 tulemused on pärast väljaostu, mille tegid kodumaised omanikud, täidetud plaanipäraselt või isegi rohkem. Töötame edasi kohalike ettevõtetega, et siinset investeeringute portfelli kasvatada.

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond Indeks - Pidevalt investeeritud

Sobib kui

 • tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,
 • soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,
 • omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.
Liitu fondiga
Strateegia

Investeerime laiapõhjaliselt aktsia- ja kinnisvarafondidesse. Investeeringute tegemisel eelistame börsil kaubeldavaid (ETF), madala kulumääraga, füüsilist vara omavaid (mitte sünteetilisi), maksuefektiivseid, likviidseid ja alusindeksit jäljendavaid fonde. Kuni 75% fondi varast on paigutatud aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 0,39%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2018)8 525 647,53 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis468 750 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

Paigutame kuni 75% fondi varast aktsiafondidesse ja ülejäänu kinnisvarafondidesse. Investeeringuid aktsiafondidesse teeme nii arenenud, arenevatele kui piiriturgudele, lähtudes globaalsest SKP jaotusest. Iga kord, kui raha osakaal tõuseb fondis üle 2%, investeeritakse see 5 tööpäeva jooksul.

Andmed on toodud 30.04.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global UCITS ETF12,15%
iShares Core MSCI World UCITS7,93%
iShares Global REIT ETF7,47%
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS7,40%
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF6,65%
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped6,47%
Vanguard Total World Stock ETF6,46%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF6,35%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF6,19%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF6,12%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused1,45%
Kinnisvara26,77%
Aktsiad71,78%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused1,45%
Arenevad turud23,18%
Piiriturud2,46%
Arenenud turud72,91%

Väljamakse viis sõltub sellest, kui palju oled fondi kogunud. Väljamaksete viisi prognoosimisel on abiks selline termin nagu rahvapensioni määr, mille summa kinnitatakse igal aastal kinnitatud indeksi alusel. 2018. aasta aprillist on selleks summaks 189,31 eurot.

Kuidas II sambasse kogutud raha kätte saab?

Vaata videot

Pensionileping: kui kogutud on rohkem kui 50-kordne rahvapensioni määr

Peamine viis oma II samba fondi kogunenud raha kätte saada, on sõlmida selleks pensionileping. See tähendab, et pensionile jäädes sõlmid elukindlustusseltsiga lepingu, millega annad oma pensionifondi kogunenud raha seltsi käsutusse. Vastutasuks hakkab kindlustusselts sulle regulaarselt pensioni maksma ja teeb seda kuni su elu lõpuni. Seda on oluline teada, sest kindlustusseltsid prognoosivad pensioniea pikkust ja arvutavad selle alusel sulle tehtava väljamaksete suuruse. Kui elad tervislikult ja kõrge eani, maksab kindlustusselts pensioni välja suuremas summas, kui fondi on kogunenud. Vastupidisel juhul jääb aga osa rahast kindlustusseltsile, kes teeb sellest väljamakseid oma pikema elueaga klientidele.

Fondipension: kui kogutud on kuni 50-kordne rahvapensioni määr

Kui pensionikontole on kogunenud kuni 9465 eurot, saad raha hakata kasutama perioodiliste väljamaksetena pensionifondist. Selleks esita avaldus pangakontoris või elektrooniliselt registripidaja kodulehel. Avalduses teatad, millise sagedusega ja kui pika ajavahemiku jooksul soovid pensionimakseid saada. Milliseks see ajavahemik kujuneb, oleneb pensionäri vanusest, sest see on kindlaks määratud kogumispensionide seadusega. Erinevalt kindlustusseltsist, mis maksab sulle pensioni su elupäevade lõpuni, tehakse pensionifondist sulle makseid ainult nii kaua, kuni su kontol on osakuid. Teisalt kuulub kogu fondis olev vara pensionisaajale ning jääb tema siit ilmast lahkumise järel pärijatele.

Kogu summa korraga: kui kogutud on kuni 10-kordne rahvapensioni määr

Ühekordse väljamaksena saab raha II sambast kätte juhul, kui seda on pensionifondi kogunenud alla 1893 euro.

Pärandamine

Pensionifondi kogutud vara on võimalik pärandada. Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Rahas väljamaksetelt tuleb pärijatel maksta 20% tulumaksu.

Maksud

Pensioni väljamaksetelt tuleb tasuda 20% tulumaksu. Tulumaksu arvutamise aluseks on saadud tulu maksuvaba määr, mis on 2018. aastal 500 eurot kuus.

LHV Pensionifond Eesti – maksimaalselt Eestisse investeeritud

Sobib kui

 • sul on pensionini jäänud üle 15 aasta,
 • soovid siduda pensioniraha Eesti majandusega,
 • sul on investeeringuid ka mujal regioonides.
Liitu fondiga
Strateegia

Fond investeerib sobivate investeeringute leidumisel kuni 100% Eestisse. Investeeritakse nii aktsiatesse, võlakirjadesse, kinnisvarasse kui ka teistesse fondidesse. Kuna Tallinna Börsil kaubeldavate väärtpaberite hulk on väike, investeerib fond ulatuslikult börsiväliselt. Kuivõrd fond on seotud ühe piirkonnaga, ei tasu sellesse investeerida kogu oma pensioniks mõeldud vara.

Tootlus

Algusest / Jooksev aasta / Jooksev kuu

Kulud

Sisenemistasu 0% / Väljumistasu 0% / Haldustasu 1,260%

Fondi info

Fondi maht (seisuga 30.04.2018)1 509 387,06 €

Osaku hind

FondivalitsejaLHV Varahaldus

Omaosalus fondis2 343 750 osakut

Depootasu määr0,06% (maksab LHV)

DepositooriumAS SEB Pank

LHV Pensionifond Eesti vara investeeritakse väga suures osas Eestisse – riiki, mille arengusse usume ja mille võimalusi tunneme kõige paremini. Fondi tulemused on otseselt seotud Eesti majanduse ja Eesti ettevõtete käekäiguga. Sobivate investeeringute vähesuse tõttu on iga investeeringu osakaal suhteliselt kõrge.

Andmed on toodud 30.04.2018 seisuga

Suurimad investeeringud
Eesti Energia 09/20237,18%
EfTEN Kinnisvarafond II6,68%
auto24 04/20226,68%
Tallinna Kaubamaja4,35%
Tallink Grupp3,77%
BMW 09/20203,51%
BASF 11/20193,33%
Deutsche Telekom 04/20203,33%
Silvano Fashion Group1,98%
Harju Elekter1,42%
Varade jaotus hetkel
Raha ja hoiused53,38%
Ettevõtete võlakirjad24,03%
Kinnisvara8,04%
Aktsiad14,56%
Piirkondlik jaotus
Raha ja hoiused53,38%
Baltikum36,46%
Euroopa (v.a Baltikum)10,17%

Märtsis soetati väärtpabereid peamiselt Tallinna börsilt

Kristo Oidermaa, Romet Enok, fondijuhid

Märtsi viimasel nädalal sai fond kõik load vormistatud ja alustas investeerimist. Paari päeva jooksul tegime tehinguid peamiselt Tallinna börsil. Soetasime portfelli Tallinna Kaubamaja, Tallinki, Ekspress Grupi, Silvano, Harju Elektri, Ekspress Grupi ja Nordeconi aktsiaid.

Jätkame aktiivset tööd börsiväliste investeeringute ja fondidega, sest mittenoteeritud varade soetamine võtab aega. Loodetavasti on juba aprillikuu lõpuks portfellis ka esimesed kinnisvarafondid, mis investeerivad varasid Eestisse.

Fondi esimese kahe töönädala alustasime ühtlasi otseinvesteeringuid, soetades Auto24 kuulutuseportaali võlakirju. Möödunud kevadel kodumaiste omanike kontrolli alla tagasi tulnud ettevõte maksis viimase osa kokku lepitud ostuhinnast. Selleks emiteeriti ettevõtte ühele aktsionärile BaltCapile ja LHV Pensionifond Eestile võlakirju tähtajaga kolm aastat ja intressiga 12% aastas. Auto24 tulemused on väljaostu järel olnud plaanipärased või isegi ületanud neid.

Avalikult turult soetasime fondi võlakirjaportfelli veel Eesti Energia viieaastasi võlakirju. Töötame kohalike ettevõtetega edasi, et kasvatada avaliku turu väliste võlakirjade portfelli, sest näeme neis praegu parimat investeerimisvõimalust.

Pensionifondide turuülevaade

Heitliku märtsi kiuste on LHV pensionifondid olnud hästi kaitstud
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Märts oli maailma väärtpaberiturgudel endiselt rahutu. Suuremad rahvusvahelised aktsiaindeksid langesid kuuga keskmiselt 2–4%. Juba pikemat aega küllalt konservatiivset investeerimisstrateegiat järginud LHV pensionifondid on suutnud heitlikus turuolukorras klientide vara hästi säilitada.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele