II sammas

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond
Passiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
3
1
7
Riskiklass
0,00%
0%
100%
Investeerib Eestisse
2200
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionieani jäänud vähem kui 10 aastat,
  • oled nõus kaotuse vältimiseks kõrgema tootluse võimalusest loobuma.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia
Fondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.09.2019 seisuga

Suurimad investeeringud
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X224,77%
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible24,03%
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X223,62%
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible23,16%

Eesti suunalised investeeringud puuduvad

Varaklassid

Andmed on toodud 30.09.2019 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Haldustasu: 0,34%