Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Passiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
4
1
7
Riskiklass
0,00%
0%
100%
Investeerib Eestisse
1737
Investorite arv
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.04.2023 seisuga

Suurimad investeeringud
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X223,67%
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X223,55%
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible23,50%
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible23,49%

Eesti suunalised investeeringud puuduvad

Varaklassid

Andmed on toodud 30.04.2023 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,29%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,41%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.