Liigu edasi põhisisu juurde

LHV ei toeta Internet Exploreri kasutamist, et kaitsta sind viiruste, pettuste ja teiste ohtude eest. Võid meie veebilehte Internet Exploreriga edasi kasutada, kuid palun arvesta, et kõik ei pruugi ootuspäraselt töötada. Palun kasuta internetipanka sisenemiseks ühte neist tasuta veebilehitsejatest: Chrome, Firefox või Edge.

Väärtustame
haridust

Paindlikud võimalused õpetajale

LHV pühendub aktiivselt ja mitmekülgselt hariduse edendamisele Eestis. Toetame õpetajatega seotud projekte ja pakume haridustöötajatele terviklikku pangateenuste lahendust.

Suurem sissetulek

Kahele õpetajale loosime igal kuul 1500 eurot pangakontole. Loosimises osalemiseks piisab sellest, kui sinu sissetulek laekub LHV-sse.

Loe palga ületoomise kohta

Kogumiskonto

Kahele õpetajale loosime igal kuul 200 eurot Kogumiskonto stardirahaks. Ava Kogumiskonto ja meie anname sinu eesmärkidele hoogu juurde.

Loe Kogumiskonto kohta

Kodulaen

Kodulaenulepingu sõlmid tasuta ja me katame sinu eest ka notarikulud.

Tutvu kodulaenu võimalustega

 • Kampaania „Sissetulek õpetajale“ (edaspidi kampaania) toimub 20.03.2024 kuni 31.12.2024 (k.a).
 • Kampaanias osalevad õpetajad, kes on registreeritud Eesti Haridustöötajate Infosüsteemis (EHIS) ja kelle loosimise päevale eelneva kalendrikuu palk on laekunud AS LHV Pangas (edaspidi ka LHV Pank) olevale isiklikule arvelduskontole. Õpetaja all mõeldakse kampaania raames kõiki haridustöötajaid, kes on loetletud EHIS-e Pedagoogide alamregistri kasutusjuhendi punktis 4.5.
 • Loosimised toimuvad alates 5.05.2024 kuni 5.01.2025 (k.a) iga kuu 5. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval. Loosimise auhinnaks olev 1500 eurot kantakse ühekordse maksena LHV Pangas olevale Võitja arvelduskontole. Ühes kuus loositakse auhind kahele õpetajale.
 • Kampaanias osalemiseks tuleb eelnevalt registreerida ja nõustuda kampaania tingimustega. Võitja nimi avalikustatakse võitja eelneval nõusolekul lhv.ee veebilehel, kliendikommunikatsioonis, e-kirjades ja sotsiaalmeedia kanalites.
 • Loosimises ei saa osaleda LHV Panga ning LHV Pangaga samasse kontserni kuuluvate äriühingute (AS LHV Group, AS LHV Varahaldus, AS LHV Kindlustus, AS LHV Finance, LHV Bank Limited ja AS LHV Paytech) töötajad ja nende pereliikmed.
 • Loosimised toimuvad kokku üheksal korral, sama isik võib võitjaks osutuda korduvalt.
 • Loosimise auhinnaks on 1500 eurot.
 • Loosimise viib läbi LHV Pank. LHV Panga esindajad loosivad auhinna välja 5.05.2024 kuni 5.01.2025 (k.a) iga kuu 5. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval LHV Panga vastavuskontrolli spetsialisti juuresolekul.
 • Loosimises osalemiseks kehtestatud tingimuste täitmist kontrollitakse ja võitjat teavitatakse 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates loosimisest.
 • Auhind makstakse välja ühes osas võitja LHV Pangas olevale arvelduskontole hiljemalt 3 (kolme) pangapäeva jooksul peale võitjaga ühenduse saamist. Auhinda ei väljastata sularahas.
 • Kui auhinna võitjaga ei ole LHV Pangast sõltumatutel põhjustel võimalik loosimisele järgneva 3 (kolme) tööpäeva jooksul ühendust saada või võitja loobub auhinnast, korraldatakse uus loosimine, et leida uus võitja.
 • Auhind ei ole ühelgi kujul asendatav või vahetatav ja LHV Pank ei kompenseeri võidu kättesaamisega seotud kulutusi.
 • Auhinna väljamaksmisega seotud maksud tasub LHV Pank.
 • Iga kampaanias osaleja kohustub aktsepteerima LHV Panga poolt kehtestatud reegleid ja kõiki LHV Panga otsuseid.
 • Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel on LHV Pangal õigus kampaania ette teatamata ja mistahes tagajärjeta katkestada. LHV Pank teatab võimalusel sellisest katkestamisest LHV Panga kodulehe lhv.ee või mõne infokanali kaudu.
 • Kõigis kampaaniat puudutavates küsimustes on LHV Pangal õigus võtta vastu mistahes otsuseid eelnevalt teavitamata. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamisega tuleb LHV Pangale edastada e-posti teel aadressil info@lhv.ee.
 • LHV Pank on kampaania raames töödeldavate isikuandmete osas vastutav töötleja. Kampaanias osaleja nõusoleku alusel tehakse auhinna võitnud õpetaja kohta päring Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) eesmärgiga veendumaks, et tegemist on haridustöötajaga. Päringu tegemiseks kasutatakse isikukoodi. Eelnimetatud nõusoleku saab õpetaja igal ajal tagasi võtta kas e-kirja (info@lhv.ee) või telefoni (6 800 400) teel. Nõusoleku tagasivõtmisel ei saa õpetaja kampaanias kahjuks edasi osaleda, kuna LHV Pangal ei ole võimalik kontrollida õpetaja kui haridustöötaja staatust. Juhul, kui õpetaja nõusoleku alusel ei ole LHV Pangast sõltumatutel asjaoludel võimalik EHIS-esse päringut teha, on LHV Pangal õigus küsida õpetajalt väljavõtte esitamist selle kohta, et õpetaja on haridustöötajana EHIS-es registreeritud. Isikuandmete töötlemist reguleerivad LHV kliendiandmete töötlemise põhimõtted.
 • Kampaania kohta saab lisainfot: 6 800 400, info@lhv.ee või lhv.ee/opetajale.
 • Loosimise korraldajaks on AS LHV Pank, aadress Tartu mnt 2 Tallinn, registrikood 10539549, tel 6 800 400, e-post info@lhv.ee.
 • Kampaania „Stardiraha Kogumiskontole“ (edaspidi kampaania) toimub 20.03.2024 kuni 31.12.2024 (k.a).
 • Kampaanias osalevad õpetajad, kes on registreeritud Eesti Haridustöötajate Infosüsteemis (EHIS) ja kellel on loosimise hetkel avatud AS LHV Pank (edaspidi ka LHV Pank) Kogumiskonto. Õpetaja all mõeldakse kampaania raames kõiki haridustöötajaid, kes on loetletud EHIS-e Pedagoogide alamregistri kasutusjuhendi punktis 4.5.
 • Loosimised toimuvad alates 5.05.2024 kuni 5.01.2025 (k.a) iga kuu 5. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval. Võitja Kogumiskontole kantakse 200 eurot ühekordse maksena. Ühes kuus loositakse auhind kahele õpetajale.
 • Kampaanias osalemiseks tuleb eelnevalt registreerida ja nõustuda kampaania tingimustega. Võitja nimi avalikustatakse võitja eelneval nõusolekul lhv.ee veebilehel, kliendikommunikatsioonis, e-kirjades ja sotsiaalmeedia kanalites.
 • Loosimises ei saa osaleda LHV Panga ning LHV Pangaga samasse kontserni kuuluvate äriühingute (AS LHV Group, AS LHV Varahaldus, AS LHV Kindlustus, AS LHV Finance, LHV Bank Limited ja AS LHV Paytech) töötajad ja nende pereliikmed.
 • Loosimised toimuvad kokku üheksal korral, sama isik võib võitjaks osutuda korduvalt.
 • Loosimise auhinnaks on 200 eurot.
 • Loosimise viib läbi LHV Pank. LHV Panga esindajad loosivad auhinna välja 5.05.2024 kuni 5.01.2025 (k.a) iga kuu 5. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval LHV Panga vastavuskontrolli spetsialisti juuresolekul.
 • Loosimises osalemiseks kehtestatud tingimuste täitmist kontrollitakse ja võitjat teavitatakse 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates loosimisest.
 • Auhind makstakse välja ühes osas võitja LHV Kogumiskontole hiljemalt kolme pangapäeva jooksul peale võitjaga ühenduse saamist. Auhinda ei väljastata sularahas.
 • Kui auhinna võitjaga ei ole LHV Pangast sõltumatutel põhjustel võimalik loosimisele järgneva 3 (kolme) tööpäeva jooksul ühendust saada või võitja loobub auhinnast, korraldatakse uus loosimine, et leida uus võitja.
 • Auhind ei ole ühelgi kujul asendatav või vahetatav ja LHV Pank ei kompenseeri võidu kättesaamisega seotud kulutusi.
 • Auhinna väljamaksmisega seotud maksud tasub LHV Pank.
 • Iga kampaanias osaleja kohustub aktsepteerima LHV Panga poolt kehtestatud reegleid ja kõiki LHV Panga otsuseid.
 • Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel on LHV Pangal õigus kampaania ette teatamata ja mistahes tagajärjeta katkestada. LHV Pank teatab võimalusel sellisest katkestamisest LHV Panga kodulehe lhv.ee või mõne infokanali kaudu.
 • Kõigis kampaaniat puudutavates küsimustes on LHV Pangal õigus võtta vastu mistahes otsuseid eelnevalt teavitamata. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamisega tuleb LHV Pangale edastada e-posti teel aadressil info@lhv.ee.
 • LHV Pank on kampaania raames töödeldavate isikuandmete osas vastutav töötleja. Kampaanias osaleja nõusoleku alusel tehakse auhinna võitnud õpetaja kohta päring Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) eesmärgiga veendumaks, et tegemist on haridustöötajaga. Päringu tegemiseks kasutatakse isikukoodi. Eelnimetatud nõusoleku saab õpetaja igal ajal tagasi võtta kas e-kirja (info@lhv.ee) või telefoni (6 800 400) teel. Nõusoleku tagasivõtmisel ei saa õpetaja kampaanias kahjuks edasi osaleda, kuna LHV Pangal ei ole võimalik kontrollida õpetaja kui haridustöötaja staatust. Juhul, kui õpetaja nõusoleku alusel ei ole LHV Pangast sõltumatutel asjaoludel võimalik EHIS-esse päringut teha, on LHV Pangal õigus küsida õpetajalt väljavõtte esitamist selle kohta, et õpetaja on haridustöötajana EHIS-es registreeritud. Isikuandmete töötlemist reguleerivad LHV kliendiandmete töötlemise põhimõtted.
 • Kampaania kohta saab lisainfot: 6 800 400, info@lhv.ee või lhv.ee/opetajale.
 • Loosimise korraldajaks on AS LHV Pank, aadress Tartu mnt 2 Tallinn, registrikood 10539549, tel 6 800 400, e-post info@lhv.ee.

Kinnita, et oled haridustöötaja ja osale kampaanias.

Kampaania kestab 20. märtsist kuni 31. detsembrini 2024.
Sissetuleku ja Kogumiskonto stardiraha loosimised toimuvad iga kuu 5. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval. Esimene loosimine on 2024. aasta mais ja viimane 2025. aasta jaanuaris.

Palga toomine LHV-sse on lihtne

Ava konto
Kui sa ei ole veel LHV klient, siis

Ava konto

Täida palga ümbersuunamise avaldus
Täida avaldus ja saada oma töökoha raamatupidajale.

Palga ümbersuunamise avaldus

Tehtud
Järgmise kuu sissetulek laekub LHV panka ja võid võita teise kuupalga juurde.

LHV-s võidavad kõik

 • Teenustasuta arveldused - eurodes ülekanded on nii Eestis kui ka Euroopas kõigile tasuta.
 • Mitmekülgsete võimalustega pangakaardid - deebetkaardi kuutasu on 1 euro. Kaardiga saad maksta kõikjal maailmas ja internetis ning teha ka viipemakseid. Virtuaalkaart on kuutasuta.
 • Lihtne internetipank ja mobiiliäpp - igapäevaseid pangatoiminguid saad teha mugavalt internetipangas ja mobiiliäpis. Võid kasvõi koolis vahetunni ajal kergesti muuta limiite, avada lisakontosid, tellida kaarte, osta ja müüa väärtpabereid või taotleda laenu.
 • Soodne arveldamine sularahaga - LHV sularahaautomaadist saad võtta sularaha kuni 2000 eurot kuus teenustasuta.
 • Parimad investeerimisteenused - Balti väärtpaberite hoidmine ja nendega kauplemine on LHV-s tasuta. Lisaks pakume rohkesti teadmisi ja võimalusi alustavale investorile.
 • Nutikad lahendused raha kogumiseks ja kasvatamiseks
 • Palju laenuvõimalusi - leia omale vajadustele sobiv lahendus. Olgu selleks siis kodulaen, väikelaen, liising või mõni muu.
  Loe täpsemalt: www.lhv.ee/et/eraklient

Koostööprojektid

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon