enru

Tööpakkumised

LHV Pank pakub põnevaid väljakutseid arveldustoodete spetsialistile.

Millised hakkavad olema sinu tööpäevad?
Arveldustoodete spetsialistina oled sa tootejuhi „parem käsi“, olles vestluspartneriks ja kaasamõtlejaks ning panustades arveldustega seotud protsesside parendamisse. Sinu tööülesannete hulka kuulub ka kliendiprobleemidele lahenduste leidmine ning klienditoe nõustamine ja juhendamine arveldustega seotud küsimustes. Lisaks sellele koostad ja ajakohastad erinevaid juhendeid ning teed koolitusmaterjale (sealjuures koolitad vajadusel ka teisi töötajaid).

Natuke meist endist:
LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju, korda saata suuri tegusid ja olla osa LHV eduloost. Me julgeme otsustada ja mõelda suurelt. Soovime olla teerajajad, mistõttu oleme inspireeritud uutest lähenemistest, julgeme riskida ja teha asju teistmoodi. Kõik saab alguse inimestest, kes soovivad midagi luua ja saavutada. LHV-s töötades oled ümbritsetud oma valdkonna tipptegijatest, kes sind toetavad ja juhendavad ning kellega koos saad uusi tippe vallutada.

Milline oled sina?
Oma loomuselt oled sa väga hea suhtlemisoskusega, julge ja initsiatiivikas. Tunned suurt huvi arveldustoodete vastu ning soovid antud valdkonnas areneda ja kaasa rääkida. Kuna hakkad enda töös kokku puutuma erinevate juhendite kirjutamisega, iseloomustab sind ka põhjalikkus, täpsus ja detailidele orienteeritus.

Kasuks tuleb, kui oled varasemalt arveldustoodetega kokku puutunud.

LHV-s töötamise boonused:

 • saad teha huvitavat tööd, mis päriselt loeb ja arendab ning annab väärtusliku kogemuse;
 • toetame sind uude rolli sisseelamisel, pakkudes juhendamist ja väljaõpet;
 • sul on võimalus kuuluda toredasse meeskonda, kellega koos ka töövälisel ajal meeldivalt aega veeta ja erinevatel ühisüritustel käia;
 • pakume sulle erinevaid soodustusi ja hüvesid ning toetame sinu mitmekülgseid huvisid ja eluviise.

LHV on Unistuste Tööandja 2015.

Ootame sinu CV-d ja motivatsioonikirja hiljemalt 31.oktoobril 2017 aadressile cv@lhv.ee. Sinu uus kontor asub Tallinna südalinnas, City Plaza hoones. Lisainfot saad telefonil 6 802 660.

LHV pank pakub põnevaid väljakutseid sisemiste töövahendite arendajale, kes seisab hea selle eest, et LHV töötajatel oleks olemas heal tasemel (peamiselt MS Office toodetel baseeruvad) töövahendid, mis aitavad muuta nende tööd efektiivsemaks ning turvalisemaks.

Kui teiste töö lihtsamaks tegemine, probleemidele lahenduste leidmine ning töö numbrite, andmete ja Exceliga panevad sul silma särama, siis oled täpselt õige inimene kandideerima antud ametipositsioonile.

Mida tegema hakkad?

 • Suhtled majasiseste vastaspooltega ning kaardistad nende tööprotsessidest tulenevaid vajadusi;
 • teostad analüüse tööprotsesside efektiivsemaks muutmiseks ning potentsiaalsete vigade vältimiseks;
 • vastavalt tehtud analüüsile arendad töövahendeid (üldjuhul Excel, Outlook, Word);
 • haldad väljatöötatud töövahendite portfelli;
 • ühtlustad ja arendad välja LHV sisemiste töövahendite väljatöötamise printsiipe.

Mida sinult ootame?

 • Head analüütilist võimekust;
 • head suhtlemisoskust;
 • oskust võtta initsiatiivi ja võimet algatatud projektid lõpule viia;
 • väga heal tasemel Exceli kasutamise oskust;
 • heal tasemel VBA kasutamise oskust.

Kasuks tuleb varasem kokkupuude teiste programmeerimiskeeltega (nt SQL, Java, C jne).
Töökoht asub Tallinna südalinnas, City Plaza kontoris (Tartu mnt 2).

Miks kandideerida?

LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, nüüdisaegne töökeskkond ja vääriline tasupakett. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus, toetav ja tulemuslik meeskonnatöö ning aktiivne seltsielu.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Kandideerimise tähtaeg on 20. oktoober 2017. Lisainfo telefonil 6 802 600.

Sinu ülesandeks on hoolitseda selle eest, et meie külalised saaksid parima vastuvõtu ja meeldiva teeninduse. Pakud oma sõbralikku tuge erinevates küsimuses luues lisandväärtust töötajate heaolu ja rõõmsa meele hoidmisel. Saad palju suhelda ja liikuda ning hoiad meie kontorit parimas vormis.

Mida tegema hakkad?

 • Võtad vastu ja teenindad olulisi külalisi ning koostööpartnereid;
 • hoolitsed selle eest, et kontor oleks alati varustatud kõige vajalikuga;
 • korraldad lähetusi ja vormistad kuludokumente;
 • abistad sisemiste ürituste, koosolekte ja koolituste korraldamisel;
 • pakud jooksvat tuge dokumendiringluse korraldamisel;
 • haldad infovahetust läbi emaili, telefoni ja sisemiste kanalite;
 • assisteerid bürood ja personaliosakonda nende igapäevatöös.

Mida sinult ootame?

 • Suhtlemisjulgust ja esinduslikkust;
 • positiivset teeme ära suhtumist;
 • kohusetundlikkust ja korrektsust;
 • täpsust ja detailsust;
 • ajaplaneerimisoskust;
 • iseseisvust ja loogilist mõtlemisvõimet;
 • inglise keele oskust suhtlustasandil;
 • head suhtlemisoskust ja meeskonnavaimu.

Töökoht asub Tallina südalinnas, City Plaza hoones.

Miks kandideerida?

LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, nüüdisaegne töökeskkond ja vääriline tasupakett. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus, toetav ja tulemuslik meeskonnatöö ning aktiivne seltsielu.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Kandideerimise tähtaeg on 25. oktoober 2017. Lisainfo telefonil 6 802 600.

Alusta oma panganduskarjääri LHV-s kas assistendi või klienditeenindajana.

Ootame Tallinna kliendikontori meeskonda kandideerima julge suhtlusoskusega pangandushuvilisi, kellel on suur soov panustada parima klienditeeninduse tagamisse. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustab lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus, toetav ja tulemuslik meeskonnatöö ning aktiivne seltsielu.

Assistendid ja klienditeenindajad on esimesed inimesed, kellega meie kliendid LHV kontorit külastades kokku puutuvad. Sobid kandideerima kui oled tähelepanelik ja soovid kanda hoolt selle eest, et meie klientide külastused oleksid igati meeldivad.

Mida tegema hakkad assistendina?

 • Võtad kliente vastu ja juhatad edasi;
 • juhendad kliente lihtsamate toimingute juures;
 • abistad dokumentatsiooni haldamisel;
 • abistad kliendihaldureid kokkulepitud töölõikudes;
 • hoiad kontori heakorda, sh varustad vajalike materjalide ja vahenditega;
 • korrastad LHV raamatukogu ja laenutad raamatuid;
 • abistad kliendikontori ürituste ja seminaride sujuvuse tagamisel.

Mida tegema hakkad klienditeenindajana?

Sinu igapäevaseks tööks on klientide vastuvõtmine ning suurepärase kliendikogemuse pakkumine, tutvustades neile pangatooteid ja juhendades erinevate pangateenuste kasutamisel. Lisaks:

 • sõlmid lepinguid ja haldad dokumentatsiooni;
 • pakud klientidele aktiivselt meie pangatooteid;
 • vajadusel asendad kliendikontori assistenti.

Mida sinult ootame?

 • Kliendisõbralikkust;
 • väga head eesti ning head vene ja inglise keele oskust;
 • kiiret õppimisvõimet ning arenemistahet;
 • hoolsust, korrektsust, kohusetundlikkust;
 • rõõmsameelsust ja positiivset suhtumist;
 • viisakat eneseväljendust, avatud ja julget suhtlemisoskust;
 • esinduslikkust;
 • põhjalikkust ja täpsust;
 • taiplikkust kontoritehnika kasutamisel;
 • rutiini- ja pingetaluvust;
 • iseseisvust ja abivalmidust;
 • positiivset hoiakut müügitöösse.

Töö on täiskoormusega ja toimub graafiku alusel. LHV Tallinna kliendikontor on avatud E-R 09-19.

Miks kandideerida?
LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, nüüdisaegne töökeskkond ja motiveeriv tasupakett. LHV Pank on Unistuste Tööandja 2015.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-postile cv@lhv.ee. Lisainfo telefonil 6 802 660.

Tule tööle LHV Panka kvaliteedispetsialistiks!

Otsime oma arendustiimi Tallinnasse kvaliteedispetsialisti, kes ei tunne aukartust keerukate infosüsteemide ees ning kes haarab lennult erinevate pangatoodete loogikat.
Töötame “cross-functional” tiimis, kus väärtustatakse koostööd, avatud suhtlemist ja tiimiliikmete arvamust, ühiste eesmärkide saavutamist ning loomulikult kvaliteeti.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on huvi ja soov tegeleda automaattestidega;
 • Pooldad tarkvara arenduses kaasaegseid võtteid ja agiilset lähenemist;
 • oled avatud uutele väljakutsetele ja pead tähtsaks isiklikku arengut;
 • soovid ehitada tarkvara enda ettevõtte jaoks ja olla kaasatud protsessi algusest lõpuni.

Mida sinult ootame?

 • Kogemust veebirakenduste testijana;
 • huvi ja varasemat kokkupuudet tarkvaraarenduses;
 • initsiatiivi ja meeskonnatöö oskust;
 • väga head suhtlemisoskust ning eesti ja inglise keele oskust;
 • kogemust testide automatiseerimisel ja SQL teadmiseid.

Töökoht asub LHV kontoris Tallinna kesklinnas.

Miks kandideerida?
LHV-s saad kasutada oma töös kaasaegseid tehnoloogiaid ja agiilseid metoodikaid (Lean, Kanban põhimõtted). LHV-s saad osaleda toodete arendamisel algusest lõpuni ja näha igapäevaselt oma töö vilju.

LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, kaasaegne töökeskkond. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus ning toetav ja tulemuslik meeskonnatöö. Peame oluliseks ja panustame järjepidevasse arengusse nii meeskonnana kui isiklikus plaanis. LHV Pank oli Unistuste Tööandja 2015.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse.
Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Lisainfo telefonil 684 6137.

Otsime oma arendustiimi kogenud arendajat ja tiimijuhti, kes soovib vallutada uusi tippe ja kes ei tunne aukartust keerukate infosüsteemide ees. Oled tootearenduse tiimi tehniline liider, kes näeb süsteemide suurt pilti, mõistab hajusarhitektuuri ja turvalisuse aspekte ning suudab arendustiimi liidrina tagada nende jätkusuutlikkuse.

Sul on võimalus töötada kiirelt areneva panga meeskonnas, kes aitab kaasa kliendile parima pangatoote arendamisel, kasutades selleks uudseimaid tehnoloogilisi lahendusi. Sinu roll on kavandada ja tagada jätkusuutlik infosüsteemi arhitektuur, olles tarkvara koodi omanik ja vastutaja ning tehes tihedalt koostööd arendustiimiga.

Sul on võimalus rakendada oma häid tehnilisi oskusi ja eelnevat kogemust, juhendades ja nõustades arendajate meeskonda kaasaegsete pangarakenduste loomisel ning töötades välja tarkvaraarenduse protsesse ja standardeid. Lead-arendajana töötad „cross-functional“ tiimis, kus väärtustatakse koostööd, avatud suhtlemist ja tiimiliikmete arvamust, ühiste eesmärkide saavutamist ning loomulikult kvaliteeti.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • pooldad tarkvara arenduses kaasaegseid võtteid ja agiilset lähenemist;
 • oled avatud uutele väljakutsetele ja pead tähtsaks isiklikku arengut;
 • soovid ehitada tarkvara enda ettevõtte jaoks ja olla kaasatud protsessi algusest lõpuni.

Mida sinult ootame?

 • Vähemalt 5-aastast töökogemust ärikriitilise tarkvara arendamisel vanem Java arendajana;
 • tulemustele ja kvaliteedile orienteeritust;
 • suurepärast initsiatiivi ja väga head meeskonnatöö oskust;
 • väga head suhtlemisoskust ning eesti ja inglise keele oskust.

Töökoht asub Tallinna südalinnas City Plaza hoones.

Miks kandideerida?

LHV-s saad kasutada oma töös kaasaegseid tehnoloogiaid ja agiilseid metoodikaid (Lean, Kanban põhimõtted). LHV-s saad osaleda toodete arendamisel algusest lõpuni ja näha igapäevaselt oma töö vilju.

LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, kaasaegne töökeskkond. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus ning toetav ja tulemuslik meeskonnatöö. Peame oluliseks ja panustame järjepidevasse arengusse nii meeskonnana kui isiklikus plaanis. LHV on Unistuste tööandja 2015.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Lisainfo telefonil 684 6137.

LHV-s töötamine sobib sulle, kui oled initsiatiivikas, tulemustele orienteeritud, kiire õppija ning tahad panustada kasvava organisatsiooni arengusse nii meeskonnaliikmena kui ka silmapaistva indiviidina. Otsime sind, kui oled valmis liikuma meiega ühes tempos ja teed oma tööd kirega.

Pakume sulle võimalust töötada kiiresti arenevas kodumaises ettevõttes, kus saad tunda oma otsuste mõju ja töötada koos oma ala parimate spetsialistidega.

Kui sa ei leia meie kodulehelt sobivat tööpakkumist, siis saada oma CV aadressile cv@lhv.ee ja võib juhtuda, et võtame sinuga ise ühendust.