enru

Tööpakkumised

LHV on praktikaprogrammi pakkunud juba üle 10 aasta, väga mitmed meie tänased spetsialistid ja juhid alustasid praktikandina. See on Sinu võimalus siseneda finantssektorisse ja teha esimesi samme oma karjääri kujundamisel.

Sel kevadel võtame vastu kandideerimisavaldusi järgmistes valdkondades.

Aktsiaanalüüs – praktika sobib laia silmaringiga sõnaosavale majandushuvilisele, kes tunneb sügavat huvi aktsiaturgudel toimuva vastu ja näeb end tulevikus töötamas analüütikuna. Praktika käigus analüüsid ettevõtteid ja presenteerid investeerimisideid. Vajalik väga hea inglise keele oskus.

IT arendus – praktika sobib infotehnoloogia tudengile, kes tunneb huvi agiilse arendusprotsesside vastu. Praktika käigus tutvud erinevate ülesannetega tarkvaraarenduses. Hea kandidaat on avatud suhtleja ja on lahendustele orienteeritud.

Kliendikontor – praktika sobib täpsele ja kohusetundlikule tudengile, kes armastab süsteemsust ja talub hästi rutiini. Sul on võimalus tutvuda, kuidas toimib parima teenindusega pank Eestis. Praktika käigus korrastad dokumente, sisestad lepinguid, valmistad dokumente ette arhiveerimiseks ja vajadusel asendad assistenti.

Juriidiline nõustamine – praktika sobib 2.kursuse õigusteaduse tudengile, kellele meeldib aktiivselt suhelda ja leida vastuseid keerukatele küsimustele. Pakume Sulle võimalust õppida oma ala spetsialistidelt ning panustada oma ideedega.

Laenud – praktika meie jaepanganduse finantseerimise osakonnas sobib hästi tudengile, kes on detailidele orienteeritud ja soovib tutvuda laenutoodete väljastamise protsessidega. Sul on võimalus kätt proovida laenuhalduri ülesannetega ning tegeleda krediidianalüüsiga.

Pakume sulle:

 • koolitusprogrammi, mis annab hea ettekujutuse, kuidas töö pangas on korraldatud;
 • uusi teadmisi ning reaalset töökogemust;
 • põnevaid üritusi ettevõtte siseselt;
 • praktikatasu.

Praktika toimub LHV Panga kontoris, Tartu mnt 2, City Plaza majas.
Praktika soovitav kestus on 2 kuni 3 kuud perioodil mai-august.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse.

Kuidas praktikale saada?
Ootame sinu CVd ja motivatsioonikirja enne 20. märtsi aadressile cv@lhv.ee. Kirjuta, milline praktika sulle huvi pakub ja põhjenda, miks sa meile praktikale tahad tulla? Lisainfo telefonil 6846 137

Tule tööle LHV Panka krediidiriski analüütikuks
Sinu ülesandeks on LHV Panga krediidiriski mudelite väljatöötamine ja arendus ning krediidiriski portfelli analüütika ja järelevalve (sh riskiga kaalutud varade arvutus). Sinu töö eesmärgiks on koostöös äripoolega tagada LHV krediidiriskiportfellide jätkuvalt hea kvaliteet.

Mida tegema hakkad?

 • Krediidiriski mudelite arendus ja haldus
  o metodoloogia väljatöötamine ning juurutamine;
  o implementeerimine koostöös äripoole ja IT-arendusmeeskonnaga;
  o dokumentatsiooni loomine ja haldamine;
  o raporteerimine;
  o regulaarne uuendamine, valideerimine ning kaitsmine järelevalveorganite ees.
 • Krediidiriski portfelli analüütika ja järelevalve
  o aktiivne osalemine uute krediiditoodete väljatöötamises;
  o krediidiriski portfelli riskiindikaatorite väljatöötamine ja implementeerimine;
  o krediiriskiprofiili monitooring;
  o raporteerimine juhatusele, nõukogule ja järelevalveorganitele;
  o riskiga kaalutud varade metodoloogia ülalhoid ning arvutuse läbiviimise tagamine.

LHV Panga riskikontrolli ülesandeks on töötada välja LHV Grupi riskijuhtimise raamistik ning tagada selle tulemuslik rakendamine. Sinu töö ülesandeks on aidata kaasa selle eesmärgi täitmisele krediidiriski valdkonnas.

Mida sinult ootame?

 • Majandusalast, matemaatilist või statistilist kõrgharidust;
 • väga head tehnilist taipu ja vaimset võimekust;
 • teadmisi statistikast/statistilistest mudelitest;
 • väga head meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust;
 • heal tasemel eesti ja inglise keele valdamist;
 • proaktiivset uudishimu LHV äritegevuse vastu;
 • varasemat töökogemust sarnasel ametipositsioonil.

Kasuks tuleb statististe töövahendite nagu SAS ja R kasutamise kogemus ning kokkupuude programmeerimiskeeltega VBA ning SQL. Töökoht asub Tallinna südalinnas City Plaza majas.

Miks kandideerida?
LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid ja nüüdisaegne töökeskkond. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus, toetav ja tulemuslik meeskonnatöö ning aktiivne seltsielu. LHV Pank on Unistuste Tööandja 2015.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse.

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Kandideerimise tähtaeg on 2. aprill 2017. Lisainfo telefonil 6 802 600.

LHV Pank pakub põnevaid väljakutseid BI valdkonna tarkvaraarendajale
Otsime business intelligence valdkonna huvi ja kogemusega arendajat, kelle vastutada on andmebaaside arendamine SQL-i platvormil ja infojuhtimise automatiseerimine.

Mida tegema hakkad?

 • Aitad parendada andmelao arhitektuuri ja arendada vajalikke funktsionaalsusi;
 • täidad BI projektijuhtide jooksvaid tellimusi vastavalt äri vajadustele (sh automatiseerid protsesse);
 • oled partneriks valdkonna projektijuhtidele andmemudelite loomisel;
 • teed koostööd välise BI koostööpartneriga;
 • administreerid protsesse koostöös IT haldusega;
 • planeerid ja teostad andmelao release-e.

Mida sinult ootame?

 • Kõrgharidust majanduse või infotehnoloogia erialal;
 • vähemalt 2-aastast töökogemust tarkvaraarendajana;
 • varasemat kogemust SQL-i arendamisel;
 • kokkupuudet BI valdkonnaga, sh andmemudeli koostamise kogemust;
 • detailsust ja võimet hinnata tervikpilti;
 • tulemustele ja kvaliteedile orienteeritust.

Kasuks tuleb finantssektoris töötamise kogemus ja erinevate skriptimiskeelte tundmine.
Töökoht asub Tallinna südalinnas City Plaza hoones.

LHV on kiirelt arenev ettevõte, kus saab oma otsuste mõju tunda ja suuri asju korda saata. LHVs töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, kaasaegne töökeskkond ja motiveeriv tasupakett. Kollektiivi iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus, toetav ja tulemuslik meeskonnatöö ning aktiivne seltsielu. LHV Pank on Unistuste Tööandja 2015.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloole!
Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Lisainfo telefonil 6 802 600.

Kui sind huvitab kaasalöömine uutes ja põnevates fintech projektides, julged küsida küsimusi, pakkuda välja kavalaid lahendusi ja usud, et suudad anda arvestatava panuse meie teenuste ülesehitusse, oled oodatud ühendust võtma.

Mida tegema hakkad?

 • Üheskoos äriarenduse tiimiga maailma parima kasutajakogemuse teenuseid looma;
 • sinu töö sisuks on LHV mobiilipanga arendus ning haldus;
 • töötad igapäevaselt koos kujundajate, turunduse, IT arenduse ning tootejuhtidega.

Mida sinult ootame?

 • Iseseisvat ja ratsionaalset tegutsemist;
 • kirge kasutajamugavuse ja nutikate lahenduste järele;
 • võimet mõistliku aja jooksul kvaliteetset koodi luua;
 • iOS (Objective-C, Swift) rakenduste arendamise kogemust;
 • kasuks tulevad teadmised Git-ist ja JIRA-st.

Miks kandideerida?

LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid ja kaasaegne töökeskkond. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus, toetav ja tulemuslik meeskonnatöö ning aktiivne seltsielu. LHV Pank oli Unistuste Tööandja 2015.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse.

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Lisainfo telefonil 684 6137.

Otsime oma arendustiimi kogenud arendajat ja tiimijuhti, kes soovib vallutada uusi tippe ja kes ei tunne aukartust keerukate infosüsteemide ees. Oled tootearenduse tiimi tehniline liider, kes näeb süsteemide suurt pilti, mõistab hajusarhitektuuri ja turvalisuse aspekte ning suudab arendustiimi liidrina tagada nende jätkusuutlikkuse.

Sul on võimalus töötada kiirelt areneva panga meeskonnas, kes aitab kaasa kliendile parima pangatoote arendamisel, kasutades selleks uudseimaid tehnoloogilisi lahendusi. Sinu roll on kavandada ja tagada jätkusuutlik infosüsteemi arhitektuur, olles tarkvara koodi omanik ja vastutaja ning tehes tihedalt koostööd arendustiimiga.

Sul on võimalus rakendada oma häid tehnilisi oskusi ja eelnevat kogemust, juhendades ja nõustades arendajate meeskonda kaasaegsete pangarakenduste loomisel ning töötades välja tarkvaraarenduse protsesse ja standardeid. Lead-arendajana töötad „cross-functional“ tiimis, kus väärtustatakse koostööd, avatud suhtlemist ja tiimiliikmete arvamust, ühiste eesmärkide saavutamist ning loomulikult kvaliteeti.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • pooldad tarkvara arenduses kaasaegseid võtteid ja agiilset lähenemist;
 • oled avatud uutele väljakutsetele ja pead tähtsaks isiklikku arengut;
 • soovid ehitada tarkvara enda ettevõtte jaoks ja olla kaasatud protsessi algusest lõpuni.

Mida sinult ootame?

 • Vähemalt 5-aastast töökogemust ärikriitilise tarkvara arendamisel vanem Java arendajana;
 • tulemustele ja kvaliteedile orienteeritust;
 • suurepärast initsiatiivi ja väga head meeskonnatöö oskust;
 • väga head suhtlemisoskust ning eesti ja inglise keele oskust.

Töökoht asub Tallinna südalinnas City Plaza hoones.

Miks kandideerida?

LHV-s saad kasutada oma töös kaasaegseid tehnoloogiaid ja agiilseid metoodikaid (Lean, Kanban põhimõtted). LHV-s saad osaleda toodete arendamisel algusest lõpuni ja näha igapäevaselt oma töö vilju.

LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, kaasaegne töökeskkond. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus ning toetav ja tulemuslik meeskonnatöö. Peame oluliseks ja panustame järjepidevasse arengusse nii meeskonnana kui isiklikus plaanis. LHV on Unistuste tööandja 2015.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Lisainfo telefonil 684 6137.

Otsime oma meeskonda laiapõhjaliste teadmistega tehnilist inimest, kes ei tunne aukartust keerukate väljakutsete ees ja kes soovib anda oma panuse parima eestimaise panga arengusse. Oled R&D tiimi liige, kes näeb pangasüsteemide suurt pilti, mõistab sealseid väljakutseid, kitsaskohti ja võimalusi ning vedades erinevaid initsiatiive nagu OWASP, CI, CD, SOA jne, aitab luua lahendusi, mis tekitavad ettevõttele ärieeliseid.

Sul on võimalus töötada kiirelt areneva panga meeskonnas, kes aitab kaasa kliendile parimate pangatoodete arendamisel, kasutades selleks uudseimaid tehnoloogilisi lahendusi. Sinu roll on katsetada, uurida ja testida uusi tehnoloogilisi lahendusi ja platvorme ning teostada erinevaid R&D initsiatiive k.a. POC prototüübid, töötades tihedas koostöös teiste arendustiimidega üle ettevõtte.

Sul on võimalus rakendada oma häid tehnilisi oskusi ja eelnevat kogemust, juhendades ja nõustades arendajate meeskondi kaasaegsete pangarakenduste loomisel, teostades arhitektuurilisi parendusi ning toetades teisi arendustiime sarnaste initsiatiivide elluviimisel. R&D insenerina töötad agiilses tiimis, kus väärtustatakse koostööd, avatud suhtlemist ja tiimiliikmete arvamust, ühiste eesmärkide saavutamist ning loomulikult kvaliteeti.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • pooldad tarkvara arenduses kaasaegseid võtteid ja agiilset lähenemist;
 • oled avatud uutele väljakutsetele ja pead tähtsaks isiklikku arengut;
 • soovid ehitada tarkvara enda ettevõtte jaoks ja olla kaasatud protsessi algusest lõpuni.

Mida sinult ootame?

 • Vähemalt 5-aastast töökogemust ärikriitilise tarkvara arendamisel;
 • tulemustele ja kvaliteedile orienteeritust;
 • suurepärast initsiatiivi ja väga head meeskonnatöö oskust;
 • väga head suhtlemisoskust ning eesti ja inglise keele oskust.

Miks kandideerida?

LHV-s saad kasutada oma töös kaasaegseid tehnoloogiaid ja agiilseid metoodikaid (Lean, Kanban põhimõtted). LHV-s saad osaleda toodete arendamisel algusest lõpuni ja näha igapäevaselt oma töö vilju.

LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, kaasaegne töökeskkond. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus ning toetav ja tulemuslik meeskonnatöö. Peame oluliseks ja panustame järjepidevasse arengusse nii meeskonnana kui isiklikus plaanis. LHV on Unistuste tööandja 2015.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Lisainfo telefonil 6 846 137.

LHV-s töötamine sobib sulle, kui oled initsiatiivikas, tulemustele orienteeritud, kiire õppija ning tahad panustada kasvava organisatsiooni arengusse nii meeskonnaliikmena kui ka silmapaistva indiviidina. Otsime sind, kui oled valmis liikuma meiega ühes tempos ja teed oma tööd kirega.

Pakume sulle võimalust töötada kiiresti arenevas kodumaises ettevõttes, kus saad tunda oma otsuste mõju ja töötada koos oma ala parimate spetsialistidega.

Kui sa ei leia meie kodulehelt sobivat tööpakkumist, siis saada oma CV aadressile cv@lhv.ee ja võib juhtuda, et võtame sinuga ise ühendust.