enru

Tööpakkumised

LHV Pank pakub põnevaid väljakutseid andmeanalüütikule krediidijuhtimise osakonnas

Otsime hea analüüsivõime ja tehniliste oskustega spetsialisti, kes tegeleks igapäevase aruandluse koostamisega ettevõtete panganduse, jaepanganduse ja riskiaktivate krediidiportfelli kohta. Oma tööga aitad tõhustada ettevõtete panganduse jõudlust ja maandada riske. Sinu peamised tehnilised töövahendid on Excel ja SQL.

Mida tegema hakkad?

 • Koostad regulaarseid aruandeid osakondade tulemuste, krediidiportfellide, reitingumuudatuste ja provisjonide mudeli jaoks;
 • teostad andmekvaliteedi kontrolli;
 • koostad jooksvalt andmepanga päringuid ja töötled andmeid vastavalt äri vajadustele;
 • hoiad ennast kursis regulatiivsetetest nõuetest tuleneva aruandluse vajadusega, vajadusel planeerid IT-ga muudatustest tulenevaid süsteemiarendusi;
 • kaardistad andmesüsteemide uuendusi ja lisad tellimusi arenduskalendrisse.

Mida sinult ootame?

 • Kõrgharidust matemaatika, statistika või IT erialal;
 • vähemalt 2-aastast andmeanalüüsi või aruandluse korraldusega seotud töökogemust;
 • detailsust ja süsteemset lähenemist;
 • täpsust ja põhjalikkust;
 • kohusetundlikkust ja soovi viia asjad lõpuni;
 • varasemat kogemust arendusprojektide kirjeldamisel ja planeerimisel IT osakonnaga;
 • eksperdi tasemel Exceli kasutamisoskust;
 • kokkupuudet SQL-i päringutega;
 • kiiret õppimisvõimet ja huvi panganduse vastu.

Kasuks tuleb varasem kokkupuude finantstoodete ja nendega seonduva aruandluse korraldamisega.

Töökoht asub Tallinna südalinnas City Plaza hoones.

LHV on kiirelt arenev ettevõte, kus saab oma otsuste mõju tunda ja suuri asju korda saata. LHVs töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, kaasaegne töökeskkond ja motiveeriv tasupakett. Kollektiivi iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus, toetav ja tulemuslik meeskonnatöö ning aktiivne seltsielu. LHV Pank on Unistuste Tööandja 2015.
Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloole!

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Kandideerimise tähtaeg on 7. märts 2017. Lisainfo telefonil 6 802 600.

LHV Pank pakub põnevaid väljakutseid krediidianalüütikule

Kui oled oma töös tegelenud ettevõtete analüüsimisega ja sa oskad prognoosida organisatsioonide edu või võimalikku läbikukkumist numbrite, mudelite ja erinevate seoste kaudu, siis LHV panga väljakutsed võivad olla sinu jaoks.

Mida tegema hakkad?

 • Teostad laenuprojektide finantsanalüüse;
 • määrad ja kehtestad krediidireitinguid;
 • osaled vajadusel krediidikomitees;
 • nõustad laenukliente.

Mida sinult ootame?

 • Vähemalt 2-aastast tulemuslikku kogemust krediidianalüüsis (soovitavalt finantssektoris);
 • laia silmaringi, huvi majanduskeskkonna ning ettevõtluse vastu;
 • kõrgharidust majandus- või finantsvaldkonnas;
 • enda seisukohtade kaitsmise oskust;
 • täpsust ja korrektsust.

Kasuks tuleb ladus suhtlemisoskus vene ja inglise keeles.

Töökoht asub Tallinna südalinnas City Plaza hoones.

Miks kandideerida?
LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, nüüdisaegne töökeskkond ja motiveeriv tasupakett. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus, toetav ja tulemuslik meeskonnatöö ning aktiivne seltsielu. LHV on Unistuste Tööandja 2015. Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-posti aadressile cv@lhv.ee. Kandideerimise tähtaeg on 7.märts 2017. Lisainfo telefonil 6 802 600.

Tule tööle LHV-sse tugiteenuste osakonda arvelduste spetsialistiks

Sinu ülesandeks on tagada korrektne ja õigeaegne maksete töötlus ja toimimine.

Mida tegema hakkad?

 • Kontrollid, töötled ja teostad SEPA ning välismakseid;
 • suhtled korrespondentpankadega maksete järelpärimiste ja tagasikutsumiste teemadel;
 • toetad nii maksevahendajaid, kui meie kliente arveldustega seotud küsimustes;
 • vastutad ja jälgid korrespondentpankade kontode likviidsust;
 • kontrollid rahasaldosid ja teostad raamatupidamiskandeid;
 • korraldad arveldusteenuste üle toomist.

Mida sinult ootame?

 • Varasemat kokkupuudet ja kogemust arvelduste spetsialistina;
 • kohusetundlikkust ja korrektsust;
 • täpsust ja detailsust;
 • rutiini- ja pingetaluvust;
 • iseseisvat ja loogilise mõtlemise võimet.

Miks kandideerida?

LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid ja nüüdisaegne töökeskkond. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus, toetav ja tulemuslik meeskonnatöö. LHV on Unistuste Tööandja 2015.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Kandideerimise tähtaeg on 15. veebruar 2017. Lisainfo telefonil 6 802 600.

LHV Pank pakub põnevaid väljakutseid BI valdkonna tarkvaraarendajale
Otsime business intelligence valdkonna huvi ja kogemusega arendajat, kelle vastutada on andmebaaside arendamine SQL-i platvormil ja infojuhtimise automatiseerimine.

Mida tegema hakkad?

 • Aitad parendada andmelao arhitektuuri ja arendada vajalikke funktsionaalsusi;
 • täidad BI projektijuhtide jooksvaid tellimusi vastavalt äri vajadustele (sh automatiseerid protsesse);
 • oled partneriks valdkonna projektijuhtidele andmemudelite loomisel;
 • teed koostööd välise BI koostööpartneriga;
 • administreerid protsesse koostöös IT haldusega;
 • planeerid ja teostad andmelao release-e.

Mida sinult ootame?

 • Kõrgharidust majanduse või infotehnoloogia erialal;
 • vähemalt 2-aastast töökogemust tarkvaraarendajana;
 • varasemat kogemust SQL-i arendamisel;
 • kokkupuudet BI valdkonnaga, sh andmemudeli koostamise kogemust;
 • detailsust ja võimet hinnata tervikpilti;
 • tulemustele ja kvaliteedile orienteeritust.

Kasuks tuleb finantssektoris töötamise kogemus ja erinevate skriptimiskeelte tundmine.
Töökoht asub Tallinna südalinnas City Plaza hoones.

LHV on kiirelt arenev ettevõte, kus saab oma otsuste mõju tunda ja suuri asju korda saata. LHVs töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, kaasaegne töökeskkond ja motiveeriv tasupakett. Kollektiivi iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus, toetav ja tulemuslik meeskonnatöö ning aktiivne seltsielu. LHV Pank on Unistuste Tööandja 2015.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloole!
Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Lisainfo telefonil 6 802 600.

Kui sind huvitab kaasalöömine uutes ja põnevates fintech projektides, julged küsida küsimusi, pakkuda välja kavalaid lahendusi ja usud, et suudad anda arvestatava panuse meie teenuste ülesehitusse, oled oodatud ühendust võtma.

Mida tegema hakkad?

 • Üheskoos äriarenduse tiimiga maailma parima kasutajakogemuse teenuseid looma;
 • sinu töö sisuks on LHV mobiilipanga arendus ning haldus;
 • töötad igapäevaselt koos kujundajate, turunduse, IT arenduse ning tootejuhtidega.

Mida sinult ootame?

 • Iseseisvat ja ratsionaalset tegutsemist;
 • kirge kasutajamugavuse ja nutikate lahenduste järele;
 • võimet mõistliku aja jooksul kvaliteetset koodi luua;
 • iOS (Objective-C) rakenduste arendamise kogemust;
 • kasuks tulevad teadmised Swift-ist, Git-ist ja JIRA-st.

Miks kandideerida?

LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid ja kaasaegne töökeskkond. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus, toetav ja tulemuslik meeskonnatöö ning aktiivne seltsielu. LHV Pank oli Unistuste Tööandja 2015.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse.

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Lisainfo telefonil 684 6137.

Otsime oma arendustiimi kogenud arendajat ja tiimijuhti, kes soovib vallutada uusi tippe ja kes ei tunne aukartust keerukate infosüsteemide ees. Oled tootearenduse tiimi tehniline liider, kes näeb süsteemide suurt pilti, mõistab hajusarhitektuuri ja turvalisuse aspekte ning suudab arendustiimi liidrina tagada nende jätkusuutlikkuse.

Sul on võimalus töötada kiirelt areneva panga meeskonnas, kes aitab kaasa kliendile parima pangatoote arendamisel, kasutades selleks uudseimaid tehnoloogilisi lahendusi. Sinu roll on kavandada ja tagada jätkusuutlik infosüsteemi arhitektuur, olles tarkvara koodi omanik ja vastutaja ning tehes tihedalt koostööd arendustiimiga.

Sul on võimalus rakendada oma häid tehnilisi oskusi ja eelnevat kogemust, juhendades ja nõustades arendajate meeskonda kaasaegsete pangarakenduste loomisel ning töötades välja tarkvaraarenduse protsesse ja standardeid. Lead-arendajana töötad „cross-functional“ tiimis, kus väärtustatakse koostööd, avatud suhtlemist ja tiimiliikmete arvamust, ühiste eesmärkide saavutamist ning loomulikult kvaliteeti.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • pooldad tarkvara arenduses kaasaegseid võtteid ja agiilset lähenemist;
 • oled avatud uutele väljakutsetele ja pead tähtsaks isiklikku arengut;
 • soovid ehitada tarkvara enda ettevõtte jaoks ja olla kaasatud protsessi algusest lõpuni.

Mida sinult ootame?

 • Vähemalt 5-aastast töökogemust ärikriitilise tarkvara arendamisel vanem Java arendajana;
 • tulemustele ja kvaliteedile orienteeritust;
 • suurepärast initsiatiivi ja väga head meeskonnatöö oskust;
 • väga head suhtlemisoskust ning eesti ja inglise keele oskust.

Töökoht asub Tallinna südalinnas City Plaza hoones.

Miks kandideerida?

LHV-s saad kasutada oma töös kaasaegseid tehnoloogiaid ja agiilseid metoodikaid (Lean, Kanban põhimõtted). LHV-s saad osaleda toodete arendamisel algusest lõpuni ja näha igapäevaselt oma töö vilju.

LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, kaasaegne töökeskkond. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus ning toetav ja tulemuslik meeskonnatöö. Peame oluliseks ja panustame järjepidevasse arengusse nii meeskonnana kui isiklikus plaanis. LHV on Unistuste tööandja 2015.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Lisainfo telefonil 684 6137.

Otsime oma meeskonda laiapõhjaliste teadmistega tehnilist inimest, kes ei tunne aukartust keerukate väljakutsete ees ja kes soovib anda oma panuse parima eestimaise panga arengusse. Oled R&D tiimi liige, kes näeb pangasüsteemide suurt pilti, mõistab sealseid väljakutseid, kitsaskohti ja võimalusi ning vedades erinevaid initsiatiive nagu OWASP, CI, CD, SOA jne, aitab luua lahendusi, mis tekitavad ettevõttele ärieeliseid.

Sul on võimalus töötada kiirelt areneva panga meeskonnas, kes aitab kaasa kliendile parimate pangatoodete arendamisel, kasutades selleks uudseimaid tehnoloogilisi lahendusi. Sinu roll on katsetada, uurida ja testida uusi tehnoloogilisi lahendusi ja platvorme ning teostada erinevaid R&D initsiatiive k.a. POC prototüübid, töötades tihedas koostöös teiste arendustiimidega üle ettevõtte.

Sul on võimalus rakendada oma häid tehnilisi oskusi ja eelnevat kogemust, juhendades ja nõustades arendajate meeskondi kaasaegsete pangarakenduste loomisel, teostades arhitektuurilisi parendusi ning toetades teisi arendustiime sarnaste initsiatiivide elluviimisel. R&D insenerina töötad agiilses tiimis, kus väärtustatakse koostööd, avatud suhtlemist ja tiimiliikmete arvamust, ühiste eesmärkide saavutamist ning loomulikult kvaliteeti.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • pooldad tarkvara arenduses kaasaegseid võtteid ja agiilset lähenemist;
 • oled avatud uutele väljakutsetele ja pead tähtsaks isiklikku arengut;
 • soovid ehitada tarkvara enda ettevõtte jaoks ja olla kaasatud protsessi algusest lõpuni.

Mida sinult ootame?

 • Vähemalt 5-aastast töökogemust ärikriitilise tarkvara arendamisel;
 • tulemustele ja kvaliteedile orienteeritust;
 • suurepärast initsiatiivi ja väga head meeskonnatöö oskust;
 • väga head suhtlemisoskust ning eesti ja inglise keele oskust.

Miks kandideerida?

LHV-s saad kasutada oma töös kaasaegseid tehnoloogiaid ja agiilseid metoodikaid (Lean, Kanban põhimõtted). LHV-s saad osaleda toodete arendamisel algusest lõpuni ja näha igapäevaselt oma töö vilju.

LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, kaasaegne töökeskkond. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus ning toetav ja tulemuslik meeskonnatöö. Peame oluliseks ja panustame järjepidevasse arengusse nii meeskonnana kui isiklikus plaanis. LHV on Unistuste tööandja 2015.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Lisainfo telefonil 6 846 137.

LHV-s töötamine sobib sulle, kui oled initsiatiivikas, tulemustele orienteeritud, kiire õppija ning tahad panustada kasvava organisatsiooni arengusse nii meeskonnaliikmena kui ka silmapaistva indiviidina. Otsime sind, kui oled valmis liikuma meiega ühes tempos ja teed oma tööd kirega.

Pakume sulle võimalust töötada kiiresti arenevas kodumaises ettevõttes, kus saad tunda oma otsuste mõju ja töötada koos oma ala parimate spetsialistidega.

Kui sa ei leia meie kodulehelt sobivat tööpakkumist, siis saada oma CV aadressile cv@lhv.ee ja võib juhtuda, et võtame sinuga ise ühendust.