enru

Tööpakkumised

LHV Pank otsib TALENTI TELEFONIMÜÜGIS

Telefonimüügi spetsialisti kohale sobib inimene, kelle isikuomadused toetavad edu telefonimüügis. Oluliseks on tulemustekesksus, suhtlemisjulgus ja loomupäraselt ladus suuline väljendusviis. LHV hindab kõrgelt kliendisõbralikkust, arvestame klientide vajadusi ja ootuseid. Ootame kandideerima inimest, kes naudib suhtlemist ja samastub meie väärtustega.

Mida tegema hakkad?

Pakud telefoni teel klientidele ja potentsiaalsetele klientidele LHV tooteid, olles heaks nõuandjaks ja vajaduste väljaselgitajaks.

Mida sinult ootame?

 • Varasemat edukat müügitöö kogemust;
 • väga head suhtlemisoskust nii eesti kui ka vene keeles;
 • usaldusväärsust ja kliendisõbralikkust;
 • rutiinitaluvust ja head orienteerumisvõimet kiiret tegutsemist nõudvates olukordades.

Tööleping on tähtajaline lapsehoolduspuhkusele mineva töötaja asendamiseks.

Miks kandideerida?

LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid ja nüüdisaegne töökeskkond. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus, toetav ja tulemuslik meeskonnatöö ning aktiivne seltsielu. LHV Pank on Unistuste Tööandja 2015.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Töö asukoht - Tallinn või Tartu.

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Kandideerimise tähtaeg on 27.08.2017. Lisainfo telefonil 6 802 660.

LHV Pank pakub põnevaid väljakutseid krediidianalüütikule

Krediidianalüüs toetab kasvavat ettevõtete panganduse valdkonda hoides tugeva krediidikvaliteedi säilimist.

Sul on võimalus:

 • anda oluline panus selgete sihtidega ning kiiresti kasvavasse Eesti börsiettevõtte arengusse;
 • laiendada oma silmaringi erinevates sektorites tegutsevate ettevõtete äritegevuste tundmaõppimisel;
 • töötada kogenenud, sõbralikus ja rõõmsameelses kollektiivis ning olla motiveeritult tasustatud;
 • pakkuda professionaalset teenust ja nõu LHV klientidele.

Mida sinult ootame?
Sobiv kandidaat omab kogemust krediidianalüüsis (soovitavalt finantssektoris), huvitub majandusest ning ettevõtlusest, omab kõrgharidust majandus- või finantsvaldkonnas, suudab võtta ja selgitada isiklikke seisukohti ning on oma tegemistes täpne ja korrektne. Kasuks tuleb ladus suhtlemisoskus vene ja inglise keeles.

Töökoht asub Tallinna südalinnas City Plaza hoones.

LHV on kiirelt arenev ettevõte, kus saab oma otsuste mõju tunda ja suuri asju korda saata. LHVs töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, kaasaegne töökeskkond ja motiveeriv tasupakett. Kollektiivi iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus, toetav ja tulemuslik meeskonnatöö ning aktiivne seltsielu. LHV Pank on Unistuste Tööandja 2015. Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloole!

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Kandideerimise tähtaeg on 20. august 2017. Lisainfo telefonil 6 802 600.

Alusta oma panganduskarjääri LHV-s kas assistendi või klienditeenindajana.

Ootame Tallinna kliendikontori meeskonda kandideerima julge suhtlusoskusega pangandushuvilisi, kellel on suur soov panustada parima klienditeeninduse tagamisse. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustab lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus, toetav ja tulemuslik meeskonnatöö ning aktiivne seltsielu.

Assistendid ja klienditeenindajad on esimesed inimesed, kellega meie kliendid LHV kontorit külastades kokku puutuvad. Sobid kandideerima kui oled tähelepanelik ja soovid kanda hoolt selle eest, et meie klientide külastused oleksid igati meeldivad.

Mida tegema hakkad assistendina?

 • Võtad kliente vastu ja juhatad edasi;
 • juhendad kliente lihtsamate toimingute juures;
 • abistad dokumentatsiooni haldamisel;
 • abistad kliendihaldureid kokkulepitud töölõikudes;
 • hoiad kontori heakorda, sh varustad vajalike materjalide ja vahenditega;
 • korrastad LHV raamatukogu ja laenutad raamatuid;
 • abistad kliendikontori ürituste ja seminaride sujuvuse tagamisel.

Mida tegema hakkad klienditeenindajana?

Sinu igapäevaseks tööks on klientide vastuvõtmine ning suurepärase kliendikogemuse pakkumine, tutvustades neile pangatooteid ja juhendades erinevate pangateenuste kasutamisel. Lisaks:

 • sõlmid lepinguid ja haldad dokumentatsiooni;
 • pakud klientidele aktiivselt meie pangatooteid;
 • vajadusel asendad kliendikontori assistenti.

Mida sinult ootame?

 • Kliendisõbralikkust;
 • väga head eesti ning head vene ja inglise keele oskust;
 • kiiret õppimisvõimet ning arenemistahet;
 • hoolsust, korrektsust, kohusetundlikkust;
 • rõõmsameelsust ja positiivset suhtumist;
 • viisakat eneseväljendust, avatud ja julget suhtlemisoskust;
 • esinduslikkust;
 • põhjalikkust ja täpsust;
 • taiplikkust kontoritehnika kasutamisel;
 • rutiini- ja pingetaluvust;
 • iseseisvust ja abivalmidust;
 • positiivset hoiakut müügitöösse.

Töö on täiskoormusega ja toimub graafiku alusel. LHV Tallinna kliendikontor on avatud E-R 09-19.

Miks kandideerida?
LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, nüüdisaegne töökeskkond ja motiveeriv tasupakett. LHV Pank on Unistuste Tööandja 2015.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-postile cv@lhv.ee. Kandideerimise tähtaeg on 31.08.2017. Lisainfo telefonil 6 802 660.

Kodumaise panga krediidijuhtimise osakond otsib kinnisvarahindajat, kelle ülesandeks on peamiselt kodu- ja ärilaenudega seotud kinnisvara väärtuse hindamine. Ootame kandideerima kinnisvaraturu professionaale, kes omavad Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt väljastatud vara hindaja kutset vähemalt tasemega 6.

Mida tegema hakkad?

 • Kogud ja analüüsid hinnatava objekti kohta teavet, sh külastad vajadusel objekte;
 • hindad kinnisvara väärtust ja koostad vastavasisulisi aruandeid;
 • nõustad erinevaid äriüksuseid kinnisvara hindamise valdkonnaga seotud küsimustes;
 • analüüsid kinnisvaraturgu ja koostad majandussektori ülevaateid.

Mida sinult ootame?

 • Vähemalt 3-aastast töökogemust vara hindajana;
 • erialaga seotud kõrgharidust;
 • vara hindaja kutsetunnistust (vähemalt tase 6);
 • kinnisvara hindamisega seotud õigusaktide ja standardite tundmist;
 • inglise keele valdamist;
 • tugevat analüüsivõimekust ja hindamismeetodite tundmist;
 • iseseisvust ja loogilist mõtlemisvõimet;
 • head suhtlemisoskust sh korrektset kirjakeelt.

Miks kandideerida?

LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid ja nüüdisaegne töökeskkond. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus, toetav ja tulemuslik meeskonnatöö. LHV on Unistuste Tööandja 2015. Töökoht asub Tallinna südalinnas City Plaza hoones.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Kandideerimise tähtaeg on 20. august 2017. Lisainfo telefonil 6 802 600.

LHV kliendid hindavad kiiret ja mugavat asjaajamist. Klienditoe spetsialist omab laialdasi teadmisi pangatoodete spetsiifikast ja erinevate pangatoimingute tegemisest. Klienditugi on pädev igale probleemile lahendust leidma. LHV pakub tööd sõbralikule ja abivalmis spetsialistile, kes näeb end panustamas kiiresti arenevas meeskonnas LHV Tartu või Tallinna kliendikontoris!

Mida tegema hakkad?

 • Juhendad ja abistad kliente pangateenuste kasutamisel ja kodulehel orienteerumisel;
 • leiad probleemidele kiireid ja kliendi jaoks mugavaid ning paindlikke lahendusi;
 • suhtled klientidega e-kirja, telefoni ja chati vahendusel.

Mida sinult ootame?

 • Väga head eesti keele ja vene ja/või inglise keele oskust nii kõnes kui kirjas;
 • orienteeritust kliendisõbralikkusele - sul on suur soov ja huvi teha tööd, mis on seotud klientide teenindamise, ärakuulamise ja neile sobivate lahenduste leidmisega;
 • kohusetunnet, kiirust, täpsust ja korrektsust.

Töö toimub graafiku alusel, tööajad on E-R 09-19 ja L 10-17.

Sind ootab ees vahva meeskond spetsialiste, kes on sinu toetavad kolleegid ja tulevased sõbrad.
LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, nüüdisaegne töökeskkond ja motiveeriv tasupakett. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus, toetav ja tulemuslik meeskonnatöö ning aktiivne seltsielu. LHV on Unistuste Tööandja 2015.
DIVE teeninduskvaliteedi uuringu järgi on LHV parima klienditeenindusega pank Eestis. Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-posti aadressile cv@lhv.ee. Kandideerimise tähtaeg on 20. august 2017. Lisainfo telefonil 6 802 660.

Kui sind huvitab kaasalöömine uutes ja põnevates fintech projektides, julged küsida küsimusi, pakkuda välja kavalaid lahendusi ja usud, et suudad anda arvestatava panuse meie teenuste ülesehitusse, oled oodatud ühendust võtma.

Mida tegema hakkad?

 • Üheskoos äriarenduse tiimiga maailma parima kasutajakogemuse teenuseid looma;
 • sinu töö sisuks on LHV mobiilipanga arendus ning haldus;
 • töötad igapäevaselt koos kujundajate, turunduse, IT arenduse ning tootejuhtidega.

Mida sinult ootame?

 • Iseseisvat ja ratsionaalset tegutsemist;
 • kirge kasutajamugavuse ja nutikate lahenduste järele;
 • võimet mõistliku aja jooksul kvaliteetset koodi luua;
 • iOS (Objective-C, Swift) rakenduste arendamise kogemust;
 • kasuks tulevad teadmised Git-ist ja JIRA-st.

Miks kandideerida?

LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid ja kaasaegne töökeskkond. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus, toetav ja tulemuslik meeskonnatöö ning aktiivne seltsielu. LHV Pank oli Unistuste Tööandja 2015.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse.

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Lisainfo telefonil 684 6137.

Tule tööle LHV Panka kvaliteedispetsialistiks!

Otsime oma arendustiimi Tallinnasse kvaliteedispetsialisti, kes ei tunne aukartust keerukate infosüsteemide ees ning kes haarab lennult erinevate pangatoodete loogikat.
Töötame “cross-functional” tiimis, kus väärtustatakse koostööd, avatud suhtlemist ja tiimiliikmete arvamust, ühiste eesmärkide saavutamist ning loomulikult kvaliteeti.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on huvi ja soov tegeleda automaattestidega;
 • Pooldad tarkvara arenduses kaasaegseid võtteid ja agiilset lähenemist;
 • oled avatud uutele väljakutsetele ja pead tähtsaks isiklikku arengut;
 • soovid ehitada tarkvara enda ettevõtte jaoks ja olla kaasatud protsessi algusest lõpuni.

Mida sinult ootame?

 • Kogemust veebirakenduste testijana;
 • huvi ja varasemat kokkupuudet tarkvaraarenduses;
 • initsiatiivi ja meeskonnatöö oskust;
 • väga head suhtlemisoskust ning eesti ja inglise keele oskust;
 • kogemust testide automatiseerimisel ja SQL teadmiseid.

Töökoht asub LHV kontoris Tallinna kesklinnas.

Miks kandideerida?
LHV-s saad kasutada oma töös kaasaegseid tehnoloogiaid ja agiilseid metoodikaid (Lean, Kanban põhimõtted). LHV-s saad osaleda toodete arendamisel algusest lõpuni ja näha igapäevaselt oma töö vilju.

LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, kaasaegne töökeskkond. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus ning toetav ja tulemuslik meeskonnatöö. Peame oluliseks ja panustame järjepidevasse arengusse nii meeskonnana kui isiklikus plaanis. LHV Pank oli Unistuste Tööandja 2015.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse.
Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Kandideerimise tähtaeg on 18. mai 2017. Lisainfo telefonil 684 6137.

Otsime oma arendustiimi kogenud arendajat ja tiimijuhti, kes soovib vallutada uusi tippe ja kes ei tunne aukartust keerukate infosüsteemide ees. Oled tootearenduse tiimi tehniline liider, kes näeb süsteemide suurt pilti, mõistab hajusarhitektuuri ja turvalisuse aspekte ning suudab arendustiimi liidrina tagada nende jätkusuutlikkuse.

Sul on võimalus töötada kiirelt areneva panga meeskonnas, kes aitab kaasa kliendile parima pangatoote arendamisel, kasutades selleks uudseimaid tehnoloogilisi lahendusi. Sinu roll on kavandada ja tagada jätkusuutlik infosüsteemi arhitektuur, olles tarkvara koodi omanik ja vastutaja ning tehes tihedalt koostööd arendustiimiga.

Sul on võimalus rakendada oma häid tehnilisi oskusi ja eelnevat kogemust, juhendades ja nõustades arendajate meeskonda kaasaegsete pangarakenduste loomisel ning töötades välja tarkvaraarenduse protsesse ja standardeid. Lead-arendajana töötad „cross-functional“ tiimis, kus väärtustatakse koostööd, avatud suhtlemist ja tiimiliikmete arvamust, ühiste eesmärkide saavutamist ning loomulikult kvaliteeti.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • pooldad tarkvara arenduses kaasaegseid võtteid ja agiilset lähenemist;
 • oled avatud uutele väljakutsetele ja pead tähtsaks isiklikku arengut;
 • soovid ehitada tarkvara enda ettevõtte jaoks ja olla kaasatud protsessi algusest lõpuni.

Mida sinult ootame?

 • Vähemalt 5-aastast töökogemust ärikriitilise tarkvara arendamisel vanem Java arendajana;
 • tulemustele ja kvaliteedile orienteeritust;
 • suurepärast initsiatiivi ja väga head meeskonnatöö oskust;
 • väga head suhtlemisoskust ning eesti ja inglise keele oskust.

Töökoht asub Tallinna südalinnas City Plaza hoones.

Miks kandideerida?

LHV-s saad kasutada oma töös kaasaegseid tehnoloogiaid ja agiilseid metoodikaid (Lean, Kanban põhimõtted). LHV-s saad osaleda toodete arendamisel algusest lõpuni ja näha igapäevaselt oma töö vilju.

LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, kaasaegne töökeskkond. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus ning toetav ja tulemuslik meeskonnatöö. Peame oluliseks ja panustame järjepidevasse arengusse nii meeskonnana kui isiklikus plaanis. LHV on Unistuste tööandja 2015.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Lisainfo telefonil 684 6137.

Otsime oma meeskonda laiapõhjaliste teadmistega tehnilist inimest, kes ei tunne aukartust keerukate väljakutsete ees ja kes soovib anda oma panuse parima eestimaise panga arengusse. Oled R&D tiimi liige, kes näeb pangasüsteemide suurt pilti, mõistab sealseid väljakutseid, kitsaskohti ja võimalusi ning vedades erinevaid initsiatiive nagu OWASP, CI, CD, SOA jne, aitab luua lahendusi, mis tekitavad ettevõttele ärieeliseid.

Sul on võimalus töötada kiirelt areneva panga meeskonnas, kes aitab kaasa kliendile parimate pangatoodete arendamisel, kasutades selleks uudseimaid tehnoloogilisi lahendusi. Sinu roll on katsetada, uurida ja testida uusi tehnoloogilisi lahendusi ja platvorme ning teostada erinevaid R&D initsiatiive k.a. POC prototüübid, töötades tihedas koostöös teiste arendustiimidega üle ettevõtte.

Sul on võimalus rakendada oma häid tehnilisi oskusi ja eelnevat kogemust, juhendades ja nõustades arendajate meeskondi kaasaegsete pangarakenduste loomisel, teostades arhitektuurilisi parendusi ning toetades teisi arendustiime sarnaste initsiatiivide elluviimisel. R&D insenerina töötad agiilses tiimis, kus väärtustatakse koostööd, avatud suhtlemist ja tiimiliikmete arvamust, ühiste eesmärkide saavutamist ning loomulikult kvaliteeti.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • pooldad tarkvara arenduses kaasaegseid võtteid ja agiilset lähenemist;
 • oled avatud uutele väljakutsetele ja pead tähtsaks isiklikku arengut;
 • soovid ehitada tarkvara enda ettevõtte jaoks ja olla kaasatud protsessi algusest lõpuni.

Mida sinult ootame?

 • Vähemalt 5-aastast töökogemust ärikriitilise tarkvara arendamisel;
 • tulemustele ja kvaliteedile orienteeritust;
 • suurepärast initsiatiivi ja väga head meeskonnatöö oskust;
 • väga head suhtlemisoskust ning eesti ja inglise keele oskust.

Miks kandideerida?

LHV-s saad kasutada oma töös kaasaegseid tehnoloogiaid ja agiilseid metoodikaid (Lean, Kanban põhimõtted). LHV-s saad osaleda toodete arendamisel algusest lõpuni ja näha igapäevaselt oma töö vilju.

LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, kaasaegne töökeskkond. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus ning toetav ja tulemuslik meeskonnatöö. Peame oluliseks ja panustame järjepidevasse arengusse nii meeskonnana kui isiklikus plaanis. LHV on Unistuste tööandja 2015.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Ootame sinu CV-d koos motivatsioonikirjaga e-mailile cv@lhv.ee. Lisainfo telefonil 6 846 137.

LHV-s töötamine sobib sulle, kui oled initsiatiivikas, tulemustele orienteeritud, kiire õppija ning tahad panustada kasvava organisatsiooni arengusse nii meeskonnaliikmena kui ka silmapaistva indiviidina. Otsime sind, kui oled valmis liikuma meiega ühes tempos ja teed oma tööd kirega.

Pakume sulle võimalust töötada kiiresti arenevas kodumaises ettevõttes, kus saad tunda oma otsuste mõju ja töötada koos oma ala parimate spetsialistidega.

Kui sa ei leia meie kodulehelt sobivat tööpakkumist, siis saada oma CV aadressile cv@lhv.ee ja võib juhtuda, et võtame sinuga ise ühendust.