enru

LHV olemus ja väärtused

Julgus
Me mõtleme ja unistame suurelt, väljaspool mugavustsooni. Julgeme võtta vastu suuri otsuseid ja astuda välja klassikalise panganduse piiridest.

Uuendusmeelsus
Me ei lepi keskpärasega. Me tahame olla ajast ees, olla juba täna homses. Sinna viib meid ainult innovatsioonil põhinev areng.

Areng
Kui arened sina, areneb ka pank. Me pingutame iga päev selle nimel, et viia lihtne ja mugav pangandus kiiremini ja kaugemale.

Panga süda, aga start-up mõtlemine
LHV ei ole lihtsalt pank. Meil on panga süda, aga idufirmalik mõtlemine. Meid inspireerivad uued lähenemised, uued võimalused ja uus tehnoloogia.

Teistmoodi
Me soovime olla teerajajad — teha asju nii, nagu neid ei ole varem tehtud. Me julgeme eksida ning oma eksimustest õppida ja areneda. Meid iseloomustab aktiivsus, keskendumine tulemustele, tõhusus, edumeelsus ja tehnoloogiline progress.

Paindlikkus
Oma tööprotsessi juhid sina. Sa võtad vastutuse ja saad ka piisavalt vabadust valida, kuidas, kus ja millal sa oma tööd teed. See, kuidas tööd tehakse, on muutumas. Me teadvustame endale neid muudatusi ja läheme nendega kaasa. Usaldame oma inimesi töötama nii, kuidas nemad seda soovivad.

Ühine eesmärk, usaldus ja tiimitunne
Oleme Eesti pank – me otsustame ja arendame finantsmaailma koos. Meid seob ühine eesmärk, usaldus ja tiimitunne. Iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja olla osa LHV eduloost.

Noored ja LHV

Kas teadsid, et 10% meie inimestest on alustanud LHV-s praktikandina?

LHV noored

Ka sinu edulugu võib saada alguse just LHV-st.
Usume noorte talentide potentsiaali juhtida tulevikupangandust. Pakume juba aastaid tudengitele erinevates valdkondades praktikakohti. Me usaldame sind, anname sulle võimaluse teha päris tööd ja rääkida kaasa olulistel teemadel. Peale selle saad praktika ajal osaleda mitmesugustel koolitustel, seminaridel ja muudel üritustel.

LHV suvise praktikaprogrammi kohtadele saad kandideerida veebruaris-märtsis.

Oled meile oluline

Meie edu taga on meie inimesed. Pingutame selle nimel, et luua keskkond, kus igaüks tunneks ennast hästi ja hoituna.

Õpi ja kasva koos meiega
Meile on tähtis, et meie inimesed oleksid kursis nii oma valdkonna trendide ja tehnoloogiaga kui näeksid ka suuremat pilti. Me õpime üksteiselt ja innustame üksteist. Me panustame oma inimeste arengusse, osaleme koolitustel ja konverentsidel. Sa saad osaleda põnevates ja proovile panevates projektides ning rääkida kaasa olulistel teemadel. Me korraldame silmaringi avardavaid seminare ja meil on ka oma raamatukogu. LHV areneb kiiresti ning sina koos temaga.

Kolleegid
LHV-s saavad kokku inimesed, kelles on x-faktor – meid seob huvi maailma ja inimeste vastu. Koos tähistame võite, nii suuremaid kui ka väiksemaid. Me tunnustame ja märkame üksteist. Me veedame koos aega ka mitmesugustel ühisüritustel. Meie 350 inimese hulgast leiad kindlasti just need sinu inimesed ja sõbrad kogu eluks.

Töö- ja eraelu tasakaal
Tasakaal töö- ja eraelu vahel on oluline, sest siis saab mõte puhata ja sa elad oma elu täisväärtuslikult. Lisaks põhipuhkusele on meil talvepuhkus ning vabad päevad nii tervisepäevadeks kui ka sinu elu tähtsate sündmuste puhul. Sul on võimalus korraldada oma tööaega paindlikult.

Tervis
Hea tervis on kõige alus. Me soovime, et sa tunneksid end hästi nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Me aitame kaasa sellele, et meie inimesed oleksid terved ja õnnelikud. Vajaduse korral saad võtta tervisepäevi, käia massaažis ja psühholoogilisel nõustamisel. Me toetame ka sinu hambaravi.

Sport
Sport hoiab vaimu värske, keha toonuses ja eesmärgid silme ees. Päeval pingutame ühise eesmärgi nimel ja vabal ajal teeme sageli koos sporti. Ühisteks lemmikuteks on meil kujunenud jalgpall, võrkpall, sulgpall, seinatennis, triatlon ja tennis.

Tööpakkumised

Tule ja anna oma panus äriliselt oluliste IT projektide analüüsimisel

LHV, suurim kodumaine finantskontsern, kelle visioon on Eesti, kus inimesed ja ettevõtted julgevad suurelt mõelda, ette võtta ja tulevikku investeerida, on oma arendusmeeskonda otsimas

IT-ANALÜÜTIKUT,
kes on tootejuhi parem käsi, mõistab äri vajadusi ning nõudeid ja suudab arendustiimi liikmena need ootused ellu viia. Sul on võimalus rakendada oma häid tehnilisi oskusi, et analüüsida infosüsteemide nõudeid ja funktsionaalsust ning koostada tehnilisi spetsifikatsioone.

Miks just LHV?
Inimesed, kellega koos töötame on meie suurim vara! IT analüütikuna avaneb sul väga hea võimalus kasvada, areneda ning jagada oma suurepäraseid teadmisi kaastöötajatega. Me aitame sinu tehnilisi oskusi veelgi paremaks muuta läbi põnevate koolituste. Sul avaneb võimalus töötada oma ala parimate kolleegidega ning meie juures ei unune ükski tähtpäev ega lõbus koosviibimine!

Mida me sinult ootame?
Ootame vähemalt 2-3 aastast töökogemust sarnasel ametikohal. Soovime, et inimesena oleksid tulemusele ja kvaliteedile orienteeritud, väga hea meeskonna töötaja ning suurepärane suhtleja. Oluline on ka hea eesti ja inglise keele oskus, analüütiline ja strateegiline mõtlemine ning planeerimis- ja organiseerimisoskus.

Kas oled juba põnevil?
Sinu CV koos motivatsioonikirjaga on oodatud e-mailile cv@lhv.ee ning küsimuste korral võib julgelt ühendust võtta telefoni teel +372 684 2228. Ootame sinuga kohtumist!

Töökoht asub Tallinna kesklinnas, City Plaza ärimajas, Tartu mnt 2.

Tule LHV-sse krediidiriski analüütikuks

LHV Panga riskikontrolli üksuse ülesandeks on töötada välja LHV Groupi riskijuhtimise raamistik ning tagada selle tulemuslik rakendamine. Sina saad aidata kaasa selle eesmärgi täitmisele krediidiriski valdkonnas.
Sinu ülesanne on töötada välja LHV Panga krediidiriski mudelid ja arendada neid, analüüsida krediidiriski portfelli ja teostada selle üle järelevalvet. Sinu töö eesmärk on koostöös teiste üksustega tagada LHV krediidiriskiportfelli jätkuvalt hea kvaliteet.

Sinu tööülesanded

 • krediidiriski mudelite arendus ja haldus
  • metodoloogia väljatöötamine ning juurutamine
  • implementeerimine koostöös teiste üksuste ja IT-arendusmeeskonnaga
  • dokumentide loomine ja haldamine
  • aruannete koostamine
  • regulaarne uuendamine, hindamine ning kaitsmine järelevalveorganite ees
 • krediidiriski portfelli analüütika ja järelevalve
  • aktiivne osalemine uute krediiditoodete väljatöötamises
  • krediidiriski portfelli riskiindikaatorite väljatöötamine ja implementeerimine
  • krediiriskiprofiili monitooring
  • aruannete esitamine juhatusele, nõukogule ja järelevalveorganitele

Sinult ootame

 • majandusalast, matemaatilist või statistilist kõrgharidust
 • väga head tehnilist taipu ja vaimset võimekust
 • teadmisi statistikast/statistilistest mudelitest
 • väga head meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust
 • heal tasemel eesti ja inglise keele valdamist
 • uudishimu LHV äritegevuse vastu
 • varasemat töökogemust sarnasel ametipositsioonil

Kasuks tuleb statistiliste töövahendite (nt. R, Python ja SAS) kasutamise kogemus, kokkupuude programmeerimiskeelega SQL ja huvi masinõppe vastu. Töökoht asub Tallinna südalinnas City Plaza majas.

Miks kandideerida?
LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri tegusid. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid ja nüüdisaegne töökeskkond. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustab lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus ning toetav ja tulemuslik meeskonnatöö. LHV on „Atraktiivne tööandja 2017“.
Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Saada oma CV koos motivatsioonikirjaga aadressile cv@lhv.ee ning küsimuste korral võib julgelt ühendust võtta telefoni teel 684 6137. Ootame sinuga kohtumist!

Töökoht asub Tallinna kesklinnas, City Plaza ärimajas, Tartu mnt 2.

Tule LHV-sse klienditeeninduse spetsialistiks

Ootame oma Tallinna kliendikontori meeskonda julget ja väga hea suhtlusoskusega pangandushuvilist, kellel on suur soov panustada parimasse klienditeenindusse.

Mis sind ees ootab?

 • Hea meeskond - meie juures on tore
 • Tallinna kontorit külastavate klientide vastuvõtmine ja abistamine
 • Klientidega suhtlemine e-kirja teel
 • Kontori ja LHV raamatukogu hea väljanägemise eest vastutamine
 • Seminaride korraldamisele kaasaaitamine

Mida sinult ootame?

 • Sõbralikkust ja positiivset suhtumist
 • Avatud suhtlusstiili ja julgust suhelda
 • Väga head eneseväljendusoskust nii eesti kui ka vene keeles
 • Kiiret õppimisvõimet
 • Põhjalikkust ja täpsust
 • Rutiini- ja pingetaluvust
 • Heaperemehelikku suhtumist kontorisse

Töö on täiskoormusega ja graafiku alusel.
Meie Tallinna kliendikontor on avatud E-R kl 9-19.

Miks kandideerida?

LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri tegusid. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, nüüdisaegne töökeskkond ja motiveeriv tasupakett. LHV Pank on "Atraktiivne tööandja 2017".
Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Saada oma CV koos motivatsioonikirjaga aadressile cv@lhv.ee ning küsimuste korral võib julgelt ühendust võtta telefoni teel 684 6137. Ootame sinuga kohtumist!

Krediidijuhtimise osakond vastutab selle eest, et võetav krediidirisk oleks aktsepteeritav ja optimaalne. Meie igapäev hõlmab mitmesuguseid tegevusi alates LHV Groupi krediidipoliitika raamistiku kujundamisest kuni krediidi väljastamise ja klientide nõustamiseni. Sinu ülesanne on olla krediidijuhtimise osakonnale ja selle allüksustele toeks. Oma täpsuse ja põhjalikkusega tagad sa osakonna sujuva töö ja dokumenteerimise järjepidevuse.

Sinu tööülesanded võimaldavad sul

 • saada ülevaade krediidikomitee tööst ja krediidiotsuste protsessist, sest sa koostad krediidikomitee protokolle
 • olla kursis viimaste makromajandustrendide ja olukorraga kinnisvaraturul, sest sa kogud nende valdkondade kohta infot
 • tutvuda võlahaldusprotsessidega, sest sa toetad riskiaktivate osakonda võlgnevuste ja lepingute ennetähtaegse lõpetamise teatiste koostamisel
 • arendada detailidele tähelepanu pööramise oskust ja näidata algatusvõimet haldusülesannete täitmisel

Sinult ootame

 • täpsust detailides, samas võimet näha tervikut ja julgust pakkuda välja uusi lahendusi
 • positiivset suhtumist
 • valmidust suhelda LHV erinevate osakondadega ning teha meeskonnatööd
 • kõrgharidust
 • heal tasemel eesti ja inglise keele oskust nii kõnes kui ka kirjas

Kasuks tuleb pangandustöö kogemus.

Miks kandideerida?
LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri tegusid. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid ja nüüdisaegne töökeskkond. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustab lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus ning toetav ja tulemuslik meeskonnatöö. LHV on „Atraktiivne tööandja 2017“.
Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Saada oma CV koos motivatsioonikirjaga aadressile cv@lhv.ee ning küsimuste korral võib julgelt ühendust võtta telefoni teel 684 6137. Ootame sinuga kohtumist!

Töökoht asub Tallinna kesklinnas, City Plaza ärimajas, Tartu mnt 2.

Tule LHV Tallinna pangakontorisse kliendihalduriks

LHV kliendid hindavad usalduslikku ja isiklikku suhet kliendihalduriga. Ta on kliendile alati kättesaadav ja oskab nõu anda. Ta tunneb hästi kõiki pangatooteid ning suhtleb kliendiga lihtsas ja arusaadavas keeles.

Mida sa tegema hakkad?

 • Tegeled klientide küsimuste ja soovidega
 • Lood uusi kliendisuhteid
 • Tutvustad klientidele pangatooteid ja annad panuse müügitegevusse
 • Nõustad, juhendad ja abistad kliente pangateenuste kasutamisel
 • Vajaduse korral lööd kaasa kliendikampaaniates

Mida me sinult ootame?

 • Väga head eesti ja inglise keele oskust nii kõnes kui ka kirjas
 • Suhtlustasandil vene keele oskust
 • Kõrgharidust või selle omandamist
 • Töökogemust finantssektoris ja pangateenuste tundmist
 • Laia silmaringi ja majandushuvi
 • Oskust hoida klientidega meeldivat kontakti
 • Proaktiivsust klientidele teenuste pakkumisel ja oma kliendibaasiga tegelemisel
 • Kliente ja töökaaslasi väärtustavat hoiakut
 • Algatusvõimet ja püsivust, et väljapakutud ettepanekud ellu viia
 • Soovi pidevalt õppida ning omandada uusi teadmisi ja oskusi
 • Pühendumist
 • Lugupidamist huvitavast tööst ja kiirest töötempost

Tallinna pangakontor asub aadressil Tartu mnt 2 ja on avatud E–R kl 9–19. Töö on graafiku alusel.

Miks kandideerida?
LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja korda saata suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, nüüdisaegne töökeskkond ja motiveeriv tasupakett. Meid iseloomustab lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus, toetav ja tulemuslik meeskonnatöö ning aktiivne seltsielu. LHV Pank on „Atraktiivne tööandja 2017“.
Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Saada oma CV koos motivatsioonikirjaga aadressile cv@lhv.ee ning küsimuste korral võib julgelt ühendust võtta telefoni teel 684 6137. Ootame sinuga kohtumist!

Töökoht asub Tallinna kesklinnas, City Plaza ärimajas, Tartu mnt 2.

LHV Pank pakub põnevaid arenguvõimalusi krediidianalüütikule.

Krediidianalüüs toetab ettevõtete panganduse kasvavat valdkonda LHV-s, tagades tugeva krediidikvaliteedi säilimise. Tule ja liitu meie uuendusmeelse meeskonnaga.

Sul on võimalus

 • anda oluline panus selgete sihtidega ja kiiresti kasvava Eesti börsiettevõtte arengusse
 • laiendada oma silmaringi, õppides tundma eri sektorites tegutsevate ettevõtete äritegevust
 • töötada sõbralike ja rõõmsameelsete inimestega, kes on oma ala asjatundjad
 • tunda, et su panust väärtustatakse

Sinult ootame
kõrgharidust majandus- või finantsvaldkonnas ja seda, et sa oled oma eriala entusiast. Sul on juba krediidianalüüsi kogemus (soovitatavalt finantssektoris) ja sa oled oma tegemistes täpne. Sa oled hea suhtleja nii klientide kui ka kolleegidega. Sa suudad kujundada oma arvamuse ja seda põhjendada.
Kasuks tuleb ladusa suhtlemise oskus vene ja inglise keeles.

Miks valida LHV?
LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus saad tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri asju. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid, nüüdisaegne töökeskkond ja motiveeriv tasupakett. Meid iseloomustab lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus, toetav ja tulemuslik meeskonnatöö ning aktiivne seltsielu. LHV Pank on „Atraktiivne tööandja 2017“.
Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Saada oma CV koos motivatsioonikirjaga aadressile cv@lhv.ee ning küsimuste korral võib julgelt ühendust võtta telefoni teel 684 6137. Ootame sinuga kohtumist!

Töökoht asub Tallinna kesklinnas, City Plaza ärimajas, Tartu mnt 2.

Tule LHV-sse kodulaenu kliendihalduriks

LHV tooteportfellis on kodulaen kiiresti kasvav ja arenev toode. Otsime oma tiimiga liituma värskete mõtetega ja motiveeritud entusiasti, kelle huvi laenuvaldkonna vastu on suur ja kes on agar vallutama uusi kõrguseid.
Kliendihaldur on meie klientide partner nende olulise elusündmuse juures – oma kodu soetamisel. Kui sind iseloomustab hea analüüsivõime, kiire ja täpne asjaajamine ning sul on eluasemelaenu pakkumise kogemus, ootame sind kandideerima.

Mida sa tegema hakkad?

 • Analüüsid kodulaenu taotlusi ja teed krediidiotsuseid
 • Nõustad kodulaenu kliente ja koostööpartnereid telefoni ja kirja teel
 • Tegeled laenude järelteenindusega, sh vormistad lepingumuudatusi ja vajaduse korral teavitad kliente võlgnevusest
 • Esindad klientide laenusoove krediidikomitees

Mida me sinult ootame?

 • Laenutaotluste analüüsi kogemust
 • Head pingetaluvust ka kiirel ajal
 • Rõõmu kliendisuhtlusest ja sõbraliku klienditoe pakkumisest
 • Head enesekehtestamisoskust
 • Selget eneseväljendust
 • Väga head suhtlusoskust eesti ja vene keeles
 • Arenenud analüüsivõimet
 • Kiirust, täpsust ja korrektsust

Miks kandideerida?
LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri tegusid. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid ja nüüdisaegne töökeskkond. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustab lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus ning toetav ja tulemuslik meeskonnatöö. LHV on „Atraktiivne tööandja 2017“.
Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Saada oma CV koos motivatsioonikirjaga aadressile cv@lhv.ee ning küsimuste korral võib julgelt ühendust võtta telefoni teel 684 6137. Ootame sinuga kohtumist!

Töökoht asub Tallinna kesklinnas, City Plaza ärimajas, Tartu mnt 2.

Tule tööle juhtiv tarkvaraarendajaks

Oleme otsimas Tallinna arendustiimi kogenud juhtiv tarkvaraarendajat, kelle peamine fookus on suunatud maksetega seotud toodete arendamisele (kaardimaksed, e-kommerts, panga API). Sinu roll tiimi tehnilise liidrina, on kavandada ja tagada jätkusuutlik infosüsteemi arhitektuur. Tule ja saa osa eestimaise panga eduloost, kus Sul on võimalus jätta jälg maha luues uusi arendusi algusest-lõpuni ja mõjutada meie tulevaste toodete portfooliot.

Mida me pakume:

 • personaalseid koolitusi nii ettevõttesiseselt kui ka -väliselt;
 • full stack arenduse võimalust;
 • agiilset tootearendust lähedases koostöös tiimi ja tootejuhiga;
 • uuenduslikku ning tänapäevast töökeskkonda;
 • toetavat ning sõbralikku kollektiivi;
 • kontori asukohta Tallinna kesklinnas.

Mida me otsime:

 • vähemalt viie aastast töökogemus ( Javas ja/või olulises ärile suunatud tarkvara arenduses);
 • väga hea arusaamine (relatsioonilistest) andmebaasidest;
 • oskust mõelda ja analüüsida API disaini/arhitektuuri ning andmevahetuste "loogilist" ülesehitust;
 • meeskonnamängijat.

Töökoht asub Tallinna kesklinnas, City Plaza majas

Kuidas kandideerida?
Ootame sinu CV-d e-mailile cv@lhv.ee, pealkirjaga „Juhtiv tarkvaraarendaja“. Soovi korral võid juurde lisada ka motivatsioonikirja. Kandideerimise tähtaeg on 22. juuli 2018. Lisainfo telefonil +372 684 2228.

LHV on pank, mille peamisteks võtmesõnadeks on paindlikkus ning innovaatilisus. Pakume oma tulevastele töötajatele meeldivat kollektiivi, huvitavaid erialasi koolitusi ning võimalust paindlikule tööajale. Samuti põnevaid koosviibimisi ja üritusi nii tiimi siseselt kui ka grupi üleselt.

Nooremarendaja, tule loo oma skill-set LHV parimate arendajate seas!

LHV on suurim kodumaine finantskontsern. Meie visioon on Eesti, kus inimesed ja ettevõtted julgevad suurelt mõelda, ette võtta ja tulevikku investeerida. Otsime oma arendusmeeskonda

nooremarendajat,
kelle peamine ülesanne on luua pangarakendustega seotud IT-lahendusi.

Meie ootused sinule?
Ootame sinult siirast huvi ja kirge programmeerimise vastu. Kasuks tulevad põhiteadmised Java programmeerimiskeele kohta. Peame tähtsaks tahet ennast arendada ning soovi õppida juurde uusi teadmisi ja oskusi. Koht sobib hästi ka äsja kooli lõpetanud arendajale.

Miks LHV?
Pakume sulle toetavat keskkonda, kus saad oma teadmisi ja oskusi arendada. Meiega lood uusi, äriliselt olulisi pangarakendusi, kasutades tänapäevast tipptehnoloogiat. Oled alati kaasatud toote arendusprotsessi algusest lõpuni, saades pidevalt tagasisidet. Samuti toetavad sind kolleegidena oma ala parimad asjatundjad, jagades hea meelega oma ideid ja tarkusi.

Ootame sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressile cv@lhv.ee. Motivatsioonikirjas kirjuta oma huvist IT vastu – milliseid põnevaid projekte on sul minevikus olnud ja mille kallal sa nokitsed oma vabal ajal. Samuti võid esile tuua oma ootused LHV-le kui tööandjale.

Küsimuste korral võta meiega julgesti ühendust telefonil 684 2228. Ootame sinuga kohtumist!

Töökoht asub Tallinna kesklinnas City Plaza ärimajas aadressil Tartu mnt 2.

Personalispetsialist, tule liitu LHV särasilmse personali tiimiga!
Sinu ülesandeks on olla hea koostööpartner LHV töötajatele personalialastel teemadel.

Sinu tööülesanded:

 • Personaliandmete sisestamine
 • Dokumentide loomine, haldamine ja arhiveerimine
 • Personaliarvestuse pidamine
 • Abistamine organisatsioonisiseste ürituste korraldamisel
 • Vajadusel personaliosakonna toetamine värbamiste planeerimisel, teostamisel ja vastava analüüsi läbiviimisel
 • Puhkusegraafikute koostamine, puhkuste ja puudumiste üle arvestuse pidamine ja palgaprogrammi täitmine, suhtlus raamatupidamisega
 • Töötajate arendamisega seotud ülesanded, sh sisekoolituste ja töövarjutamiste korraldamine, koolitusplaaniks info kogumine

Sinult ootame:

 • Varasemat kogemust või teadmisi personalitöö valdkonnas
 • Täpsust detailides, samas võimet näha tervikut
 • Väga head meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust
 • Kõrgharidust või selle omandamist
 • Väga head eesti ja inglise keele oskust

Miks kandideerida?
LHV on kiiresti arenev ettevõte, kus iga töötaja saab tunda oma otsuste mõju ja saata korda suuri tegusid. LHV-s töötavad oma ala asjatundjad. Meil on selged sihid ja kaasaegne töökeskkond. Meie kollektiivi tegutsemist iseloomustavad lihtne ja kiire asjaajamine, uuendusmeelsus, toetav ja tulemuslik meeskonnatöö. LHV on Atraktiivne tööandja 2017.

Tule ja anna oma panus kodumaise panga eduloosse!

Ootame sinu CV-d aadressile cv@lhv.ee. Kandideerimise tähtaeg on 2. juuli 2018.

Tule ja aita pakkuda parimat liisinguteenust!

Suurim kodumaine finantskontsern LHV, kelle visioon on Eesti, kus inimesed ja ettevõtted julgevad suurelt mõelda ja teha ning tulevikku investeerida, otsib oma liisinguosakonda liisingu assistenti, kes on tiimi sujuva töö tagamisel võtmeisik.
Sa oled kiire õppimisvõimega, et viia ennast kurssi pakutavate teenuste ja protsessidega. Oma igapäevatöös aitad sa kliente, vastates nende küsimustele, assisteerid haldureid klientide teenindamisel ja pakud halduritele tehnilist tuge süsteemide kasutamisel, tehes selleks koostööd meie arendustiimiga. Sul on võimalus rakendada oma häid korraldajavõimeid, suhtlusoskust ja tehnilist taipu, et toetada meie kliente uute ostude tegemisel, olgu selleks auto, väikelaev või midagi veel erilisemat.

Miks just LHV?
Inimesed, kellega koos töötame, on meie suurim vara. Liisingu assistendina avaneb sul väga hea võimalus kasvada ja areneda ning jagada oma suurepäraseid teadmisi kaastöötajatega. Sa töötad koos inimestega, kes on nii oma ala asjatundjad kui ka fännid.
Me väärtustame head tervist ja sellepärast pakume sporditoetust ja hambaravihüvitist. Samuti saad igal ajal vabalt suhelda, sest pakume mobiilikompensatsiooni. Muidugi on tore seegi, et meie juures ei unune ükski tähtpäev ega puudu lõbusad koosviibimised.

Mida me sinult ootame?
Soovime, et inimesena oled sa keskendunud tulemusele ja kvaliteedile, et sa oled väga hea meeskonnatöötaja ning suurepärane suhtleja. Loodame sinus näha huvi oma valdkonna vastu ning tahet pakkuda klientidele parimat teenust ja teenindust. Oluline on hea eesti ja inglise keele oskus.

Anna meile endast märku
Saada meile oma CV aadressile cv@lhv.ee. Kui sul tekib küsimusi, siis helista julgelt 6846 137.
Kirjuta meile ka oma suurimast töösaavutusest ning sellest, mis selle tulemusena sinu kolleegide ja klientide jaoks muutus.

Ootame sinuga kohtumist!

Töökoht asub Tallinna kesklinnas City Plaza ärimajas Tartu mnt 2.

LHV isikuandmete töötlemise põhimõtted personali värbamisel


Ei leidnud sobivat tööpakkumist?
Anna enda huvist märku aadressil
cv@lhv.ee


Tunnustused

Tööandjana on meid märgatud ka väljaspool LHV-d.