II sammas

Swedbank Pensionifond K100
Aktiivne juhtimine • Agressiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
5
1
7
Riskiklass
8,08%
0%
100%
Investeerib Eestisse
106774
Investorite arv

Sobib kui

  • sinu vanus on kuni 44 aastat,
  • oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,
  • sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (üle 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia
Kuni 75% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, kusjuures kuni 50% varast on lubatud investeerida otse aktsiatesse. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.09.2019 seisuga

Suurimad investeeringud
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF17,99%
Spain Government 5.400% 2301313,66%
Spain Government 0.050% 2101313,60%
Spain Government 0.750% 2107302,65%
Eften Kinnisvarafond II aktsia1,54%
Lithuania 0.000% 2101311,08%
East Capital Baltic Property III1,07%
Luminor Bank 1.500% 2110181,06%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF0,99%
Poland Government International 0.500% 2112200,92%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Eften Kinnisvarafond II aktsia1,54%
Luminor Bank 1,500% 2110181,06%
East Capital Baltic Property III1,07%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.09.2019 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Haldustasu: 0,67%