II sammas

Swedbank Pensionifond K100
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
5
1
7
Riskiklass
8,07%
0%
100%
Investeerib Eestisse
108248
Investorite arv

Sobib kui

  • sinu vanus on kuni 44 aastat,
  • oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,
  • sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (üle 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Kuni 75% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, kusjuures kuni 50% varast on lubatud investeerida otse aktsiatesse. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.08.2020 seisuga

Suurimad investeeringud
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF15,55%
Access Europa A12,32%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF7,24%
Access USA A3,07%
Vanguard Long-Term Treasury ETF2,29%
Apple2,16%
iShares Gold Producers UCITS ETF1,65%
Amundi ETF MSCI Europe UCITS1,42%
Microsoft1,30%
Eften Kinnisvarafond II aktsia1,29%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Eften Kinnisvarafond II aktsia1,29%
East Capital Baltic Property III0,95%
Luminor Bank 1.500% 2110180,92%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.08.2020 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,54%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,70%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.