Swedbank Pensionifond K10
Aktiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
21,11%
0%
100%
Investeerib Eestisse
8958
Investorite arv

Sobib kui

  • sinu vanus on 63+ aastat,
  • oled madala riskitaluvusega pensionikoguja,
  • sinu eesmärgiks on pensioniraha mõõdukalt kasvatada lühikese aja jooksul (alla 3 aasta).
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi varadest 100% investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse ning muudesse aktsiariskita varadesse.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
East Capital Baltic Property Fund III7,57%
Luminor Bank VAR 2412034,64%
Swedbank 0.200% 2801122,91%
Stellantis 4.500% 2807072,82%
Traton Finance Luxembourg 0.750% 2903242,71%
Volkswagen Financial Services 3.375% 2804062,69%
ING Groep VAR 3105262,41%
Logicor Financing 0.875% 3101142,41%
Altum 1.300% 2503072,40%
Signify 2.000% 2405112,39%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
East Capital Baltic Property Fund III7,57%
Luminor Bank VAR 2412034,64%
City of Tallinn Estonia FRN 2711292,00%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,29%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,37%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.