II sammas

Swedbank Pensionifond K1
Aktiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
11,52%
0%
100%
Investeerib Eestisse
10883
Investorite arv

Sobib kui

  • sinu vanus on 63+ aastat,
  • oled madala riskitaluvusega pensionikoguja,
  • sinu eesmärgiks on pensioniraha mõõdukalt kasvatada lühikese aja jooksul (alla 3 aasta).
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia
Fondi varadest 100% investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse ning muudesse aktsiariskita varadesse.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.07.2019 seisuga

Suurimad investeeringud
Lithuania Government 0.300% 2105043,82%
Spain Government 0.050% 2101312,91%
Luminor Bank 1.500% 2110182,81%
Eesti Energia 2.384% 2309222,47%
Lithuania Government 0.400% 2308162,32%
Lithuania 0.000% 2101312,01%
City of Tallinn Estonia FRN 2711291,89%
Lithuania 2.100% 2108281,88%
ING Bank FRN 2111261,83%
Cooperatieve Rabobank 1.375 2702031,76%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Luminor Bank 1,500% 2110182,81%
Eesti Energia 2.384% 2309222,47%
City of Tallinn Estonia FRN 2711291,89%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.07.2019 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Haldustasu: 0,29%