II sammas

Swedbank Pensionifond K10
Aktiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
19,01%
0%
100%
Investeerib Eestisse
10754
Investorite arv

Sobib kui

  • sinu vanus on 63+ aastat,
  • oled madala riskitaluvusega pensionikoguja,
  • sinu eesmärgiks on pensioniraha mõõdukalt kasvatada lühikese aja jooksul (alla 3 aasta).
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi varadest 100% investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse ning muudesse aktsiariskita varadesse.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga

Suurimad investeeringud
Luminor Bank 1.500% 2110184,45%
East Capital Baltic Property Fund III4,23%
Luminor Bank 1.375% 2210213,29%
Eesti Energia 2.384% 2309222,06%
Landesbank Hessen-Thueringen Giroze 0.375% 2505122,00%
EssilorLuxottica 0.375% 2601052,00%
Hungary Government 1.250% 2510221,92%
Bulgaria 1.875% 2303211,52%
Latvenergo 1.900% 2206101,49%
Cooperative Rabobank 1.375% 2602031,47%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Luminor Bank 1.500% 2110184,45%
East Capital Baltic Property Fund III4,23%
Luminor Bank 1.375% 2210213,29%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.10.2020 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,29%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,37%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.