II sammas

Swedbank Pensionifond K10
Aktiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
12,02%
0%
100%
Investeerib Eestisse
10883
Investorite arv

Sobib kui

  • sinu vanus on 63+ aastat,
  • oled madala riskitaluvusega pensionikoguja,
  • sinu eesmärgiks on pensioniraha mõõdukalt kasvatada lühikese aja jooksul (alla 3 aasta).
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia
Fondi varadest 100% investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse ning muudesse aktsiariskita varadesse.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.09.2019 seisuga

Suurimad investeeringud
Lithuania Government 0.300% 2105043,80%
Amundi 6 M3,51%
Luminor Bank 1.500% 2110183,38%
Eesti Energia 2.384% 2309222,43%
Lithuania Government 0.400% 2308162,61%
City of Tallinn Estonia FRN 2711291,88%
Lithuania 2.100% 2108281,83%
ING Bank FRN 2111261,82%
Cooperatieve Rabobank 1.375% 2702031,76%
Latvenergo 1.900% 2206101,75%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Luminor Bank 1,500% 2110183,38%
Eesti Energia 2.384% 2309222,43%
City of Tallinn Estonia FRN 2711291,88%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.09.2019 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Haldustasu: 0,29%