Swedbank Pensionifond Konservatiivne

Aktiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
23,41%
0%
100%
Investeerib Eestisse
6557
Investorite arv
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi varadest vähemalt 80% investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja hoiustesse. Ülejäänu investeeritakse aktsiatesse, kinnisvarasse ja muudesse lubatud varadesse. Fondiosaku hind lühema aja jooksul oluliselt ei kõigu. See ei ole elutsüklifond. Fond teeb investeeringuid jätkusuutlikult.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.12.2022 seisuga

Suurimad investeeringud
Lyxor US Treasury 1-3Y DR UCITS ETF14,89%
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF12,40%
East Capital Baltic Property Fund III8,56%
Luminor Bank VAR 2412034,85%
Altum 1.300% 2503072,49%
Nykredit Realkredit 0.250% 2601132,04%
City of Tallinn Estonia FRN 2711291,85%
Volkswagen Financial Services 3.375% 2804061,73%
Ignitis 2.000% 3005211,66%
Birdeye Capital Timber Fund 21,65%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
East Capital Baltic Property Fund III8,56%
Luminor Bank VAR 2412034,85%
City of Tallinn Estonia FRN 2711291,85%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.12.2022 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,29%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,42%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2021. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.