Luminor Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks

Passiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
6
1
7
Riskiklass
0,00%
0%
100%
Investeerib Eestisse
237
Investorite arv
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.04.2023 seisuga

Suurimad investeeringud
Amundi Index MSCI World SRI - UCITS21,20%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF20,73%
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI20,34%
BNP Paribas Easy MSCI World SRI19,33%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF14,37%

Eesti suunalised investeeringud puuduvad

Varaklassid

Andmed on toodud 30.04.2023 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,25%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,52%

Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.