SEB Pensionifond Indeks 100

Passiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
6
1
7
Riskiklass
0,00%
0%
100%
Investeerib Eestisse
25550
Investorite arv
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.04.2023 seisuga

Suurimad investeeringud
Amundi Prime Global UCITS ETF DR29,01%
L&G US Equity UCITS ETF24,69%
Invesco S&P 500 UCITS ETF20,06%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF11,35%
Lyxor Core STOXX Europe 600 DR ETF11,17%
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF3,47%

Eesti suunalised investeeringud puuduvad

Varaklassid

Andmed on toodud 30.04.2023 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,25%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,32%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.