II sammas

SEB Pensionifond Indeks 100
Passiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
5
1
7
Riskiklass
0,00%
0%
100%
Investeerib Eestisse
8282
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini jäänud üle 5 aasta,
  • sa eelistad keskmise riskiga fondi,
  • sinu eesmärgiks on järgida väärtpaberiturgusid.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib kuni 100% ulatuses aktsiatesse, rakendades passiivset investeerimisstrateegiat ja järgides väärtpaberiturge. Sellega kaasnevad kõrged riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suures ulatuses.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.08.2020 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares Core S&P 500 UCITS ETF26,71%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF20,89%
Lyxor Core STOXX Europe 600 DE ETF16,88%
UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF8,85%
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF6,90%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF5,98%
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Acc3,15%
UBS ETF-MSCI Canada UCITS ETF2,74%
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF2,41%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF2,02%

Eesti suunalised investeeringud puuduvad

Varaklassid

Andmed on toodud 31.08.2020 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,29%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,4%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2019. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.