II sammas

Swedbank Pensionifond K30
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
3
1
7
Riskiklass
18,05%
0%
100%
Investeerib Eestisse
43307
Investorite arv

Sobib kui

  • sinu vanus on 55-62 aastat,
  • oled mõõduka riskitaluvusega pensionikoguja,
  • sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha keskmise kogumistähtaja jooksul (vähemalt 7 aastat) stabiilselt kasvatada.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi varadest kuni 25% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.08.2020 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares USD Corporate Bond UCITS5,31%
Access Europa A4,18%
Vanguard S&P 500 ETF3,43%
Amundi ETF MSCI Europe UCITS3,40%
Luminor Bank 1.375% 2210212,88%
Eften Kinnisvarafond II aktsia2,76%
Luminor Bank 1.500% 2110182,52%
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF2,22%
S&P 500 SPDR1,83%
Access Edge Emerging Markets A1,79%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Luminor Bank 1.375% 2210212,88%
Eften Kinnisvarafond II aktsia2,76%
Luminor Bank 1.500% 2110182,52%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.08.2020 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,54%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,65%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.