II sammas

Swedbank Pensionifond K2
Aktiivne juhtimine • Tasakaalustatud strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
3
1
7
Riskiklass
17,85%
0%
100%
Investeerib Eestisse
45384
Investorite arv

Sobib kui

  • sinu vanus on 55-62 aastat,
  • oled mõõduka riskitaluvusega pensionikoguja,
  • sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha keskmise kogumistähtaja jooksul (vähemalt 7 aastat) stabiilselt kasvatada.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia
Fondi varadest kuni 25% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.07.2019 seisuga

Suurimad investeeringud
Spain Government 0.050% 2101316,91%
Spain Government 0.750% 2107304,24%
Amundi ETF MSCI Europe UCITS3,83%
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF3,68%
French Government Bond 0.000% 2102253,58%
Vanguard S&P 500 ETF3,38%
Eften Kinnisvarafond II aktsia3,01%
Luminor Bank 1.500% 2110182,73%
Lithuania 2.100% 2108282,67%
Lithuania 3.400% 2010032,54%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Eften Kinnisvarafond II aktsia3,01%
Luminor Bank 1.500% 2110182,73%
East Capital Baltic Property III1,47%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.07.2019 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Haldustasu: 0,79%