II sammas

Swedbank Pensionifond K30
Aktiivne juhtimine • Tasakaalustatud strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
3
1
7
Riskiklass
19,76%
0%
100%
Investeerib Eestisse
43996
Investorite arv

Sobib kui

  • sinu vanus on 55-62 aastat,
  • oled mõõduka riskitaluvusega pensionikoguja,
  • sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha keskmise kogumistähtaja jooksul (vähemalt 7 aastat) stabiilselt kasvatada.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia
Fondi varadest kuni 25% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga

Suurimad investeeringud
Spain Government 0.750% 2107304,10%
Amundi ETF MSCI Europe UCITS3,63%
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF3,46%
Vanguard S&P 500 ETF3,29%
Spain Government 0.050% 2101313,28%
Eften Kinnisvarafond II aktsia3,06%
Luminor Bank 1.375% 2210213,05%
S&P 500 SPDR2,92%
Luminor Bank 1.500% 2110182,65%
Lithuania 2.100% 2108282,54%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Eften Kinnisvarafond II aktsia3,06%
Luminor Bank 1.375% 2210213,05%
Luminor Bank 1.500% 2110182,65%

Varaklassid

Andmed on toodud 29.02.2020 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,54%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,65%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2019. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.