Swedbank Pensionifond K30
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
3
1
7
Riskiklass
17,09%
0%
100%
Investeerib Eestisse
42428
Investorite arv

Sobib kui

  • sinu vanus on 55-62 aastat,
  • oled mõõduka riskitaluvusega pensionikoguja,
  • sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha keskmise kogumistähtaja jooksul (vähemalt 7 aastat) stabiilselt kasvatada.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi varadest kuni 25% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.06.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
Access Europa A5,68%
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS5,67%
Luminor Bank 1.375% 2210213,31%
Eften Kinnisvarafond II aktsia3,16%
iShares USD Corp Bond UCITS ETF2,94%
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF2,91%
Access Edge Emerging Markets A2,55%
Maxima 3.250% 2309132,26%
Corporate Bond Europe High Yield A1,92%
Hungary Government 0.500% 3011181,85%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Luminor Bank 1.375% 2210213,31%
Eften Kinnisvarafond II aktsia3,16%
East Capital Baltic Property III1,71%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.06.2021 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,53%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,66%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.