Swedbank Pensionifond K60
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
4
1
7
Riskiklass
13,17%
0%
100%
Investeerib Eestisse
127936
Investorite arv

Sobib kui

  • sinu vanus on 45-54 aastat,
  • oled keskmisest kõrgema riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,
  • sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (minimaalselt 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi varadest kuni 50% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
Access Europa A8,01%
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF5,75%
Access Edge Emerging Markets A4,54%
Globalfond A3,28%
Eften Kinnisvarafond II2,59%
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF2,37%
East Capital Baltic Property Fund III1,76%
Apple1,49%
iShares USD Corp Bond UCITS ETF1,41%
Microsoft1,29%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Eften Kinnisvarafond II2,59%
East Capital Baltic Property Fund III1,76%
LHV Group VAR 2509090,87%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.11.2021 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,53%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,65%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.