Swedbank pensionifond 1970–79 sündinutele

Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
5
1
7
Riskiklass
15,67%
0%
100%
Investeerib Eestisse
76986
Investorite arv
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Unikaalne elutsüklifond, kus aktsiate osakaal ja riskitase ajas muutuvad. Mida lähemale jõuad pensionile, seda väiksemaks muudame aktsiate osakaalu ning suurendame võlakirjade osakaalu. Fond teeb investeeringuid jätkusuutlikult.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.12.2022 seisuga

Suurimad investeeringud
Access Edge Emerging Markets A5,14%
Access Europa A4,89%
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF3,65%
Globalfond A3,53%
EfTEN Kinnisvarafond II AS3,44%
Amundi Index MSCI World SRI UC3,13%
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF3,10%
East Capital Baltic Property Fund III2,18%
Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 41,58%
Apple1,57%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Eften Kinnisvarafond II3,44%
East Capital Baltic Property Fund III2,18%
Lumi Retal Property Fund1,07%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.12.2022 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,53%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,70%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2021. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.