Swedbank pensionifond 1970–79 sündinutele

Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
5
1
7
Riskiklass
14,69%
0%
100%
Investeerib Eestisse
73833
Investorite arv
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.04.2023 seisuga

Suurimad investeeringud
Access Europa A7,71%
Access Edge Emerging Markets A6,42%
Globalfond A3,47%
EfTEN Kinnisvarafond II AS3,08%
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF2,54%
East Capital Baltic Property Fund III2,17%
Apple1,98%
Microsoft1,65%
Amundi Index MSCI World SRI UC1,43%
Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 41,41%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Eften Kinnisvarafond II3,08%
East Capital Baltic Property Fund III2,17%
Lumi Retal Property Fund1,09%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.04.2023 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,53%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,77%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2022. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.