II sammas

Swedbank Pensionifond K60
Aktiivne juhtimine • Progressiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
4
1
7
Riskiklass
11,20%
0%
100%
Investeerib Eestisse
142837
Investorite arv

Sobib kui

  • sinu vanus on 45-54 aastat,
  • oled keskmisest kõrgema riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,
  • sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (minimaalselt 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia
Fondi varadest kuni 50% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.09.2019 seisuga

Suurimad investeeringud
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF8,85%
Spain Government 5.400% 2301313,25%
Spain Government 0.050% 2101312,97%
Spain Government 0.750% 2107302,90%
Amundi 12 M2,24%
Eften Kinnisvarafond II aktsia2,24%
Lithuania 2.100% 2108281,73%
Lithuania 3.400% 2010031,58%
Luminor Bank 1.500% 2110181,55%
S&P 500 SPDR1,47%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Eften Kinnisvarafond II aktsia2,24%
Luminor Bank 1.500% 2110181,55%
East Capital Baltic Property III1,46%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.09.2019 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Haldustasu: 0,67%