Swedbank Pensionifond K60
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
4
1
7
Riskiklass
10,50%
0%
100%
Investeerib Eestisse
131210
Investorite arv

Sobib kui

  • sinu vanus on 45-54 aastat,
  • oled keskmisest kõrgema riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,
  • sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (minimaalselt 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi varadest kuni 50% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
Amundi ETF MSCI Europe UCITS7,34%
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF7,12%
Access Europa A5,90%
Access Edge Emerging Markets A3,36%
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF3,06%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF2,72%
Globalfond A2,66%
Eften Kinnisvarafond II1,86%
LHV Group 1.150% 3009221,54%
iShares USD Corp Bond UCITS ETF1,52%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Eften Kinnisvarafond II1,86%
LHV Group 1.150% 3009221,54%
East Capital Baltic Property III1,28%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.07.2021 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,53%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,65%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.