enru

Miks liituda LHV III samba fondidega?

Kogu soodsalt
LHV Täiendav Pensionifond ja LHV Pensionifond Indeks Pluss on III samba fondidest ühed soodsamad.

Kogu tõhusalt
LHV III samba fondidel on hea tootlus. Tutvu tootlusega

Kogu arukalt
Riik tagastab investeeringult tulumaksu. Soodustust saab maksetelt, mis on kuni 15% sinu brutosissetulekust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas.

Kuidas alustada III samba kogumisega?

Kui sa pole varasemalt III samba pensionifondidesse sissemakseid teinud, tuleb esitada III samba valikuavaldus.

none

Juhul kui sul ei ole veel ei II ega III sammast, toimub III samba valikuavalduse esitamisega pensionikonto avamine. Omades pensionikontot ja soovides soetada ka III samba pensionifondi osakuid, tuleb esitada valikuavaldus, millega aktiveerid pensionikonto III samba osa.

Pensionikonto avamise ja enda tuvastamise eesmärgil tehtud III samba valikuavaldust saad esitada ainult kontohalduri kaudu, s.t. pangas, kus omad kliendilepingut. LHV Panga kliendid saavad III samba valikuavaldust esitada läbi LHV internetipanga.

III samba valikuavalduse olemasolu korral ei pea rahaülekande maksekorraldusele soovitud pensionifondi ISIN-koodi lisama. Valikuavalduses võib olla märgitud ka mitu III samba fondi. Vastavalt valikuavaldusel märgitud osakaalule suunatakse laekunud raha valitud fondidesse.

III samba osakute ostmiseks tee pangaülekanne (maksekorraldus). Regulaarseteks ostudeks on mõistlik lisada internetipangas püsimakse. Ühe maksekorraldusega saad raha kanda korraga ka mitmesse fondi, kui oled sõlminud III samba valikuavalduse. Sellisel juhul maksekorralduse selgitusse ISIN koodi ei lisata.

LHV Panga klientidel on võimalus LHV III samba pensionifondi osakuid osta läbi LHV internetipanga eeltäidetud maksevormi „III samba fondiosakute ost“.

LHV PENSIONIFOND INDEKS PLUSS
Kui Tahad, et Sinu III samba vara oleks pidevalt maksimaalse aktsiariskiga pikaajaliselt erinevatesse börsiindeksitesse paigutatud, siis vali LHV Pensionifond Indeks Pluss.

Fondi sissemakse rekvisiidid
Saaja: AS Pensionikeskus
Konto: EE141010220263146225 – SEB Pank AS
EE362200221067235244 – Swedbank AS
EE961700017004379157 – Luminor Bank AS
Selgitus: 30101119828, EE3600109419, IK: Sinu isikukood
Summa: Investeeritav summa eurodes

LHV TÄIENDAV PENSIONIFOND
Kui tahad, et Sinu III samba vara juhitakse investeerimisvaldkonna ekspertide poolt aktiivselt, siis vali LHV Täiendav Pensionifond.

Fondi sissemakse rekvisiidid
Saaja: AS Pensionikeskus
Konto: EE141010220263146225 – SEB Pank AS
EE362200221067235244 – Swedbank AS
EE961700017004379157 – Luminor Bank AS
Selgitus: 30101119828, EE3600010294, IK: Sinu isikukood
Summa: Investeeritav summa eurodes

Kampaania tingimused

KAMPAANIAS OSALEMINE
 • Kampaania „Liitu LHV III samba pensionifondiga ja võida iPhone 11“ (edaspidi: kampaania) korraldaja on AS LHV Varahaldus, aadress Tartu mnt 2, Tallinn, registrikood 10572453. Kampaania kestab 9.12.2019–7.01.2020.
 • Kampaanias osalemiseks on vajalik anda nõusolek, sisestades oma e-posti aadressi allolevasse lahtrisse. Kampaania võitjaga võetakse ühendust pensionikontol toodud andmetel ja seetõttu on oluline, et esitatud e-posti aadress oleks sama, mis pensionikontol. Pensionikontol olevad kontaktandmed saad üle kontrollida aadressil: lhv.ee/et/pension/minu-andmed.

Kampaanias osalemiseks saada meile oma e-posti aadress

 • Kampaanias osalevad kõik eraisikud, kes on andnud nõusoleku ja kelle pensionikontol on 7.01.2020 seisuga LHV Täiendav Pensionifond ja/või LHV Pensionifond Indeks Pluss osakuid.
AUHIND
 • Kampaania auhinnaks on iPhone 11 128 GB mobiiltelefon, mille turuväärtus on ligikaudu 900 eurot. Auhinna lisainfo.
 • AS LHV Varahaldus loosib auhinna välja 7.01.2020 vastavuskontrolli spetsialisti juuresolekul. AS LHV Varahaldus kontrollib loosimises osalemiseks kehtestatud tingimuste täitmist ja teavitab võitjat kolme tööpäeva jooksul alates loosimisest.
 • AS LHV Varahaldus võtab võitjaga ühendust kontaktandmetel, mille võitja on esitanud oma pensionikonto kontaktandmetena. Kui võitjaga ei õnnestu saada ühendust loosimisele järgneva kolme tööpäeva jooksul või võitja loobub auhinnast on AS-il LHV Varahaldus õigus korraldada uus loosimine.
 • Auhind antakse võitjale üle hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast temaga ühenduse saamist. Auhind ei ole ühelgi kujul asendatav või vahetatav, sh ei väljastata seda sularahas. Auhinna üleandmise ja/või Eesti piires saatmise kulud tasub AS LHV Varahaldus.
KOHUSTUSED/MUU
 • Kampaanias osalemisega annab osaleja AS-ile LHV Varahaldus loa avalikustada enda kui võitja nimi veebilehel lhv.ee, LHV sotsiaalmeediakanalites ja kliendikommunikatsiooni osaks olevates e-kirjades.
 • Loosimisest ei saa osa võtta AS-i LHV Varahaldus ega sellega samasse kontserni kuuluvate äriühingute (AS LHV Group, AS LHV Pank ja AS LHV Finance) töötajad.
 • AS-il LHV Varahaldus on õigus lõpetada kampaania ja/või muuta selle tingimusi enne kampaania lõppu, teavitades sellest oma kodulehel.
 • Kampaania kohta saab lisainfot telefonil 6 800 400, e-posti aadressil pension@lhv.ee ja LHV kodulehelt.
 • Kaebuste lahendamise kord ja tähtaeg.

III samba fondid

Enda fondide nägemiseks logi sisse.
Sisene
Sul puudub III sammas.
Esita valikuavaldus
Sul ei ole ühtegi III samba fondi
Ilmnes viga. Täpsema info saamiseks võta palun ühendust meie klienditoega 6 800 400 või info@lhv.ee.
LHV Täiendav Pensionifond
Aktiivne juhtimine
Vaata lähemalt
10 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
5 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Jooksva aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Sisenemistasu
-
Väljumistasu
-
Valitsemistasu
-
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku
LHV Pensionifond Indeks Pluss
Passiivne juhtimine
Vaata lähemalt
10 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
5 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Jooksva aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Sisenemistasu
-
Väljumistasu
-
Valitsemistasu
-
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku
SEB Aktiivne Pensionifond
Aktiivne juhtimine
Vaata lähemalt
10 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
5 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Jooksva aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Sisenemistasu
-
Väljumistasu
-
Valitsemistasu
-
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku
Luminor Aktsiad 100 Pensionifond
Aktiivne juhtimine
Vaata lähemalt
10 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
5 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Jooksva aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Sisenemistasu
-
Väljumistasu
-
Valitsemistasu
-
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku
Luminor Intress Pluss Pensionifond
Aktiivne juhtimine
Vaata lähemalt
10 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
5 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Jooksva aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Sisenemistasu
-
Väljumistasu
-
Valitsemistasu
-
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku
Swedbank Pensionifond V30
Aktiivne juhtimine
Vaata lähemalt
10 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
5 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Jooksva aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Sisenemistasu
-
Väljumistasu
-
Valitsemistasu
-
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku
Swedbank Pensionifond V60
Aktiivne juhtimine
Vaata lähemalt
10 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
5 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Jooksva aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Sisenemistasu
-
Väljumistasu
-
Valitsemistasu
-
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku
Swedbank Pensionifond V100
Aktiivne juhtimine
Vaata lähemalt
10 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
5 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Jooksva aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Sisenemistasu
-
Väljumistasu
-
Valitsemistasu
-
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku
Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)
Passiivne juhtimine
Vaata lähemalt
10 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
5 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Jooksva aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Sisenemistasu
-
Väljumistasu
-
Valitsemistasu
-
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku
SEB Tasakaalukas Pensionifond
Aktiivne juhtimine
Vaata lähemalt
10 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
5 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Jooksva aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Sisenemistasu
-
Väljumistasu
-
Valitsemistasu
-
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku
Tuleva III Samba Pensionifond
Passiivne juhtimine
Vaata lähemalt
10 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
5 aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Jooksva aasta
netotootlus
-
-10%
10%
Sisenemistasu
-
Väljumistasu
-
Valitsemistasu
-
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluste kohta. Tutvu fondide viimase 2, 3 ja 5 kalendriaasta keskmiste geomeetriliste tootlustega.

Pensionifondide turuülevaade

Ehitades üles mitmekesisemat investeeringute portfelli
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Aktsiaturud on pakkunud tänavu üle ootuste head tootlust ning USA suurimaid ettevõtteid jälgiv S&P 500 indeks saavutas novembris järjekordse rekordtaseme. Indeks on aasta algusest alates tõusnud 25% ja toetab sellega üleilmse aktsiaturu ligikaudu 22% põrget eelmise aasta neljanda kvartali korrektsiooni järel.

Küsi nõu

Küsi julgesti, koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele