enru

Kasvukonto

LHV Kasvukontoga on lihtne investeerida

  • Investeerida saab juba alates ühest eurost
  • Saad teha nii regulaarseid kui ka üksikuid sissemakseid
  • Teeme väärtpaberitehinguid sinu eest
  • Lepingu sõlmimine on tasuta
  • Esimesel aastal puudub ka haldustasu
  • Investeeringuid saab igal hetkel müüa

Kasvukonto on paindlik ja seda on lihtne avada

1.

Koosta investeerimisportfell

Lepingut sõlmides saad valida kuni kuus laiapõhjalist fondi ja määrata nende osakaalud. Valitud fonde ja nende osakaale saad hiljem muuta.

Tutvu fondide valikuga

2.

Kanna kontole raha
Sinu koostatud portfelli kohaselt ostetakse laekunud raha eest igal kolmapäeval ajavahemikus kl 17–19 uusi väärtpabereid.

Meeles tasub pidada, et peale müügitehingut ei teostata uusi ostutehinguid kaheksa pangapäeva jooksul.

3.

Sõlmi püsimaksekorraldus
Regulaarseks investeerimiseks sõlmi püsimaksekorraldus. Investeeritavat summat saad igal ajal tasuta muuta ja igakuistes maksetes võid vajaduse korral pausi teha.

Püsimaksekorraldus

Hinnakiri

Lepingu sõlmimine

Tasuta

Ostutehingu tasu

1%

Müügitehingu tasu

Tuleneb konto hinnakirjast (enamasti 11 € + 0,3% instrumendi kohta)

Haldustasu

0,05% kuus (min 1 €; üle 30 000 € summalt 0,025%); esimene aasta haldustasuta

Tutvu Kasvukonto tingimuste, hinnakirja ja riskidega
Enne investeerimisotsuse langetamist tutvu fondi prospekti, põhiteabedokumendiga ja investeeringuga seotud riskidega. Soovitame tutvuda fondi ning investeerimisteenustega kaasnevate kuludega, kasutades selleks veebilehel asuvaid vahendeid.

Fondid

Endale sobiva Kasvukonto portfelli koostamiseks vali lepingu sõlmimisel välja kuni kuus fondi ja määra nende osakaalud. Valiku saad teha alljärgnevate fondide seast.

Järgib S&P 350 Europe’i indeksit, mis sisaldab 350 Lääne-Euroopa suurettevõtte aktsiaid. Keskmisest madalama riskitasemega investeering. Fondi valuuta on dollar.

Börsil kaubeldav aktsiafond, mis sobib investorile, kes soovib panustada Euroopa suurfirmade võimalikule kasvule.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,60% aastas(1) (30.09.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

Järgib MSCI EMU indeksit, mis investeerib euroala ettevõtetesse ja katab u 85% euroala börsiettevõtete turuväärtusest. Selle fondi kaudu on võimalik lisaks Euroopa suurtele tööstusriikidele investeerida ka Soome, Belgia, Kreeka jt riikide aktsiatesse. Väga laiapõhjaline fond, mis on tänu sellele keskmisest madalama riskitasemega. Fondi valuuta on euro.

Börsil kaubeldav aktsiafond, mis sobib investorile, kes soovib panustada Euroopa väärtusaktsiatele.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,40% aastas(2) (07.09.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

Järgib Dow Jones Stoxx 600 indeksit, mis sisaldab 200 keskmist ja 400 suurt ettevõtet 18-st Euroopa riigist. Investeeritakse nii Euroopa suurematesse arenenud riikidesse (nt Saksamaa, Itaalia ja Suurbritannia) kui ka väiksematesse (nt Portugal, Soome ja Rootsi). Laiapõhjalise indeksi järgimine võimaldab järgida Euroopa majandust ning seda keskmisest madalama riskitasemega. Fondi valuuta on euro.

Börsil kaubeldav aktsiafond, mis sobib investorile, kes soovib investeerida Euroopa suurfirmadesse.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,20% aastas(2) (13.09.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

Järgib USA tehnoloogiasektori indeksit Nasdaq, mis sisaldab USA ja muu maailma 100-t suuremat tehnoloogiaettevõtet Keskmise riskiga investeering. Fondi valuuta on dollar.

Börsil kaubeldav aktsiafond, mis sobib investorile, kes soovib panustada tehnoloogiafirmade võimalikule äkilisemale kasvule.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,20% aastas(1) (30.09.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

Järgib Russell 2000 indeksit, mis koosneb turuväärtuselt 1000.–3000. kohal asuvatest USA ettevõtetest. Tegu on nn väike- ja keskmise suurusega ettevõtete indeksiga. Väiksemad ettevõtted võivad pakkuda suuremaid kasvuvõimalusi, kuid samal ajal tuleb arvestada ka suuremate võimalike langustega ja volatiivsusega, sest teadupärast ei õnnestu kõikidel kasvavatel ettevõtetel suurt edu saavutada. Keskmise riskiga investeering. Fondi valuuta on dollar.

Börsil kaubeldav aktsiafond, mis sobib investorile, kes soovib panustada USA riskantsemate ettevõtete potentsiaalselt kiiremale kasvule.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,20% aastas(1) (30.09.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

Järgib USA Standard&Poors 500 indeksit, mis sisaldab 500-t tähtsamat USA ettevõtet, mis on valitud suuruse ja likviidsuse järgi. S&P 500 katab ligikaudu 77% USA turul kaubeldavate aktsiate turukapitalisatsioonist. Keskmisest madalama riskitasemega investeering. Fondi valuuta on dollar.

Börsil kaubeldav aktsiafond, mis sobib investorile, kes soovib panustada USA suurfirmade võimalikule kasvule.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,40% aastas(1) (30.09.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

Järgib CSI300 indeksit, mis investeerib Hiina suurematesse ettevõtetesse. Keskmisest riskantsem investeering. Fondi valuuta on euro.

Börsil kaubeldav aktsiafond, mis sobib investorile, kes soovib panustada Hiina ettevõtete võimalikule kasvule.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,50% aastas(2) (11.08.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

Järgib CECE indeksit, mille kaudu on võimalik investeerida Ida-Euroopa arenevatele turgudele. Indeks jälgib 30 ettevõtte käekäiku, mis paiknevad suuremalt jaolt Poolas, Tšehhis ja Ungaris. Keskmisest riskantsem investeering. Fondi valuuta on euro.

Börsil kaubeldav aktsiafond, mis sobib investorile, kes soovib panustada Ida-Euroopa võimalikult kasvule.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,50% aastas(2) (01.02.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

Aktsiafond, mis järgib S&P Asia Pacific Emerging BMI indeksit, mis sisaldab Hiina, India, Malaisia ja teiste Aasia piirkonna arenevate turgude ettevõtete aktsiaid. Keskmisest riskantsem investeering. Fondi valuuta on dollar.

Börsil kaubeldav aktsiafond, mis sobib investorile, kes soovib panustada Aasia arenevate turgude ettevõtete võimalikule kasvule.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,49% aastas(1) (30.09.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

Järgib MSCI Emerging Marketsi indeksit, mis investeerib Lõuna-Korea, Taiwani, Hiina, Lõuna-Aafrika, Brasiilia, Venemaa ja teiste arenevate turgude ettevõtetesse. Laiapõhjaline fond, mis investeerib arenevatele turgudele. Keskmise riskiga investeering. Fondi valuuta on euro.

Börsil kaubeldav fond, mis sobib investorile, kes soovib investeerida arenevatele turgudele.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,75% aastas(2) (08.09.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

Järgib MSCI Russia Cappedi indeksit, mis investeerib Venemaa suurematesse ettevõtetesse. Keskmisest riskantsem investeering. Fondi valuuta on euro.

Börsil kaubeldav aktsiafond, mis sobib investorile, kes soovib investeerida Venemaa ettevõtetesse.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,65% aastas(2) (22.05.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

Võlakirjafond järgib Barclays Capital U.S. Aggregate Bondi indeksit. Fond investeerib üleilmsetesse valitsuse ja ettevõtete dollaris noteeritud võlakirjadesse. Tegu on väga laiapõhjalise fondiga. Madala riskitasemega investeering. Fondi valuuta on dollar.

Börsil kaubeldav võlakirjafond, mis sobib väga väikest riski taluvale investorile, kes soovib laiapõhjaliselt investeerida üleilmsetesse võlakirjadesse.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,05% aastas(1) (26.04.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

Võlakirjafond järgib Barclays Global Aggregate Corporate’i indeksit. Fond investeerib investeerimisjärguga ettevõtete võlakirjadesse nii arenevatel kui ka arenenud turgudel. Väga madala riskitasemega investeering. Fondi valuuta on euro.

Börsil kaubeldav võlakirjafond, mis sobib väga väikest riski taluvale investorile, kes soovib panustada investeerimisjärguga ettevõtete võlakirjadesse.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,25% aastas(2) (08.09.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

Järgib iShares Standard & Poorsi Ladina-Ameerika 40 indeksit, mis investeerib peamiselt Brasiilia, Mehhiko, Tšiili ja Argentina ettevõtetesse. Neil turgudel investeerib fond 40 suuremasse ettevõttesse. Keskmise riskiga investeering. Fondi valuuta on dollar.

Börsil kaubeldav aktsiafond, mis sobib investorile, kes soovib panustada Ladina-Ameerika suurfirmade võimalikule kasvule.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,49% aastas(1) (30.09.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

LHV Maailma Aktsiad Fond investeerib aktsiaturgudele üle maailma. Fondi portfell on hajutatud arenenud turgude (nt Lääne-Euroopa, USA, Jaapan) ja arenevate turgude (nt Aasia, Ladina-Ameerika, Ida-Euroopa) vahel. Keskmisest madalama riskitasemega investeering. Fondi valuuta on euro.

Traditsiooniline aktsiafond on sobilik investeering neile, kes soovivad pikemaajaliselt investeerida üleilmsele aktsiaturule.

Aastane fondi kulukuse määr on 2,46% aastas(2) (13.09.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

LHV Pärsia Lahe Fond investeerib peamiselt GCC ehk Pärsia lahe koostöönõukogu (Gulf Cooperation Council) liikmesriikide, st Bahreini, Omaani, Katari, Kuveidi, Araabia Ühendemiraatide ja Saudi Araabia aktsiaturgudel kaubeldavatesse ettevõtetesse. Keskmisest riskantsem investeering. Fondi valuuta on euro.

Fond näeb kasvu ja võimalusi energiasektorist väljaspool. Seepärast investeeritakse peamiselt pangandus-, kindlustus-, infrastruktuuri-, side-, ehitus- ja kommunaalteenuseid pakkuvatesse ettevõtetesse.

Traditsiooniline aktsiafond on sobilik investeering neile, kes soovivad pikemaajaliselt investeerida Lähis-Ida aktsiaturgudele.

Aastane fondi kulukuse määr on 2,74% aastas(2) (17.02.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

Järgib MSCI EAFE indeksit, mis koosneb 21 arenenud riigi aktsiatest. Indeksisse kuulub ligi 800 firmat, millest u 70% on Euroopas ja ülejäänud Aasias. Keskmisest madalama riskitasemega investeering. Fondi valuuta on dollar.

Börsil kaubeldav aktsiafond, mis sobib investorile, kes soovib panustada Euroopa, Austraalia ja Aasia suurfirmade võimalikule kasvule.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,33% aastas(1) (30.09.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

Järgib MSCI Japani indeksit, mis koosneb Jaapanis noteeritud suurematest ettevõtetest. Selle instrumendi mõnevõrra suuremat riski seoses ühte riiki investeerimisega vähendab Jaapani ajalooliselt stabiilne majandus. Keskmisest madalama riskitasemega investeering. Fondi valuuta on dollar.

Börsil kaubeldav aktsiafond, mis sobib investorile, kes soovib panustada Jaapani suurfirmade võimalikule kasvule.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,48% aastas(1) (30.09.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

Järgib MSCI Pacifix ex-Japani indeksit, mis sisaldab Austraalia, Uus-Meremaa, Singapuri ja Hong Kongi ettevõtete aktsiaid. Keskmisest madalama riskitasemega investeering. Fondi valuuta on dollar.

Börsil kaubeldav aktsiafond, mis sobib investorile, kes soovib panustada Austraalia, Uus-Meremaa, Hong Kongi ja Singapuri ettevõtete võimalikule kasvule.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,49% aastas(1) (30.09.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

Aktsiafond järgib MSCI US Board Marketi indeksit. Fond investeerib USA-s noteeritud ettevõtetesse, mis esindavad 99,5% kogu USA aktsiaturu turuväärtusest. See on väga laiapõhjaline fond, mis on keskendunud ainult USA-s noteeritud ettevõtetele. Keskmisest madalama riskitasemega investeering. Fondi valuuta on dollar.

Börsil kaubeldav aktsiafond, mis sobib investorile, kes soovib laiapõhjaliselt investeerida USA-s noteeritud ettevõtetesse.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,04% aastas(1) (27.04.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

Järgib S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Indeksit. Selle fondi kaudu on võimalik osa saada 40 suurimat dividendi maksva eurotsooni ettevõtte käekäigust. Indeksisse kvalifitseerumiseks peab ettevõtte kuuluma S&P Europe Broad Market Indeksisse ning omama juhitud dividendipoliitikat, mille kohaselt on kümnel järjestikuselt aastal dividende kas järjepidevalt suurendatud või hoitud stabiilsena. Fondi valuuta on euro.

Fond sobib investorile, kes soovib panustada stabiilseid dividende maksvatele eurotsooni ettevõtetele.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,30% aastas(2) (08.09.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

Järgib S&P 500 Dividend Aristocrats Indeksit. Fondi kaudu on võimalik osa saada S&P 500 indeksisse kuuluvate ettevõtete käekäigust, kes on suurendanud dividende vähemalt 25 järjestikusel aastal. Indeks on näidanud alates loomisest paremat tootlust madalama volatiilsuse juures kui S&P 500 indeks. Fondi valuuta on dollar.

Fond sobib investorile, kes soovib panustada stabiilseid dividende maksvatele ettevõtetele, mis on noteeritud USA börsidel.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,35% aastas(1) (30.09.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

Järgib DAX indeksit ehk 30 suurima ja enimkaubeldud aktsia käekäiku Frankfurdi börsil. Keskmisest riskantsem investeering. Fondi valuuta on euro.

Fond sobib investorile, kes soovib panustada Saksa majandusele suurettevõtete kaudu.

Aastane fondi kulukuse määr on 0,16% aastas(2) (13.09.2017 seisuga), mis sisaldab muuhulgas ka fondi juhtimistasusid.

(1) Proportsioon fondi varadest, mis läheb fondi tegevusega seotud kulude katteks. Kogukulude määr tuleneb USA fondide prospektis määratud definitsioonist, mis sisaldab fondi juhtimistasusid ning muid administratiivseid kulusid, kuid ei sisaldada fondisiseseid tehingutasusid.
(2) Proportsioon fondi varadest, mis läheb fondi tegevusega seotud kulude katteks. Jooksvate kulude määr tuleneb eurofondide põhiteabe dokumendis määratud definitsioonist, mis sisaldab fondi juhtimistasusid ning muid administratiivseid kulusid, kuid ei sisaldada fondisiseseid tehingutasusid.