Väärtpaberitehingute kulude ja tulude kalkulaator

Kalkulaator annab ülevaate, kui suurel määral mõjutavad investeeringuga kaasnevad kulud — tehingu-, haldus-, juhtimis, valuuta konveerteerimise ja muud tasud investeeringu tootlust.

109
aastat5
%50
109
aastat5
%50
lepingut100
109
aastat5
%50
%20
%50
%50
109
aastat5
Mõju tootlusele aastasKogumõju perioodi lõpuks
Makstud tasude mõju0.0%0 €
Teenustasud0.0%0 €
Instrumendi sisemised tasud0.0%0 €
Makstud tasude tõttu saamata jäänud tootluse mõju0.0%0 €
Tasude ja kulude kogumõju0.0%0 €
Tootlus aastasPerioodi lõpuks
Investeeringu lõppväärtus ilma tasudeta0.0%0 €
Investeeringu lõppväärtus pärast tasusid0.0%0 €

Eeldused: Välisväärtpaberite (väljaspool Baltikumi) haldustasu arvutusel eeldatakse, et Kliendil on välisväärtpaberite portfell väärtusega kokku vähemalt 8 000 €, kaasa arvatud ülalpool valitud instrument. Väiksema portfelli korral võib rakenduda kõrgem haldustasu miinimummäär summas 2 eurot kuus. Tehing on tehtud turuhinnaga orderiga. Haldustasud arvutatakse jooksvalt investeeringu väärtusest maha. Investeeringu alg- ja lõppvaluuta on euro. Kalkulaator eeldab fikseeritud valuutakurssi investeerimisperioodi jooksul. Investeeritav kapital on investeerimisperioodi alguses ja lõpus alati sularahas, välja arvatud olukorras, kus investeeritav kapital on jõudnud nulli. Sellisel juhul lisatasusid ei rakendadata.

Eeldused: Vastloodud Kasvukonto valik arvestab 12 kuulise haldustasu nulltasuga. Välisväärtpaberite (väljaspool Baltikumi) haldustasu arvutusel eeldatakse, et Kliendil on välisväärtpaberite portfell väärtusega kokku vähemalt 8 000 € (Kasvukonto puhul 1 200 eurot), kaasa arvatud ülalpool valitud instrument. Väiksema portfelli korral võib rakenduda kõrgem haldustasu miinimummäär summas 2 eurot kuus (Kasvukonto puhul 0,5 euro kuu). Ülaltoodud arvutuskäik ei võta arvesse võimalikke tulemustasusid. Tehing on tehtud turuhinnaga orderiga. Haldustasud arvutatakse jooksvalt investeeringu väärtusest maha. Investeeringu alg- ja lõppvaluuta on euro. Mudel eeldab fikseeritud valuutakurssi investeerimisperioodi jooksul. Investeeritav kapital on investeerimisperioodi alguses ja lõpus alati sularahas, välja arvatud olukorras, kus investeeritav kapital on jõudnud nulli. Sellisel juhul lisatasusid ei rakendadata.

Eeldused: Kalkulaator eeldab optsiooni sulgemist investeerimisperioodi lõpus instrumendi müügi, mitte realiseerimise kaudu. Investeeritav kapital on investeerimisperioodi alguses ja lõpus alati sularahas, välja arvatud olukorras, kus investeeritav kapital on jõudnud nulli. Sellisel juhul lisatasusid ei rakendadata. Välisväärtpaberite (väljaspool Baltikumi) haldustasu arvutusel eeldatakse, et Kliendil on välisväärtpaberite portfell väärtusega kokku vähemalt 8 000 €, kaasa arvatud ülalpool valitud instrument. Väiksema portfelli korral võib rakenduda kõrgem haldustasu miinimummäär summas 2 eurot kuus. Haldustasud arvutatakse jooksvalt investeeringu väärtusest maha. Investeeringu alg- ja lõppvaluuta on euro. Mudel eeldab fikseeritud valuutakurssi investeerimisperioodi jooksul.

Eeldused: Välisväärtpaberite (väljaspool Baltikumi) haldustasu arvutusel eeldatakse, et Kliendil on välisväärtpaberite portfell väärtusega kokku vähemalt 8 000 €, kaasa arvatud ülalpool valitud instrument. Väiksema portfelli korral võib rakenduda kõrgem haldustasu miinimummäär summas 2 eurot kuus. Investeeritav kapital on investeerimisperioodi alguses ja lõpus alati sularahas, välja arvatud olukorras, kus investeeritav kapital on jõudnud nulli. Sellisel juhul lisatasusid ei rakendadata. Tehing on tehtud turuhinnaga orderiga. Võlakirja intressitulusid ei reinvesteerita Haldustasud arvutatakse jooksvalt investeeringu väärtusest maha. Investeeringu alg- ja lõppvaluuta on euro. Mudel eeldab fikseeritud valuutakurssi investeerimisperioodi jooksul. NB: Väljaspool Balti turge kaubeldavatele võlakirjadele kehtib 50 000 euro suurune miinimumtehingu määr.