Börsihai

Börsihai – aktsiamäng virtuaalrahaga

Börsihai 2018 on lõppenud.

Neli nädalat hoogsat kauplemist USA turgudel on läbi saanud ning võitjaks on osutunud Kristjan Krass.

Peaauhinna ja lisaauhindade võitjatega võtame ühendust.

Mängime järgmine aasta jälle!

Edetabel Top 10

Edetabelit uuendatakse igal hommikul kell 7. Esimesed 50 mängjat on edetabelis oma täisnimega.

Kõik mängijad

Kuidas mängida?

Eesmärk
Mängija eesmärk on investeerides kasvatada mängu lõpuks oma portfelli väärtus võimalikult suureks.

Virtuaalportfell
Mängu alguses kantakse igale osalejale 10 000 € virtuaalraha. Igal tööpäeval kuni mängu lõpuni lisatakse mängija kontole 1000 €.

Kauplemine
Kaubelda saab indeksisse Standard and Poors 500 kuuluvate aktsiatega. Mängu on kaasatud ka S&P 500 indeksit järgiv indeksfond SPY, ning Tesla ja Alibaba aktsiad.

Võitja
Mängu võidab see mängija, kellele kuulub
2. novembri 2018. aasta börsipäeva lõpuks kõige suurema turuväärtusega väärtpaberiportfell.

Auhind
Aktsiamängu auhinnafond on 8000 €.
Loe lisa


Auhinnad

Esimene portfell

  • Peaauhind on 5000 €
  • Investeerimisteemaline raamat
  • 6 kuud Äripäeva või Delovõje Vedomosti digilehe lugemisõigust

Parimale noorele
Iga nädala parimale noorele (kuni 19. k.a) 100 € (osalemiseks vali meeskonnaks oma kooli nimi)

Auhinna võitjad

Teine portfell

  • 2000 €
  • Investeerimisteemaline raamat
  • 3 kuud Äripäeva või Delovõje Vedomosti digilehe lugemisõigust

Parimale klassile või gümnaasiumile
Parimale klassile või gümnaasiumile LHV külastus (arvesse läheb viie parima mängija portfelli tootlus)

Kolmas portfell

  • 1000 €
  • Investeerimisteemaline raamat
  • 3 kuud Äripäeva või Delovõje Vedomosti digilehe lugemisõigust

Tingimused

1. Mäng
1.1. Aktsiamäng „Börsihai 2018“ (edaspidi „mäng“) võimaldab mängijal investeerida USA börsidel virtuaalselt.
1.2. Mängu korraldab AS LHV Pank (edaspidi „LHV“ või „korraldaja“). Mängukeskkond asub internetis aadressil www.lhv.ee/hai ning on eesti-, inglis- ja venekeelne.
1.3. Mäng toimub 8. oktoobrist kuni 2. novembrini. Mängu saab registreeruda 4. oktoobrist kuni 15. oktoobrini
1.4. Mängu alguses on iga mängija virtuaalportfellis (edaspidi „portfell“) 10 000 €. Korraldaja lisab mängija portfelli igal tööpäeval 1000 €.
1.5. Mängija eesmärk on investeerides saavutada oma portfelli maksimaalne väärtus. Mängu võidab mängija, kellele kuulub 2. novembri börsipäeva lõpu seisuga kõige suurema turuväärtusega portfell.
1.6. Mängule registreerudes kinnitab mängija, et on tutvunud ja nõustub käesolevate tingimustega.

2. Osavõtt ja registreerumine
2.1. Mängus võivad osaleda kõik, kes nõustuvad käesolevate tingimustega.
2.2. Mängus võivad osaleda ka LHV töötajad, kuid nad ei kandideeri auhindadele.
2.3. Mängus osalemiseks tuleb registreeruda LHV kasutajaks ja luua mängu portfell, milles on 10 000 € mänguraha.

3. Edetabel
3.1. Mängu edetabelit saab mängu ajal jälgida internetis aadressil www.lhv.ee/et/hai/edetabel.
3.2. Edetabelit uuendatakse igal tööpäeval kell 7 hommikul.
3.3. Esimesed 50 mängijat on edetabelis kirjas oma täisnimega.
3.4. Edetabelis saab jälgida kümne parima mängija eelmise päeva tehinguid.
3.5. LHV töötajad on edetabelis vastava märkega.

4. Auhinnad
4.1. Suurima turuväärtusega portfelli omaniku auhind on 5000 €, investeerimisteemaline raamat ja 6 kuud Äripäeva või Delovõje Vedomosti digilehe lugemisõigust.
4.2. Turuväärtuselt teise portfelli omaniku auhind on 2000 €, investeerimisteemaline raamat ja 3 kuud Äripäeva või Delovõje Vedomosti digilehe lugemisõigust.
4.3. Turuväärtuselt kolmanda portfelli omaniku auhind on 1000 €, investeerimisteemaline raamat ja 3 kuud Äripäeva või Delovõje Vedomosti digilehe lugemisõigust.
4.4. Korraldaja võtab auhinna saajatega ühendust pärast mängu lõppu.
4.5. Lisaauhinnana saab iga mängunädalal parim parim noor vanuses kuni 19 eluaastat (kaasa arvatud) 100 €. Kokku on noortele mängus neli auhinda suurusega 4x100 €. Lisaauhinnad annab korraldaja üle jooksvalt mängu ajal.

5. Kauplemispiirangud
5.1. Kaubelda saab ainult Standard and Poors 500 indeksisse kuuluvate aktsiatega. Korraldaja avaldab aktsiate nimekirja enne mängu algust mängukeskkonnas.
5.2. Korraldajal on õigus aktsiate nimekirja mängu ajal muuta.
5.3. Mängus on keelatud ja korraldajal on õigus tühistada järgmised tehingud:
5.3.1. tehingud, mida reaalses elus ei oleks võimalik teha (nt kauplemiseks peatatud aktsia ost või müük);
5.3.2. tehingud, mis on seotud ebanormaalsete hindadega börsil;
5.3.3. turuga manipuleerimine parema positsiooni saavutamiseks.

6. Tehingute tegemine
6.1. Tehingukorraldusi annab mängija mängukeskkonnas aadressil www.lhv.ee/hai.
6.2. Mängija saab anda limiit- ja turuhinnaga ordereid.
6.3. Tehingukorraldusi saab mängija anda ööpäev ringi. Selleks broneeritakse tema kontol rahasumma, kasutades viimast sel hetkel süsteemis olevat aktsiahinda ja hetke turu valuuta keskkurssi. Aktsia müügi korral konverteeritakse müügist saadud summa hetke keskkurssiga kohe eurodesse.
6.4. Mängus on tehingute teenustasu 0,1% tehingu summalt.
6.5. Turuhinnaga orderid täidetakse umbes 20 minuti möödudes pärast orderi andmist turu viimase hinnaga. Limiithinnaga orderi limiithind ja viimane tehinguhind peavad kokku langema.
6.6. Ootele jäänud tehingud täidetakse kolmeminutiliste intervallidega ja seetõttu võib tekkida lisaviivitus kuni kolm minutit. Ootele võib tehing jääda juhul, kui limiithinnaga seatud orderit ei ole turutingimuste tõttu võimalik täita.
6.7. Kui aktsia viimane hind puudub, jääb order päeva lõpuni ootele ja see tühistatakse juhul, kui ei ole tekkinud viimast hinda.
6.8. Nii ostu- kui ka müügitehingud tehakse viimase hinnaga.

7. Tehingute ajakava
7.1. Mäng toimub tööpäeviti, kuna nädalavahetustel on börsid suletud.
7.2. Igal mängupäeval kell 7.00 arvutatakse portfellide turuväärtus ja koostatakse edetabel. Kell 16.30 algab kauplemine USA turgudel. Kell 23.00 lõpeb jooksva päeva orderite sisestamine USA turgudel.
7.3. Tehingukorraldused, mis on sisestatud pärast jooksva päeva orderite sisestamise viimast võimalust, lükkuvad järgmisse mängupäeva
7.4. Portfellis olevad aktsiad hinnatakse järgmise mängupäeva hommikul ümber, võttes aluseks eelmise mängupäeva börsi sulgemishinnad. Portfelli väärtuse saamiseks liidetakse aktsiate väärtus ja kontol oleva vaba raha väärtus. Kui mängupäeva lõpus on raha saldo miinuses, arvestatakse see maha järgmisel mängupäeval kontole kantavast summast, mängu viimase päeva lõpus aga aktsiate turuväärtusest.

8. Mängijate õigused ja kohustused
8.1. Mängijal on kohustus lähtuda oma tegevuses käesolevatest tingimustest ja ausa mängu põhimõtetest.
8.2. Mängijal on kohustus registreeruda LHV kasutajaks, kui ta ei ole juba LHV klient, oma tegeliku ees- ja perekonnanimega, vastasel korral ei ole tal õigust kandideerida auhindadele.
8.3. Mängijal on õigus valida endale vabalt kasutaja- ja portfelli nimi, kuid need peavad olema kooskõlas heade kommete ja tavadega.
8.4. Mängule registreerudes annab mängija korraldajale õiguse avalikustada tema nime, kasutajanime ja portfelli nime koos portfelli sisu ja tehingutega.
8.5. Arusaamatuste ja probleemide korral on mängijal õigus pöörduda korraldaja poole aadressil info@lhv.ee.
8.6. Vaidlused käesolevate tingimuste võimalike rikkumiste üle lahendab korraldaja küsitluse abil, mille toimumisest teavitab ta mängijaid ette mängu foorumis Finantsportaalis ja milles võivad osaleda kõik mängijad. Küsitluse teeb korraldaja mängukeskkonnas aadressil www.lhv.ee/hai.

9. Korraldaja õigused, kohustused ja vastutus
9.1. Korraldaja ei vastuta ebakorrektse ega väära info eest, olgu see tingitud mängija tegevusest või infoga varustamisest või programmeerimisest tingitud tehnilistest või inimvigadest, mis segavad mängu.
9.2. Korraldaja ei vastuta mängus tekkivate võimalike vigade, katkestuste, kustumiste, operatsioonide, infovahetuse viivituste, kommunikatsioonivigade ega autoriseerimata isikute ligipääsu tõttu tekkinud tagajärgede eest.
9.3. Korraldaja ei vastuta telefonivõrkude ega -liinide ning arvutivõrkude mittetoimimise eest, samuti ei vastuta ta arvuti, tarkvara, e-posti ega internetiühenduse mittetoimimisest tingitud tagajärgede eest.
9.4. Korraldajal on kohustus reageerida mängus tekkinud takistustele ja teha kõik nende kõrvaldamiseks. Kui mäng katkeb tehniliste probleemide tõttu, ei ole korraldajal kohustust lubada täita ordereid pärast katkestust ega hilinenult.
9.5. Korraldajal on õigus käesolevate tingimuste vastu eksinud mängija mängust eemaldada.
9.6. Korraldajal on õigus teha käesolevates tingimustes muudatusi ja täiendusi, teatades sellest mängukeskkonnas. Muu hulgas võib ta muuta ja täiendada tehingukorralduste tegemise aluseks olevat hinda, portfelli ümberhindamise aluseks olevat hinda ning mängus kaubeldavate väärtpaberite nimekirja.

Auhinna võitjad

15.10Georg Kaasik
22.10Rudolf Stenar Saluoks Pärt Kõrgesaar
29.10Pärt Kõrgesaar