LHV blogi
Majandus/Rahatarkus

Mis on euribor ja kas selle tõusu eest saab end kuidagi kaitsta?

03. juuni 2022LHV

Intressimäärad on püsinud viimased kümmekond aastat väga madalal, mis on loonud inimestele ettekujutuse, et mõistlik on maksimaalselt palju laenata. Nüüd, kui on selge, et intressid tõusevad, on inimesed hakanud ka oma olemasolevaid laenukohustusi uuesti läbi mõtlema.

Pankade väljastatavatel laenudel koosneb intressimäär tavaliselt panga baasmarginaalist, millele on juurde liidetud euribori määr. Euribor ehk Euro Interbank Offered Rate on Euroopa pankade omavahelise rahalaenamise keskmine intressimäär. Pankade jaoks tähendab see intressi, millega üksteisele tagatiseta raha laenatakse. Lisaks pankadevahelisele laenamisele on euriboriga seotud ka eraisikud, kes pangast eluasemelaenu võtavad. Nende puhul hakkab euribor laenumakse suurust mõjutama alates hetkest, kui see tõuseb üle nulli.

Viimased kuus aastat on euribor negatiivne püsinud, mis tähendab, et laenulepingutes on euribor nulliga võrdsustatud. See on aga suure tõenäosusega muutumas, sest viimaste keskpanga sõnumite valguses ennustavad rahaturud lähiajal euribori positiivseks tõusmist.

Kuna näiteks kodulaenu puhul on tegemist tootega, mis võetakse mitmekümneks aastaks, siis tulekski laenu võtmisel arvestada sellega, et euribori tõus üle nulli ja kõrgemale on selle aja jooksul küllaltki tõenäoline. Seetõttu soovitavad pangad alati laenu võtmisel tagasimakseid kalkuleerida ka kõrgema intressiga, näiteks 6%, et saaksid olla kindel, et tuled laenu tasumisega toime ka kõrgema euribori korral. Seda teevad ka pangad kliendi maksimaalse laenusumma arvutamisel, et olla laenude väljastamisel vastutustundlik ja säästa ka oma kliente tulevikus võimalikest ebameeldivustest.

Oluline on oma vajadusi ja võimalusi reaalselt hinnata ning mitte elada maksimaalse võimekuse piiri peal. Kui üldlevinud praktika on, et laenukohustused ei tohiks moodustada üle 50% sissetulekutest, siis soovituslikult võiksid need jääda isegi 40% juurde, et jääks piisavalt vahendeid nii igapäevakulutusteks kui ka ootamatusteks.

Intressitõusu mõju kõige lihtsamaks mõistmiseks tasub meelde jätta seos, et keskmise kodulaenu puhul (ca 100 000 eurot 25 aastaks) tähendab 1% suurune intressitõus igakuise tagasimakse suurenemist ligikaudu 50 eurot. Kui kiiresti ja kui kõrgele euribor päriselt liigub, on pea võimatu ette prognoosida ja see sõltub suuresti keskpankade jooksvatest otsustest rahapoliitika kujundamisel.

Jutt euribori tõusust on pannud aga inimesed küsima, kas kodulaenu intressi ja seeläbi ka igakuist makset on võimalik fikseerida. Viimastel kuudel oleme hakanud neile klientidele, kes intressi fikseerimise vastu ise huvi on tundnud, seda soovi korral ka pakkuma. Sageli tullakse arusaamaga, et fikseerida saab oma tänast kehtivat baasmäära. Tegelikult aga saab kodulaenu intressi fikseerida viieks aastaks ja selle fikseerimise määr vaadatakse igal nädalal üle vastavalt euribori liikumistele ja Euroopa Keskpanga viimastele otsustele.

Kui klient fikseerib intressi viieks aastaks, arvestab fikseeritud intress mitte ainult tänast euribori taset (mis on endiselt negatiivne), vaid ka oodatavat euribori kujunemist järgmise viie aasta jooksul. Täna ongi euribori viieks aastaks fikseerimise hind kõrgem kui jooksev euribori määr, kuna turuosalised prognoosivad euribori tõusu. Hinnangud euribori tulevikuarengutele muutuvad pidevalt ning seetõttu muutub ka pankade pakutav fikseerimise tase nädalast nädalasse.

Näiteks, kui kliendi tänane intress on 1,95% + 6 kuu euribor (ehk viimastel aastatel 0) ja ta maksab 120 000-eurose laenu juures iga kuu 440 eurot, praegu on fikseerimise määr järgmiseks viieks aastaks ligi 2,05 ehk sellisel juhul kujuneks intress baasmarginaal 1,95% + fikseeritud määr 2,05% = 4% ja sama laenu kuumakse oleks järgnevad viis aastat 573 eurot.

Et intressimäära fikseerimisest võita, peaks laenaja olema veendunud, et euribor on oluliselt tõusmas, sest enamasti on ikkagi muutuv euribor madalam kui panga poolt fikseeritud intressimäär. Teisalt aga ongi intressi fikseerimine nagu kindlustus – maksad veidi lisaks, aga saad kulutusi järgmised viis aastat täpsemini planeerida ja euribori liikumisi muretult jälgida ilma, et sinu laenu kuumakse sellest muutuks. Samuti tasuks intressi fikseerimisel olla kindel, et fikseeritud perioodi jooksul pole soovi laenulepingut muuta ega kodu müüa, sest fikseeritud lepingu ennetähtaegse tagastamise tasu võib olla päris arvestatav summa.