LHV blogi
Majandus/Ärikultuur

Kuidas saavad ettevõtjad Eesti haridust edendada?

16. aprill 2024Annika Goroško

Homse Eesti loovad meie koolid ja õpetajad. Haridus on Eesti tugevus, millest sõltub otseselt nii meie ühiskondlik heaolu kui ka Eesti edaspidine majanduslik edu. Seepärast on haridusvaldkond meie kõigi ühine südameasi, kuhu võiks panustada lisaks avalikule sektorile ka erasektor.

Haridus on meie tulevik ning konkurentsivõime alustala, seda nii kogu Eesti vaatest kui ka kitsamalt ettevõtete jätkusuutlikkust silmas pidades. Haridusvaldkonna murekohtadest on avalikkuses palju räägitud, kuid jääb mulje, justkui lahenduste suunas peaks liikuma vaid avalik sektor. Minu hinnangul saavad siin olulise panuse anda ka ettevõtjad.

On selge, et haridusvaldkond vajab kindlaid investeeringuid, mida saab teha vaid riik. Viimastel aastatel on palju panustatud koolihoonete ehitusse ja tõesti, uutes majades on loodud väga inspireeriv keskkond hariduse omandamiseks. Koolid võtavad üha rohkem kogukonna keskuste funktsiooni, kaasamine on väga tervitatav ja hea suund. Rõõm on näha ka õppevara mitmekesisust, mis annab koolidele võimaluse valida just neile sobivaim ning seeläbi haridusmaailma mitmekesistada.

Eestil on potentsiaali oma tugevat haridussüsteemi veelgi arendada, kuid see nõuab julgust ning raamidest välja mõtlemist. LHV jaoks on hariduse toetamine alati oluline olnud ning õpetajate väärtustamine on osa meie pikemast plaanist. Seepärast oleme juba mitme aasta vältel andnud hoogu erinevatele haridusprojektidele, näiteks Lae End või Rakett69. Meie eesmärk on toetada haridust erinevatest suundadest.

Üks LHV jaoks olulistest fookustest on õpilastele arenguvõimaluste pakkumine: näiteks oleme toetanud Solaride’i, Rakett69 ja Kood/Jõhvi algatusi, et tagada reaalteaduste ja tehnoloogiavaldkonna talentide järelkasv. Samuti usume noorte talentide potentsiaali juhtida tulevikupangandust. Pakume juba aastaid tudengitele erinevates valdkondades praktikakohti ning väga mitmed meie tänased spetsialistid ja juhid on alustanud praktikandina.

Teine meie jaoks äärmiselt oluline suund on õpetajate väärtustamine. Oleme üks kuuest Lae End programmi ellukutsujast – premeerime põhikooli füüsika- ja keemiaõpetajaid lisapalga ning teadmistega, et muuta reaalainete õpet lahedamaks ja huvitavamaks. Samuti toetame haridusinnovatsioonile keskenduvat festivali Haridustreff, kus haridustöötajad saavad jagada väärtuslikke ideid ning kuulata Eesti tippkoolitajate nõuandeid.

Üks selge suund, kus ettevõtjad veel panustada saavad, on õpetajate väärtustamine läbi stipendiumide ja preemiate. Näiteks tunnustame Rakett 69 hooaja võitjat enim mõjutanud õpetajat, samuti anname Haridustreffil välja stipendiumid uuenduslikule õpetajale ja julgele koolile. Selle kõrval saame aga õpetajatele pakkuda ka soodsamatel tingimustel kodulaenu ning toetada säästmisharjumuste loomist – loosime aasta lõpuni igal kuul kahele õpetajale 1500 eurot ning veel omakorda kahele õpetajale 200-eurose Kogumiskonto stardiraha. Kampaaniale saab end kirja panna lehel lhv.ee/opetajale.

Hariduse toetamiseks on väga erinevaid viise, seega julgustan ka teisi ettevõtteid selles suunas mõtlema ning lennukalt lähenema. Koos jõuame kaugemale!