Uuring: väiksemad tehingukulud kannustaksid kodulaenu teise panka viimist

08.04.2024

Eesti elanikud on altid viima oma kodulaenu üle teise panka, kui see oleks senisest lihtsam ja odavam.

Eesti elanikest 66% kaaluks kas kindlasti või pigem kaaluks kodulaenu üleviimist teise panka ehk eluasemelaenu refinantseerimist, kui see oleks senisest lihtsam ja odavam, selgub LHV tellitud Kantar Emori uuringust.

Tõenäolisemalt kaaluksid kodulaenu üleviimist teise panka nooremad vastajad ehk 18-34aastased (80%). Kodulaenu üleviimist teise panka on tõenäolisemalt valmis kaaluma ka eestlastest vastajad (70%), samal ajal kui muust rahvusest elanikest mõtleks sellele võimalusele 56%.

“Uuringu tulemused näitavad selgelt, et Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni algatusel muuta kodulaenutingimused paindlikumaks oleks kodulaenuturule oluline mõju,” ütleb LHV jaepanganduse juht Annika Goroško, viidates veebruari lõpus panganduse konkurentsi suurendamiseks välja käidud ettepanekutele, mis muuhulgas soovitavad kaaluda notarite rolli vähendamist ja uue hindamisakti vajalikkust kodulaenu hüpoteegi muutmisel ning pankade teenustasude kärpimist eluasemelaenu ennetähtaegsel tagastamisel.

“Ka meie kogemus näitab, et kui soodustada klientidele laenude refinantseerimist, siis on inimeste huvi laenuga teise panka liikumise vastu kohe suurem. Näiteks, kui hüvitasime kampaania korras klientidele notaritasusid, kasvatas see kiiresti huvi refinantseermise vastu,” selgitab Goroško. Tema sõnul on kodulaenu muudatuste tegemine loomulik nähtus: keskmine kodulaenu kestvus on kümmekond aastat ja selle aja jooksul võivad inimese elus nii võimalused kui ka vajadused oluliselt muutuda.

LHV pangas on Goroško sõnul juba täna kodulaenu lepingu lõpetamine ja laenu (täielik või osaline) tagasimaksmine tasuta ja see on klientide poolt hästi vastuvõetud paindlikkus. “Kodulaenu tagastamise tasu paneb üldjuhul kliendi olukorda, et muudatuse tegemiseks, raha kaotamata, tuleb mitu kuud oodata. Meie ei näe põhjust küsida trahvi, kui inimesed oma kohustusi vastutustundlikult vähendavad,” märgib ta.

Kuna kodulaen on suuremaid finantsotsuseid ja see võetakse pikaks ajaks, soovitab Goroško ka kodulaenuga seotud muudatused alati põhjalikult läbi kaaluda. Kergekäeliselt, vaid väikese intressimuudatuste saamiseks, ei maksa kodulaenu refinantseerida – tuleks mõelda ka muudele kaasnevatele mõjudele ja kas uus pank võiks kliendile paremini sobida.

Goroško sõnul on inimeste varasemast suurema huvi kodulaenu refinantseerida tinginud praegune majanduse olukord. “Laenu pikendamise korral on võimalik vähendada kuumakset, samas kui laenu kogukulu suureneb. Samuti võib laenu teise panka kolimine tuua kliendi jaoks igakuised pangale makstavad teenustasu kulud alla või muuta intressi soodsamaks,” räägib LHV jaepanganduse juht.

Pangavahetust mõjutab enim soodsam intress

Ootuspäraselt vastas valdav enamus (88%) küsitletutest uuringu küsimusele, milliseid kodulaenu puudutavaid teenuseid või omadusi uuest pangast otsitakse, et neid huvitab soodsam intress. 39% vastanutest pidas oluliseks soodsamaid teenustasusid ning 19% paindlikumaid laenu tagasi maksmise võimalusi. 14% inimestest hindas mugavamaid teenuseid.

Goroško soovitab klientidel kodulaenu võtmise või refinantseerimise soovi korral süveneda panga pakutavasse teenustesse terviklikult ning uurida ka paindlike laenutingimuste ning mugavamate ja soodsamate maksete kohta. “Jäigemad tingimused või kõrgemad igapäevapanganduse teenustasud võivad tuua ootamatult suuri lisakulusid,” nendib Goroško ja lisab et mugavad teenused tagavad pika laenuperioodi jooksul meelerahu.

Uuringu viis läbi Kantar Emor LHV tellimusel. Kokku vastas küsitlusele 1093 inimest.

Vaata kõiki uudiseid