Õppelaenu taotlus

Kinnitan taotluses esitatud andmete õigsust ja nõustun AS-i LHV Pank (LHV) poolt minu isikuandmete töötlemisega vastavalt LHV Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele. Olen teadlik, et LHV võib teha mulle krediidi väljastamiseks automaatse otsuse ning mul on tehtava otsuse kohta võimalik esitada vastuväide oma õigustatud huvide kaitseks.

Kinnitan, et olen saanud kolmandatelt isikutelt, kelle andmeid ma avaldan, nõusoleku nende andmete edastamiseks LHV-le ning nad on nõustunud ja teadlikud, et LHV-l on õigus nendega kontakteeruda ja avaldatud andmeid töödelda lepingu sõlmimise eesmärgil vastavalt LHV Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele.

Kinnitan ja ühtlasi nõustun, et LHV võib edastada taotlusel esitatud andmeid kindlustusandjatele või -vahendajatele*, laenulepingu täitmist tagava vara kohta kindlustuspakkumuste tegemiseks ja kindlustuslepingute sõlmimiseks. Olen teadlik, et kindlustuspakkumustest keeldumiseks võin sellest teada anda oppelaen@lhv.ee.

LHV teavitab, et kui sa ei esita krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikku teavet või tõendeid ja seetõttu ei saa LHV sinu krediidivõimelisust hinnata, siis ei saa sinuga krediidilepingut sõlmida.

* LHV tegutseb Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaali (registrikood 12970620) kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja.