LHV blogi
Ärikultuur/Roheline

LHV tutvustas rohelist tegevuskava – mida see tähendab?

21. mai 2020LHV

Märtsis ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtetega liitunud LHV tutvustas neljapäeval oma rohelist tegevuskava, mis hõlmab nii kestlikku pangandustegevust, organisatsioonikultuuri kui ka keskkonnasõbralikke finantstooteid.

Siht kliimamuutuste vastu võitlemisel

Sarnaselt mitmetele juhtivatele pankadele maailmas on ka LHV võtnud selge sihi kliimamuutuste vastu võitlemisel. Esimesed sammud rohelisemate valikute poole on tehtud ning 2022. aastaks soovib LHV oma tegevuse kliimaneutraalseks muuta.

„Soov pikaajaliselt tegutseda eeldab pikaajalist vaadet ja vastutuse kandmist. Keskendume oma tegevuses erinevate kliimalepete raames seatud alameesmärkidele, mis on ka Eestis aktuaalsed – tõhusam energia- ja ressursikasutus, pikem toodete eluiga, ringmajandus, väiksem jäätmete hulk ning puhtam keskkond,“ kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

Toomsalu lisas, et LHV roheline tegevuskava näeb ette nii organisatsiooni ja kontori korda seadmist, klientidele roheliste valikute pakkumist kui ka soovi aidata Eesti majandusel üldisemalt üle minna rohelisemale toimumismudelile. Nii toetatakse ka Eesti eesmärki saavutada kliimaneutraalne majandus aastaks 2050.

„Kapitali värv on tulevikus roheline ning selle ignoreerimine võib muutuda kulukaks,“ ütles ta.

Lisaks ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtete järgimisele on edasiseks suureks sammuks mõjuanalüüsi teostamine, millega tuvastada LHV seniste investeerimistegevuste ja laenude andmise negatiivsed ja positiivsed mõjud. Mõjuanalüüsi tulemusena seab pank selged eesmärgid ja koostab kava, kuidas mõju keskkonnale paremaks muuta. Tulemusi hakatakse regulaarselt ka avalikkusega jagama.

Kontorid kliimaneutraalseks

Jätkusuutlikumaks tegutsemiseks ja negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks tuleb märkimisväärselt kahandada ka inimtegevuse tagajärjel õhku paisatavate kasvuhoonegaaside hulka. Arvesse võetakse nii soojus- ja elektrienergia tarbimist, igapäevaseid kontorikulusid, ärireise kui ka töötajate tööle-koju liikumist.

Kontorite keskkonnamõju vähendamist ja töökeskkonna ergonoomilisemaks muutmist alustab LHV Eesti suurettevõtte energiaauditist, mille eesmärk on välja selgitada energia säästmise võimalikud meetmed ja efektiivsemad kasutusvõimalused.

Samuti soovitakse taotleda City Plaza ärihoonele ka BREEAM-i rohemärgis. Töötajate igapäevasest liikumisest tuleneva CO 2 jalajälje vähendamiseks
koostatakse tegevuskava, mille tulemusi hakatakse igal aastal mõõtma.

Rohelised valikud ka klientidele

Edaspidi võib iga LHV klient arvestada, et tema rahaasjade juhtimisel võetakse igal tasandil keskkonna tervis olulise tegurina arvesse. Samas on nüüd ka igal kliendil endal võimalus teha rohelisemaid valikuid, sest LHV rohelise tegevuskava üheks osaks on keskkonnasõbralike finantstoodete pakkumine. Nii pakub LHV Eestis esimesena rohelist kodulaenu, mida saab taotleda A-energiaklassiga eramutele ja korteritele intressiga 2,1% + 6 kuu euribor.

Lisaks on LHV tootevalikus ka roheline liising täiselektrilistele sõidukitele ja roheline järelmaks energiatõhusate seadmete soetamisel. Samuti juba märtsis tegevust alustanud Eesti esimene keskkonnasäästu edendav pensionifond LHV Roheline, mis koosneb sotsiaalselt vastutustundlikest,
jätkusuutlikest ja keskkonnaalastest investeeringutest.

Kindlasti on need vaid esimesed võimalused ja klientidel tasub pilk peal hoida, mida põnevat on tulevikus veel lisandumas. Vastavalt ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtetele on LHV-l tegevuste rakendamiseks neli aastat.

LHV kaasab oma tegevustesse ka eksperte ja huvigruppe, teeb nendega koostööd ja lubab olla oma tegevustes avatud ja läbipaistev.

Vaata lähemalt: lhv.ee/roheline