LHV blogi
Pangandus/Majandus/Ärikultuur

20-30 aastat vanad büroohooned ei vasta enam rentnike nõudmistele

07. märts 2024LHV

LHV ärikinnisvara finantseerimise statistika näitas 2023. aastal küll mõningast aeglustumist, ent käesoleva aasta osas ollakse ettevaatlikult optimistlikud.

Ärikinnisvara käekäik on tugevalt seotud majanduse tervise ja olukorraga. Võttes arvesse väljakutsed majanduses ja ettevõtete ebakindluse, oli igati ootuspärane, et 2023. aastal ärikinnisvara finantseerimine mõnevõrra aeglustub. Tehinguid tehti vähem ja nende lõpuleviimine võttis kauem aega.

„Kuigi sõlmisime eelmisel aastal 35% vähem lepinguid ärikinnisvara finantseerimiseks, langes lepingute kogumaht vaid 7%. Keskmine laenusumma kasvas aastaga 1,25 miljoni võrra ehk ligi 40%. Suuremad laenusummad näitavad ühest küljest küll kerkinud hinnatasemeid, aga teisalt, et ebakindlal turul olid aktiivsemad just finantsiliselt stabiilsemad ja suuremad tegijad, kes tegid ka suuremaid investeeringuid,“ ütles Raag.

Laenuandmise tingimused ettevõtetele on püsinud suures plaanis samad, ent igale projektile lähenetakse individuaalselt. „Iga klient, tema profiil ja äri on erinevad ning neid tuleb eraldi vaadata. Ettevõtted hindavad meie personaalset ja paindlikku lähenemist ning eelistavad järjest enam olla partnerluses kohaliku pangaga. Näiteks mullu oli 30% kõikidest Eesti ettevõtetele väljastatud laenudest LHV finantseeritud,“ toob Raag näite.

Ärikinnisvara puhul on aga järjest enam hakatud tähelepanud pöörama ka objekti energiatõhususele ja kaasaegsusele, seda nii finantseerija kui ka rentniku vaatest. Jürgen Raag tõdeb, et osalt on see seotud energiahindade tõusuga, aga ka karmistuvate energiatõhususe nõuetega. „Energiasäästlikumad hooned, mis pakuvad madalamaid energiakulusid ja paremat sisekliimat, on hoolimata kõrgemast rendihinnast suure tõenäosusega pikas perspektiivis ka rentnikule majanduslikult kasulikumad ja atraktiivsemad. Lisaks kõrgematele ülalpidamiskuludele võib tulevikus tekkida vajadus kulukateks renoveerimistöödeks, et vastata karmistuvatele energiatõhususnõuetele. Lisaks konkurentsieelisele avaldab parem energiatõhusus positiivset mõju ka hoone turuväärtusele.“

2023. aasta lõpus ületas Tallinna B klassi kontoripindade vakantsus ligi kümne aasta järel taas 10% piiri. Raag usub, et 20-30 aastat vanad büroohooned ei vasta enam rentnike nõudmistele ning vajavad energiaefektiivsuse tõstmist ja kaasajastamist.

„Sellist tüüpi hoonete turuväärtus on viimaste aastatega kukkunud ning kui tänasel omanikul ei ole finantsilist võimekust teha olulises mahus investeeringuid hoone kaasajastamiseks, võib see tekitada uusi võimalusi arendajatele, kellel need ressursid ja visioon kaasajastamiseks on olemas. Meie eesmärk on samuti toetada jätkusuutlikku arengut ja innovatsiooni ärikinnisvara finantseerimisel,“ ütles ta.

Käesoleva aasta osas on LHV ettevaatlikult optimistlik ning usub, et 2024. aasta võiks olla hea aeg uute projektide ehitustegevusega alustamiseks. „Meie usk tugineb eeldusel, et Eesti majandus pöördub 2025 taas kasvule ning et vähenenud ehitusmahud on muutnud ehitushinna suhteliselt soodsaks. Alustades täna ehitustegevusega on arendajal võimalik ära kasutada soodsamat ehitushinda ning arvestades, et ehitusperiood on keskmiselt 12-18 kuud, siis objekti valmimise hetkeks võiks olla turuosaliste ja ka majanduse väljavaated juba märksa positiivsemad.“