Muudatused LHV pangateenuste hinnakirjas

01.03.2024

Alates 1. aprillist 2024 muutub LHV võimenduslaenu USD intressimäär ja alates 1. maist 2024 kehtib uus pangateenuste hinnakiri. Peamiselt on muudatused seotud sularaha sissemaksetega. Nende klientide jaoks, kes igakuiselt suuri sularahasissemakseid ei tee, ei muutu suuresti midagi.

Põhiline hinnakirja muudatus on seotud sularaha sissemaksetega LHV sularahaautomaadis. Arvestades pidevalt kasvavat klientide arvu ja tehingute mahtu, on sularahakäitlusele kehtivate reeglite järgmine ja sularahaautomaatide võrgustiku haldamine väga ressursimahukas. Uue hinnakirja järgi saab LHV sularahaautomaatides teha tasuta sularaha sissemakseid ühes kuus kuni 5000 euro väärtuses. Seda ületavale summale kehtib teenustasu 0,3% summast. Teenustasu arvestatakse kliendipõhiselt, st sõltumata pangakaartide hulgast.

Näiteks, kui ühel kliendil on kolm pangakaarti ja ta teeb kuu jooksul sularaha sissemakseid esimese kaardiga 3000 eurot, teise kaardiga 2000 eurot ning kolmanda kaardiga 1000 eurot, siis liidetakse sissemaksed kokku. Teenustasu 0,3% summast arvestatakse 5000 eurot ületavalt summalt ehk 1000 eurolt, mis teeb näite põhjal 3 eurot.

Alates 01.04.2024 muutub LHV võimenduslaenu USD intressimäär. Võimenduslaen pakub võimalust osta aktsiaid ka siis, kui parajasti uuteks investeeringutes vaba raha puudub. Võimenduslaenu intressimäärad vaadatakse regulaarselt üle ja need sõltuvad vastava valuuta baasintressimäärast ning üldisest intressikeskkonnast. 1. aprillist on võimenduslaenu uus USD intressimäär 9,75% senise 7,5% asemel.

LHV pangateenuste hinnakirja muudatused alates 01.05.2024 on:

  • sularaha sissemaksed LHV sularahaautomaadis on tasuta kuni 5000 eurot kuus. Ületavale summale kehtib teenustasu 0,3% summast;
  • sularaha sisse- ja väljamaksete teenustasu arvestatakse kliendipõhiselt (mitte kaardipõhiselt);
  • kodu- ja eralaenu tagatisvara hinnang 150 eurot;
  • privaatpanganduse Platinum-krediitkaardi lisakaardi kuutasu 50 eurot;
  • makse vastu väärtpaberikanne välisväärtpaberitega 25 eurot.

Tutvu hinnakirjaga

Vaata kõiki uudiseid