LHV kohalikele kogukondadele suunatud toetusprogrammi auhinnaraha läheb tänavu Kose-Uuemõisa kogukonnale

30.06.2023

LHV remondilaenu toetusprogrammi „Kes teeb ära?“ 25 000-eurose auhinnafondi abil taastatakse Kose-Uuemõisa pika ajalooga mõisa pargiterrass.

Juba neljandat korda esitas LHV kohalikele kogukondadele üle Eesti väljakutse „Kes teeb ära?“, et puhuda aktiivsete kogukonnaliikmete eestvedamisel elu sisse mõnele unarusse jäetud hoonele või objektile. Konkursile laekus kokku kuus omanäolist ideed, mille hulgast toetab LHV tänavu Kose-Uuemõisa väärika ajalooga mõisa graniitplokkidest pargiterrassi taastamist, et kogukond saaks edaspidigi kasutada seda vabaõhulavana.

LHV Finance’i juhi Heidy Küti sõnul laekus neile taas mitmeid huvitavaid ja erinevaid projekte, mis tegi toetatava väljavalimise keeruliseks. „On äärmiselt hea meel näha, et Eestis on aktiivseid ja ettevõtlikke kogukondi. Seekordse valiku puhul lähtusime sellest, et projektil on kogukonnale suur mõju – pargiterrassi kasutatakse mõisapäevadel, kontserditel, kogukonnapäevadel ja muudel olulistel üritustel. Sealjuures oli meie jaoks oluline, et projekt ühendaks kohalikku kogukonda – projekti esitanud vabatahtlike ühendus seisab hea küla südames paikneva Kose-Uuemõisa mõisa peahoone säilitamise ja sinna kohalike asutuste koondamise eest,“ ütles Kütt.

Kose-Uuemõisa mõisa peahoone pargipoolne terrass on rajatud arvatavasti 1850ndatel aastatel suuremate ümberehitustööde käigus, kui hoone sai historitsistliku ilme – sellise, mis on aimatav tänapäevalgi. Hoone ise seisab praegu tühjana, kuid kuna mõisapark asub aleviku südames looduskauni Pirita jõe käärus, kasutatakse juba aastakümneid pargipoolset mõisaterrassi aktiivselt kohalike ürituste läbiviimiseks.

MTÜ Kose-Uuemõisa Arendamise seltsi eestvedaja Kaisa Karroni sõnul annab LHV remondilaenu toetus võimaluse astuda esimene samm mõisa restaureerimise suunas. “LHV toetusega anname mõisa pargiterrassile värske väljanägemise, rihime sirgeks astmestiku, vuugime müüritise ja uuendame plaatkatte – seda kõike kooskõlas Muinsuskaitseametiga, mille kaitse alla mõis kuulub,” sõnas Karron.

“Loodame, et peale lava korrastamist suureneb ümbruskonna vabaühenduste ja asutuste huvi vabaõhuürituste läbi viimiseks Kose-Uuemõisa kaunis mõisapargis. Tegemist on unikaalse mõisamiljööga varemete, tiigi ja võimsa parkmetsaga ning paigal on väga suur potentsiaal ka suuremas mahus ürituste korraldamiseks. Edukas terrassi värskenduskuur inspireerib ehk teisigi kogukondi oma kodukoha kultuuriväärtuslikes paikades vabaõhulavasid ja muid kogukonnale olulisi ruume taastama,” lisas ta.

"Kes teeb ära?" konkursile laekus mitmeid tähelepanuväärseid ja kohalike kogukondade elu rikastavaid projekte. Loodame, et aktiivsete inimeste eestvedamisel ja heade liitlaste toel viiakse ka teised projektid ellu.

Vaata kõiki uudiseid