Algas LHV Groupi uute aktsiate märkimine

18.05.2022

Täna algas AS-i LHV Group uue aktsiapakkumise märkimisperiood. Investorid saavad uusi aktsiaid märkida hinnaga 36 eurot aktsia kohta. Märkimine lõppeb 1. juunil. Ühtlasi toimub 18.–30. mail kauplemine aktsiate märkimisõigustega.

LHV on kaasamas 25 miljonit eurot täiendavat kapitali ettevõtte kasvuks vajalike investeeringute rahastamiseks ja LHV Groupi ettevõtete kapitalipuhvrite suurendamiseks. Valdav osa täiendavast rahastusest on plaanitud Ühendkuningriiki rajatava uue panga kapitaliseerimiseks pärast krediidiasutuse litsentsi saamist.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul kaasab Eesti suurim kohalik finantsgrupp seekord rahastust peamiselt rahvusvahelise tegevuse kasvatamiseks. „LHV Group on loomas uut panka Suurbritanniasse. Soovime varasemast veelgi enam Eestis arendatud finantsteenuseid ja -teadmist maailma eksportida. Oleme andnud sisse taotluse pangalitsentsi saamiseks ning panga asutamiseks vajamegi kapitali,“ selgitas Toomsalu. „UK pangaga on meil selge kasvuplaan, milles osalemise võimalust investoritele pakume. Rahvusvahelistelt klientidelt teenime juba täna tulu, oleme selle mahtu suurendamas ja pärast tegevusloa saamist saame laieneda Ühendkuningriigis ka uutesse kliendisegmentidesse. Meie ettevõtmisi maailmas toetab tugev seljatagune Eestis, klientide hulga ja intressitulude jätkuv kasv ning väga tugev laenuportfell,“ lisas Toomsalu.

Emissiooni mahtu on LHV-l võimalik suure huvi korral suurendada 35 miljoni euroni. See tähendab, et ettevõte laseb välja minimaalselt 694 444 ja maksimaalselt kuni 972 222 uut lihtaktsiat. Aktsiate märkimisel tuleb investoritel ühe aktsia eest välja käia 36 eurot. Uute aktsiate märkimine lõppeb 1. juunil kell 16.00.

Märkimisõiguste kasutamine

LHV viib täiendava aktsiapakkumise taas läbi märkimisõiguste kasutamisega. Niinimetatud rights-issue annab eelise olemasolevatele aktsionäridele, kes saavad soovi korral oma osaluse suurust ettevõttes hoida.

  1. mai seisuga LHV aktsionäriks olnud isikute kontodele kanti märkimise eesõigused (sümboliga LHV01SR). Aktsionär sai 1 märkimisõiguse iga 44 omatava aktsia kohta, kusjuures vähemalt 1 aktsia omamisel sai aktsionär vähemalt ühe aktsia märkimisõiguse.

Märkimise eesõigused annavad investorile teadmise, et pakkumisel aktsiaid märkides on õigustega kaetud osa talle garanteeritud. Aktsiaid võib märkida ka rohkem kui on õigusi, või ka üleüldse õigusi omamata. Sellisel juhul jaotatakse investorite vahel aktsiad, mis ei ole õigustega kaetud.

Juhul kui investor ei soovi märkimisõigusi kasutada, saab need börsil maha müüa. Turult saab õigusi ka juurde osta. Kauplemine märkimisõigustega toimub 18.–30. mail. Pärast 30. maid kaotavad kontol olevad õigused väärtuse. Oluline on silmas pidada, et märkimise eesõiguse omamine või ostmine ei tähenda aktsiate märkimist.

Vaata lähemalt: https://investor.lhv.ee/emissioon/

Kõik pakkumise täpsemad tingimused on LHV avalikustanud pakkumise prospektis. Prospekt on kättesaadav LHV Groupi ja Finantsinspektsiooni kodulehtedel aadressidel vastavalt fi.ee ja investor.lhv.ee. Investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis avaldatud informatsiooniga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav AS-ile LHV Group ega pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena. Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis.

Vaata kõiki uudiseid