LHV toetab Järva-Jaani komandohoone kaasajastamist 20 000 euroga

01.07.2021

LHV remondilaenu „Kes teeb ära?“ toetusprogrammi konkursi 20 000-eurose toetuse pälvis Järva-Jaani Tuletõrje Selts. Vabatahtlikke päästjaid koondav selts kasutab raha ajaloolise komandohoone renoveerimiseks ning turvalisema väljasõidutee rajamiseks.

Sel kevadel esitas LHV kogukondadele üle Eesti väljakutse „Kes teeb ära?“, mille eesmärk on toetada rahaliselt kogukonna jaoks olulise väärtusega hoonete või objektide rajamist või remontimist. 53 esitatud projekti hulgast valiti välja Järva-Jaani Tuletõrje Seltsi projekt komandohoone kaasaegsemaks ehitamiseks ja turvalisema väljasõidutee rajamiseks.

LHV Panga juhatuse esimehe Kadri Kiiseli sõnul oli valiku tegemine küll keeruline, ent otsus raha just priitahtlikele suunata, tekitas õige tunde.

„Esialgu valisime enam kui poolesaja projekti hulgast välja kuus väga head ideed. Seejärel vestlesime iga projekti meeskonnaga, et nende motivatsiooni ja missiooni paremini mõista. Nii jõudsimegi žüriiga äratundmisele, et 20 000-eurosest toetusest Järva-Jaani vabatahtlikele päästjatele saab otseselt osa iga sealse kogukonna liige. Teadmine, et komandohoone kaasajastamine ja uue väljasõidutee rajamine aitab vabatahtlikel päästjatel oma tööd veelgi paremini teha, on nii meie kui ka kohalike jaoks väga tähendusrikas,“ lausus Kiisel.

Et juba aastakümneid tegutsevad seltsi liikmed missioonitundest ühise eesmärgi nimel, tuli hästi esile ka konkursi käigus. „Taotlus oli koostatud väga läbimõeldult ning projekti tutvustati veenvalt. Saime kohe aru, kui tugev on selle meeskonna side ja kogukonna tugi,“ lisas ta.

Igapäevaselt kogukonnas kõige hindamatumat väärtust – inimeste elu – kaitsva seltsi esindaja Tuve Kärner ütles, et konkursi ajastus oli ideaalne, sest info toetusprogrammist jõudis nendeni hetkel, mil parajasti komandohoone siseruume renoveeriti.

„Olime juba pikka aega tundnud kodukandile turvateenuse pakkumisel kitsaskohti. Tänu LHV toetusele saame remontida siseruume ja ehitada päästesõidukite garaažile kõrgemad ukseavad, et kaasaegsem päästetehnika sisse mahuks. Lisaks ühe uue värava maastikusuutliku päästesõiduki UTV jaoks, mida seni oleme hoidnud kaugemal hoiukohas ja mille järele haakimine võtab sündmustele reageerimisel asjatult aega,“ rääkis Kärner.

Lisaks ehitatakse päästesõidukitele uus väljasõidutee, mis muudab väljakutsetele sõitmise varasemast ohutumaks ja kiiremaks. Kärner usub, et tänu võimalusele komandohoonet täiustada, suureneb ka kogukonna turvatunne ning seltsiga liitub uusi tegusaid päästjaid.

Järva-Jaani Tuletõrje Selts loodi juba 1899. aastal, ent taasasutati 23 aastat tagasi. Seltsi vabatahtlikud panustavad igapäevaselt päästetöödesse, õnnetuste ennetamisse, kogukonnale tuleohutusalase selgitustöö tegemisse ning kustutusvõtete õpetamisse. 2014. aastal tunnustati Järva-Jaani Tuletõrje Seltsi aasta vabatahtliku päästekomando aunimetusega. Seltsil on ka mitmed allüksused, mis on koondunud kokku vanatehnika muuseumide keskusesse, sh tuletõrjemuuseum, sõidukite näitusehall ja vanatehnika varjupaik.

Kõik LHV remondilaenu „Kes teeb ära?“ programmi lõppvooru jõudnud projektid olid tähelepanuväärsed ning Eesti kohalike kogukondade elu rikastavad. LHV avaldab lootust, et aktiivsete inimeste eestvedamisel viiakse ka need projektid ellu. Lisaks Järva-Jaani Tuletõrje Seltsi projektile jõudsid lõppvooru:

  • Kangsti külamaja katuse uuendamine ja ehitusprojekti koostamine
  • Kõmsi heaolu keskuse loomine
  • Sinimäe Põhikooli hoovi korrastamine ja õuepaviljoni rajamine
  • Peri küla kiigepargi rajamine.
  • Abja päevakeskuse remonttöödeks

Eripreemiaga toetas LHV remondilaen Soometsa külamaja fassaadi värvimist ja LHV Noortepank Kohila Mõisakooli spordiala korrastamist.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 590 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 282 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 174 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 129 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 150 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Vaata kõiki uudiseid