Kogukonnad esitasid „Kes teeb ära?“ konkursile kokku 53 projekti

24.05.2021

Kogukonnad üle Eesti esitasid LHV remondilaenu toetusprogrammi „Kes teeb ära?“ konkursile kokku 53 projekti. Lõppvooru pääsesid neist kuus – Kangsti külamaja katuse remont, Kõmsi heaolu keskuse loomine, Sinimäe Põhikooli õueala uuendamine, Järva-Jaani tuletõrje komandohoone kaasajastamine, Peri küla kiigepargi rajamine ja Abja päevakeskuse remont. Eripreemiana paneb LHV õla alla Soometsa külamaja värvimistöödele ja Kohila mõisakooli spordiala korrastamisele.

LHV esitas „Kes teeb ära?“ väljakutse kogukondadele aprillikuus, pakkudes toetusfondiks 20 000 eurot. Suure huvi tõttu võeti taotlusi vastu 7. maini. Nii suur aktiivsus oli positiivne üllatus. Maakondadest olid kõige aktiivsemad projektide esitajad Raplamaa inimesed. Omavalitsuste lõikes esitati kõige rohkem projekte Luunja vallast. Kuna häid toetusprojekte oli mitu, otsustas konkursi žürii välja tuua kuus projekti ja lõplik valik selgub planeeritud intervjuude järel. Lisaks pani LHV välja kaks eripreemiat.

LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel ütles, et konkurss annab tunnistust, et aktiivseid ja heade ideedega kogukondi Eestis jagub. „Täname kõiki osalejaid! Mul on väga hea meel, et Eestis on nii palju häid algatusi. Ühte võitjat oli väga raske valida ja seepärast otsustasimegi esile tõsta mitmeid kogukondi. Lõpliku otsuse teeme juunis,“ ütles Kiisel.

„Hindamisel eristusid eelkõige need projektid, mis olid hästi läbimõeldud, milles oli tuntav kogukonna panus ja mis haakusid nii toetusprogrammi kui ka LHV laiema missiooniga. Need on projektid, mille teostuse osas meil kahtlust ei ole ja usume, et lõpptulemus tugevdab ja arendab kohalikku kogukonda,“ ütles Kiisel. „Konkursile esitati üksjagu ka pigem algfaasis projekte, kus oli olemas idee ja visioon. Innustame kogukondi nende ideedega edasi töötama, et järgmisel aastal uuesti juba küpsema plaaniga meie poole pöörduda,“ lisas Kiisel.

LHV remondilaenu „Kes teeb ära?“ programmi nominendid, kellega viiakse läbi vestlused ja mis kadideerivad programmi toetussummale 20 000 eurole on:

 • MTÜ Kangsti Külaselts: Kangsti külamaja katuse uuendamine ja ehitusprojekti koostamine
  Kangsti Külaselts viib ellu ühiseid projekte Kangsti ja selle lähikülade Kõrgepalu, Viru, Sänna, Matsi, Metstaga, Raudsepa piirkonna sotsiaalse- ja kultuurilise elu mitmekesistamiseks, inimeste harimiseks, piirkonna arendamiseks ning meeldivama elukeskkonna loomiseks. Esitatud projekti eesmärk on saada külamajale uus katus ja ehitusprojekt, mille järgi alustada külamaja põhjalikumat remonti.

 • MTÜ Kõmsi Külaselts, Kõmsi heaolu keskuse loomine
  Kõmsi kohalikku külaelu nii hariduse, kultuuri, seltsielu kui ka ettevõtluse valdkonnas arendav selts soovib taastada külasauna ja luua kogukonnale heaolukeskuse. Küla keskuses asuvale hüljatud katlamaja-saunahoonele soovitakse anda uus elu, rajada ühissaun, jõusaal, ruum rühmatreeningutele ja massaažiteraapiatele.

 • Sinimäe Põhikool, Kooli hoovi korrastamine ja õuepaviljoni rajamine
  Sinimäe Põhikool on Ida-Virumaal asuv väike maakool, kus õpivad koos nii eesti kui ka mitte-eesti emakeelega lapsed. Õpilaste algatatud projektiga soovitakse taastada funkstionaalne kooli õueala ja tulekahjus hävinud õuepaviljon. Sellega soovitakse suurendada koolikogukonna sidusust ja tugevdada õpilaste ettevõtlikkust.

 • Järva-Jaani Tuletõrje Selts, Järva-Jaani tuletõrje komandohoone kaasajastamine
  Vabatahtlikke päästjaid koondav selts on võtnud vastutuse seista oma kogukonna liikmete turvalisuse eest. Järva-Jaani tuletõrjujad osalevad päästetöödel ning tegelevad õnnetuste ennetamisega, tuleohutusega ja kustutusvõtete õpetamisega. Projektiga soovitakse renoveerida seltsi komandohoonet ja rajada uus turvalisem väljasõidutee päästemasinatele.

 • MTÜ Peri Külaselts, Peri küla kiigepargi rajamine
  Kiirelt areneva Peri küla kogukond soovib küla ajaloolisesse parki rajada kiigepargi, millest kujundada oma kogukonna visiitkaart ja millega arendada kiikumist kui Eesti pärandkultuuri osa. Paljudest erinevatest kiikudest koosnev park on plaanis rajada kogukonna liikmete jõududega.

 • MTÜ Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing , Abja päevakeskuse remonttöödeks
  Ühing pakub kõigile kogukonnaliikmetele, seal hulgas eakatele ja puuetega inimestele, Abja Päevakeskuse ruumides igapäeva- ja harrastustegevuse võimalusi, nagu käsitöö-, savi-, kokandus- ja puutöö ringid jms. Projektiga „Avatud juurdepääs kogukonnateenustele“ soovib ühing remontida päevakeskuse viis seni kasutuseta ruumi ja laiendada nendes kogukonnaliikmete tegevusvõimalusi.

Eripreemiad ehk toetussumma kindlustanud projektid:

 • MTÜ Soometsa Külaselts, Soometsa külamaja fassaadi värvimine
  Projekt avaldas muljet oma lihtsuse ja konkreetsusega. Külaseltsil on vaja värvi, et värvida oma külamaja. LHV toetuse osa on 326 eurot.

 • MTÜ Kohila Mõisakool, Kohila Mõisakooli spordiala korrastamine
  LHV Noortepanga eripreemia summas 2000 eurot määrati Kohila Mõisakoolile, mille õpilased olid ise koostanud projekti, saanud vajalikud heakskiidud ja löövad ise kaasa oma kooli spordiala korrastamisel. LHV Noortepank paneb õla alla.

Toetusprogrammi maht on piiratud ja kahjuks tunnistatakse parimaks vaid üks projekt. Kui leidub toetajaid, kes on valmis samuti mõnele loetletud projektidest tuge pakkuma, palub LHV sellest teada anda aadressil remondilaen@lhv.ee. LHV viib hea meelega kokku abivajajad ja abipakkujad.

„Kes teeb ära?“ on LHV remondilaenu toetusprogramm, millele pandi algus mullu, kui pangale jäi silma aktiivne Leesi küla kogukond, kes ühisel nõul ja jõul oli otsustanud ajaloolisele kauplusehoonele uue elu sisse puhuda. LHV toetas Leesi kogukonna ettevõtmist 15 000 euroga. Tänavu on „Kes teeb ära?“ toetusfond juba 20 000 eurot. Konkursil kandideerimiseks ei olnud oluline täisprofessionaalse ehitus- või ärijuhtimise meeskonna olemasolu, vaid motivatsioon ja hea planeerimisoskus. Kõige olulisem oli nagu ikka aga hea idee ja julge pealehakkamine. Vaata lähemalt: lhv.ee/et/kes-teeb-ara.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 570 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 279 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 175 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 128 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 150 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Vaata kõiki uudiseid