LHV langetas indeksfondide valitsemistasu poole võrra

18. veebruar 2021

Alates tänasest langetas LHV passiivselt juhitud pensionifondide valitsemistasud 0,39% pealt 0,20% peale. Selle sammuga muutis LHV oma indeksfondid Eesti soodsaima valitsemistasumääraga pensionifondideks.

Langevad ka LHV indeksfondide kogukulud, mis sisaldavad lisaks fondivalitseja valitsemistasule ka kõiki muid kulusid, nagu maaklerite tehingutasusid, teistele fondidele makstavaid valitsemistasusid, audititasusid ja muid tasusid. Fondide kogukulu on II samba indeksfondi puhul nüüd 0,39% ning III samba indeksfondi puhul 0,42%, ka nende poolest kuuluvad fondid soodsaimate indeksfondide hulka.

II sambasse koguja saab Eestis valida nelja erineva aktsiatesse investeeriva indeksfondi vahel. Kuigi sisult on neil sarnasusi, on turud ja varaklassid, kuhu fondiraha paigutatakse, siiski erinevad. LHV indeksfondide ja rohelise suunitlusega pensionifondide juht Joel Kukemelki sõnul eristab LHV indeksfondi konkurentidest ligi kolm korda suurem arenevate aktsiaturgude osakaal. „Fonde luues võtsime nende mudelportfelli aluseks maailma SKP jaotuse eri riikide vahel. Turukapitalisatsioonipõhisest lähenemisest loobusime, sest meie hinnangul annab see ebaproportsionaalselt suure osakaalu arenenud maailma riikidele. Pikas perspektiivis usume, et arenevad aktsiaturud kasvavad ka arenenud turgudest kiiremini,“ selgitas Joel Kukemelk.

Suurema tasude languse tegid viimastel aastatel läbi kõik LHV pensionifondid, samuti lisandusid valikusse uued, rohelise suunitlusega fondid. Roheliste fondide pakkumisega sai LHV-st Eesti pensionifondide seas kõige laiema investeerimisspektriga fondivalitseja. LHV-s saab koguja valida kolme liiki pensionifondide vahel: LHV-s saab koguja valida kolme liiki pensionifondide vahel: odavaima kogumislahendusega indeksite valitsemistasud on 0,2%, rohelise suunitlusega fondide tasuks on 0,4% ja aktiivselt juhitud, pikaajaliselt kõrgele absoluuttootluse teenimisele orienteeritud fondide valitsemistasu on 0,6%.

LHV fondide juhi Joel Kukemelki sõnul ei saa pensioniks kogumise või mittekogumise otsus kuidagi pensionifondide valiku taha jääda: „Sellest valikust leiab iga pensionikoguja vastavalt oma riskitaluvusele, aga ka uskumustele ja maailmavaatele kõige sobilikuma pensionifondi. Vastavalt Eesti Panga ja Rahandusministeeriumi arvutustele on kogu tööea jooksul II sambas raha kogunud inimestel pensionieas kuni 30% suurem sissetulek ja seda nii keskmisest väiksema, keskmise kui ka keskmisest suurema palga korral.“ „II ja III samba kaudu investeerimine on kõige soodsam ja maksuefektiivsem viis oma vara pikaajaliseks kasvatamiseks,“ lisas Kukemelk.

LHV tõi Eesti esimesed indeksfondid turule 2016. aasta novembris. Mõlemad fondid, nii II kui III samba indeksid alustasid valitsemistasuga 0,39%. Vähem kui viie aastaga on II samba LHV Pensionifondi Indeks maht kasvanud 42 miljonini ning III samba LHV Pensionifondi Indeks Pluss mahuks sai üle 11 miljoni euro. Viimaste aastatega on fondide investeerimispiirangud oluliselt muutunud ning käesoleva aasta jaanuarist investeerivad mõlemad LHV indeksfondid 100% aktsiatesse.

Täiendav info:
*LHV Pensionifondi Roheline efektiivne valitsemistasu määr on 0,41% ja kogukulumäär 0,85%.
**LHV Pensionifondi XL, L, M, S efektiivne valitsemistasu määr 0,58% ja XS-il 0,49% ning kogukulumäärad vastavalt 0,98%, 1,01%, 0,84%, 0,69% ja 0,61%. Fondide valitsemistasu määr võib fondide mahu vähenedes kasvada prospektis avalikustatud määrani. Valitsemistasule võib fondide LHV Pensionifond XL, LHV Pensionifond L ja LHV Pensionifond M puhul lisanduda edukustasu.

LHV-l on seitse II samba pensionifondi ja kolm III samba pensionifondi. LHV pensionifonde haldav LHV Varahaldus on suurima kodumaise finantskontserni ja kapitali pakkuja LHV Groupi tütarettevõte. LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 180 000 aktiivse kliendi. AS-i LHV Varahaldus turuosa Eesti kohustuslike pensionifondide turul on mahu järgi 29%.

Vaata kõiki uudiseid