Palgatoetus pole laenutaotlemisel takistuseks

17. juuli 2020

Vaatamata eriolukorra lõppemisele püsib majanduses ärev aeg. Siin-seal on kuulda murelikke küsimusi, kas pangad kodu ostuks ikka laenu annavad ning mis saab laenutaotlejast, kes on saanud töötasuhüvitist.

LHV kinnitab, et on avatud laenupoliitikaga – kodulaenu väljastatakse sarnaselt varasemale ning ei pea paika, et palgatoetust saanud peaksid negatiivse laenuotsusega arvestama.

Kuigi kriisi mõjude leevendamiseks loodud töötasu hüvitusest osa saamine näitab, et kriis pole inimestest kaarega mööda läinud, ei tähenda see LHV näitel negatiivset laenuotsust. Möödunud nädala lõpuks oli töötukassa määranud töötasu hüvitist 17 543 äriühingule ja asutusele, mille 137 505 töötajat on saanud hüvitisi kokku 253,2 miljoni euro ulatuses. Keskmine hüvitise suurus on olnud 703,2 eurot.

Nimetatud abimeede on aidanud säilitada töökohti ja inimeste sissetulekuid ning parandanud kriisi tõttu raskustesse sattunud ettevõtete olukorda, ent pannud ka küsima, kas toetusest osa saamine raskendab pangalaenu saamist.

LHV eraisikute finantseerimise juhi Catlin Vatseli sõnul ei ole palgatoetus ise laenutaotlemisel kuidagi takistuseks. „Lähtume avatud laenupoliitikast, seda eriti kriisiajal ja igale laenutaotlusele läheneme individuaalselt. Valdavalt taotleb kodulaenu leibkond ehk mitu taotlejat koos ja kui üks või mõlemad taotlejatest on saanud palgatoetust, siis analüüsime, kas see avaldab otsest mõju pere maksevõimekusele. Kui pere sissetulek on vähenenud, on oluline, et sissetulekutest piisaks laenumakseteks ja ka igapäevasteks kulutusteks. See, et osa palgast on hüvitanud töötukassa, eraldi takistuseks ei ole, oluline on sissetulekute jätkusuutlikkus,“ kinnitas ta.

Seda tõestab fakt, et LHV on viimaste kuude jooksul finantseerinud paljude palgatoetust saanud klientide koduostu. Hüvitist saanud laenutaotlejate puhul analüüsitakse tööandjat, sektorit, kus ettevõte tegutseb ja ka kliendi ametikohta. „Oluline on, et kliendil oleks kindlus, et tema töökoht säilib ning ta oleks võimalikud riskid ka ise läbi kaalunud ja enda jaoks maandanud. Kui näeme, et taotleja on uue finantskohustuse lisandumiseks igati valmis, siis me ka positiivse laenuotsuse teeme,“ lisas Vatsel.

Meedias on kõlanud ka väiteid, et pangad ei soostu laenu andma või on eitava laenuotsuse asemel esitamas ebamõistlikult nõudlikke tingimusi. Ka selles osas kinnitas Vatsel, et muretsemiseks põhjust pole.

„Laenu andmine turul on viimase kahe kuu jooksul aktiveerunud ja oleme näinud, et konkurentsist tulenevalt on pankade huvides pakkuda kliendi konkreetsele laenusoovile vastavalt võimalikult häid tingimusi,“ kommenteeris Vatsel.

Tema sõnul on oluline mõista, et kodulaen on toode, mida võetakse pikaks perioodiks, valdavalt 25-30 aastaks ning sujuv laenumaksete tasumine on eelkõige kliendi enda huvides.

Kuula lisaks ka LHV viimast podcasti, kus LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel ja LHV jaepanganduse juht Kadri Kiisel rääkisid samuti kodulaenu teemadel.

Vaata kõiki uudiseid