LHV alustas CO2 jalajälje vähendamist – 2019. aastal oli see 1210 tonni

4. juuni 2020

LHV bürootegevuse 2019. aasta kasvuhoonegaaside emissiooni jalajälg oli 1210 tonni CO2-ekvivalenti ehk 2,6 tonni iga töötaja kohta. LHV eesmärk on emissioone vähendada ja tegutseda juba 2022. aastal kliimaneutraalselt.

Vastvalminud LHV CO2-jalajälje uuringu järgi pärinesid LHV tegevuse kasvuhoonegaaside emissioonid 61% osas elektri- ja soojusenergia kasutamisest ning 24% tulenes töötajate töölesõidu arvelt. LHV töötajate igapäevase kontorisse ja töölt koju sõitude emissioonide hindamiseks viidi läbi põhjalik töötajate küsitlus. Lisaks tulenes 14% emissioonidest ärireisidest, peamiselt lennutranspordist. Kontorikulud ehk paber, vesi, jäätmed andsid kokku 1% emissioonidest. Täpsema ülevaate annab uuringu tutvustus.

LHV Panga juhatuse esimehe Erki Kilu sõnul oli LHV enda tegevuse jalajälje mõõtmine tähtis samm, et seda edaspidi vähendada saaks. „Tänaseks oleme juba teinud olulise muudatuse, kui läksime üle rohelise energia sertifikaadiga elektrienergiale, mis aitab emissioone sel aastal vähendada 30% võrra. Meie eesmärk on jõuda kliimaneutraalse bürootegevuseni aastal 2022. Selleks peame lisaks emissioonide vähendamisele korvama selle kasvuhoonegaaside jalajälje, mida ei ole võimalik vähendada,“ rääkis Kilu.

„Emissioone saame piirata ka säästes soojusenergiat ja elektri tarbimist, osa säästust võiks tulla ka aktiivsemast videokoosoleku võimaluse kasutamisest ja kodukontoris töötamise võimaldamisest. Meil on plaanis muuta oma harjumusi, et oleksime igapäevaselt teadlikumad, näiteks paberi kasutamisel või säästlikumalt tarbimisel,“ rääkis Kilu.

Uuring näitas, et 2019. aastal tekitas LHV iga töötaja kohta keskmiselt 86 kg jäätmeid. Samas tarbis iga LHV töötaja aastaga keskmiselt 4 kg paberit ja 5,3 m3 vett. Kuivõrd LHV plaanib taotleda kontoritele Rohelise Kontori sertfikaati, on plaanis tarbimine edaspidi veelgi suurema luubi alla võtta.

LHV liitus märtsis ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtetega ja avalikustas hiljuti põhjaliku rohelise tegevuskava jätkusuutlikkuse juurutamiseks ärietegevuses. Vaata lähemalt: lhv.ee/roheline.

LHV Groupi kasvuhoonegaaside jalajälg on arvutatud järgides rahvusvaheliselt tunnustatud ja enimkasutatud kasvuhoonegaaside raporteerimise standardit „GHG Protocol Corporate Acconting and Reporting Standard“. Standard hõlmab seitsme kasvuhoonegaasi heitkoguste hindamist süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), lämmastikoksiid (N2O), fluorosüsivesiniku ühendid (HFC), perfluorsüsiniku ühendid (PFC), väävelheksafluoriid (SF6) ja lämmastiktrifluoriid (NF3). Jalajälje mõõtmise aitas läbi viia Sustinere.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 460 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 219 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 178 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut ligi 120 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Vaata kõiki uudiseid